Komenzálové čmeláků

Skoro neškodní spolubydlící čmeláků

Čmeláci nemají jen nepřátele, čmeláčí rodinka má i své spolubydlící, kteří pokud se nepřemnoží, nijak kolonii zásadně neškodí. Využívají chodu kolonie ku svému prospěchu a ve čmeláčím hnízdě patří často mezi úklidovou četu. Patří sem řada druhů , jejich život není o nic méně zajímavý, mnozí z nich se do hnízda dostávají  pomocí čmeláčího taxi a tak si i oni pár našich řádek zaslouží.

fotografie Ála Ungerová