Pomoc čmelákům na jaře

Nález oslabeného čmeláka na jaře i na podzim. Jak pomoci?

Co se zde dozvíte

 • Potřebují čmeláci na jaře záchraňovat, nebo je lepší je nechat ať se starají sami?
 • Kdy je dobré jim pomáhat?
 • Když pomáhat tak jak to provést?

Datum poslední aktualizace: 19/2/2024

Čmeláci PLUS - V kostce - Foto Internet

V kostce / In a nutshell

 • Čmeláci jsou zvyklí na jarní chlad: matky královny jsou na hibernaci vybaveny tukovým tělesem, které jim může pomoci přežít případný nedostatek potravy v brzkém jaru
 • Zvažte jestli a jak na jaře zachraňovat čmeláky: čmeláci na jaře v přírodě často odpočívají, není nutné je vždy zachraňovat, pouze přemístit na bezpečné místo
 • Dávka energie může pomoci: pokud je čmelák vysílen a neodletí ani po delší době , můžete mu poskytnout dávku energie v podobě cukru – nejlépe na květech medonosných rostlin v okolí , nebo dávkou cukerného roztoku v krmítku. Po posílení a prohřátí na sluníčku čmelák odletí 
 • Zachraňte čmeláka za oknem: Pokud najdete čmeláka za oknem, pusťte ho ven – na jaře je to matka a její záchranou můžete zachránit celé hnízdo, které založí
 • Nesnažte se předčasně usídlit čmeláky: dokud se matky na jaře neposílí a nebude dostatek potravy pro jejich potomky, nebudou mít chuť/snahu se zahnízdit – nemá cenu jim nabízet úlek
 • Přečtěte si naše návody jak postupovat při záchraně čmeláků
English Abstract
 • Bumblebees are used to the spring chill: queen mothers are equipped with a fat body for hibernation, which can help them survive possible food shortages in early spring
 • Consider if and how to rescue bumblebees in spring: bumblebees often rest in the wild in spring, it is not always necessary to rescue them, just move them to a safe place
 • A dose of energy can help: if a bumblebee is exhausted and does not fly away even after a long time , you can give it a dose of energy in the form of sugar – preferably on the flowers of honey plants, or a dose of sugar solution in a feeder. After strengthening and warming up in the sun, the bumblebee will fly away
 • Save the bumblebee behind the window: If you find a bumblebee behind the window, let it out – in spring it is a queen and by saving it you can save the whole nest it will start
 • Don’t try to settle bumblebees into beehive prematurely: until the queens get stronger in spring and there is enough food for their offspring, they will have no desire/inclination to nest – no point in offering them a scare
 • Read our guides on how to go about saving bumblebees

Stručně o hibernaci čmeláků

Pomalu začíná jaro a s ním se pomalu probouzejí matky čmeláků. Dlouhé měsíce spaly v malých dutinách pod zemí v tzv hibernákulech (hibernakulum) a teď je jarní paprsky probouzí.

Každý druh se probouzí v jinou dobu a často podle tomu odpovídá hloubka hibernakula. Čím hlouběji spí, tím později se probudí, protože se půda prohřeje později.
Nejhlouběji spí matky pozdních druhů a ještě hlouběji pačmeláci, kteří se musí probudit jako poslední – vždy podle druhu, na kterém parazitují. Vždy se ale jedná o jednotky centimetrů.

Jakmile se ale oteplí, matky čmeláků se začnou probouzet. Vyhrabou se ze země a očistí se. Jejich druhým  úkolem je najít potravu a posilnit se.
Během hibernace čerpaly energii z tukového tělesa a teď je potřeba získat co nejdřív potravu – nektar a pyl na posílení.

O hibernaci čmeláků se více dozvíte ZDE

Dokud se matky neposilní, nebudou hledat hnízdiště  – nesmíte je rušit a snažit se jim nabídnout hnízdiště.

 

Čmeláci plus Matka čmeláka v hibernaci

Matka čmeláka v hibernaci
Foto: Jelly Fungus

O tom, že se čmeláci mohou probudit předčasně

Pokud je vše v pořádku, matky čmeláků sluníčko probudí až tehdy, kdy už mají k dispozici nějakou potravu.

Někdy se ale matky čmeláků probudí předčasně a tam to pak většinou končí špatně. Matka čmeláka  znovu nedokáže hibernovat, zdroj potravy nenajde a zahyne. Teplá zima tak negativně působí na živočichy, kteří hibernují.

O hibernaci čmeláků se dozvíte více ZDE (připravujeme).

Podívejte se na video z 10/1/2020, které natočil Jakub Černý v Praze Troji. Skutečně to není překlep, byla to necelá polovina ledna… Jak asi matka čmeláka zemního (Bombus terrestris) dopadla, už tušíte.

Jak se rozhodnout, jestli skutečně máte pomoci

S využití textu Bumblebeee Consveration Trust

Brzy na jaře se můžete setkat s probuzeným matkami čmeláků. Můžete je potkat na zahradě, za okny, na procházce v přírodě.

Mohou být malátné, promrzlé, ztuhlé. Od léta spaly v hibernakulum a tak se nedá čekat, že budou hned fit. Řada z nás se rozhoduje jak jim pomoci a jako první je zde otázka: „Krmit či nekrmit?“ .

Na složitou otázku máme jednoduchou odpověď – krmit čmeláky je pouze krajní řešení, když pro ně v okolí nejsou k dispozici žádné květy medonosných rostlin (rostliny pro opylovače jakou jsou včely, čmeláci atd,) a hlavně, když jste si opravdu jistí, že nalezený čmelák jen neodpočívá.

Podobně se můžete potkat s matkou čmeláka na podzim, pokud se včas neuložila k spánku.

Než se do pomoci a do krmení pustíte, tak prosím zvažte, jestli čmelák záchranu opravdu potřebuje.

Určitě ale zachraňte čmeláka uvízlého za oknem. Pokud je to na jaře, je to matka-královna. 
Když jí pomůžete na svobodu, zachráníte s ním i hnízdo, které založí.

 

Čmeláci PLUS - Zachraňte mne když jsem uvízl za oknem!

Zachraňte mne když jsem uvízl/uvízla za oknem!
Foto Internet

Čím se čmelák normálně krmí

Čmeláci se živí nektarem, který jim hlavně poskytuje energii v podobě sacharidů a pylem, který je pro ně zdrojem bílkovin. Nejlepší pomoc tedy pro ně jsou právě jimi oblíbené medonosné rostliny. Jsou to takové, na kterých čmeláky i včely můžete od března do října normálně vídat.

Pyl a nektar obsahují pro čmeláky všechny živiny potřebné k jejich životu, k letu, ke stavbě voskového díla – hnízda atd.

Je čmelák v nouzi, nebo jen odpočívá?

Pokud narazíte na čmeláka, o kterém se domníváte, že je v nouzi, můžete se mýlit, protože může jen odpočívat. Velmi často takto můžete vídat matky – královny brzy na jaře.

Nedávný výzkum z londýnské Queen Mary University ukázal, že čmeláci tráví většinu času odpočinkem na zemi / trávě / listech, nebo velmi krátkými přelety lety s krmením na květech. Tento výzkum také naznačuje, že odpočinek je důležitou součástí životního cyklu čmeláka a že vysoký travní porost a listy jsou důležité pro jejich bezpečné ukrytí a nerušený odpočinek, například právě pro matky – královny na počátku jara.

Na videu Jakuba Černého z 2/3/2020 vidíte matku jak se ohřívá na Sluníčku a odpočívá – po chvíli odletěla.

 

Pokud najdete čmeláka odpočívajícího na silnici nebo na chodníku (a pokud je to pro vás bezpečné – viz alergici), můžete ho jemně přesunout na chráněné místo, nebo ještě lépe na nejbližší květ medonosných rostlin. 
Stačí mu nabídnout list, stéblo trávy, nebo ho opatrně podebrat listem papíru. Pokud máte včelařskou výchytku (viz dále), je to ideální.

V některých případech čmeláci skutečně potřebují dávku energie. To například tehdy, pokud byli nalezeni za špatného počasí, nebo pokud byli uzavřeni po dlouhou dobu (například uvízli za oknem, na verandě atd).
Výše uvedená studie také zjistila, že matky-královny čmeláků odpočívaly v průměru asi 30 minut a někdy dokonce až 45 minut, než samy odletěly. Takže to, že někde sedí, nemusí nutně znamenat problém.

 

Čmeláci PLUS - Matka čmeláka zemního se prohřívá

Matka čmeláka zemního (Bombus terrestris) se prohřívá
Foto Roger_Leslie
(2/3/2020)
Bumble Bee Conservation Enthusiasts

 

Podobně jako na jaře můžete někdy potkat matky čmeláků také na podzim. Ani ty nepohrdnou dávkou energie v podobě cukerného roztoku – sirupu.

 

Čmeláci PLUS - Krmíme čmeláky

Krmíme čmeláky
Foto Ála Ungerová (9/2019)

Malý příběh k následujícímu videu z 2/4/2021

Dnes krásný zážitek ze záchrany čmeláka lučního (Bombus pratorum). Našel jsem ho na ulici ležícího. Vypadalo to, že už to má za sebou – skoro se nehýbal a byl malátný.
 
Dle všeho byl vyčerpaný, bez energie a v chladu již nemohl letět. Myslel jsem si, že je pomoc marná, ale nakonec jsem to zkusil. Odnesl jsem ho domů a venku mu dal do krmítka trochu roztoku čisté fruktózy (Fruktopur).
 
K mému překvapení to pár minut ožil, posílil se na krmítku a pak se vydal na cestu za květy. Pokud jen odpočíval, což čmeláci často dělají, tak si vybral špatné místo. Ležel ale na boku a tak to na odpočinem nevypadalo.
Na videu není vidět, že se ještě několikrát vrátil a proletěl kolem mé hlavy, jako by chtěl poděkovat. No… zážitek.
 
 

Jak připravit cukerný sirup?

Květy jsou opravdu vždy to nejlepší pro čmeláky. Pokud opravdu v okolí žádné květiny nejsou, můžete jim namíchat cukerný roztok, jako krmení.

Recept je jednoduchý – smíchejte bílý cukr a vodu v poměru 50:50 do formy cukerného sirupu.

Tím vytvoříte rychlou jednorázovou dávku energie, kterou čmelák potřebuje na zotavení a k dalšímu letu.
Jednoduše mu pak nabídněte kapku nebo dvě cukrového sirupu. Klidně kapku nabídněte přímo před hlavu, případně dejte sirup na malou lžičku. Pak nechte čmeláka v klidu, ať se sám nakrmí a zotaví se.

Upozornění:

 • Nedoporučujeme používat hnědý cukr (třtinový), ten čmeláci hůře tráví.
 • Můžete použít cukerný sirup, který používají včelaři, například Apiinvert – ten je složením blízký nektaru
 • Vždy méně sirupu znamení více.
 • Dbejte na to, aby se při krmení v sirupu nenamočil, to by mu mohlo uškodit.
 •  

Lze čmeláky krmit medem?

Nepoužívejte ke krmení med čmeláků – může obsahovat zárodky nemocí včel.

Všimněte si například, že správní včelaři své včely medem nekrmí –dobře vědí proč…

Med tedy použijte jen tehdy, když nemáte nic jiného po ruce. Lepší než med už je třeba sladký bonbon namočený ve vodě.

Čmeláci PLUS - Matka čmeláka zemního se krmí

Matka čmeláka zemního se krmí
Foto Anne Birrell
(21/2/2020)
Bumble Bee Conservation Enthusiasts

Pokud stále nevíte, jestli se pustit do záchrany, zkuste se řídit následujícími otázkami:

OTÁZKA 1)  „Nachází se čmelák na místě, kde může dojít k úhoně (zašlápnutí, přejetí, …)?“
ANO = Přeneste ho opatrně na listu/trávě na nejbližší na bezpečné místo.
NE = Jděte na OTÁZKU 2)

OTÁZKA 2) „Je Čmelák stále na stejném místě po dlouhou dobu, tedy více jak 45 minut?“
ANO = Jděte na OTÁZKU 3)
NE = Nechte ho být a vraťte se k němu cca za 45 min, třeba mezitím odletí.

OTÁZKA 3) „Jsou v okolí k dispozici nějaké květy rostliny vhodné pro včely / čmeláky?
ANO = Přeneste čmeláka opatrně na květ a nechte ho se pást.
NE = Připravte čmelákovi cukerný sirup a na chráněném místě mu ho nabídněte.

Na co je potřeba myslet

Krmení čmeláku cukerným sirupem je vždy jen dočasným řešením, které jejich přirozenou potravu nenahradí. Je to něco jako kdyby člověk místo svého normálního jídla 3x denně konzumoval 3 plechovky / láhve limonády.

Nektar a pyl z květin obsahují živiny, které čmeláci potřebují k životu a růstu, stejně jako energii, kterou potřebují k přežití a k letu.

Je důležité, aby čmeláci měli možnost volného letu a svobodu, aby mohli dokončit svůj životní cyklus. Určitě se je tedy nepokoušejte zavřít a uvěznit, byť by to bylo myšleno v dobrém a jako záchrana třeba tak, že jej nejprve pořádně prohřejete a vykrmíte…

Nekrmte čmeláky medem, nebo hnědým třtinovým cukrem, může jím to ublížit. Pro krmení použijte bílý řepný cukr a ten smíchejte s vodou v poměru 50:50.

Další informace

Za čmeláky PLUS ještě doplníme, co v Bumblebeee Consveration Trust neuváděli a co považujeme za vhodné.

Pokud máte k dispozici, použijte na dávku energie čistou fruktózu (Frutopur), ten je blíže přirozené potravě čmeláků, než bílý cukr (sacharóza).

Zabraňte čmelákům, aby se při podávání nouzové dávky cukru do roztoku namočili. Proto je vhodné jim podat cukerný sirup po kapkách, nebo ve víčku PET lahve, do kterého vmáčknete vatu a na tu cukerný roztok (sirup) nakapete.

Je hezké na videu  vidět čmeláka u misky, nebo u lžíce sirupu, ale to je pro něj nebezpečné. Můžete si vyrobit malé krmítko, to se vám může v průběhu sezóny hodit. Příklady krmítek najdete na  ZDE  O krmení čmeláků jsme psali ZDE .

Pokud si pořídíte včelařskou výchytku, bude záhrana čmeláka za oknem otázka vteřiny a bude to bez rizik pro všechny. O výchytkách se dočtete ZDE.

Čmeláci PLUS - Krmítko z víčka PET lahve - VHODNÉ

Krmítko z víčka PET lahve s vložkou z vaty – VHODNÉ

Čmeláci PLUS - Krmítko z víčka PET lahve - POUŽITELNÉ

Krmítko z víčka PET lahve ne zcela naplněné – POUŽITELNÉ

Čmeláci PLUS - Krmítko z plastové zkumavky

Krmítko z plastové zkumavky
Foto O. Hercog (2018)

 

Čmeláci PLUS - Včelařská výchytka

Včelařská výchytka
Foto O. Hercog

Závěr

Pokud naleznete předčasně probuzenou matku čmeláka, dejte jí dávku energie, ale ponechte jí v chladu venku, někde v suchu. Nemá moc šancí, ale sami jí do jara neodchováte…

Pokud naleznete na jaře probuzenou matku čmeláka, která opravdu potřebuje pomoc, poskytněte jí dávku energie, ale nechte jí venku, třeba na květech. Má tam šanci, aby se dočkala do rozkvětu dalších květů a podle potřeby nasytila tím, co jí vyhovuje. Nenechávejte jí u sebe doma v teple, neměla by šanci přežít a utrápila by se pokusy o útěk na svobodu.

Pokud chcete být připraveni a čmeláka přenést na bezpečné místo, pořiďte si pomůcku – včelařskou výchytku.

Nezachraňujte na jaře v přírodě matky čmeláků za každou cenu, oni to s pomocí matky Přírody většinou zvládnou samy.

Informační leták

Čmeláci PLUS - Záchrana čmeláka na jaře - Leták

Záchrana čmeláka na jaře – leták