Jak pomáhat čmelákům

Možnosti pomoci čmelákům aneb primum non nocere

Co se zde dozvíte

 • Nemusíte chovat čmeláky, ale přesto jim můžete velmi dobře pomoci i jinak
 • Vyberte si sami podle svých možností a schopností
 • Pomoc čmelákům může nabídnout každý
 • Když nechcete/nemůžete pomáhat čmelákům, můžete se alespoň chovat ohleduplně

Datum poslední aktualizace 6/2/2024

Čmeláci PLUS - V kostce - Foto Internet

V kostce / In a nutshell

 • Chraňte přírodu jako celek
 • Chraňte travní porosty a hnízdiště čmeláků
 • Zapojte do ochrany přátele, sousedy, rodinu a děti
 • Nenechávejte své pejsky hrabat v zemi a hledat „myšičku“ může být hnízdo čmeláků
 • Zapojte do ochrany čmeláků dětské kroužky a využijte k tomu materiály na našich stránkách
 • Upravte svou zahradu pro čmeláky a opylovače
 • Řekněte ne chemii  na své zahradě a v okolí
 • Požádejte správce zeleně ve vaší obci, aby sekal travní porosty s ohledem na přírodu (mozaiková seč)
 • Pomozte zachránit matky čmeláků na jaře – zachráníte tak celé hnízdo čmeláků
 • Staňte se chovatelem čmeláků – především těch vzácnějších druhů
 • Staňte se členy Čmeláčí Rychlé Roty a zachraňte hnízdo čmeláků v nouzi

English Abstract

 • Protect nature as a whole
 • Protect grasslands and bumblebee nesting sites
 • Involve friends, neighbours, family and children in conservation
 • Don’t let your dogs dig in the ground looking for a „little mouse“ may be a bumblebee nest
 • Involve children’s groups in bumblebee conservation and use the materials on our website to do so
 • Landscape your garden for bumblebees and pollinators
 • Stop using chemicals in your gardens
 • Ask the greenkeeper in your municipality to cut the grass with respect for nature (mosaic mowing)
 • Help save bumblebee queens in spring – you’ll save an entire bumblebee nest
 • Become a bumblebee keeper – especially the rarer species
 • Become a member of the Čmeláčí Rychlá Rota  and save a bumblebee nest in need

Úvod

Ochrana přírody jako celku
Ochrana travních porostů a hnízdišť čmeláků
Co vaši sousedé, děti a pejsci?
Děti, śkoly, kroužky, vzdělávání, hry a hříčky
Vaše zahrada, zahrada u sousedů a čmeláci
Zahrada, příroda a chemie
Čmeláci na jaře a na podzim – zatoulané a zesláblé matky královny
Chovatelé čmeláků
Záchrana hnízd čmeláků

Pomáhat můžete přírodě, hmyzu, čmelákům a vlastně i sobě samým v mnoha oblastech

Nevěříte, že je toho tolik a třeba i mnohem víc? A že vás to často nestojí vůbec nic?

Už jen to, že budete o čmelácích doma a s přáteli mluvit, pomáhá – vzbudí o ně zájem. Dnešní doba je pro hmyz a čmeláky velmi nepříznivá, takže se každá pomoc hodí – jménem čmeláků za ni předem děkujeme.

 

Ochrana přírody

Zásadní je ochrana přírodního životního prostředí. Bez něj nebude existovat nic, ani hmyz a čmeláci. Je třeba chránit louky, meze, zahrady, ale i pole a další části přírody. Zde čmeláci najdou to, co potřebují – dostatek potravy pro rozvoj hnízd a založení nové generace. A najdou zde i místa, kde si hnízda založí. Jsou to opuštěné nory po hlodavcích, dutiny v mezích, ve stromech nebo ve zdi, opuštěné ptačí budky, hromádky suché trávy nebo mechu, atd. Zkrátka taková místa, jaká jednotlivé druhy potřebují.

Foto A.Ungerová

Ochrana travních porostů a hnízdišť čmeláků

Lidé už (většinou) skončili s vypalováním mezí, ale stále „pečují“ o travní porosty tak, že je stříhají na „ježka“ a čmeláci pak nemají dostatek potravy. Nebo si vytvářejí ze svých zahrad sterilní zelené plochy, kde skutečně není prostor pro život žádného hmyzu, vč. čmeláků.

Zamyslete se tedy, prosím, jak vypadá vaše zahrada, louka/trávník ve vaší obci a zkuste to změnit. Tady pomůžete čmelákům a hmyzu nejvíc.

Nenechte obec utrácet peníze za nesmyslnou údržbu travního porostu. Když bude tráva vyšší, nebude vysychat, bude v ní život a nakonec i ušetříme peníze. Meze a příkopy kolem silnic jsou také prostorem, kde žijí čmeláci. Když je budeme udržovat chemií, zabijeme zde vše živé.

Zkuste se o to ve vaší obci zajímat a prosadit změnu. Chce to hodně vůle, práce a odvahy – přínos je ale zásadní.

Náměty a příklady na založení květnatých luk u vás doma i v obcích najdete ZDE. Na stejném místě najdete prostor pro zveřejnění v dobrého příkladu ve vaší obci.

Foto Internet

Čmeláci PLUS - Kvetoucí louka

Čmeláci PLUS – Kvetoucí louka
Foto J, Ečerová

Sousedé, děti, pejsci a čmeláci

Stejně tak je pomoc i to, když vysvětlíte dětem a sousedům, že se čmeláků nemusí bát a že je čmeláci nenapadnou, dokud se nebudou cítit ohroženi. Není tedy potřeba zabíjet jedince a likvidovat jejich hnízda.
Často malé děti zašlapávají čmeláky a rodiče je nechají. Nebo rodiče zlikvidují hnízdo na zahradě místo toho, aby ukázali dětem, jak jsou čmeláci krásní, zajímaví a užiteční!

Sem patří i případy, kdy najdete hnízdo čmeláků na nevhodném místě – v kompostu, ve starém dřevě, pod terasou. Co brání tomu, počkat až čmeláci na konci léta hnízdo opustí a že to malé místo prostě necháte chvíli jim, než vám ho zase vrátí? Do té doby je můžete pozorovat a odměnou vám bude radost a spousta zajímavostí, které se o nich dozvíte.

Často se setkáte i s případem, kdy váš volně pobíhající psí miláček najde čmeláky v zemi a začne je vyhrabávat. Zabraňte mu v tom – pejsek jistě může hrabat jinde a čmeláci tak získají šanci na přežití.

Foto J. Čížek

 

Děti, školy, kroužky, vzdělávání, hry a hříčky

Zapalte v dětech pochodeň zájmu o čmeláky a přírodu. Uděláte tak opravdu velmi záslužnou práci, protože pro ně pak bude přirozené přírodu chránit.

Zapojte své děti formou hry do ochrany čmeláků a přírody.  Hra, jak říkal již Komenský, je ta nejlepší cesta, jak v dětech vzbudit zájem a jak jim poskytnout informace.

Využijte třeba náměty a materiály, které jsou k dispozici na našem webu v sekci Čmeláci PLUS ve škole.

Čmeláci PLUS - Čmeláci a naše děti

Čmeláci a naše děti
Foto O. Hercog (4/2020 Praha)

Čmeláci PLUS - Beseda Pavlína Krčová 08-2020

Čmeláci PLUS – Beseda Pavlína Krčová 08-2020

Vaše zahrada, zahrada u sousedů a čmeláci

Když se zaměříte na svou zahradu, tak i zde můžete vytvořit čmelákům ráj a ostrůvek, kde se jim bude dařit. Zajistěte jim tu dostatek potravy a hnízdní prostředí alespoň tak, že místo anglického trávníku to bude kus louky s květy.
Takovou louku sekejte postupně a po částech, aby zde stále něco kvetlo a byla tady pro ně pastva. Nechejte v koutech zahrady prostor, kam se mohou čmeláci nastěhovat – hromádky starých větví, listí, staré dřevo nebo alespoň husté roští – prostě kousek přírody. Na kus neudržované zahrady s plevelem se postupně příroda sama vrátí a s ní i život, který lidé svou soustředěnou péčí ze zahrady vyhnali. Když budou v zahradě hlodavci, jejich nory si čmeláci postupně najdou. Dejte na své zahradě prostor čmeláčím bylinám, jako jsou třeba hluchavky.

Když už vážně musíte mít svou zahrady jako ze škatulky, tak ji alespoň osázejte stromy/keři a medonosnými rostlinami, které poskytnou čmelákům dostatek potravy od brzkého jara do pozdního léta. Monokultura, která pokvete týden, není to, co čmeláci potřebují. Jak se jejich hnízdo rozvíjí, potřebují stále více nektaru a pylu – každý druh jiné květy a v jiné době. Takže tady je klíčem k úspěchu pestrost květů a jejich dostatečné množství po celou sezónu.

Návody na pestrou zahradu najdete v odkazech. Jak pomoci čmelákům na vaší zahradě popisujeme ZDE . Pro obce máme zvláštní stránky ZDE

 

Pokuste se přesvědčit správce zeleně ve vaši obci, aby sekal travní porosty s ohledem na přírodu. Například pokud se bude sekat tráva mozaikově a podle skutečné potřeby, ušetří obec náklady a v obci se bude dobře dařit opylovačům.

 

Foto A.Ungerová

 

Zahrada, příroda a chemie

Řada lidí si pořídí krásnou zahradu, ale pro její snadnou údržbu využívá chemii. Zahrada a sady plné květů přiláká hmyz, ale současně mu škodí nebo ho hubí.

Včelaři si často ztěžují, že jim roje včel uhynou, to když jim zemědělci neoznámí, že budou pole „ošetřovat“ pesticidy“. Včelařům stačí na pár dní zavřít včely v úlku. Nikdo ale nemyslí na hmyz v přírodě, který se na polích otráví.

Nevěřte tomu, že mohou být chemické prostředky neškodné. Vzpomeňte si na příklady typu Roundup. Ten byl prodáván jako přírodě a lidem neškodná selektivní herbicid. Nakonec byl zakázán, protože se u není prokázaly karcinogenní účinky. Roundup v tam ale není sám, prodejci vám nabízejí řadu spolehlivých „neškodných“ přípravků.

Zvláště neblahé jsou přípravky na trávníky. Řada lidí chce mít na zahradě anglický trávník bez života a tam se bez chemie neobejdou. Vadí jim hluchavky, sedmikrásky, pampeliška a nedej bože aby tam rostla jetelinka. 

Podobných jedů jsme si mi lidé na své zahrádky a záhonky aplikovali spousty, stejně jako na obecní pozemky, na pole a louky. Bohužel v tom stále pokračujeme. Necháváme tam svým potomkům neblahé dědictví, za které nás jednou budou proklínat.

Zkuste tedy sami na svých zahrádkách pečovat o rostliny bez pesticidů, herbicidů a další chemie – jde to. Přemluvte také své sousedy a vysvětlete jim, že jablíčko s pár skvrnami nebo „s červem“ uvnitř není sice tak krásné, ale je pro ně a pro jejich děti zdravější. Nenechte je stříkat stromy a vegetaci chemií v době, kdy se příroda probudí. Zabráníte tak škodám nejen v aktuální sezóně, ale chemie se nebude dostávat do půdy a škodit i dalším generacím. 

Čmelaci PLUS - Chemie v přírodě - příklad

Chemie v přírodě

Čmelaci PLUS - Chemie v přírodě - příklad

Chemie v přírodě

Čmeláci na jaře a na podzim – zatoulané a zesláblé matky královny

Další významným druhem péče je váš zájem a pozornost. Stačí, když na jaře zachráníte matku čmeláka, která zaletí za vaše okno a nemůže ven. Nebo když na jaře najdete na zemi zesláblou matku, které došla energie na další let, potřebuje „dotankovat palivo“ a vy ji opatrně přenesete na květ.

Dost možná takto zachráníte matku a ta pak založí hnízdo – to už stojí za pokus.

Záchranu jednotlivých čmeláků popisujeme ZDE

 

Foto Internet

Chovatelé čmeláků

Hodně nadšenců se rozhodne, že vše výše uvedené je jim málo a „pořídí si čmeláky“. Tady je potřeba říci, že chov čmeláků na zahradě je úžasná věc, ale je důležité ji rozumně zvážit.

Do chovu čmeláků se pusťte jen tehdy, když jste ochotní investovat cca 2.000,- do kvalitního bydlení pro čmeláky a cca 1500,- za pořízení čmeláků (nechcete-li se pokoušet o vlastní osídlení čmelínu královnou z přírody). Je potřeba si pořídit skutečně kvalitní úlek s ochrannými prvky (ochranná klapka, dobré větrání, kvalitní těsnění atd.), ideálně s referencemi chovatelů, že se v takovém úlku čmelákům daří.

Upozorňujeme, že pořízením úlku pro čmeláky (čmelína) a nákupem/zabydlením čmeláků to jen začíná.

Je potřeba jim věnovat i svůj čas a péči. Doporučujeme jejich úlek pravidelně kontrolovat a také být připraven na případný zásah a vyčištění hnízda od parazitů, kteří velmi často hnízdo napadají a mohou ho zlikvidovat. Ten, kdo takovou péči nebude chtít čmelákům věnovat, bude mít místo radosti na zahradě prázdný úlek nebo dokonce místo čmeláků jen množírnu čmeláčích parazitů.

Takže chovatel by se neměl bát hnízdo čmeláků odkrýt, prohlédnout jej a případně s ním šetrně manipulovat (návody jsou k dispozici zde nebo v doporučených odkazech). To znamená další cca 2000,- za ochrannou kuklu, rukavice a další vybavení (ano, i čmeláci mají žihadla) a hlavně trochu odvahy a získaných zkušeností.

Je potřeba si uvědomit, že ani při sebelepší péči nemusí chovatel dovést „své“ hnízdo čmeláků k úspěšnému konci, tedy ke zrození nové generace matek a samců. Hodně chovatelů v prvním roce končí nezdarem a na chov čmeláků rezignuje. Takže k výbavě chovatele patří i pevná vůle a vůle, že se při neúspěchu nevzdá,

Pokud se pustíte do chovu čmeláků, dejte přednost vzácnějším druhům. Nechovejte běžné druhy (čmeláci zemní, skalní, …),  kterých je dost, ale pomožte jiným, slabším druhů,

Chovatelé mohou pomáhat i jinak, například při vývoji a testech úlků pro čmeláky (čmelínů). I zde je stále co vylepšovat a skupina Čmeláci PLUS tomu věnují spoustu času. Změny a vychytávky zkušených chovatelů najdete ZDE
Chovatelé také mohou pomáhat s vyhledáváním nevhodných výrobků a přesvědčovat výrobce ke změně. Informace o nevyhovujících úlcích pro čmeláky najdete ZDE

Chov čmeláků popisujeme na našem webu ZDE

Chovu se věnují i naše stránky na sociální síti Facebook: Čmeláci PLUS a Čmeláci PLUS – Diskusní fórum.

Foto O.Hercog

Záchrana nešťastně zabydlených čmeláků nebo poškozených hnízd – Čmeláčí Rychlá Rota

Během roku se stane, že je nutné přestěhovat hnízdo, které by jinak bylo zlikvidováno. Jde o situaci, kdy prostě nelze počkat do doby, než ho čmeláci sami opustí.

Takovou akci doporučujeme jen  chovatelům nebo těm, kdo mají dostatek odvahy pro manipulaci s hnízdem čmeláků. Nemusí to být zkušený chovatelé, i začátečníci to s naší pomocí zvládnou.

V případě zájmu zde můžeme pomoci najít pro nešťastně zabydlené čmeláky nový domov a transport do něj.

Záchranu hnízd vč. evakuace popisujeme ZDE

 

Čmeláci PLUS - Čmeláčí Rychlá Rota

Čmeláci PLUS – Čmeláčí Rychlá Rota

Informační leták ke sdílení

Pokud se vám naše náměty líbí, můžete je sdílet jako leták. Ten ,můžete vytisknout, nebo sdíůlet.

Leták najdete ZDE

Čmelaci_PLUS - Jak pomáhat čmelákům - leták

Jak pomáhat čmelákům – leták

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.