Katalog druhu čmeláků – čmelák zemní

Pomáháme čmelákům a přírodě - Unikátní encyklopedie čmeláků

Katalog druhu čmeláků - čmelák zemní

Na stránce se pracuje

Co se zde dozvíte

 • Informace o jednotlivých druzích čmeláků
 • Souhrn informací pro laickou veřejnost, školy i chovatele

Datum poslední aktualizace: 14/4/2021

Obsah

 

Vyobrazení
 
Fotografie
Velikost

Druh: druh
Královna:  20-26 mm
Dělnice:  11 – 17 mm (první dělnice 8-10 mm)
Trubec: 14 – 16 mm

Zdroj Blankořídlí české republiky I., Academia 2017

Hlava

Velikost: krátká (u samců velmi krátká)

Tvar:  

 • Matka a dělnice při pohledu z předu klínový tvar,
 • Samec oválný
Jazyk
 • krátký
 • matka9-10 mm
 • dělnice 8-9 mm
Barevné schéma
 • Základní schéma (matka-královna a dělnice)
 • Základní barva je černá
 • Hlava: černá
 • Hruď: černá, těsně za hlavou (předhruď) 1 mm široký příčný proužek hnědožlutý, nikoliv citronově žlutý nebo zlatožlutý.
 • Zadeček:
  černý
  na začátku zadečku (2.tergit) je asi 1 mm široký citronově žlutý nebo zlatožlutý
  konec zadečku (poslední tergity) má šedobílý
Podobné druhy
 • Čmelák hájový (Bombus lucorum)
 • Čmelák podvojný (Bombus cryptarum)
Jak ho rozlišit od podobných druhů

Čmelák zemní (Bombus terrestris)

Čmelák hájový (Bombus lucorum)

Čmelák podvojný (B.cryptarum)

Žívotní cyklus
 • Raný druh
 • Počet generaci v sezóně: jeden / dva cykly v sezóně
 • Matky-královny hledají hnízdiště:  někdy už od počátku března do poloviny dubna, současně s rozkvětem jív
 • Zahnízdění matek: začátek března – polovina května
 • Nové matky královny se objevují:  druhá polovina června – srpen
 • Samci se objevují:  XXX – XXX
 • Hnízdo končí:  XXX- XXX
Krmení larev

Skladovačí pylu (pollen srtorers)

Výskyt

U nás je obecně rozšířený na otevřených stanovištích v nížinách, středních i vyšších polohách. 
V horských polohách jen výjimečně

Umístění hnízda

Hnízdiště:

 • v zemi v opuštěných hnízdech drobných savců (hlodavci  hraboši, krtci, …)
 • v dutinách zdí
 •  v různých dutinách pod povrchem až 1,5 m, někdy mělčeji u povrchu země (podle hlodavce, jehož noru využil
 • v úlcích, chovatelů, matka z přírody je přijímá spíš neochotně
Velikost hnízda
 • Silná a početná hnízda
 • Počet jedinců 100–600 (800) jedinců v přírodě 
 • Více jak 1000 v laboratoři
Hostující pačmeláci
 • Pačmelák panenský (Bombus/Psithyrus vestalis)
Jak rozlišit čmeláka a pačmeláka

foto

Informace k chovu

Úlek:  velký (velké hnízdo)
Chodba:  dlouhá
Usazení: do hnízdiště se po jeho přijetí někdy vrací až po delší době (i několik dní). Nedočkavý chovatel se může domnívat, že  královna matka hnízdiště opustila.

Zajímavosti
 • Vytváří 9 poddruhů, přičemž na našem území se přirozeně vyskytuje pouze poddruh Bombus terrestris terrestris a nově terrestris dalmatinus.
 • Někdy dochází k tomu, že matky v přírodě bez hibernace další hnízdo. Šance na odchov, spáření a hibernaci matek z druhého cyklu nejsou velké, přesto se to někdy podaří
 • V laboratorním chovu tohoto druhu někdy matky zakládají hnízda i bez hibernace
 • V laboratorních podmínkách někdy i víc než 1000 jedinců (využívá se pro opylovací službu)
 • Čmeláci z velkochovů šlechtění jsou pro opylovací službu jsou chov na zahrádkách nevhodní a představují možné ohrožení čmeláků naší přírody. Nejen jako silní potravní konkurenti, ale zejména při obsazování přirozených hnízdišť, kde často zabíjí matku, která dané hnízdiště objevila dříve
 • Pro jedinečnou schopnost prospívat i na konzervované potravě se tento druh snadno chová v laboratoři a je využíván pro opylování zemědělských plodin
 • Přestože má tento druh čmeláka krátký jazyk, dostane se i do hlubokých kalichů – nakousne je tak, aby jazykem dosáhl na nektar. Rostlinu neopyluje, pouze jí využije jako potravu