Nezbytná první úvaha

Než se rozhodnete pro chov ...

Co se zde dozvíte

 • Opravdu se chcete pustit do čmeláků?
 • Máte na to čas, energii a vůli?
 • Akceptuje to vaše rodina?

Datum poslední aktualizace: 31/1/2023

V kostce / In a nutshell

 • Chov čmeláků není vždy pomoc čmelákům, na to existují snazší a mnohem prospěšnější způsoby
 • Chov čmeláků je krásný ale časově náročný koníček – zamyslete se, než do do něj pustíte
 • Bude vás to stát čas, peníze a nervy – chov čmeláku jsou radosti ale mohou to být i neúspěchy
 • Bez tolerantní rodiny/partnera se do chovu čmeláků nepouštějte
 • Pořízením úlku pro čmeláky to vše teprve začíná, chovatel potřebuje celou řadu pomůcek. 
 • Většina chovatelů neskončí u jednoho úlku, ale postupně si jich pořídí víc úlků
 • Bez péče to opravdu nejde, protože o čmeláčí rodinu se úlku se musí chovatel starat po celou sezónu – od jara do pozdního léta
 • Chovatel musí být trpělivý, a musí být schopen překonat strach a ostych, aby mohl s hnízdem pracovat
 • Bez dobrého úlku to nejde, levné komerční produkty jsou často vyhození peníze
 • Vlastní výroba úlku je často dražší, než pořízení kvalitního úlku. Metoda „pokus – omyl“ vede většinou ke ztrátě hnízda
 • Chov čmelák chce trpělivost a pokoru, schopnost poučit se z neúspěchů a vůli začít znovu.
 • Pokud se toho všeho nebojíte, pojďte do toho s námi
 • Pokud váháte, raději se pusťte do jiné pomoci čmelákům, například vytvoření pestré zahrady s medonosnými rostlinami, kde čmeláci a další hmyz najdou dostatek potravy po celou sezónu

Projděte si ale prosím tuto stránku, kde se dozvíte více 

English Abstract 

 • Keeping bumblebees is not always about helping bumblebees, there are easier and much more beneficial ways to do that
 • Breeding bumblebees is a beautiful but time-consuming hobby – consider it before you start to play with
 • It will cost you time, money and nerves – breeding bumblebees is a joy, but it can also be a failure
 • Do not start breeding bumblebees without a tolerant family/partner
 • With the acquisition of a hive for bumblebees, it all just begins, the breeder needs a whole range of tools.
 • Most breeders do not end up with one hive, but gradually acquire more hives
 • It’s really not possible without care, because the breeder has to take care of the bumble bee family and the hive all season long – from spring to late summer
 • The breeder must be patient and able to overcome fear and shyness to work with the nest
 • You can’t do without a good bait, cheap commercial products are often a waste of money
 • Making your own beehive is often more expensive than buying a quality beehive. The „trial-error“ method usually leads to the loss of the nest
 • Breeding bumblebees requires patience and humility, the ability to learn from failures and the will to start over.
 • If you are not afraid of all this, come and do it with us
 • If you’re hesitant, try other ways to help bumblebees, such as creating a colorful garden with honey plants where bumblebees and other insects can find plenty of food all season long.

 

But please go through this page to learn more

Pojďme se nejprve zamyslet.

Chov čmeláků není vždy pomoc čmelákům, na to existují snazší a mnohem prospěšnější způsoby

Dřív než se rozhodnete pro chov čmeláků, je třeba si uvědomit, že vás to bude stát spoustu času, peněz,  starostí a musíte přijmout i odpovědnost. 

Pokud se to vše daří, je to úžasné. Spolek Čmeláci PLUS a chovatelé  tuto vášeň pro čmeláky nazýváme „bombusofílií“ (podle čmelák = bombus).

Je potřeba si také uvědomit, že i když uděláte vše, příroda je mocnější a chov čmeláků se vám nemusí vydařit. Řada začínajících chovatelů velmi často v první sezóně neuspěje a na chov čmeláků i na čmeláky jako takové pak zbytečně zanevře.

Myslete prosím na to, že pořízením úlku to nekončí, ale právě naopak teprve začíná.

Pro ty, kdo nejsou pevně rozhodnutí toto vše podstoupit, doporučujeme raději čmeláky podporovat jiným způsobem, jak jsme popsali v příslušné kapitole. I to je pomoc a často mnohem významnější a pro čmeláky prospěšnější.

Skupina Čmeláci PLUS nejsou prodejci ani čmeláků ani pomůcek pro jejich chov. Jsme nezávislí dlouholetí chovatelé a sdílíme s vámi praktické zkušenosti s cílem pomoci. Se vším skromností a odpovědností za naší práci můžeme říct – kdo jiný Vám může poradit lépe, než Ti, co čmeláky mají za svou vášeň a věnují se jejich chovu a péči o ně dlouhé roky?  Mnozí prodejci úlků pro čmeláky nás za náš přístup nemají rádi, protože to nepodporuje jejich cíle – prodat a zapomenout. Naše cíle jsou ale jiné.

To nejzásadnější, elementární při úvaze zda do chovu jít či nikoliv

Chov čmeláků neznamená jen pořídit si úlek a o více se nestarat. Ano můžete jen pořídit úl, správně ho umístit a osídlení nechat čistě na přírodě. Pokud k osídlení ale dojde, musíte být schopni a je pak Vaší povinností se o úl starat.

Proč? Protože jste to byli Vy, kdo pořídil úl a nabídl jej k osídlení. Čmeláčí královna si jej vybrala ne proto, že ocenila Vaši snahu, ale protože jej pokládá za bezpečné místo k vychování nových matek a samečků. Úl je záměrně vytvořen tak, aby ji co nejvíce připomínal přirozené podmínky a my ji v tomto ohledu vlastně lžeme. Bez péče o úl a čmeláčí rodinu to prostě nejde. Bez toho úl objeví parazité a zničí v něm celou čmeláčí rodinu dříve, než ta stihne vyvést nové pohlavní jedince nezbytné pro přežití populace v dalším roce. Proto pokud nejste ochotni o čmeláky pečovat, úl si nekupujte. Prospěli byste jen výrobcům nebo prodejcům, čmelákům ani přírodě ale nikoliv. Spíše naopak, takový “chovatel“ nejenže zmaří královně si vybrat jiné a třeba lepší místo, ale stává se množitelem čmeláčích parazitů, kteří následně škodí i přirozeným hnízdům v okolí. A to snad nechcete…

Kontrola rozvinutého hnízda může začít
Foto: Ondřej Hercog

Bez péče to tedy nejde, ale co to obnáší?

 • Chovatel tráví hodně času přípravou před sezónou, péči o čmeláky a jejich pozorováním  Základní péče nezabere moc času, ale je nutná pravidelnost – ideálně každý den, minimálně však alespoň jednou za 2-3 dny.
 • Promluvte si s rodinou, jestli do toho půjdou s vámi. Bez tolerantní rodiny se budete dostávat do nepříjemných situací a s hnízdem čmeláků to dopadne jak s nechtěným domácím mazlíčkem.
 • Pokud plánujete úlek umístit  na chatu, kde jste jednou za měsíc, úlek si tam raději nepořizujte. Přineseme Vám celou řadu námětů jak čmelákům na chatě pomoci, ale v úlu pomoc nespočívá.
 • Chce to i trpělivost Čmelák je volně žijící živočich, není to ani hračka ani domácí mazlíček. Nebude Vás poslouchat a nebude létat tak, jak Vy pískáte. Mnohdy je třeba sedět u úlku, pozorovat a čekat – jen tak zjistíte zda se královna usadila, či úl funguje tak jak má.
 • Potřebujete trochu odvahy a odhodlání.  Rozvinuté hnízdo není jen radost, je to i starost a tak v tomto období přichází na řadu kontrola hnízda. Ano je to nutné. Jsou různé možnosti do jejichž tajů Vás uvedeme. Nesmíte se ale čmeláků bát. Koho děsí představa hnízda, kdy že otevře (byť v ochranných pomůckách) úl a naproti mu „půjdou“ desítky dělniček, měl by hledat jiné formy pomoci než je přímo chov. Není to tak náročné jako včelaření, ale není to taky tak snadné jak tvrdí prodejci…
 • Počítejte s finančními náklady.  Jděte do toho, jen když jste ochotní investovat cca 2.500,- Kč vstupně do kvalitního úlu pro čmeláky (tedy s klapkou , kvalitní výstelkou), dalších 500,-Kč počítejte na základní ochranné pomůcky (kukla, rukavice)
 • Nemá cenu utrácet peníze za nekvalitní výrobky. Je potřeba si pořídit skutečně kvalitní úlek s ochrannými prvky (ochranná klapka, dobré větrání, kvalitní těsnění atd.), ideálně s referencemi chovatelů, že se v takovém úlku čmelákům
 • Budete potřebovat kromě času i štěstí na usazení matky královnyČmeláky si sice můžete koupit, ale pak je potřeba najít prodejce s povolením a doklady, že vám prodává hnízdo přírodních čmeláků z ČR.

Pohled na obnažené hnízdo při kontrolním dni

 • Chce to i sebereflexi, odhodlání a pozitivní přístup  Říkáte si asi, co je to za blbost… No není tomu tak, někdy, i když vše uděláte jak máte, vynaložíte prostředky, čas i péči, stejně chov nedopadne dobře. Stačí, aby v okolí někdo udělal masivní chemické ošetření rostlin, který Vaše čmeláky otráví. Mnohdy ani zkušený chovatel neumí odpovědět, proč hnízdo zaniklo a proč byla tedy celá sezona neúspěšná. Člověk z toho nesmí být nešťastný, ale taky musí vyhodnotit možné příčiny a pokud něco on sám udělal špatně – zanedbal např. námi doporučenou péči, pak je nezbytné z chyb si umět vzít ponaučení pro příště a za rok to zkusit znovu (a lépe).

Pokud všechny uvedené body jste ochotni splnit, pak jen tehdy má chov čmeláků smysl jak pro Vás tak pro ně samé. V tom případě vítejte mezi námi chovateli a správný chovatel nezačíná jinak, než teoretickou a následně praktickou přípravou. K tomu bude celá sekce  zde  a to pod názvem přípravná fáze. Další budou postupně přibývat.

Pokud si říkáte, že asi spíš ne….

Nesmutněte, chov čmeláků není to hlavní, co pro ně můžete udělat. Je to jen třešnička na dortu, ale ta skutečná a opravdová pomoc spočívá ve Vašem přístupu k hmyzu ve svém okolí nebo na Vaší zahrádce, ať je jakkoliv malinká. Pro Vás, ale samozřejmě i pro chovatele bude celá sekce, jak lze pomoci nejen čmelákům, ale i ostatním živočichům a v konečném důsledku i sobě a Vašim dětem. Ani sebelepší chovatel nemá šanci čmeláky zachránit, pokud v jejich okolí nebudou pro ně příznivé podmínky. Tím musí celá pomoc začínat a uvidíte, třeba nakonec, až se s čmeláky seznámíte blíže, dojde i na ten chov 🙂

 

Jak pomáhat čmelákům jinak než chovem 

Chov nemusí vždy být pomoc čmelákům,  zvláště když na něj nebudete mít čas. Pokud váháte, raději se pusťte do jiné pomoci čmelákům, například vytvoření pestré zahrady s medonosnými rostlinami, kde čmeláci a další hmyz najdou dostatek potravy po celou sezónu

Na našich stránkách najdete spoustu podnětů, například ZDE  Tam, ale i jinde na našich webových stránkách si můžete vybrat z řadu druhů pomoci. Najdete nás i na FacebookuInstagramu a YouTube  – každá je dobrá a každá s počítá  – děkujeme!

K jednotlivým tématům se budeme na našich stránkách vracet a poskytneme potřebné detaily.

Přejeme Vám hodně úspěchů.

ČM+

Ilustrační fotografie, která napovídá, jak se může rozrůst počet úlků na vaší zahradě, pokud propadnete lásce k čmelákům (bombusofílií)
😀

Čmeláci PLUS - Úlky pro včely - Foto Internet

Úlky pro včely
Foto: Internet