Katalog druhů čmeláků – jednoduchá verze – A

Katalog druhů čmeláků v ČR– jednoduchá verze

Co se zde dozvíte ? 

 • Seznámíte se základními druhy čmeláků

 • Naučíte se je rozlišovat

 • Dokážete rozlišit běžný a vzácný druh čmeláků

Datum poslední aktualizace: 19/5/2023 

Úvod

Rozeznat druhy čmeláků není snadné. U některých druhů čmeláků to je možné jen pod mikroskopem až poté, co jedince usmrtíte, jak to dělají vědci.

Pro naše potřeby ale není důležitá přesnost určení, spíš schopnost rozlišit běžné a vzácné druhy. K tomu postačí  rychlý přehled barevných schémat jednotlivých druhů.

Takových katalogů je velké množství, zde najdete jeden z nich.

Barevná schémata jsme použili ze zdroje: Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

O katalogu

Tento katalog je uspořádán tak, aby měl jeho čtenář možnost určit druh čmeláka podle několika znaků.

Katalog je možné prohlédnout si i v terénu, třeba na mobilu.

Na stránce ještě pracujeme a chceme připravit její interaktivní verzi.

 

Jak podle tohoto katalogu určit druh čmeláka

Prohlédnete si čmeláka, nebo ještě lépe udělejte několik fotografií.

Je potřeba aby byly vidět následující části těla:

 • hlava
 • hruď
 • zadeček
 • křídla
 • pokud možno i pohled z boku 

Pro určení druhu se podívejte postupně na:

 • zadeček a barvu těla
 • na hlavní barvy těla (čená / hnědá / …)
 • na barvy a počet  barevných proužků

Najděte příslušnou část katalogu  a v ní hledejte dál – srovnávejte s vaším vzorkem.

U některých druhů se vyskytuje řada barevných variant, ty ale najděte v jedné skupině se základní variantou.
Pro úplnost doplňujeme i pačmeláky. Ty ale necháváme v samostatné skupině. Jejich určení není jednoduché.

Pomocná vodítka:

 • Pokud je jaro, v přírodě potkáte nejprve matky a pak dělnice, teprve pak pačmeláky.
 • Nejprve se objevují rané druhy čmeláků, později teplomilné a vzácnějsí druhy
 • Teprve v pozdější době se setkáte se samci čmeláků a pačmeláků.  
 • Samci jsou barevně variabilní a často se liší od matek, proto je náš katalog seřazen podle matek a dělnic.
 • Spíše se setkáte s hojnými a široce rozšířenými druhy, než s těmi vzácnými, viz Červená kniha z roku 2017

Tím dostanete základní určení. Je to přibližné , ale přesnost je dostačující.

Zadeček je bílý, tělo černé, žluté proužky

Čmelák zemní (Bombus terrestris) 

 • raný druh
 • velmi hojný
 • široce rozšířen
čmelák zemní - Bombus terrestris

Čmelák zemní (Bombus terrestris)
Zdroj: Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Čmelák hájový (Bombus lucorum) 

 • raný druh
 • velmi hojný
 • široce rozšířen
Čmeláci PLUS - Čmelák hájový - Bombus lucorum

čmelák hájový – Bombus lucorum
Zdroj: Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Čmelák zahradní (Bombus hortorum) 

 • hojný
 • rozšířený v nížinách a až do středních poloh
Čmeláci PLUS - Čmelák zahradní (Bombus hortorum)

Čmelák zahradní (Bombus hortorum)
Zdroj: Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Čmelák drobný (Bombus jonellus) 

 • zranitelný  (VU)
 • lokálně rozšířen v horách
čmelák drobný - Bombus jonellus

Čmelák drobný (Bombus jonellus)
Zdroj: Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Zadeček je bílý, tělo černé, žádné žluté proužky

Čmelák rokytový (Bombus hypnorum) 

 • raný druh
 • hojný
 • rošířen v lesích, parcích, městských aglomeracích
Čmeláci PLUS - Čmelák rokytový (Bombus hypnorum)

Čmelák rokytový
(Bombus hypnorum)
Zdroj „Pszczoły w mieście Trzmiele Wrocławia“

Zadeček je červený / oranžový a tělo černé

Čmelák skalní (Bombus lapidarius) 

 • velmi hojný
 • široce rozšířen
Čmeláci PLUS - Čmelák skalní (Bombus lapidarius)

Čmelák skalní (Bombus lapidarius)
Zdroj: Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Čmelák luční (Bombus pratorum) 

 • raný druh
 • hojný
 • rozšířený v nižších polohách
čmelák luční - Bombus pratorum

Čmelák luční (Bombus pratorum)
Zdroj: Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Čmelák úhorový (Bombus ruderarius)

 • nehojný
 • široce rozšířený
čmelák úhorový - Bombus ruderarius

Čmelák úhorový (Bombus ruderarius)
Zdroj: Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Zadeček je červený / oranžový a tělo hnědé

Čmelák lesní (Bombus sylvarum) 

 • hojný
 • rozšířen  ve středních a nižších polohách
čmelák lesní - Bombus sylvarum

Čmelák lesní (Bombus sylvarum)
Zdroj: Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Čmelák rolní (Bombus pascuorum) 

 • velmi hojný
 • široce rozšířen
Čmeláci PLUS - Čmelák rolní (Bombus pascuorum)

Čmelák rolní (Bombus pascuorum)
Zdroj Pszczoły w mieście Trzmiele Wrocławia

Další  barevná schémata

Čmelák proměnlivý (Bombus humilis) 

 • nehojný
 • rozšířený ve středních a nízkých polohách
Čmeláci PLUS - Čmelák proměnlivý -Bombus humilis -
Zdroj: Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Čmelák proměnlivý (Bombus humilis)
Zdroj: Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Pačmeláci

Pačmelák panenský (Bombus vestalis) 

 • velmi hojný
pačmelák panenský - Psithyrus vestalis

Pačmelák panenský (Bombus vestalis)
Zdroj: Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Pačmelák norský (Bombus norvegius) 

 • zranitelný 
pačmelák norský - psithyrus norvegicus

Pačmelák norský (Bombus norvegius)
Zdroj: Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Pačmelák český (Bombus bohemicus) 

 • velmi hojný
Čmeláci PLUS - Pačmelák český (Psithyrus bohemicus)

Pačmelák český (Bombus bohemicus)
Zdroj: Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Pačmelák lesní (Bombus silvestris)

 • hojný
pačmelák lesní - Psithyrus silvestris

Pačmelák lesní (Bombus silvestris)
Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Pačmelák cizopasný (Bombus rupestris) 

 • velmi hojný
pačmelák cizopasný - Psithyrus rupestris

Pačmelák cizopasný (Bombus rupestris)
Zdroj: Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.

Pačmelák ladní (Bombus campestris)

 • hojný
pačmelák ladní - Psythirus campestris

Pačmelák ladní (Bombus campestris)
Sikora A., Michołap P., Kadej M., Sikora M. Tarnawski D. 2018 „Pszczoły w mieście: Trzmiele Wrocławia“, Wyd. Stowarzyszenie Natura i Człowiek.