Cíle a záměry Čmeláci PLUS

Naše cíle

„Není malých cílů“, jak říká klasik.

Už víte, jaké je naše motto. Pojďme se ale podívat na to, jaké jsou naše konkrétní cíle a plány, kterými chceme motto Čmeláci PLUS naplnit.

 • Snažíme se zde a budeme se i dál snažit, poskytnout vám praktické, zajímavé s užitečné informace spojené s úžasnými tvory, jakými čmeláci bezesporu jsou.
 • Budeme se snažit poskytnout vám i podporu, ať to bude v okamžiku nalezeného jedince, zahnízdění čmeláků ve vašem okolí, podpoře chovu čmeláků v úlcích.
 • Budeme pomáhat s organizací záchrany ohrožených hnízd (Čmeláčí Rychlá Rota). Již jsme navázali spolupráci s hasičskou záchrannou Službou ČR (HZS), aby nám pomohla hnízda v nouzi najít a my vás na záchranu navést.
 • Budeme dál sami, ale i s vámi zlepšovat prostředky, řešení a postupy pro chov čmeláků na vašich zahradách i ve veřejném prostoru.
 • Stejně tak se těšíme na podporu vás všech, kteří chtějí čmelákům vytvořit zdroje potravy na loukách, zahradách i malých záhoncích mezi paneláky.
 • Budeme se snažit vám dávat návody jak čmeláky pozorovat, jak rozlišit jejich jednotlivé druhy i pohlaví. Chceme vám k tomu pomoci i konkrétním řešením.
 • Pokusíme se vytvořit i fotokroužek a sdílet si dobré zkušenosti mezi fotografy.
 • Chceme s vámi sdílet zajímavé informace s chovateli i s odborníky.
 • Budeme mezi vámi stále hledat další zkušené „čmelákomily – bombusofily“, kteří jsou ochotni se podělit o zkušenosti a poznatky.
 • Chceme pro vás uspořádat i setkání bombusofilů – bláznů do čmeláků. Jedna nadšená čmeláčí fanynka už tomu dokonce dala název „čmelinář“ a to přesně vystihuje náplň takového setkání.
 • Chceme dále podporovat pedagogy, kteří pracují s dětmi a zapalují v nich plamínek zájmu o přírodu, třeba prostřednictvím čmeláků.
 • Chceme podporovat a poukazovat na obce i města, která se starají o ekologii, ekologickou péči o městskou zeleň.
 • Chceme poskytovat podporu a konzultace výrobcům úlků pro čmeláky tak, aby jejich výrobky sloužily. Chceme poukazovat na dobré i špatné příklad výrobců.
 • Budeme testovat výroby pro čmeláky a publikovat výsledky.
 • Poskytneme vám know how v určení druhů čmeláků a zapojme vás do hledání a mapování vzácných druh čmeláků.
 • Budeme poukazovat na špatnosti, typu prodej nepůvodních druhů čmeláků, kteří škodí naší přírodě.
 • Chceme vás bavit, ale také poskytnout praktické informace a zajímavosti ze života čmeláků.
 • Povedlo se nám soustředit do týmu více lidí a je vidět, že je to baví. Tento tým chceme dál rozšiřovat. Chceme být otevřenu komunitou tak, aby se know how o podpoře čmeláků dostalo do povědomí veřejnosti a mohlo tak působit nikoli izolovaně, ale v co největší šíři.
 • Pro šíření informací chceme použít web sociální sítě ale i média.
 • Chceme poskytovat podporu v propagaci čmeláků školám a přírodovědeckýcm kroužkům a to včetně podpůrných materiálů, které jim zdarma poskytneme.

Jak vidíte, máme velké plány…

Jsme parta nadšenců, vše děláme bez nároků na odměnu ve svém volném čase a nezávisle na výrobcích zařízení pro čmeláky a producentech hnízd čmeláků. Neproměňujeme vaše „lajky“ na peníze, ale máme z nich radost. Je to pro nás zpětná vazba, že naše práce vás baví a má smysl ji dělat.

Děkujeme za všechnu podporu a reakce, které nám dáváte.

Podělte se zde prosím s ostatními o své zkušenosti, postřehy, radosti i starosti, které se čmeláky máte.

Posílejte nám i své dotazy a témata, která jsou pro vás zajímavá – rádi je využijeme.

To vše nám pomůže dělat naši společnou práci lepší a plnit náš primární cíl – propagace a podpora našich druhů čmeláků v naší krásné krajině.

ČM+