Kodex

Pomáháme čmelákům a přírodě

Čmelák je Bombus.

Tvor, který tu byl před námi a který je lidmi ohrožen.

Tvor, pro kterého chceme a můžeme něco udělat.

Tvor, kterému máme jako lidé hodně co vracet.

Přestože stránka je zaměřená na čmeláky, nepomáháme jen čmelákům, pomáháme i ostatním druhům hmyzu a nejen jemu – pomáháme přírodě ve svém okolí a tím především sobě , Vám, našim i Vašim dětem.

Co je kodexem skupiny Čmeláci PLUS?

 1. PLUS = chceme Vám poskytnout opravdu ucelený přehled tohoto zástupce fascinující hmyzí říše a to se vším všudy. Naše činnost tak zdaleka přesahuje jen rámec chovu.

   

 2. PLUS = chceme posouvat věci kupředu, hledat a aplikovat nové možnosti, které vytvoří lepší podmínky pro naše / vaše čmeláky. Jde například o nová řešení, materiály, postupy a návody nejen v chovu, ale i v péči o krajinu, zahradu a v přístupu člověka k přírodě.

   

 3. Chceme nezávisle a férově upozorňovat na to, co se nám nezdá správné nebo co praxe již překonala. Naše poznatky chceme poskytovat vám i výrobcům úlků a příslušenství pro čmeláky.

   

 4. PLUS = nejsme skrytá inzertní plocha výrobců úlků a příslušenství pro čmeláky nebo producentů hnízd. Nejsme ani jediní, kdo se snaží o podporu čmeláků.

   

 5. PLUS = chceme se opírat o zkušenosti pana Miroslava Stuchla a jeho přátel, kteří s ním know how o chovu čmeláků tvořili. Sami máme letité zkušenosti a tak víme, jak potřebné je opírat se o teorii, ale současně i přijímat a vyhodnocovat praktické poznatky dalších lidí. ČR není jediná, kde se snaží čmelákům pomoci a tak sledujeme i zahraniční organizace, procházíme entomologické studie. Chceme reagovat na fakt, že se prostředí mění a to, co fungovalo dřív, již nemusí dále platit. – To konečně vidíme sami u sebe, když srovnáme naše chovy před 2, 5 a více lety a nyní.

 6. PLUS = nechceme být skupina jen pro ty, co „chtějí mít doma čmeláky”. Chceme vám poskytnout úplný obraz problematiky a necháme na vás, jak se rozhodnete. Raději poskytneme širší informace a někoho odradíme, než abychom nechali zájemce o čmeláky dojít ke zklamání a nebo do situace, že se jejich nepovedený pokus stane líhní parazitů  a čmelákům a nejen jim touto lokální ekologickou katastrofou uškodí. Těm, co mají na zahradě hnízdo, které je ohrožuje, nabízíme jeho záchranu a přestěhování k někomu z chovatelů.

   

 7. PLUS = to jste vy všichni, vaše podněty, postřehy, zkušenosti a zájem o Vaše nápady a podněty, jsou nesmírně cenné – pomáhají čmelákům.