Jak usadit královnu do úlku

Pomáháme čmelákům a přírodě - Unikátní encyklopedie čmeláků

Jak usadit matku - královnu do úlku

Co se zde dozvíte

Pokud jste si nekoupili hnízdo čmeláků v Troubsku, tak budete řešit jak svůj úlek (čmelín) obsadit čmeláky.  Postup zabydlení úlku  popíšeme v tomto textu. 

Postup usazení úlku zakoupeným hnízdem popíšeme v samostatné kapitole ZDE (připravujeme).

Základní podmínkou pro úspěšné usazení matky do úlku je, že jej máte připravený a umístěný na finální místo. Po zabydlení čmeláků již nemůžete s úlkem manipulovat.
Zvláště manipulace s úlkem v době, kdy je matka v solitérní fázi (do narození prvních dělnic), úspěšný chov  čmeláků ohrožuje.

Existují zde výjimky, které samostatně popíšeme a které doporučujeme jen zkušeným chovatelům.

Než se začtete, tak vám ale zkusíme vysvětlit … 

 Proč jsou naše návody podrobné

Jsem si vědomi, že se vám návody budou zdát podrobné. Proces zavedení se dá ve skutečnosti  zvládnout do minuty.
Pro začátečníka je to ale občas problém – chybí mu praxe a bojí se. S naším detailním návodem ho ale nic nepřekvapí  a on a hlavně matka čmeláka to zvládne bez úhony.
Proto jsme do tohoto návodu uvedli i známé chyby začátečníků, které by vám mely pomoci řešit případné problémy. Tak asi tak 🙂

Jak nabídnout matce úlek (čmelín) k zahnízdění

Jakmile se matky-královny čmeláků posílí a naznají, že nastala správná doba k zahnízdění, začnou hledat hnízdiště, tedy místo, kde založí své hnízdo. To, že matky hledají hnízdiště, poznáte podle pátracího letu

Existují tyto základní možnosti osídlení úlku (čmelínu) matkou z přírody:
A) Nalákat matku čmeláka do úlku (čmelínu) = nechat to na ní a náhodě
B) Matce úlek aktivně nabídnout = zavést ji do čmelína a nechat jí, ať se sama rozhodne
C) Matka-královna, která se v úlku v minulé sezóně narodila, se do něj sama vrátí

Ve všech těchto případech lze nabízené připravit hnízdiště atraktivnější  matku-královnu tím, že využijete vstupní chodbu z loňského chovu. Můžete využít i čistou část loňské teplodržné výstelky, ve které bylo hnízdo čmeláků.

Nezapomeňte ale, že použitá chodba musí být důkladně vyčištěna viz ZDE a použitá výstelka sanitována viz ZDE 

A) Jak nalákat matku čmeláka do úlku (čmelínu)

 1. Jak matku nechat zahnízdit
 2. Na co nesmíte zapomenout
 3. Jak poznám že se matka zahnízdila?
 4. Jaká je šance na úspěch

B) Jak matce-královně úlek (čmelín) aktivně nabídnout

 1. Kdy matce aktivně nabídnout úlek
 2. Co budete potřebovat
 3. Odchyt hledající matky-královny do síťky
 4. Přemístění matky do zavaděče
 5. Přesun matky ze zavaděče do úlku
 6. Matka je zavřena v úlku, zkoumá jeho vnitřek a rozhoduje se
 7. Orientační let matky
 8. Matka udělala orientační let a co dál?
 9. Co když matka úlek neopustila?
 10. Jaký je další postup?

C) Matka-královna, která se v úlku v minulé sezóně narodila, se do něj sama vrátí

Tato část je nesmírně důležitá pro chovatele, kterým se v předchozí sezóně dařilo a v úlku se jim narodily mladé matky.
Pokud mladé matky úspěšně přezimuji, budou hledat místo kde se narodily a zde pokusí usídlit. Pokud chovatel dá úlek na stejné místo a matky se vrátí, o úlek se pobijí a v lepším případě zůstane jedna nejsilnější.
Chovatel by se měl na takovou situaci připravit a nedopustit zbytečné ztráty matek čmeláků.

Popis řešení najdete v samostatné kapitole ZDE 

 

A)   Jak nalákat matku čmeláka do úlku (čmelínu)

1. Jak matku nechat zahnízdit

Předpokladem k úspěchu je, že umístíte úlek na vhodné místo tak, aby ho matka sama našla, až bude pátrat po vhodném hnízdišti.

O umístění úlku jsme psali ZDE

Aby matka sama úlek našla, měl by být v místech kde hledá (lze zjistit pozorováním častých tras pátracích letů). Nejčastěji je to při zemi. 

Z hlediska pozdějšího úspěšného chovu doporučujeme spíš umístění na vyvýšené podložce , nebo nízkém stojanu . Je tedy dobré zvolit kompromis tak, aby byl vletový otvor ve výšce 20 – 30 cm nad zemí.

Na vysokém stojanu se většina druhů sama neuhnízdí, protože to pro ně nebude přirozené místo.

Výjimkou mohou být například čmeláci rokytoví (Bombus hypnorum), kteří často obsazují výše položená hnízdiště, jako například ptačí budky.

Doporučení:

 • Pokud preferujete samovolné zabydlení matkou-královnou, pak doporučujeme  do momentu  zabydlení nechat úlek přímo na zemi.
 • Jakmile ho matka-královna obsadí, za den-dva úlek v noci uzavřít vletový  otvor zátkou, zvednout na stejném místě do výšky (stojan/podložka)
 • Po uklidnění matky vletový otvor otevřít 
 • matka ráno nejspíš udělá krátký orientační let a změnu polohy přijme.
 • pokud by se stalo, že matka změnu nepřijme a bude ho stále hledat u země, pak je nutné matku odchytit  a zavést zavaděčem do úlku (viz postup v dalším textu). 

Pokud necháte úlek na zemi, je dost možné že ho objeví další pátrající matka pokusí se úlek obsadit. Pak dojde k souboji, často s fatálními následky pro obě matky.

Jak jsme psali dříve, úlek by měl být kompletně připraven a vy se k úlku zbytečně nepřibližujte.

2. Na co nesmíte zapomenout

Nesmíte zapomenout na to, že větrání úlku musí být uzavřeno a klapka otevřena.

Stejně tak myslete na to, že matku nesmíte rušit – pozorujte jí raději z dálky a do procesu nezasahujte.

3. Jak poznám že se matka zahnízdila?

Pokud nemáte čas pozorovat, jestli se matka-královna o úlek zajímá, je vhodné do vletového otvoru umístit značku. Pokud bude značka vyhozena, úlek někdo navštívil. Pokud bude značka pravidelně vyhozena, tak se s největší pravděpodobností do úlku někdo pravidelně vrací, protože se mu líbí.

Jak se do vletového otvoru úlku vkládá značka se dozvíte ZDE

4. Jaká je šance na úspěch

Přestože uděláte maximum, pravděpodobnost, že matka-královna hnízdiště sama objeví, není vysoká. Z pohledu přírody je to nejpřirozenější a nejšetrnější způsob obsazení úlku a doporučujeme jej vyzkoušet.
Máme vyzkoušeno, že se to podaří.

B) Jak matce-královně úlek (čmelín) aktivně nabídnout

Když matka sama nenajde vámi připravený úlek, je možné ji šetrně odchytit síťkou a úlek jí nabídnout = zavést ji do úlku, aby si ho prohlédla.
Takto jí můžete nabídnout úlek, který je umístěn tam, kde matka nehledá. Může jít o úlky na vysokých stojanech, na zdi, na balkóně atd.

Zde je potřeba připomenout, že čmelák je zákonem chráněný.  Musíte se vyvarovat toho, abyste matku-královnu jakkoli ohrozili, snažili se jí usadit násilím anebo jí dokonce nějak ublížili.

Dále popsaný postup není složitý. Pokud si ho předem nacvičíte, poznáte nakonec, že to je snadné a zvládnete to do minuty.

Ze zkušeností a za roky podpory začátečníků víme, že se zavedení matky do úlku většinou nedaří těm, kdo se dobře nepřipraví, a především těm, kdo je úporný a snaží se za každou cenu uspět. Cvik, klid a trpělivost jsou základními kameny úspěchu.


1. Kdy matce aktivně nabídnout úlek

Pro zavedení do úlku se hodí jen matka-královna, která sama hledá hnízdiště .

Pokud matka nebude hledat hnízdiště, nemá cenu jí do úlku zavádět – úlek nepřijme a jen ji zbytečně ohrozíte. Je to ONA a k zabydlení se musí rozhodnout sama. Respektujte to prosím.

Obvykle takový pátrací let vykonávají za hezkého počasí a bezvětří v odpoledních či podvečerních hodinách. Dopoledne dávají přednost pastvě.

Upozornění

 • Pokud chcete být úspěšní, snažte se provést odchyt a zavedení matky do úlku klidně, bez stresu matky a co nejrychleji. Pokud matku stresujete nešetrným a dlouhým odchytem a přenosem, její chuť na zahnízdění se rychle vytratí
 • Transportujte matku maximálně 10–15 minut, zbytečně ji stresujete
 • Netransportujte matku z dálky – můžete omylem odchytit zahnízděnou matku a oslabit populaci v místě odchytu a její potomci nemusí v místě kde jí uhnízdíte najít vhodné partnery k rozmnožování  = chov by bez další generace ztratil smysl.
 • Nejlépe je odchytit matku v blízkosti úlku, nebo ve vzdálenosti ze které dokážete do 10-15 minut dojít. Tím se zkracuje doba, po kterou je matka stresovaná a z takové vzdálenosti se matka dokáže vrátit tam, kde jste jí odchytli (ze víc jak 3km své hnízdiště nenajde).
2. Co budete potřebovat
 • Síťku/síťky na odchyt 
 • Zavaděč  – doporučujeme šikmo zaříznutý zavaděč; Zavaděč si  připravte = vytáhněte píst na maximum
 • Ucpávku vchodu/vletového otvoru do úlku 
 • Ucpávku na uzavření zavaděče s odchycenou matkou
 • Pouzdro na zavaděč = obal kterým zavaděč zastíníte a udržíte tak odchycenou matku v klidu
 • Čas, trpělivost, pevné nervy a optimismus
 • Doporučuje se před zavedením matky do úlku umístit na povrch výstelky víčko PET lahve s rozpuštěným cukrem jako nouzové krmítko viz ZDE
Čmeláci PLUS - Odchytová sada síťka a zavaděč

Odchytová sada síťka a zavaděč

 

Čmeláci PLUS - Zavaděč s poudrem a zátkou z papíru

Zavaděč s poudrem a zátkou z papíru
Foto O. Hercog

 

Poznámka

 • Cukr matka v hnízdišti nehledá, ani ho nepřijme jako úplatek
 • Jde pouze o pojistku pro případ, že by včas nenašla cestu ven z ulku – mohla by tam hladem zahynout.
Čmeláci PLUS - Krmítko z víčka PET lahve - VHODNÉ

Krmítko z víčka PET lahve s vložkou z vaty

Časté chyby začátečníků:

 • Nepřipravenost
 • Chybějící nácvik
 • Snaha uspět hned na první pokus a úpornost
 
3. Odchyt hledající matky-královny do síťky

Nejprve potřebujete najít a síťkou šetrně odchytit matku-královnu čmeláka.

Postup

 • Je potřeba v klidu sledovat matky čmeláků a jejich pátrací let. Pokud najdete místo, kde pátrají, je nejlepší se tam postavit, čekat a v klidu pozorovat
 • Jakmile se hledající matka přiblíží, přiklopte ji odchytovou síťkou k zemi – opatrně, abyste jí neublížili
 • Nemá smysl matku pronásledovat, protože ji jen vyplašíte, vystresujete a uletí vám. Stejně tak se ji snažit odchytit v letu nebo když se pase
 • Podle situace si můžete zvolit síťku s menším/větším průměrem (cca 20 cm / 40 cm). Menší průměr oka síťky se hodí ve vysoké trávě a na krátkou vzdálenost
 • Jakmile se matka ocitne v síťce, bude se instinktivně snažit uniknout letem vzhůru
 • Jednou rukou podržte síťku přitisknutou k zemi, aby matka nepodlezla. Druhou rukou (prsty) zvedněte dno síťky – matka se bude snažit uniknout vzhůru
 • Počkejte až matka vystoupá a druhou rukou uzavřete síťku pod matkou (prsty a dlaní síťku sevřete)
 • Ufff – matka je v síťce! 🙂

Časté chyby začátečníků

 • Odchyt matky, která neprovádí pátrací let, na květech, nebo v letu
 • Zbytečná obava z žihadla, nebo z kusadel čmeláka
 • Hon na čmeláka, místo čekání
 • Zbytečný stres začátečníka a tím i matky čmeláka
 • Zbrklé pohyby
 • Špatně přitisknutá síťka k zemi
 
Čmeláci PLUS - Matka odchycená v síťce

Matka odchycená v síťce
přiklopte ji odchytovou síťkou k zemi
Foto O. Hercog

Čmeláci PLUS - Matka odchycená v síťce

Matka odchycená v síťce
zvedněte dno síťky – matka se bude snažit uniknout vzhůru

Čmeláci PLUS - Matka odchycená v síťce

Matka odchycená v síťce
Počkejte až matka vystoupá a druhou rukou uzavřete síťku pod matkou

 

.Zkušení chovatelé používají pro odchyt matek několik metod, které postupně popíšeme později. Zde popíšeme jednu z nich a to tzv. dírkovou metodu.

Pro matku připravíte otvor v zemi a u něj si na ní počkáte – s kávou v ruce a v sedě.

Doktor Kučera v části pro zkušené chovatele popíše šetrný odchyt do „bliknisáčků“ (připravujeme)

 

Postup

 • Udělejte si tam, kde se pohybuje pátrající matka čmeláka, otvor do země
 • Otvor by měl mít cca 20–30 mm průměr
 • Orientovaný by měl být šikmo do země cca 15-20 cm hluboký a simulovat tak vstup do nory hlodavců
 • Měl by být umístěný tam, kde se pohybují pátrací matky a kam pohodlně dosáhnete odchytovou síťkou
 • Pro vytvoření můžete použít silnější kolík, násadu ze zahradního nářadí, nebo zahradnický sázecí kolík
 • Měl by být vidět a neměl by být zakryt trávou
 • Pátrající matku takový otvor v zemi zaujme a vy ji snadněji odchytíte – počkáte až do otvoru v zemi vstoupí a vy jí zaklopíte odchytovou síťkou, do které se z otvoru vrátí
 • Tato metoda vám dá jednu velkou jistotu – budete mít v síťce matku královnu, která prokazatelně hledá hnízdiště!
  
 

Upozornění a omluva, že to stále opakujeme

 • Pokud matka provádí pátrací let = hledá hnízdiště. Má cenu jí odchytit a nabídnout úlek
 • Pokud se matka-královna krmí na květech, nebo letí ve výšce tak nehledá hnízdiště, nebo to nejde určit. Určitě jí nemá smysl nabízet úlek – nepřijala by ho
 • Pokud má matka na zadním páru nohou pylové rousky tak již má vlastní hnízdo a nesmíte ji rušit. Nabízené hnízdo by v žádném případě nepřijala a pokud by při odchytu došlo nehodě, její opuštěné potomstvo by zahynulo.
4. Přemístění matky do zavaděče

Jakmile je matka odchycena, je potřeba jí šetrně umístit do zavaděče, pomocí kterého jí bezpečně zavedete do úlku.

Postup

 • Matka je odchycena v síťce a uzavřena rukou
 • Uchopte druhou rukou zavaděč (píst by měl být vytažen na maximum)
 • Vsuňte zavaděč zespodu do sítky – dlaň a prsty trochu uvolníte, aby matka neuletěla, ale aby tam šel zavaděč zasunout
 • Zavaděč opatrně přibližte k matce a zmenšujte prostor v síťce tak, až matka spadne do zavaděče a klesne na jeho dno
 • Držte zavaděč v svislé poloze. Matka díky hladkým plochám stěn zavaděče nevylezte ven, ani z něj nevyletí
 • Pokud jste poblíž úlku, tak zavaděč ponechte zakrytý síťkou. Jinak ho uzavřete připravenou zátkou, nebo smotkem ubrousku
 • Pokud máte pouzdro na zavaděč, tak s jeho pomocí matku v zavaděči zastiňte, snížíte tak její stres
 • Přemístěte se k úlku

Časté chyby začátečníků

 • Dlouho trvající přesun matky ze síťky do zavaděče
 • Chybou postupu čmelák uletí ze síťky/zavaděče
 • Dlouhý a nešetrný transport v zavaděči – stres matky
 • Zbytečně dlouhé prohlížení matky v zavaděči – stres matky
 • V zavaděči není čmelák, ale pačmelák
 
Čmeláci PLUS - Matka odchycená v síťce

Matka odchycená v síťce
Počkejte až matka vystoupá a druhou rukou uzavřete síťku pod matkou

Čmeláci PLUS - Matka odchycená v síťce

Matka odchycená v síťce
Vsuňte ze spodu do síťky zavaděč

Čmeláci PLUS - Matka odchycená v zavaděči

Matka odchycená v zavaděči
Podsuňte zavaděč pod matku, až do něj spadne a klesne na dno  

Čmeláci PLUS - Matka odchycená v zavaděči

Matka odchycená v zavaděči
Uzavřete zavaděč zátkou, nebo smotkem papírového kapesníku
Pokud jste blízko u úlku, stačí zavaděč zakrýt rukou, nebo síťkou

 

5. Přesun matky ze zavaděče do úlku

Matku ze zavaděče vletovým otvorem vpustíte do úlku. Pokud se vše podaří a matka do úlku vstoupí, projde chodbou až do vnitřního prostoru úlku. Cestu si značkuje feromony a vydává bzikavé zvuky. V úlku bude zkoumat vnitřní prostor a výstelku. Je zásadní, aby byla ve tmě a nebyla rušena. Vytvoří si cestu, kterou pak vyjde ven úlku, a pokud úlek přijme, je tak označen jejím pachem.

 

Upozornění

 • Pokud matka nechce vstoupit do vletového otvoru a vše trvá dlouho, raději ji vypusťte.
  Buďto je stresovaná, nebo nehledá hnízdiště a úlek nepřijme – nesmíte ji do úlku dostávat násilím a ani to nemá smysl.

Postup

 • Ověřte si, že je zavřená střecha a zavřený kryt větrání
 • Připravte si ucpávku vletového otvoru
 • Pokud jste použili zastínění zavaděče, sejměte ho
 • Ve svislé poloze přibližte zavaděč k vletovému otvoru a vyjměte jeho uzávěr
 • Překlopte ho do vodorovné polohy a přitiskněte k vletovému otvoru
 • Pozor, nestiskněte přitom matku. Pokud by to hrozilo, raději ji nechte letět
 • Matka silně bzučí a je rozčilená, snažte se tuto operaci zbytečně neprodlužovat
 • Matka bude hledat únik ze zavaděče a vstoupí do vletového otvoru
 • Pokud se jí nechce, zkuste opatrně zasunout píst a přiblížit jí k vletovému otvoru – nesmíte jí ale stisknout – píst ji netlačí do vletového otvoru, jen zmenšuje prostor v kterém se pohybuje až do vletového otvoru sama vejde – je to jediné místo , kam může uniknout
 • Jakmile matka vstoupí do vletového otvoru a hned se nevrátí do zavaděče, opatrně vletový otvor uzavřete ucpávkou
 • Někdy se matka hned otočí a bude se snažit uniknout. V takovém případě počkejte, až vstoupí do chodby, a vletový otvor uzavřete až pak
 • Zkontrolujte, že ucpávka vletového otvoru dobře drží, že kolem ní do úlku neprosvítá světlo a že je uzavřené větrání

Poznámka

 • Matku je doporučeno zavést do úlku vletovým otvorem. Díky tomu pak najde cestu zpět, až bude chtít úlek opustit, a případně se do něj pak zase vrátit a nastěhovat se tam
 • Existuje i možnost, že matku do úlku zavedete střechou. Pak ale hrozí riziko, že matka nenajde cestu ven z úlku. Tuto možnost začátečníkům nedoporučujeme, případně jí popíšeme jako specifický postup pro zabydlení úlku s dlouhou chodbou ZDE (připravujeme)
 • Můžete si podívat i na zajímavé video, postup ale nedoporučujeme začátečníkům 

Časté chyby začátečníků

 • Dlouho trvající přesun matky ze zavaděče do úlku
 • Použití nevhodného zavaděče o malém průměru viz ZDE
 • Chybou postupu čmelák uletí ze zavaděče
 • Špatně přitisknutý zavaděč ke klapce, riziko že se skřípne matce noha(tykadlo)
 • Šikmo sklopený zavaděč, ve kterém matka klouže
 
 
Čmeláci PLUS - Zavedení matky do úlku

Zavedení matky do úlku
Překlopte ho do vodorovné polohy a přitiskněte k vletovému otvoru

 

Čmeláci PLUS - Zavedení matky do úlku

Zavedení matky do úlku
Pokud se jí nechce, zkuste opatrně zasunout píst a přiblížit jí k vletovému otvoru – nesmíte jí ale stisknout

 

Čmeláci PLUS - Uzavření úlku zbroušenou korkovou zátkou

Jakmile matka vstoupí do vletového otvoru a hned se nevrátí do zavaděče, opatrně vletový otvor uzavřete ucpávkou
Uzavření úlku zbroušenou korkovou zátkou

 

Čmeláci PLUS - Uzavření úlku smotkem ubrousku

Jakmile matka vstoupí do vletového otvoru a hned se nevrátí do zavaděče, opatrně vletový otvor uzavřete ucpávkou
Uzavření úlku smotkem ubrousku

Video návod na zavedení matky-královny do úlku. Jak sami vidíte, zavedení proběhlo učebnicově – rychle, hladce a hlavně  bez stresu matky.

Šlo o matku čmeláka lučního (Bombus pratorum)

 

Této matce se do úlku nechtělo, proto byl pokus o zavedení ukončen a matka vypuštěna 

6. Matka je zavřena v úlku, zkoumá jeho vnitřek a rozhoduje se

Tato fáze je rozhodující a je plně v rukou (křídlech) matky.
Pokud jste udělali vše podle našeho doporučení a matka opravdu hledá hnízdiště, máte vysokou šanci, že se zabydlí. Vy už ale nemůžete udělat nic – jen čekat.

Postup

 • Nechte matku uzavřenou v úlku
 • Úlku se nijak nedotýkejte, nerušte ji a od úlku odstupte
 • Po 5-10 (15 min max) opatrně otevřete vstupní otvor a odstupte
  Poznámka: čas nemá smysl prodlužovat, nepomůže to usazení.
  Smyslem uzavření matky je to aby prošla vstupní chodbou a prozkoumala úlek
 • Nechte i nadále zavřený větrací otvor a otevřenou klapku (zcela zvednutou záklopku)
 • Hned se vzdalte do bezpečné vzdálenosti 5 m a více, do místa, odkud můžete úlek pozorovat
 • Výsledek pozorování je nesmírně důležitý – napoví vám, jestli matka hnízdo chce přijmout, či nikoli
 • V případě, že matka vyleze z vletového otvoru a hned odletí – již se určitě nevrátí
 • Stejně tak se matka nejspíš nevrátí, když jen krátce nad úlkem zakrouží (2-3 kroužky) a pak zmizí = hledejte další matku s pátracím letem
 • V případě, že matka vyleze, a zatančí tzv. orientační let, úlek ji zaujal a máte velkou šanci, že se zabydlí

Doporučení

 • Velmi doporučujeme po zavedení matky do úlku počkat na výsledek a její rozhodnutí = odlet / orientační let
 • Je dobré si na tuto chvíli počkat. Stojí vám to za ten zážitek, a hlavně za ten výsledek
 • Pokud z nějakých důvodů přeci jen nemůžete čekat na výsledek, použijte značku v letovém otvoru ZDE 

Časté chyby začátečníků

 • Špatně uzavřený větrací otvor – matka, vidí prosvítající světlo a chce tudy odejít
 • Špatně uzavřený vletový otvor – dtto
 • Otevření úlku brzy/pozdě
 • Rušení matky v úlku po jejím zavedení
 • Pozorování orientačního letu z malé vzdálenosti – rušení matky při opuštění úlku
 • Chovatel nepočká na výsledek a nepřesvědčí se, že matka úlek opravdu opustila = riskuje že tam zahyne
  
Čmeláci PLUS - Značka ve vletovém otvoru úlku (čmelínu)

Značky ve vletovém otvoru úlku
Foto O. Hercog

 

7. Orientační let matky

Orientační let matky je zvláštní let, kdy si matka snaží zapamatovat vzhled úlku a jeho umístění. Také se orientuje v okolí, aby našla cestu zpět.

Zajímavost

 • Orientační let můžete pozorovat tehdy, když matku zaujalo místo k zahnízdění, když úlek poprvé opouštějí nové dělnice či nové matky – i ty si musí úlek zapamatovat, aby ho našly
 • Orientační let provádějí matky i dělnice poté, co byl vletový otvor delší dobu uzavřen a ony nemohly úlek opustit
 • Orientační let udělají matky i dělnice i tehdy, kdy při výletu zjistí, že se okolí úlku změnilo, nebo že se s úlem přestěhovaly
 • Samci se do úlku nevracejí, proto orientační let nedělají

Orientační let popíšeme takto

 • Čmelák vyleze z vletového otvoru
 • Někdy se po něm a po česnu pohybuje prohlíží si ho
 • Po chvíli vzlétne, otočí se směrem k vletovému otvoru
 • Stojí ve vzduchu a prohlíží si vletový otvor
 • Houpá se ve vzduchu před úlkem, krouží kolem úlku, postupně se vznese
 • Dělá širší kroužky, letí výše a stále si prohlíží úlek a okolí
 • Krouží vyš a výš a pak odletí …
 • Prosím kardiaci  pozor na váš tlak 🙂
8. Matka udělala orientační let a co dál?

Pokud matka předvedla orientační let, máte šanci, že se vrátí. Nyní musíte čekat, jak to dopadne – nic víc nelze dělat.

Někdy se stane, že úlek matku zaujme natolik že se vrátí do hodiny a hned se zabydlí.

Někdy ale matka ještě nechce hnízdit a do úlku se vrátí později, třeba až za 1-3 dny.

Pokud se nevrátí do této doby, nemá smysl čekat – hledejte další matku s pátracím letem.

 

Postup

 • Až matka podletí a vy již nemůžete čekat, vložte do vletového otvoru značku, podle které poznáte, že se vrátila (správně položená značka bude při průchodu matky vletovým otvorem vyhozena
 • Udělejte to ale rychle a od úlku se hned vzdalte – kdyby se matka vrátila, polekala by se a nejspíš by se znovu nevrátila
 • Pokud můžete, čekejte v bezpečné vzdálenosti 10 m a více od úlku a úlek sledujte
 • Pokud vidíte, že se matka vrátila, nerušte ji – nechte i nadále v úlku zvednutou záklopku a zavřený větrací otvor
 • Matka se opatrně k úlku přiblíží, přistane na česnu a po chvíli vstoupí do úlku
 • Její další pohyb můžete monitorovat pohledem (to dlouho nevydržíte), nebo ještě lépe pomocí značky ve vletovém otvoru
 • Tady už vesměs kardiaci volají „rychlou“ …

Upozornění

 • Pohyb matky bude velmi nepravidelný – nenechte se překvapit. Matka bude postupně pracovat na hnízdní komůrce, nosit zásoby, stavět voskovou buňku a klást vajíčka atd viz ZDE (připravujeme)
 • Nerušte ji a dejte jí čas – jakékoli rušení a otevírání úlku v této fázi může znamenat, že úlek opustí a již se do něj nevrátí
 • Jakmile se matka zabydlí, bude čas naučit ji procházet ochrannou klapkou – vysvětlíme později
 • Pokud se matka po orientačním letu hned nevrátí, čekejte raději cca 3 dny, než budete do úlku zavádět další matku
 • V případě, že se budete snažit hned do hnízda umístit další matku a ta předchozí se mezitím vrátí, mohou se matky v hnízdě potkat a jedna druhou zabít při boji o hnízdo

Časté chyby začátečníků

 • Chovatel nepočká na návrat matky alespoň 3 dny
 • Chovatel nechápe že matka nebude pravidelně vyletovat a chce do úlku zavést novou matku, nebo otevře úlek a matku vyruší
 • Začátečník neklade správně značku do vletového otvoru a matka ji obejde / vítr shodí

 

 

9. Co když matka úlek neopustila?

Někdy se může stát, že neuvidíte odlet matky z úlku, byť na něj čekáte. Případně není vyhozena značka ve vletovém otvoru (pozor – tu ale matka někdy obejde).

Matka někdy z úlku nenajde cestu a zůstane v něm uzavřena.

Někdy matka v úlku tzv. zamrzne – zůstane sedět na výstelce ztuhlá a bez pohybu. Důvodů může být více

Nejčastěji jde o matku-královnu, která se nedávno probudila z hibernace a teprve se rozhlíží po hnízdišti. Po zavedení do úlku se jakoby do stavu hibernace vrátí.
Tento efekt podporuje velký rozdíl teplot mezi venkovním prostředím a prochladlým úlkem – venku je teplo a úlek je po noci prochladlý.
Velmi častým důvodem je světlo prosvítající do úlku větracím otvorem. Matka u něj sedí a nehledá cestu ven chodbou.

Pokud matku necháte delší dobu zavřenou v úlku a ona z něj sama neodejde, může tam zahynout.

Proto doporučujeme dát na povrch výstelky trochu cukerného roztoku – je to pojistka pro tento případ a potrava do doby, než ji z úlku osvobodíte.

Postup

 • Sledujte úlek (pozorování/značka) – matka by ho měla maximálně do jedné hodiny sama opustit
 • Pokud matka úlek neopustí, doporučujeme otevřít střechu. Pokud sedí matka na výstelce, nechte střechu odklopenou a ona sama odletí. Nemá cenu ji držet – v úlku  se nezahnízdí
 • Pokud zamrzlá matka neodletí, doporučujeme jí podat trošku cukerného roztoku a vypustit ji zpátky do přírody
 • Pokud matku nevidíte, nechte úlek chvíli otevřený – matka z něj sama vyleze. Úlek se alespoň vytemperuje na teplotu okolí

Časté chyby začátečníků

 • Chovatel neotevře úlek i když neviděl matku odletět a riskuje, že matka v úlku uvízne
 • Chovatel předčasně zavede do úlku další matku

Na následujícím videu vodíte, jak se matka postupně probírá ze „zámrzu“. Trvalo jí to cca 10 minut než jakoby nic odletěla.


10. Jaký je další postup?

Pokud jste uspěli a matka se zabydlela, užívejte si ten úspěch. Určitě nezasahujte do úlku, sledujte pohyb z dálky a maximálně monitorujte pohyb matky pomocí značky. Matka je v této fázi citlivá na vyrušení a úlek by mohla opustit. Buďte trpěliví, váš čas na bezpečné pozorování čmeláků se blíží. 😊

Jakmile jste si jisti, že se pravidelně vrací po dobu 7-10 dní, začněte s výcvikem na klapku. Postup najdete ZDE

 

Pokud se matka nevrací, je třeba zopakovat celý postup usazení. Buďte trpěliví, někdy se zabydlení povede na první pokus, někdy až na 50. S každým pokusem získáváte potřebný cvik a jistotu. Vše vám půjde lépe a rychleji = sníží se stres matky a zvýší šance na úspěch.

Pokud se vám zabydlení stále nedaří, prověřte si celý postup přípravy úlku, podmínek pro odchyt matky a její zavedení od začátku. Ve většině podobných případů, které jsme se začátečníky řešili, se objevila zdánlivě drobná ale nakonec rozhodující chyba.

Je potřeba akceptovat i fakt, že s usazením matky neuspějete. Pak je zde stále šance, že vám se zabydlením pomůže Čmeláčí Rychlá Rota viz ZDE (připravujeme).