Jak chránit čmeláky v přírodě obcích a městech

Jak chránit čmeláky v našem okolí

Na této stránce chceme nabídnout možnosti všem a to nejen široké veřejnosti, ale i starostům a vedením obcí, jak mohou mizejícímu hmyzu a tedy i čmelákům pomoci.

Nejsme v tom sami a tak rádi zde budeme sdílet již úspěšné projekty jiných spolků a organizací, stejně tak jako příklady a zkušenosti těch samospráv, které se již cestou pomoci vydaly.

Rádi zprostředkujeme zpětnou vazbu od občanů i zkušenosti s přímým dopadem na kvalitu života v městech a obcích.

Pro občany pak máme řadu možností jak pomoci, rady co dělat, když naleznete na jaře zesláblého čmeláčka. Jak a proč mohou pomoci pejskaři. Co dělat, když naleznete někým poškozené čmeláčí hnízdo.

Rozebereme i možné příčiny některých nečekaných nálezů v přírodě jako jsou úmrtí čmeláků pod lipami a řadu dalšího.

Stránky postupně doplňujeme.