Kodex

Čmelák je Bombus.

Tvor, který tu byl před námi a který je lidmi ohrožen.

Tvor, pro kterého chceme a můžeme něco udělat.

Tvor, kterému máme jako lidé hodně co vracet.

Přestože je náš spolek zaměřený hlavně na čmeláky, nepomáháme jen jim.
Pomáháme i ostatním druhům hmyzu a nejen jemu – pomáháme přírodě ve svém okolí a tím především sobě , Vám, našim i Vašim dětem.

Co je kodexem spolku Čmeláci PLUS z.s.?

PLUS = chceme Vám poskytnout opravdu ucelený přehled tohoto zástupce fascinující hmyzí říše a to se vším všudy. Naše činnost tak zdaleka přesahuje jen rámec chovu čmeláku.

PLUS = chceme posouvat věci kupředu, hledat a aplikovat nové možnosti, které vytvoří lepší podmínky pro naše / vaše čmeláky. Jde například o nová řešení, materiály, postupy a návody nejen v chovu, ale i v péči o krajinu, zahradu a v přístupu člověka k přírodě.

PLUS = neříkáme že jsme jediní a nejlepší. Chceme ale nezávisle pomáhat a férově upozorňovat na to, co se nám nezdá správné nebo co praxe již překonala. Naše poznatky chceme poskytovat vám i výrobcům úlků a příslušenství pro čmeláky.

PLUS = nejsme skrytá inzertní plocha výrobců úlků a příslušenství pro čmeláky nebo producentů hnízd. Nejsme ani jediní, kdo se snaží o podporu čmeláků.

PLUS = chceme se opírat o zkušenosti pana Miroslava Stuchla a jeho přátel, kteří s ním know how o chovu čmeláků tvořili a tuto bázi dále rozvíjet. Sami máme letité zkušenosti a tak víme, jak potřebné je opírat se o teorii, ale současně i přijímat a vyhodnocovat praktické poznatky dalších lidí. ČR není jediná, kde se snaží čmelákům pomoci a tak sledujeme i zahraniční organizace, procházíme entomologické studie. Chceme reagovat na fakt, že se prostředí mění a to, co fungovalo dřív, již nemusí dále platit. – To konečně vidíme sami u sebe, když srovnáme naše chovy před 2, 5 a více lety a nyní.

PLUS = nechceme být skupina jen pro ty, co „chtějí mít doma čmeláky”. Chceme vám poskytnout úplný obraz problematiky a necháme na vás, jak se rozhodnete. Raději poskytneme širší informace a někoho odradíme, než abychom nechali zájemce o čmeláky dojít ke zklamání a nebo do situace, že se jejich nepovedený pokus stane líhní parazitů  a čmelákům a nejen jim touto lokální ekologickou katastrofou uškodí. Těm, co mají na zahradě hnízdo, které je ohrožuje, nabízíme jeho záchranu a přestěhování k někomu z chovatelů.

PLUS = to jste vy všichni, vaše podněty, postřehy, zkušenosti a zájem o Vaše nápady a podněty, jsou nesmírně cenné – pomáhají čmelákům. 

PLUS = aktivní práce na ochranu životního prostředí, s tím spojená osvěta a projekty.

PLUS = to je něco navíc – čmeláci, jejich chovatelé i podporovatelé jsou našim objektem zájmem, ale současně jsou  to čmeláci jako cesta nás všech k zájmu o přírodu a její ochranu.