Záchranný tým – Čmeláčí Rychlá Rota

Záchranný tým - Čmeláčí Rychlá Rota

Co se zde dozvíte

 • O Rychlé Rotě Čmeláčí
 • Jak to celé funguje
 • Jak se můžete stát členy záchranné party
 • Jak probíhá evakuace čmeláků

Co je to Čmeláčí Rychlá Rota

Čmeláčí rotu jsme vymysleli s přáteli poté, co jsme sami evakuovali pár nešťastně zabydlených nebo ohrožených hnízd.

O Čmeláci PLUS se již ví a proto se na nás obracejí nálezci s žádostí o pomoc. V naší komunitě je řada chovatelů, kteří neuspěli s nákupem hnízda, s usazením matky, nebo v průběhu sezóny o hnízdo přišli.

Proto párujeme nálezy hnízd čmeláků v ohrožení se zachránci a pomáháme tak všem.

Od té doby každý rok zachráníme řadu hnízd. Řadě lidí odpadnou starosti typy „co s nimi“ a řada dalších lidí má radost, že mají čmeláky v úlku.

Všechny záchranné mise probíhají jen v případě, že jde o hnízdo v ohrožení.
Jakýkoli jiný přesun hnízda by znamenal porušení zákonů na ochranu přírody v ČR a čmeláků, jako zákonem zvláště chráněného tvora.

Konkrétně  jde o  § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ze zákazů u zvláště chráněných živočichů
uvedených v § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, konkrétně dovoz, držení,
přepravu, přemisťování, nabízení k prodeji jedinců a různých vývojových stádií druhu čmeláků

Čmeláci PLUS - Čmeláčí Rychlá Rota

 

Jak Čmeláčí Rychlá Rota funguje

Čmeláčí Rychlá Rota je záchranná síť, která se skládá ze tří částí.

1.      Nálezci hnízda čmeláků v ohrožení

 • kdokoli, kdo najde hnízdo čmeláků v ohrožení a kdo potřebuje pomoct

2.      Skupina Čmeláci PLUS

 • páruje informace o hnízdech v ohrožení se zachránci
 • poskytuje metodickou podporu a zajištění evakuace

3.      Zachránci hnízd

 • to jsou naši čtenáři FB a webu www.cmelaciplus.cz
 • s naší podporou evakuují hnízda čmeláků do svých úlku, kde je dochovají až do konce jejich životního cyklu

Kvalifikační podmínky pro kandidáta na roli Zachránce hnízda

Zachráncem, a tím i členem Čmeláčí Rychlé Roty, se může stát každý z vás, kdo je flexibilní, odhodlaný, připravený a kdo je včas na správném místě.

Musí vědět, že evakuací hnízda to začíná, a musí být připraven se o hnízdo postarat.

Protože jsme nekomerční skupina a záchranu čmeláků podporujeme nezištně, klademe si jednu zásadní podmínku – vše musí proběhnout zdarma a bez nároku na finanční odměnu.

Dostatečně velkou odměnou je zachráněné hnízdo čmeláků určené k dožití u Zachránce.

Aby to ale nebylo úplně bez odměny, zachránce  se stane členem Čmeláčí Rychlé Roty. Jeho jméno bude uvedeno na našich stránkách a dostane na památku nášivku s logem Čmeláčí Rychlé Roty.

Konkrétní podmínky pro Zachránce hnízda čmeláků

Nechceme omezovat okruh zájemců o záchranu čmeláků. Cítíme ale odpovědnost a proto chceme, aby záchrana a dožití proběhly v pořádku.

Nemělo by smysl zachraňovat čmeláky a přemístit je tam, kde se jim nebude dobře a bezpečně žít.

Podmínky pro záchranu

 • Mít správně připravený úlek (čmelín)
 • Mít vybrané místo kam se úlek umístí
  Informace k přípravě úlku a jeho umístění viz ZDE 
 • Mít možnost umístit úlek alespoň 3 km od původního nálezu (aby se čmeláci nevraceli na původní místo)
 • Být vybaven pomůckami pro práci s čmeláky (odchytová síťka, včelařská výchytka, zavaděč, červené světlo, sklenice s trychtýřem, dlouhá pinzeta, ochranné pomůcky jako jsou včelařské rukavice a kukla) viz ZDE 
 • Vhodné oblečení  – dlouhé  silnější pevné kalhoty a silnější (flanelová) košile
 • Kromě chovatelských pomůcek je potřeba mít alespoň lopatku na vykopání hnízda a případně další nářadí (podle situace) 
 • Mít možnost se druhý den brzy ráno vrátit na původní místo hnízda a čas 1-2 hodiny na odchyt zbylých dělnic

Vždy je lepší, aby evakuaci provedl ten, kdo se čmeláky má zkušenost, ale praxe nám ukázala, že když jde o čas a najde se odhodlaný začátečník, zvládne to s naší pomocí také

Čmeláci PLUS - Ochranná kukla chovatele čmeláků

Čmeláci PLUS – Ochranná kukla chovatele čmeláků
Foto Internet

 

Čmeláci PLUS - Červené světlo - čelovka

Čmeláci PLUS – Červené světlo – čelovka
Foto O. Hercog

 

Čmeláci PLUS - Včelařská výchytka

Včelařská výchytka
Foto O. Hercog

 

Čmeláci PLUS - Ochranné rukavice chovatele čmeláků

Ochranné rukavice chovatele čmeláků
Foto Internet

Čmeláčí Rychlá Rota v akci

Pro zjednodušení budeme čmeláčí Rychlou Rotu dále nazývat ČRR

 

Základní popis: 

 1. Nálezce hnízda kontaktuje ČRR, kontakty viz ZDE
 2. Nálezce stručně popíše: jaké hnízdo našel, kde ho našel, adresu, kontakt na sebe a pokud možno i fotografii z místa nálezu
 3. ČRR kontaktuje Nálezce, zhodnotí s ním situaci – hnízdo je/není vhodné k evakuaci
 4. ČRR se vždy snaží přesvědčit Nálezce, aby hnízdo nechal dožít na místě, protože evakuace je pro hnízdo velký zásah
 5. Pokud je nutné hnízdo evakuovat, zveřejní ČRR na FB a web stránkách výzvu pro Zachránce
 6. Výzva obsahuje přibližnou adresu místa nálezu a stručný popis situace s fotografií 
 7. Jakmile se najde Zachránce, ověří ČRR jeho připravenost a předá mu potřebné informace a spojí ho s Nálezcem
 8. Zachránce evakuuje hnízdo čmeláků
 9. V průběhu evakuace a po ní poskytuje ČRR podporu na telefonu

O evakuaci hnízda

Zde je uveden základní popis procesu evakuace. Samozřejmě je to pokaždé jiné a závisí to na tom, kde a v jakém stavu bylo hnízdo nalezeno.

Někdy je potřeba hnízdo vykopat ze země, jindy odebrat z izolace střechy, někdy posbírat rozhrabané hnízdo. Tomu je potřeba přizpůsobit postup evakuace .

Nejlepší je provést evakuaci hnízda v noci, kdy je většina jeho čmeláčí rodiny doma a kdy čmeláci nelátají.

Konkrétní rady poskytne ČRR podle situace.

Proces evakuace hnízda čmeláků

A) Evakuace hnízda
 1. Hnízdo se evakuuje v noci, kdy je většina čmeláků v hnízdě
 2. Práce probíhají při červeném světle, při kterém většina druhů nevidí a nelétá
 3. Důležité je přenést stavbu hnízda s co nejmenším poškozením do úlku – kokony i původní výstelku
 4. Hnízdo se vloží do přineseného úlku v poloze co nejvíc podobné té, ve které bylo postaveno
 5. K hnízdu patří i materiál nalezený v hnízdě – ten obsahuje pach, na který jsou čmeláci fixování
 6. Do hnízda se vloží matka (pokud nezůstala na kokonech) 
 7. Zbytek úlku se vyplní připravenou čistou výstelkou
 8. Do úlku se vloží dávka příkrmu (cukerný sirup v krmítku) viz ZDE
 9. Do hnízda se vloží, vysypou ze sklenice, pochytané dělnice
 10. Uzavřený úlek (zavřený vletový otvor korkovou zátkou, větrání i střecha) se odveze na nové místo a ponechá se uzavřené ve tmě až do rána
Čmeláci PLUS - Evakuace hnízda - nález hnízda

Evakuace hnízda – nález hnízda
Foto O. Hercog (6/2019 Kněževes)

Čmeláci PLUS - Evakuace hnízda - vstup do hnízda

Evakuace hnízda – vstup do hnízda
Foto O. Hercog (6/2019 Kněževes)

Čmeláci PLUS - Evakuace hnízda - nález hnízda - chodba do hnízda

Evakuace hnízda – nález hnízda – chodba do hnízda
Foto O. Hercog (6/2019 Kněževes)

 

Čmeláci PLUS - Evakuace hnízda - nález hnízda

 Evakuace hnízda – nález hnízda v noře po hlodavcích
Foto O. Hercog (6/2019 Kněževes)

Čmeláci PLUS - Evakuace hnízda - matka čmeláka zemního na kokonech

Evakuace hnízda – matka čmeláka zemního a pár dělnic na kokonech
Foto O. Hercog (6/2019 Kněževes)

Čmeláci PLUS - Evakuace hnízda - matka čmeláka zemního na kokonech umístěných do úlku

Evakuace hnízda – matka čmeláka zemního na kokonech umístěných do úlku
Foto O. Hercog (6/2019 Kněževes)

Čmeláci PLUS - Evakuace hnízda - dělnice čmeláka zemního posbírané do sklenice

Evakuace hnízda – dělnice čmeláka zemního posbírané do sklenice
Foto O. Hercog (6/2019 Kněževes)

Čmeláci PLUS - Evakuace hnízda - první část evakuace dokončena = matka dělnice umístěny v úlku

Evakuace hnízda – první část evakuace dokončena = matka dělnice umístěny v úlku
Foto O. Hercog (6/2019 Kněževes)

B) Sběr zbylých dělnic
 1. Při evakuaci vždy zůstanou na místě dělnice, které se v noci nepovedlo pochytat.
  Stejně tak tam budou dělnice, které nocovaly mimo úlek a po rozednění se hnízda vrátily (těch může být v závislosti na rozvoji a velikosti hnízda 10, 20 i více)
 2. Zachránce se musí druhý den brzy ráno vrátit a posbírat zbylé dělnice
 3. Sběr může trvat 1 až 2 hodiny, kdy se budou vracet dělnice a hledat hnízdo
Čmeláci PLUS - Evakuace hnízda - druhý den odchyt dělnic

Evakuace hnízda – druhý den odchyt dělnic
Foto O. Hercog (6/2019 Kněževes)

 

Čmeláci PLUS - Evakuace hnízda - druhý den odchyt dělnic do sklenice

Evakuace hnízda – druhý den odchyt dělnic a jejich umístění do sklenice
Foto O. Hercog (6/2019 Kněževes)

 

C) Otevření úlku na novém místě
 1. Ráno po evakuaci, po přidání posbíraných dělnic do úlku a po uklidnění hnízda se otevře vletový otvor
 2. Čmeláci najdou cestu chodbu ven, udělají orientační let a zabydlí se na novém místě
Čmeláci PLUS - Evakuace hnízda - druhý den - zavřený úlek čeká na zbylé odchytané dělnice

Evakuace hnízda – druhý den – zavřený úlek čeká na zbylé odchytané dělnice
Foto O. Hercog (6/2019 Kněževes)

Čmeláci PLUS - Evakuace hnízda - druhý den - první dělnice se objevujé

Evakuace hnízda – druhý den – první dělnice se objevují
Foto O. Hercog (6/2019 Kněževes)

Čmeláci PLUS - Evakuace hnízda - druhý den - první dělnice se objevují a dělají orientační let

Evakuace hnízda – druhý den – první dělnice se objevují a dělají orientační let
Foto O. Hercog (6/2019 Kněževes)

 

Čmeláci PLUS - Evakuace hnízda - druhý den - první dělnice se učí procházet ochrannou klapkou

Evakuace hnízda – druhý den – první dělnice se učí procházet ochrannou klapkou
Foto O. Hercog (6/2019 Kněževes)