Čmeláci PLUS – Spolupráce s Výrobci/Prodejci

MODEL SPOLUPRÁCE SKUPINY ČMELÁCI PLUS S VÝROBCI A PRODEJCI POTŘEB PRO ČMELÁKY

Zde definujeme hlavní principy naší spolupráce s výrobci a prodejci potřeb pro čmeláky. 

Považujeme tuto definici za jasné vymezení naší role tak, abychom zůstali nezávislí a nestranní.

Naším cílem je podpora čmeláků a chovatelů čmeláků, prodej a zisk z něj necháváme jiným. Chceme, aby to, co  pro chovatele někdo vyrábí a prodává, sloužilo dobře. Proto podporujeme ty Prodejce a Výrobce, kteří naše cíle sdílí.

 

A) Hlavní principy naší práce na vývoji a inovacích výrobků pro chovatele čmeláků 
 • Pracujeme na průběžném vývoji a zlepšování výrobků pro chovatele čmeláků. Reagujeme na nové možnosti, na změny prostředí a zkušenosti chovatelů jak v rámci Čmeláci PLUS, tak i mimo ni.
 • Neděláme a nebudeme dělat výrobkům  adresnou reklamu, jsme a budeme nezávislí.
 • Nemáme sponzory, za naší práci nic neinkasujeme (výjimku mohou tvořit specifická řešení a testy, které nás stály větší úsilí a finanční prostředky).
 • Očekáváme, že Výrobce/Prodejce po vzájemné dohodě (viz níže) uvede naši skupinu Čmeláci PLUS jako zdroj, který poskytl řešení a konzultaci. Toto považujeme i za slušnost. Jde o uvedení autorů, jména skupiny a krátké anotace, která podporuje čmeláky, jejich chov (text bude dodán). Současně bude uveden odkaz na web  www.cmelaciplus.cz a FB Čmeláci PLUS
 • Je samozřejmé, že všechny výrobky pro chov čmeláků nemusí být námi odsouhlasené. Pokud ale na nich neuvidíme zjevné závady, nebudeme se k nim negativně vyjadřovat, ani se vůči nim vymezovat  – ani adresně. Maximálně uvedeme vyjádření skupiny Čmeláci PLUS popisující náš názor.
 • Nebráníme se ani tomu, aby nás po dohodě Výrobci/Prodejci uvedli jako skupinu podporující čmeláky a jejich chovatele. Mělo by to ale být po dohodě a jen pro ty Výrobce/Prodejce kde nemáme zásadní výhrady k jejich produktům.
B) Závady a nedostatky výrobků pro chov čmeláků
 • Pokud najdeme nekvality, upozorníme na ně přímo Výrobce/Prodejce.
 • Pokud Výrobce/Prodejce rychle zareaguje a projeví skutečný zájem věci řešit (např. zareaguje na naši výzvu a v komunitě chovatelů (klientů) ve smyslu  „Ano víme, vyřešíme do <DATUM>a závadu odstraníme, dočasné řešení je následující>“
  Toto je za Čmeláci PLUS v pořádku a takový přístup Výrobce/Prodejce považujeme za správný. V případě dotazů budeme sdílet tuto reakci výrobce našimi informačními kanály.
 • V případě zájmu pak můžeme Výrobci poskytnout bezplatnou konzultaci (kromě technologie výroby, kde jsou naše možnosti limitované).
 • Na navržené řešení problému se v rámci konzultace podíváme. Pokud bude v pořádku a testy prokážou, že je problém odstraněn, rádi změnu na našich informačních kanálech podpoříme (neadresně, reklamu neděláme).
 • Pokud se Výrobce k věci postaví negativně (tedy nebude reagovat a neprojeví zájem o vyřešení závady), budeme muset komunitu adresně upozornit na problém a navrhnout jim sami nějaké dočasné řešení/úpravu. 
 • Pokud se snad Výrobce bude chovat nekorektně a bude nás napadat, budeme adekvátně reagovat.
C) Novinky/inovace z dílny Čmeláci PLUS a jejich využití Výrobcem/Prodejcem
 • Po vzájemné dohodě se zájemcem (Výrobcem) můžeme poskytnout novinky z naší dílny k využití Výrobcem.
 • Pokud neřekneme jinak, dáme novinku k dispozici zdarma, pokud splní následující podmínky:
  1. Autoři řešení a skupina Čmeláci PLUS budou Výrobcem uvedeni 
  2. Vyhrazujeme si právo předem vidět, jak bylo námi poskytnuté řešení aplikováno. Cílem je možnost ověřit, že jeho funkčnost a související návody jsou v souladu s naším návrhem a jsou vyrobeny v potřebné kvalitě.
 • Výjimku mohou tvořit zvláště významné novinky/inovace, kterých bylo dosaženo za cenu našich nákladů na vývoj a testy. Tyto totiž byly hrazeny ze soukromých prostředků členů skupiny Čmeláci PLUS
D) Řešení jiných autorů 
 • Po dohodě se Prodejcem/Výrobcem můžeme poskytnout bezplatné konzultace k jiným novinkám a řešením, než která pocházejí z dílny Čmeláci PLUS
 • K takovým řešením může poskytnout i vyjádření, která nemají komerční či reklamní charakter
 • Po dohodě mohou být vyjádření Čmeláci PLUS  použita jako doklad funkčnosti daného řešení/výrobku

Čmeláci PLUS - Výrobci a Prodejci