Ťuhýci (Laniidae) – jejich lov a spižírny

  • Ťuhýci  – co jsou zač
  • Jak je poznáte
  • Jak škodí hnízdu čmeláků
  • Jak se proti nim bránit
  • Proč mají své místo v přírodě

Datum poslední aktualizace: 10/1/2021

Čmeláci PLUS - Čmelák ulovený ťuhýkem

Čmelák ulovený ťuhýkem
Foto WuWej (2014)

Čmeláci PLUS - Čmelák ulovený ťuhýkem

Čmelák ulovený ťuhýkem
Foto WuWej (2014)

Čmeláci PLUS - Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) samice

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) samice
Foto David Cooper

Úvod

Čmeláci mají v přírodě své nepřátele – predátory. I ti, stejně jako parazité čmeláků, mají v přírodě své místo. 

Čmeláci jsou jako velký hmyz i možnou kořistí ptáků. Jedním takovým druhem jsou draví lovci – ťuhýci.  Proti ťuhýkům se nelze dost dobře bránit. Uloví-li čmeláka v přírodě, je to jen přirozený běh věcí.

To, že jsou ťuhýci draví a že loví i čmeláky, se dočtete i v knížce Ondřeje Sekory „O čmelákovi Anince“: Čmelák Aninka – čmeláčí maminka. Tohle jméno vymyslel tatínek Pavla Navlíkala, když se dozvěděl, že každý čmelák není kluk, že i brundibáři mají svoje maminky. 
Aninka z knížky slavného ilustrátora, karikaturisty a spisovatele Ondřeje Sekory má spoustu práce: musí najít úkryt pro svoje hnízdo, aby se v něm malým čmeláčkům líbilo a byli v bezpečí před nejrůznějšími nepřáteli, ať už to jsou nerozumní kluci nebo třeba ťuhýk.

V našem příspěvku jsme použili mj i fotografie a WuWej z pozorování a Jižní Moravě a dále fotografie z pozorování pana Františka Kuby na zahradě u Slezských Rudoltic v lednu 2013 na Bruntálsku. Oba autoři souhlasili s využitím svých fotografií. 
František své pozorování zveřejnil v Bruntálském deníku)

Je tedy vidět, že ťuhýci se v našich krajinách byli a objevují se zase. Pojďme se ale na tohoto zajímavého ptáka  podívat trochu blíž.

 

Čmeláci PLUS - Čmelák zemní ulovený ťuhýkem

Čmelák zemní ulovený ťuhýkem
Foto Internet

 

Ťuhýkovití (Laniidae) – představení

Je to  čeleď čítající na 30 druhů malých pěvců dělených do třech rodů. Nejpočetnějším je rod Lanius, jehož odborný název je odvozen z latinského výrazu pro řezníka, který odkazuje na jejich typické chování napichování ulovené potravy v podobě hmyzu, malých ptáků či savců (malý netopýr) ale i malých rybek, na trny a ostré větvě keřů. Někdy svou kořist zakliňují do větví .

Ťuhýci si tedy skladují potravu na pozdější období a pravidelně se k nim vrací. Takto skladovaná kořist umožňuje ťuhýkům přežít v našich končinách zimu. Kořist si takto napichují i jindy a z jiných důvodů.

Existují teorie, podle kterých samci vystavují kořist proto, aby deklarovali své lovecké schopnosti a dostatek potravy v jejich teritoriu a předvedli se samičkám.
Tento jev je pozorován hlavně u ťuhýka šedého. Vědci zkoumali chování samic ťuhýku a jejich reakci na napíchlé hlodavce lidmi. Ty takto označeným územím dávaly přednost.

Ťuhýkovití jsou většinou malí ptáci s šedě, hnědě, černě či bíle zbarveným opeřením, některé druhy však mohou dosáhnout velikosti až 50 cm. Jejich zobáky jsou na konci mírně zahnuté podobně jako u dravých ptáků.

Zobák ťuhýků je uzpůsoben k lovu, ale nohy jsou stále pěvce. Ty nejsou uzpůsobeny k tomu, aby kořist při  jejím porcování přidržely. Ťuhýci tedy svou kořist napíchnou na trn/ostrou větvičku a zde ji mohou ostrým zobákem trhat.

Pro nás je ale podstatné, že ťuhýci  dokážou ulovit a na trn napíchnout velký hmyz – kobylky, ale i čmeláky. Pokud ťuhýk chytí na jaře matku čmeláka, zanikne s ní celé hnízdo, které ještě nestihla založit nebo právě založila (solitérní fáze). 

Ťuhýci obývají otevřené krajiny s keři na velkém území Evropy, Asie, Afriky a v podobě dvou zástupců i Severní Ameriky (ťuhýk šedý a ťuhýk americký). V Evropě je jejich typickým zástupcem ťuhýk obecný.

Jsou monogamní a teritoriální a na svou kořist číhají z vhodné pozorovatelny. Hnízdo staví z malých větví a travin dobře ukryté uvnitř trnitých keřů, případně nízko na stromech.

V naší krajině se můžete setkat s ťuhýkem obecným (Lanius collurio), ale stále častěji i s ťuhýkem šedým (Lanius excubitor). 

Byl pozorován na Osoblažsku (severovýchodní výběžek okresu Bruntál na severozápadě Moravskoslezského kraje), ale i na jihu Moravy.

Odhaduje se, že v České republice žijí dva až čtyři tisíce ťuhýků šedých. Přestože se u nás po velkých výkyvech počet ťuhýků stabilizoval, jeho celoevropská populace se ztenčuje. V českém červeném seznamu ohrožených druhů je ťuhýk šedý veden v kategorii „druh zranitelný„.

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

Ťuhýk šedý je středně velký druh pěvce z čeledi ťuhýkovitých.

Popis

Největší evropský ťuhýk velikosti kosa (délka těla 21–26 cm). Svrchu je světle šedý, zespodu bílý, maska přes oči, křídla a ocas jsou černé. Bílé kořeny ručních letek tvoří v křídle bílé pole.

Obě pohlaví jsou zbarvena podobně, mladí ptáci mají na spodině náznak šedého vlnkování.

Podobá se ťuhýku menšímu, který se liší velikostí, kratším ocasem, větší černou oční maskou zasahující až na čelo a přední část temene a lososově růžovým zbarvením břicha a hrudi.

Při vyhlížení kořisti z vysokých míst často pohybuje ocasem nahoru, dolů i do stran.  Při lovu se dokáže podobně jako poštolka třepotat na místě. Létá rychle v dlouhých vlnách.

Čmeláci PLUS - Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) - Foto George Evant

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Foto George Evant

Čmeláci PLUS - Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Foto Andrew Moon

Čmeláci PLUS - Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) - Foto Andrew Moon

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Foto Andrew Moon

Čmeláci PLUS - Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Foto Mathias Putze

 

Čmeláci PLUS - Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Foto Mathias Putze

 

Hlas

Poměrně tichý zpěv přednášený vsedě je složený z opakovaných trylků, švitořivých, cvrčivých a pískavých zvuků. Varováním je drsné „ek-ek“ a pokřik připomínající straku.

Rozšíření

Druh s holarktickým typem rozšíření; kromě Austrálie žije na všech světadílech. Částečně tažný. Na Evropu připadá méně než čtvrtina plochy areálu.

Výskyt v České republice

V České republice hnízdí roztroušeně a nehojně v nižších až středních polohách po celém území, chybí ve vysokých horách. V letech 2001–2003 byla jeho početnost odhadována na 1000–2000 párů. Zvláště chráněný jako ohrožený druh.

U nás hnízdící ptáci přilétají během dubna, odlétají v září až říjnu – táhnou na Balkánský a Apeninský poloostrov. V hnízdní době ptáci vyhledávají otevřenou krajinu s pastvinami a loukami, nezřídka vlhkými, a s rozptýlenou zelení (remízky, skupiny keřů a stromů).
V zimě se u nás pravidelně objevují ptáci ze severovýchodní Evropy.

Tah

Areál, biotopy a zvyky se liší podle toho, zda ptáci hnízdí na severu, nebo na jihu. Ptáci ze severní Evropy obývají březové lesy vyšších poloh, bažiny s řídkým porostem borovic, paseky; ptáci jsou tažní na kratší vzdálenost. Jižní populace (několik poddruhů) žije v otevřenější, často suché krajině, která ptákům poskytuje místa s výhledem (dráty el. napětí, stromy) a hnízdní možnosti (husté keře); ptáci jsou stálí.

Hnízdění

Hnízdí 1×ročně, je monogamní. Bytelné hnízdo z větviček, trav a jiného rostlinného materiálu umísťuje zpravidla vysoko na stromy, někdy je využívá opakovaně. Snůška čítá 7 (4–9) špinavě bílých, nahnědlých nebo šedých, tmavohnědě, olivově hnědě nebo šedohnědě skvrnitých vajec o velikosti 26,9 × 19,8 mm. Inkubace trvá zhruba 15 dnů, na vejcích sedí převážně samice. Mláďata krmí oba rodiče. Mladí ptáci opouštějí hnízdo ve stáří 19–20 dnů.

 
Čmeláci PLUS -Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) hnízdo

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) hnízdo
Foto Lubomir Hlasek

Čmeláci PLUS - Ťuhýk šedý vejce (Lanius excubitor) vejce

Ťuhýk šedý vejce (Lanius excubitor) vejce
Foto Didier Descouens

 

Potrava

Složení potravy ťuhýka šedého závisí na místě a sezóně. Převládá větší hmyz, zejména brouci a blanokřídlí, oblíbenou potravou jsou drobní zemní savci, ptáci a jejich mláďata, méně plazi a obojživelníci, příležitostně i ryby.
Zvláště na podzim byla zjištěna také rostlinná složka tvořená semeny a plody rostlin.

Na kořist útočí obvykle rychlým náletem z vyvýšeného místa na zem, občas loví i za letu.

Kořist usmrcuje silným zobákem. Někdy ji zavěšuje (zakliňuje) do vidlic větví nebo nabodává na trny.

K této činnosti jim dobře slouží silný zobák s hákovitě zahnutou horní čelistí. Na ní má ťuhýk takzvaný zejk neboli ostrý výběžek sloužící k usmrcení kořisti stiskem. Když drží hraboše v zobáku, má dostatečně silný stisk, aby způsobil oddělení krčních obratlů. Zejk mají kromě ťuhýků už jen sokolovití dravci.

Pohled do života ťuhýka šedého

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Popis

Ťuhýk obecný  je větší než vrabec  (délka těla 16–18 cm), s dlouhým ocasem a dosti silným hákovitým zobákem. Hmotnost se pohybuje v rozmezí 22,5–34 g. Mezi  pohlavími  je vyvinutý výrazný sexuální dimorfismus.

Samecpopelavě šedé temeno, široký černý pruh přes oko, rudohnědý pláštík a hnědorůžovou hruď a břicho. Ocas je černý s bílými skvrnami po stranách u kořene.

Samice je zespodu krémově bílá, jemně tmavě vlnkovaná, temeno má hnědé nebo hnědošedé, oční proužek hnědý a pláštík matněji hnědý.

Mladý pták se podobá samici, ale na rozdíl od ní má husté vlnkování na svrchní straně těla a ramenní letky s béžovými špičkami a černými proužky u konce.

Výskyt v Česku

V ČR hnízdí na většině území od nížin po hory, nejvýše v Krkonoších v 1420 m n. m. Od 60. let 20. století se počet na našem území silně snižoval. Zvrat nastal v 80. letech, kdy došlo k mírnému nárůstu stavu, který se plně projevil na konci minulého a na začátku 21. století. Velikost hnízdní populace byla v letech 1985–1989 odhadnuta na 25 000–50 000 párů, v období let 2001–2003 na 30 000–60 000 párů.

Je přísně tažný – na naše území přilétá od konce dubna do počátku května, odlétá koncem července a v průběhu srpna, jednotlivě i v září.

Potrava

Ťuhýk obecný se živí hlavně hmyzem a dále pavouky, jinými bezobratlými, drobnými savci, ptáky, plazy a obojživelníky. V pozdním létě a na podzim požírá také plody rostlin.

V západním Polsku bylo rozborem žaludků a vývržků zjištěno 4392 kusů kořisti, z toho 98,9 % bezobratlých, nejčastěji brouků (přes 51 %), blanokřídlých (22 %), rovnokřídlých (12,9 %) a ploštic (7,2 %); 64 obratlovců bylo zastoupeno hlavně hlodavci (přes 80 %), dále šesti ptáky (4 strnadi obecní, 1 sýkora modřinka a 1 neidentifikovaný druh), třemi ještěrkami a třemi žábami.
Rozborem 80 žaludků v ČR byli z téměř výlučně zastoupeného hmyzu zjištěni nejvíce brouci (58,2 %), blanokřídlí (17,4 %), rovnokřídlí (6,8 %) a motýli (6,5 %). Z obratlovců byla identifikována pouze jedna mladá užovka a jeden hraboš.

Průměrná denní spotřeba potravy mláďat odpovídá 50–56 % jejich tělesné hmotnosti. Jeden pár během tříměsíčního hnízdního období spotřebuje více než 4 600 kusů kořisti.

Zdroje

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A4uh%C3%BDk_obecn%C3%BD

Čmeláci PLUS - Ťuhýk obecný (Lanius collurio) samec hanoře a samice dole

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) samec nahoře a samice dole
Foto Martin_Mecnarowski

Ála Ungerová měla štěstí a zachytila ťuhýka obecného (Lanius collurio) v červenci 2020 pár kilometrů od Chodské Lhoty (nedaleko Klatov/Domažlic).

Čmeláci PLUS - Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - samec

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) – samec
Foto – Ala Ungerova (07 2020 Chodská Lhota)

Čmeláci PLUS - Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - Foto - Ala Ungerova 07 2020

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) – samička
Foto – Ala Ungerova (07 2020 Chodská Lhota)

Na videu vidíte, jak si ťuhýk obecný (Lanius collurio) pomáhá při krmení. Trny a ostré větve keřů mu slouží nejen jako sklad potravy, ale také jako hodovní stůl a příbor.

 

Ťuhýk menší (Lanius minor)

Ťuhýk menší  je středně velký druh pěvce z čeledi ťuhýkovitých.

Popis

Jeho velikost se pohybuje mezi ťuhýkem obecným a ťuhýkem šedým.

Je zbarvený podobně jako ťuhýk šedý, černá oční maska však u dospělých ptáků zasahuje až na čelo a přední část temene, břicho a hruď jsou lososově růžové. Má poněkud kratší ocas a silný zobák.

Mladí ptáci mají šedé čelo a světle vlnkované temeno a hřbet.

Výskyt

Z České republiky již prakticky vymizel. Po roce 1989 jsou na našem území registrována pouhá dvě pozorování… 

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A4uh%C3%BDk_men%C5%A1%C3%AD

Čmeláci PLUS - Ťuhýk menší (Lanius minor) samec -

Ťuhýk menší (Lanius minor) 
Roman Dudek

Čmeláci PLUS - Ťuhýk menší (Lanius minor)

Ťuhýk menší (Lanius minor)
Roman Dudek

Jak působí na hnízdo čmeláků

Pokud ťuhýk uloví jednotlivou dělnici / malé množství dělnic, hnízdo tím není významně ohroženo.

Pokud ale ťuhýk uloví na jaře matku čmeláka, je to problém. Matka již nedostane šanci založit hnízdo, nebo hnízdo bez ní zanikne. Mimo jiné i proto matky čmeláků po narození první generace dělnic (tedy po konci solitérní fáze) hnízdo za normální situace neopouští a chrání se.

Stejně tak je škoda, pokud ťuhýci uloví mladé matky před tím, než se ukryjí a hibernují.

Podívejte se, jak ťuhýk obecný (Lanius collurio) snadno uloví čmeláka, případně jiný blanokřídlí hmyz – klidně v letu.

Jak se preventivně bránit

V praxi jsme nevyzkoušeli ochranu úlku čmeláků před ťuhýky.  

Pokud by snad ťuhýci, případně jiní ptáci, nalezli  hnízdo čmeláků, šlo by to nouzově řešit, podobně jako u jiných ptačích lovců.

V takovém případě navrhujeme úlek s čmeláky chránit drátěnou sítí tak, aby se ťuhýci nedostali až k vletovému otvoru a čmeláci tak měli šanci vyletět ven.

Závěr

Přestože je ťuhýk krásný pták, jeho latinské jméno ho vystihuje – moc se se svou kořistí nepáře.

V případě ťuhýků nemá chovatel moc šancí se efektivně bránit běhu přírody a jejím zákonům.

Ťuhýci nesou v našich krajinách početní. Může ale za ně být rádi, protože jako zdatnými lovci a snad  pomůžou i s redukcí přemnožených malých hlodavců. Čmeláci nejsou jejich hlavní potravou a tak věříme, že se ťuhýci nepodílejí na poklesu jejich počtu. 

Přestože se nám zdá být způsob jejich lovu a ukládání potravy krutý, i ťuhýci mají v přírodě své místo a je potřeba je chránit, stejně jako čmeláky

Možná se podívejte i na možnosti jak ťuhýky v naší zemi podpořit.

Čmeláci PLUS - Spižírna ťuhýka šedé

Spižírna ťuhýka šedého (Lanius excubitor)
Foto František Kuba

 

Čmeláci PLUS - Spižírna ťuhýka šedého (Lanius excubitor)

Spižírna ťuhýka šedého (Lanius excubitor)
Foto František Kuba

 

Čmeláci PLUS - Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Foto Internet