Duplicated: Katalog druhu čmeláků – Čmelák XXX (Bombus XXX) – V Z O R

Čmelák rolní (Bombus pascuorum)

Na stránce se pracuje – doplňujeme další fotografie a videa, popisující tento druh

Co se zde dozvíte

 • Informace o jednotlivých druzích čmeláků
 • Získáte souhrn informací pro laickou veřejnost, školy i chovatele

Datum poslední aktualizace: 8/12/2021

Popis

Česky: Čmelák rolní (někdy i polní)

Latisky: Bombus pascuorum

Anglicky:  Common carder bee

Německy: Ackerhumme

Polsky: Trzmiel rudy

Vyobrazení

Barevné schéma

Základní schéma (matka-královna a dělnice):

 • Základní barva: od červenohnědé až po šedočernou
 • Hlava: černá se světlou čupřinou
 • Hruď: proměnlivé – od červenohnědé až po šedočernou
 • Zadeček: 1. až 4. tergid šedočerný, 5. až 6. tergid žlutavě až červeno-hnědý

Spolehlivě odlišení dělnice a matky podle barevného provedení je poměrně obtížně.

Základní schéma (samec):

 • Podobné jako matka a dělnice
 • Lze rozlišit výraznějšími barvami, bohatějším obrvením hrudi a především  jiným tvarem tykadel
 • samci mají na kusadlech kartáčky na roztírání pachových značek
Velikost

Druh: malý

Matka :   15 – 18 mm
Dělnice :   9 – 15 mm
Samec :  12 – 17 mm

Zdroj Blanokřídlí české republiky I., Academia 2017

Velikosti jsou velmi variabilní a ne vždy musí být v hnízdě matka větší než dělnice. Velikost dělnic pvní generace vás opravdu překvapí.

Hlava

Velikost: středně dlouhá

Tvar: při  pohledu z předu klínový tvar 

OBR

Tykadla

Jako u ostatních druhů čmeláků,  samec má dlouhá prohnutá tykadla

Jazyk
 • dlouhý
Tělo

Vejčité

Křídla

Světlá

Nohy

Nohy samců jsou nápadně dlouhé, opticky delší než nohy matek a dělnic.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.OBR

Specifické rozlišující znaky

<bude doplněno>

Fotografie

Matka
Dělnice

.

Samec

Samci jsou podobně zbarveni jako matky a děnice. mají ale výrazně delší a „ježatější“ obrvení. Jejich barvy bývají zprvu výraznější.
Prozradí je ale jejich tykadla.

 

Detail obličejové části hlavy samce čmeláka rolnío (Bombus pascuorm)

Video katalog

Matka

Matka čmeláka rolního

Dělnice

Dělnice klasická forma

Samec

Typicky zbarvený samec

Podobné druhy

 • Čmelák mechový (Bombus muscorum)
 • Čmelák zdobený (Bombus distinguendus)

Jak ho rozlišit od podobných druhů

Čmelák mechový  (Bombus muscorum)

 • Trochu větší než čmelák roní
  * matka 17 – 23 mm
  * dělnice 10 – 16 mm
  * samec 12 – 16 mm
 • Hlava středně dlouhá
 • Na rozdíl od čmeláka rolního mí hustě a stejnoměrně obrvenou hruď bez vmíšených černých brv
 • Žlutě obrvený zadeček
 • Barvy jasné a kontrastní

Čmelák zdobený ( Bombus distinguendus)

 • Větší než čmelák rolní
  * matka :  18 – 22 mm
  * dělnice : 12 – 17 mm
  * samec  : 16  – 19 mm
 • Barevně vzdáleně podobný čmeláku rolnímu
 • Na hrudi výrazný černý terč 

Výskyt 

 • všudy přítomný eurykenní druh (toleruje široké spektrum podmínek prostředí; snáší kolísání životně) 
 • i když v přírodě nepatří k nejnápadnějším čmelákům, je široce rozšířen v nížinách i horách, kde vystupuje i do výše 1700m.
 • vyskytuje se v celé Evropě

Biotop

 • mezofilní louky  (ani příliš vlhké, ani příliš suché) až po rašeliniště, smrkové horské lesy
 • častá je v antropocenózách (v člověkem vytvořené prostředí)

Životní cyklus

 • Pozdější druh
 • Počet generaci v sezóně: jedna v sezóně;  matky hybernují od srpna
 • Matky-královny hledají hnízdiště: od konce března
 • Zahnízdění matek:  březen – duben
 • Nové matky královny se objevují:  od července 
 • Samci se objevují:  od konce července do srpna
 • Hnízdo končí:  za příznivých a v závislosti na počasí až do listopadu (do mrazu a sněhu)

Mladé matky čmeláků si brzy po spáření najdou vhodné místo pro přezimování – hibernaci. Velmi často volí místo na kraji lesa. Tam mají šanci na hibernaci v suchu. Zde si vyhrabávají v lesní hrabance mělkou komůrku k přezimování (hibernákulum). 

Nerušte zde spící matku – děkujeme.

Krmení larev

 • Stavitelé kapes (pocket maker) dělnice strhávají pyl z pylových košíčku do kapes, vytvořených  na spodní části voskového pouzdra. Zde ho mísí s nektarem a larvy směs konzumují
 • Polyektický  (nepreferuje jen jednu rostlinu, ale široké spektrum různých kvetoucích rostlin); hojně létá na bobovité (vikev, vlčí bob, jetel luční) a další drobné květy

Umístění hnízda

 • Často hnízdí v hromádce mechu, suché hromádce trávy (hrabanka) na povrchu, v trsech vegetace
 • Hnízdí i v zemi v opuštěných hnízdech hlodavců, nebo v podstřeší budov
Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků rolních (Bombus pascuorum) v hromádce trávy

Hnízdo čmeláků rolních (Bombus pascuorum) v hromádce trávy
Foto Internet

Velikost hnízda

 • Většinou malá hnízda
 • Počet jedinců 50 –  100 jedinců (v přírodě )

Pohled do malého  hnízda čmeláků rolních. Všimněte si krásných žlutých kokonů se zakukelnými lůarvami, ale i tmavých voskových pouzder s kapsami na krmení larev.

Hostující pačmeláci

 • Pačmelák ladní(Bombus campestris)

Strategie útok pačmeláka: 

 • Matka pačmeláka hledá rozvinuté hnízdo hostitele, potřebuje hodně dělnic.
 • Zabije původní matku, feromony postříká silné dělnice a ty se vzájemně pobijí.
 • Pokud náhodou některé přežijí, tak zbylé dělnice si zotročí.
 • Jsou ale známy případy koexistence matky pačmeláka a čmeláka
Jak rozlišit čmeláka a pačmeláka

Pačmelák ladní(Bombus campestris)

 • Velikost 
  Matka: 15 – 20 mm
  Samec: 15 – 15 mm
 • Kratší hlavu se širokými spánky, hlava výrazně větší a jinak tvarovaná
 • Na předohrudi a po stranách tergidu 3. -5. žlutavé až žlutavě oranžové pásky
 • Žlutá pásek na zadečku je přerušen, spíš je lepší je hovořit o páscích na straně zadečku
 • Přední tergidy lesklé, hladké a téměř bez obrvení
 • Často vytváří tmavé formy
 • Tmavá křídla
 • Za letu vydává výrazný chrčivý zvuk
 • Tento pačmelák také parazituje u čmeláka proměnlivého (Bombus humilis) a čmeláka úhorového (Bombus ruderarius)

Všimněte si rozdlů ve zbarvení a typické hlavy pačmeláka. 

U samců  pačmeláka ladního lze pozorovat světlé, krásně zbarvené formy, ale i tmavé variety.
Opět se lze orientovat podle robustní hlavy pačmeláka a samčích tykadel.

Stejně jako u samic, samec pačmeláka vydává za letu jiný tón. Pokud si na louce s čmeláky a pačmeláky uděláte čas, za pár minut je snadno poznáte.

Informace k chovu

Úlek: postačuje malý úlek, ale i velké úlky ale přijímá ochotně
Chodba: chodba žádná, krátká (i delší), není zásadně rozhodující;
                   úspěšně byli chováni v úlku za dlouhou chodbou (úlek v garáži, klapka vně na zdi)
Usazení: po usazení se matka vrací často a hned začíná pracovat
Návraty matek na jaře po hibernaci: běžné
Samousazení v úlku: poměrně běžné, matky často osidlují úlky již obsazené jinými matkami a nějakou dobu s nimi koexistují (dokud nedojde ke kontaktu matek, nebo k rozvoji hnízda a kontaktu dělnice. Přítomnost jiné matky je dle všeho atraktantem

Zajímavosti

 • Hnízda tohoto druhu přežívají  po dlouhou dobu, Za vhodných podmínek někdy až do první půli prosince.
 • Při velmi nepříznivém počasí upadá celá kolonie do stavu jakési hibernace a přečká tak nejhorší období.
 • Patří k druhům, kterým nevadí blízkost člověka
 • Jsou velmi nenároční na chov s volným proletem
 • Obtížně se chovají v laboratoři (pocket makers) = nejsou schopni si odebrat pyl připravený chovatelem a předat ho larvám ve voskových pouzdrech

Fotografie a videa

 

Čmelák rolní je neprávem opomíjený jako „běžný čmelák‘. jego název anlgičtine je dokonce „common garden bee“. Přitom je tak krásný a zaslouží si naši pozornost a obdiv. Byla to naše kamarádka, která ho při zakládání  Čmeláci PLUS vybrala jako našeho maskota.

Krásné záběry hnízda čmeláků rolních, který pořídil níá kolega Jaromír Čížek

I matka čmeláka rolního je na jaře krásně zbarvená sytými barvami. Ty postupně blednou, jak stárne a jak se jí srst otírá o materiál v hnízdě.

Jako vždy (u čmeláků) jsou samci „vyfešákovaní“ a na svůj krátký život výrazněji zbarveni.
U tohoto druhu je dobré sledovat i tykadla, ta spolehlivě prozradí samce.

.

Podívejte se i na videa na YouTube Čmeláci PLUS a na jejich doprovodný text. Vybraná videa s čmelákem  rolním v hlavní roli uvádíme zde,