Druhy čmeláků a pačmeláků v ČR

Pomáháme čmelákům a přírodě

Druhy čmeláků a pačmeláků v ČR

 Zde pro vás připravujeme popis vybraných druhů čmeláků a pačmeláků v ČR

Než bude hotov, možná si něco přečtěte k problematice určování čmeláčích druhů.

Kolik je druhů čmeláků v přírodě České republiky?

V České republice bylo popsáno 30 (resp. 33) druhů čmeláků  9 druhů pačmeláků. Některé jsou běžné, některé vzácné a řada z nich již vyhynula, nebo je za vyhynulé považujeme.  

Odpovědět na tu otázku ale přesně je složité a sami čmeláci nám s odpovědí vůbec nepomáhají – hned si řekneme proč.  🙂

Čmeláci PLUS - Druhy čmeláků

Druhy čmeláků
Foto Internet

 

 

 

Proč je to složité?

Spolehlivě určit druh čmeláka není vůbec snadné, to sami dobře víte, nebo to brzo poznáte.

S klimatickými změnami nyní dochází k posunu výskytu jednotlivých druhů čmeláků, takže se u nás objevují i druhy čmeláků původem z jiných oblastí Evropy. Jako příklad lze uvést čmeláka zemního (Bombus terretris)  a jeho poddruh (subspecii) Bombus terretris dalmatinus, nebo čmelák balkánský (Bombus haematurus) a Bombus argillaceus.

Čmeláci prostě moc neřeší hranice a tak se u nás občas mohou vyskytovat i druhy ze sousedních zemí.

Rozšíření čmeláka zemního (Bombus terrestris) v Evropě (Research Gate)

Populace některých vzácných druhů čmeláků jsou velmi slabé a často lokalizované na malé ostrůvky výskytu.  Ani o nich nemusíme vědět a tak se může stát, že vzácné  druhy s likvidací snadno skrytě zmizí.  Stačí , že nějaký developer zlikviduje malý kus přírody, nebo její vegetace bez ohledu na nějaká povolení. Tím trpí zvláště druhy, které jsou fixovány na konkrétní druhy rostlin.

Na čmeláky působí řada známých faktorů, díky kterým se počty jejich druhů a jedinců snižuji. Stejně tak je zde řada rizik, které je ohrožují, ale o jejichž vlivu možná nemáme přímé důkazy. Rizika jsou ale přítomna a je nutné s nimi počítat a čmeláky proti nim chránit. 

Proto vše tedy  odpověď na „Kolik je druhů čmeláků v přírodě České republiky?“ není jednoduchá a bohužel se rok od roku se liší.

Více se o faktorech a rizicích  úbytku  čmeláků dozvíte  v kapitole Proč čmeláků v přírodě ubývá

Kategorie ohrožení druhů čmeláků v ČR

Při práci na seznamu druhů čmeláků a pačmeláků jsme se rozhodli využít tzv červeného seznamu ohrožených druhů. Použili jsme i  uznávané kategorie a zkratky z tohoto seznamu.  Ano, trochu tím utíkáme do hloubky, ale je dobré mít dobré a uznávané informace o výskytu čmeláků.

Kategorie a kritéria IUCN a jejich použití pro červené seznamy bezobratlých ČR

EX – vyhynulý nebo vyhubený (Extinct)  = druh, pro který rozsáhlé průzkumy nezpochybňují skutečnost, že poslední jedinec uhynul
EW – vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě (Extinct in the Wild) = druh, který přežívá pouze v lidské péči (kultivace, pěstování, chov)
RE – regionálně vyhynulý (Regionally Extinct)
CR – kriticky ohrožený  (Critically Endangered)  = druh, který čelí výjimečně vysokému nebezpečí vymizení ve volné přírodě

EN – ohrožený (Endangered) = druh, který čelí velmi vysokému ne bezpečí vymizení ve volné přírodě
VU – zranitelný  (Vulnerable) = druh, který čelí vysokému nebezpečí vymizení ve volné přírodě
NT – téměř ohrožený (Near Threatened) = druh, který prozatím neřadíme mezi druhy kriticky ohrožené, ohrožené nebo zranitelné, ale je blízko této klasifikaci, nebo bude pravděpodobně do jedné z těchto kategorií zařazen již v blízké budoucnost
LCmálo dotčený (Least Concern) = rozšířený a početný druh druh, o němž jsou nedostatečné údaje (DD) – druh, pro něž nejsou k dispozici informace, které by umožnily vyhodnotit, jakému nebezpečí vymizení čelí
NE – nevyhodnocený (Not Evaluated)  = druh, který zatím nebyl hodnocen podle kritérií IUCN
NA – nevhodný pro hodnocení (Not Applicable) = mimo hodnocení, tedy v kategorii NA (nevhodný pro hodnocení); druhy mimo svůj původní areál, tedy jak druhy nepůvodní, do ČR neúmyslně zavlečené
DD – nejsou dostatečné údaje (Data Deficient) = chybějí odpovídající informace, abychom mohli na základě jeho rozšíření a/nebo stavu jeho populace přímo nebo nepřímo ohodnotit nebezpečí vyhubení nebo vyhynutí

Pokud je druh čmeláka v ČR uveden v některé z těchto kategorií, najdete ho v našem seznamu označen červeně a s výše uvedeným popisem a kódem. U ostatních druhů se držíme publikace Blanokřídlí České republiky.  

Pokud vás zajímá seznam ohrožených druhů bezobratlích v ČR a výčet krajů, v kterých se tyto druhy ještě vyskytují, podívejte se na tzv. červenou knihu z roku 2017  str 240

 

Jak lze určit druh čmeláka

Druhové určení čmeláků  je na první pohled snadné. „Jeden je žluto-černo-bílý a druhý černo-červený“, další „hnědý“ nebo „žlutý“.  OK,  ale čím víc do problematiky ponoříte, tím víc si uvědomíte, že to není tak snadné.

Základní určení druhu je podle zbarvení a barevných prvků, podle velikosti, tvaru hlavy atd.  Některé druhy ale své barvy sdílejí, někdy se jejich barevná schémata překrývají, v rámci druhu existují barevné variety a odchylky.  Zbarvení se také často mění s věkem jednotlivce (vyblednutí barev v průběhu sezóny).

U některých druhů se barevné provedení a prvky liší podle pohlaví (viz. čmelák skalní  Bombus lapidarius, čmelák luční – Bombus pratorum), zatímco někde jsou barevné prvky v podstatě stejné (čmelák zemní  – Bombus terrestris).

Barevné schéma čmeláka zemního – Bombus terrestris (ResearchGate)

Aby toho nebylo málo, tak pačmeláci, kteří jsou parazity čmeláků, často mají zbarvení velmi podobné druhům čmeláků, u kterých hostují. Nedáte-li tedy při určení druhu pozor, budete jásat nad krásným (pa)čmelákem.    

V některé literatuře se dočtete, že spolehlivé určení druhu čmeláka je možné podle penisu samců. Ok, ale to asi není v praxi použitelné, že? 🙂

Pro spolehlivé určení druhu tedy potřebujete víc času, možnost porovnat jedince s nějakým katalogem, fotografiemi nebo mít možnost prohlédnout si čmeláka pod mikroskopem. Samozřejmě to chce zkušenost a praxi. 

Určitě platí to, že z jedné fotografie druh spolehlivě neurčíte. Pro dobré určení druhu potřebujete vidět detaily hlavy, hrudi, zadečku a někdy i nohou.

Proto vám chceme připravit návod a katalog na určení druhů.

Bombus terrestris terrestris (Foto Nature Wonder)

Katalog čmeláků na Čmeláci PLUS

Našim cílem je připravit popis jednotlivých druhů, návod na jejich rozlišení, popis míst hnízdění, informace k chovu a další užitečné informace. Měl to být přehledný a strukturovaný katalogu pro potřeby laiků – pozorovatelů čmeláků, ochránců i chovatelů.

Pro většinu z vás není přesné určení druhu zásadní a nejdůležitější věc. Pokud se ale schopnost určení druhu čmeláků povede šířit mezi nadšenci, dost možná se povede najít i druhy čmeláků, o který se domníváme, že v naší krajině vyhynuli nebo se v daném místě nevyskytují. Pak by to byla  šance pro odborníky  takovou lokalitu zmapovat a následně ji příslušně chránit, třeba před těmi developery. 

Schopnost určit druh čmeláka širší skupinou laiků, než je tomu dosud, může být cesta k záchraně vzácných druhů čmeláků.

Myslíte si, že to zbytečné? Jako příklad lze uvést čmeláka pruhovaného Bombus subterraneus, o jehož záchranu se v přírodě ČR dlouhodobě snaží náš týmový kolega Jaromír Čížek. Co když se díky širší komunitě lidí, co tento druh dovedou určit, se tato věc podaří – nebylo by to báječné?

Stejně tak lze pomoci dalším druhům našich čmeláků.  Ano, není to snadný cíl, ale proč to nezkusit. 🙂

V katalogu použijeme i údaje z tzv červené knihy a dáme vám tak jistý přehled, v jakém kraji se můžete s ohroženým druhem ještě potkat a kde naopak a výstykt nelze předpokládat…

Náš katalog a klíč k určování druhů čmeláků spotřebuje dost času a práce. Chceme vám ale předložit něco, co na jednom místě jen tak nenajdete – prostě něco z rodiny PLUS.

A než zde bude katalog druhů čmeláků, tak …

Zatím zde publikujeme velmi pěkná zobrazení z publikace „Pszczoły w mieście Trzmiele Wrocławia“. Již jen podle nich můžete určit vybrané druhy čmeláků v přírodě a udělat si představu o jejich hlavních rysech, stejně jako odlišit jejich matku-královnu od samce (trubce). Dělnice se od matky liší primárně svou velikostí, barevné schéma mají většinou stejné jako ona.

Poznámka: čmeláci nejsou zobrazeni v měřítku, jde především o zdůraznění jejich hlavních rysů a zbarvení.

Doporučujeme také navštívit stránky www.blanokridlivpraze.cz, kde jsou publikovány krásné fotografie paní Hany Kříženecké. 

O.

Datum aktualizace: 12/12/2019

Čmeláci v ČR 

čmelák zemní – Bombus terrestris

velmi hojný

široce rozšířen

Bombus terrestris

 

 čmelák hájový – Bombus lucorum 

velmi hojný

široce rozšířen

čmelák hájový – Bombus lucorum

 

 čmelák zahradní – Bombus hortorum

hojný

rozšířený v nížinách a až do středních poloh

čmelák zahradní – Bombus hortorum

 

 

čmelák pruhovaný – Bombus subterraneus

ohrožený  (EN)

preferuje mozaikovitou krajinu

čmelák pruhovaný – Bombus subterraneus

 

 čmelák humenní – Bombus ruderatus

kriticky ohrožený (CR)

preferuje otevřenou krajinu 

čmelák humenní – Bombus ruderatus

 

 

čmelák drobný – Bombus jonellus

zranitelný  (VU)

lokálně rozšířen v horách

čmelák drobný – Bombus jonellus

 

 

 

Bombus semenoviellus

vzácný

Bombus semenoviellus

 

 

 

čmelák skalní – Bombus lapidarius

velmi hojný

široce rozšířen

čmelák skalní – Bombus lapidarius

 

 

čmelák úhorový – Bombus ruderarius

nehojný

široce rozšířený

čmelák úhorový – Bombus ruderarius

 

 

čmelák širokolebý – Bombus wurfleini

zranitelný  (VU)

vázaný na horské oblasti

čmelák širokolebý – Bombus wurflenii

 

Bombus sicheli

kriticky ohrožený  (CR)

Bombus sichelii

 

 

čmelák luční – Bombus pratorum

hojný

rozšířený v nižších polohách

čmelák luční – Bombus pratorum

 

 

čmelák pyrenejský – Bombus pyrenaeus

zranitelný  (VU)

čmelák pyrenejský – Bombus pyrenaeus

 

čmelák klamavý – Bombus confusus

kriticky ohrožený  (CR)

čmelák klamavý – Bombus confusus

 

  

čmelák sličný – Bombus mesomelas

regionálně vyhynulý (RE)

čmelák sličný – Bombus mesomelas

 

 

čmelák ovocný – Bombus pomorum

kriticky ohrožený (CR)

 jen v teplých oblastech 

čmelák ovocný – Bombus pomorum

 

 

 čmelák proměnlivý – Bombus humilis

nehojný

 rozšířený ve středních a nízkých polohách

čmelák proměnlivý – Bombus humilis

 

 

čmelák sorojský – Bombus soroeensis

téměř ohrožený (NT)

rozšířený ve středních a vyšších polohách

čmelák sorojský – Bombus soroeensis

 

 

čmelák rokytový – Bombus hypnorum

hojný

rošířen v lesích, parcích, městských aglomeracích

čmelák rokytový – Bombus hypnorum

 

 

čmelák rolní – Bombus pascuorum 

velmi hojný

čmelák rolní – Bombus pascuorum

 
 

 

čmelák mechový – Bombus muscorum

kriticky ohrožený (CR)

čmelák mechový – Bombus muscorum

 

 

čmelák stepní – Bombus laesus

nejsou nedostatečné údaje (DD)

čmelák stepní – Bombus laesus

 

 čmelák obrovský – Bombus fragrans

regionálně vyhynulý  (RE)

čmelák obrovský – bombus fragrans

 

čmelák zdobený – Bombus distinguendus

ohrožený (EN)

čmelák zdobený – Bombus distinguendus

 

čmelák lesní – Bombus sylvarum 

hojný
rozšířen  ve středních a nižších polohách

čmelák písečný – Bombus sylvarum

 

 

čmelák písečný – Bombus veteranus

kriticky ohrožený (CR)

čmelák písečný – Bombus veteranus

 

Bombus argillaceus

nejsou nedostatečné údaje (DD)

 

čmelák balkánský – Bombus haematurus

nejsou nedostatečné údaje (DD)

 

Bombus magnus

kriticky ohrožený (CR)

 

Bombus cryptarum

nejsou nedostatečné údaje (DD)

 

Bombus sidemii

vzácný

 

čmelák Pallasův – Bombus armeniacus 

nejsou dostatečné údaje (DD)

 

 

 

  

 

Pačmeláci v ČR

 
 Popis pačmeláků, jako parazitů čmeláků připravujeme.
 
 

pačmelák český – Psithyrus bohemicus

velmi hojný

pačmelák český – Psithyrus bohemicus

 

 

pačmelák lesní – Psithyrus sylvestris

hojný

pačmelák lesní – Psithyrus sylvestris

 

 

pačmelák panenský – Psithyrus vestalis

velmi hojný

pačmelák panenský – Psithyrus vestalis

 
 
 
 

pačmelák kosmatý – Psithrus barbutellus

téměř ohrožený (NT)

pačmelák kosmatý – Psithrus barbutellus

 

 
 

pačmelák norský – Psithyrus norvegicus

zranitelný  (VU)

pačmelák norský – psithyrus norvegicus

 

 

pačmelák cizopasný – Psithyrus rupestris

velmi hojný

pačmelák cizopasný – Psithyrus rupestris

 

Psithyrus quadricolor

regionálně vyhynulý (RE)

 

 

pačmelák ladní – Psythirus campestris

hojný

pačmelák ladní – Psythirus campestris

 

 

pačmelák krátkosrstý – Psithyrus maxillosus

regionálně  vyhynulý (RE)