top květiny čmeláků

Rostliny čmelákům šité na míru

Co zde nalezenete ?

  • natolik pro čmeláky významné rostliny, že si zaslouží vlastní stránku
  • rostliny, které kvetou po celou čmeláčí sezonu

Zahrada jenom pro čmeláky?

  • Ovšem že ne :)… téměř není květiny,  co by měla výhradního jediného opylovače. Jsou ale druhy, které svým vývojem květu, obsahem pylu a nektaru sází na opylovače s delším sosákem, mezi než čmeláci patří. Pomáháte-li jim, pomáháte řadě dalším živočichům, nejen hmyzu z řádu blanokřídlých, ale i řadě jiným, pro které je rostina důležitá listy, kořeny nebo plody.
  • Konečně vše má v přírodě svůj řád a svou harmonii. Aromatické rostliny pomáhají maskovat čmeláčí hnízda před predátory. Jiné umožňují růst těm, které pak hmyz opyluje.
  • Snažíme se nabídnout rostliny pro zahradu harmonickou a přírodě blízkou. Čmelák je jen zrnkem písku, krásným a viditelným. I když se soustředíme na čmeláky, pomáháme i řadě samotářských včel. Např zednice pelonoska hluchavková bude z našich záhonů hluchavek stejně dobře prosperovat jako čmeláci. Stejně tak motýli, brouci, mravenci. Hmyz na zahradě je pak potravou pro další živočichy. Koloběh života zahrady v němž jsou čmeláci krásným pohonem to je náš záměr a cíl.

Mám sám zkušenost, mohu se zapojit?

  • Určitě, nadále platí, že přijímáme podněty na rostliny, které u Vás na zahradě hmyz vyhledává.
  • Uvítáme také fotografie rostlin, i pokud máte nějakou hezčí či příhodnější než bude ta námi zveřejněná a chcete se s ní podělit. Rádi ty původní nahradíme. Ctíme autorství.
  • Stránka je dílo naše i Vaše a tak poznatkům , zkušenostem i kritice jsem otevřeni.
  • Nebojte se nám napsat na FB nebo mail info@cmelaciplus.cz

Čmeláci PLUS