Zimování čmeláčích matek

Zimování čmeláčích matek

Co se zde dozvíte

  • Přinášíme poznatky Jaromíra Čížka získané dlouholetým chovem čmeláků a jejich pozorováním ve volné přírodě.
  • Zimování matek, počínající již v létě, je část života čmeláků, který většině lidí zůstává zcela zahalen tajemstvím.
  • Uvidíte detaily ze zimování čmeláků.
  • Informace o této životní etapě tak jsou naprosto unikátní částí naší čmeláčí encyklopedie.

! VELMI VÁS PROSÍME – NERUŠTE MATKY ČMELÁKŮ V JEJICH ZIMOVIŠTÍCH A CHRAŇTE TATO MÍSTA !

Obsah:

Čmeláci plus Matka čmeláka v hibernaci

Matka čmeláka v hibernaci
Foto: Jelly Fungus

 

Zimujici matka cmelaka

Matka čmeláka v hibernakulu
Foto: Internet


Matka pačmeláka cizopasného Bombus Rupestris při přípravě zimoviště

Zimující samička pačmeláka cizopasného (Bombus rupestris)
Fotografie Jaromír Čížek

Počátek a důvody zimování čmeláků.

Léto je pro nás obdobím velice aktivním, je převážně časem rekreace a sportování. Oplozené královny řady druhů čmeláků náš rytmus ale nesdílí a již se zazimovaly, nebo se k zazimování právě připravují. Proč už nyní ? Zima je přece v nedohlednu a teplých dnů je víc než dost. Louky sice ještě kvetou.

Přesto je však potravní nabídka nyní menší, než v jarních měsících a hmyzích zájemců je nyní naopak ještě více. Nedostatek potravy nutí vosy a včely, ale i čmeláky k loupení zásob v cizích hnízdech. Je tedy čas, počkat si na další potravní optimum v příští sezoně, tedy přezimovat – hibernovat. Pro životní cyklus čmeláků je určující potravní nabídka, optimální vlastnosti prostředí jsou až na druhém místě. Stav hibernace, ve kterém čmeláčí matky pomaleji stárnou, zajistí jejich dobrou kondici pro následující sezonu.

Místa zimování čmeláků v přírodě.

Pro místo hibernace si čmeláci, ale i pačmeláci a ostatní přezimující blanokřídlí, zvolí nejčastěji lesní půdu, do které se zahrabou. Tato místa jsou odborníky nazývána „hibernaculum“.

Druhové odlišnosti zimování.

Mezi hloubkou zahrabaných samiček pod povrchem a dělením druhů na rané a pozdní platí vztah. Znázorníme si ho na následujících příkladech. Velmi časný čmelák zemní Bombus terrestris je zahrabán jen těsně pod povrchem (často jen 10 – 20 mm). Naproti tomu pačmelák panenský Psithyrus vestalis, který musí počkat až se hostitelské hnízdo čmeláka zemního rozvine a on se jej zmocní, může být 40 mm i hlouběji pod povrchem.

Bombus Vestalis při tvorbě zimoviště

Samička pačmeláka panenského (Bombus vestalis) při přípravě zimoviště.
Fotografie Jaromír Čížek

Možnosti určení druhu zimujícího čmeláka podle nálézu zimoviště.

Podaří-li se nám v lese hibernaculum najít, můžeme podle vzhledu a množství vyhrabaného materiálu odhadnout, jaký jedinec zde přezimuje. Pro čmeláka skalního B. lapidarius je typickým znakem vstupní žlábek, který nebývá zasypán. Pro čmeláka zemního B. terrestris je charakteristické, že vyhrabaným materiálem je pouze humus, bez obsahu zeminy. U pačmeláků je naopak ve vyhrabaném materiálu převážně hlína, bez obsahu humusu. Na přiložených fotografiích bych vám rád ukázal, jak takové hibernákulum vypadá a jak je jeho obyvatelem tvořeno.

hibernace Bombus Terrestris

Zimoviště čmeláka zemního (Bombus terrestris)
Fotografie Jaromír  Čížek

Zimoviště čmeláka skalního

Zimoviště (hibernaculum) čmeláka skalního (Bombus lapidarius)
Fotografie Jaromír Čížek

Typická ukázka hibernacula čmeláka zemního

Typická ukázka hibernacula čmeláka zemního (Bombus terrestris)
Fotografie Jaromír Čížek

Zimoviště čmeláka skalního

Zimoviště čmeláka skalního (Bombus lapidarius)
srovnej rozdíly mezi zimovištěm čmeláka zemního
Fotografie Jaromír  Čížek

Ochrana zimovišť, proč čmelák v zimě neumrzne.

Pokud se vám podaří nějaká zimoviště čmeláků v přírodě objevit, prosím vás buďte k nim ohleduplní a chraňte je. Čmeláci se nám pak odvděčí svou přítomností v následné sezoně.

Starosti, zdali v této poměrně malé hloubce pod povrchem čmeláci nepromrznou, nemusíme brát příliš vážně. Během hibernace se jim totiž do jejich hemolymfy postupně vyplaví látky, bránící jejímu zmrznutí. Tak jako my lidé musíme do chladící soustavy našich aut přidávat aditiva sloužící stejnému účelu.

https://www.shutterstock.com/

Matka čmeláka v hibernakulu
Foto: Reddit

Zimoviště pačmeláka panenského Bombus Vestalis

Zimoviště pačmeláka panenského (Bombus vestalis)
Fotografie Jaromir  Čížek

 

Zimoviště pačmeláka panenského (Bombus vestalis)

Zimoviště pačmeláka panenského (Bombus vestalis)
Fotografie Jaromír Čížek

 

Na následujícím videu se můžete podívat, jak si matka čmeláka hledá místi pro zimoviště a ukrývá se do hibernakula.
Zdroj: George Pilkington www.nurturing-nature.co.uk a YouTube

Další video zachycující hibernaci matky čmeláka, zde čmeláka skalního (Bombus lapidarius) Autor Gordon White. Natočeno v červenci 2020 Anglii – Buckfast, Devon England v národním parku Dartmoor National Park.