Čmeláci PLUS o nás

Kdo jsme a proč to vše děláme

Spolek Čmeláci PLUS z.s. je subjekt patřící mezi neziskové právnické osoby v České republice. 

Přečtěte si více o skupině Čmeláci PLUS, které Spolku předcházela.

Náš původní záměr bylo založit jen neformání skupinu. Nepotřebovali jsme pro naši činnost žádnou právní subjektivitu, ani dotace. 

Postupem doby a spolu s rozšiřováním našich aktivit jsme ale začli narážet na limity, které chybějící právní subjektivita vytvářela. 

Byla to nakonec právě potřeba účasti ve formálních řízeních na ochranu přírody, kde jsme chtěli aktivně jako subjekt vystupovat. Proto jsme se, několika letech naší činnosti, rozhodli v prosinci 2021 a založili

Spolek Čmeláci PLUS z.s.

Na naší činnosti a práci se toho mnoho nezmění, ale věříme, že jistá míra formalizace a zápis Spolku pomůže lepšímu naplnění našich cílů – ty zůstávají stále stejné. Získáme tak ale další možnosti vč. možného financování větších projektů, na kterí vlastní kapsa členů nestačí. Na principu naší nezávislosti to ale nic nemění.

Nechceme ale zapomenout ani na to, jak jsme vznikli a kdo stál u vzniku skupiny a následně Spolku.

Skupina vznikla jako potvrzení dlouhého přátelství malé skupinky nadšenců. Znali jsme se dlouho a jednoho krásného dne jsme se rozhodli pro založení vlastních stránek na Facebook. Chtěli jsme tak vytvořit protiváhu řadě komerčních aktivit, kteří se na vlně zájmu o čmeláky vezli a dosud vezou. Těmito subjekty/stránkami poskytované informace jsou často nekompletní, zavádějící a občas vyslověně nekorektní. To jsme chtěli řešit a to se nám do jisté míry daří.

V roce 2019 jsme spustili náš web www.cmelaciplus.cz  Web jsme založili jako sadu návodů pro chovatele, ale také  pro ty, co chtějí vytvářet na svých zahradách vhodné životní prostředí pro společenský hmyz. Jejich obsah se dále rozvíjí tak, jak se mění podmínky okolí a vyvíjí chov čmeláků. 

V roce 2020 jsme web rozšířili o další významné prvky – návody na školní projekty, návody a zkušenosti z péče o životní prostředí v obcích. Navázali jsme spolupráci s řadou spolků. Dostali jsme první prostor v mediích a zahájili naši komunikaci s MŽP i s ČIŽP.

V roce 2021 jsme se pustili do vlastního katalogu druhů čmeláků a pačmeláků v ČR, stejně jako jsme založili Čmeláčí PLUS Semínkovnu. Hlavním milníkem je ale založení Spolku a záskání právní subjektivity.

 

Zde jsou zakládající členové skupiny Čmeláci PLUS.