výstelka v úlu pro pokročilé

Vše o výstelce - pro zkušené chovatele

V této kapitole rozšíříme informace o teplodržné výstelce, jejích vlastnostech a přípravě. Navazujeme na kapitolu Výstelka, kde byly poskytnuty základní informace.

Význam výstelky v úlu a životním cyklu kolonie
Doporučený materiál výstelky
Méně vhodné, ale použitelné materiály
Nevhodné materiály

Možnosti jak zvýšit atraktivitu úlu při usazování
            použití staré výstelky
            parfemace myšinou

Úprava výstelky před použitím
Skladování
Shrnutí

Úvodem
Význam výstelky v úlu a životním cyklu kolonie

Jaká místa a vyhledávají čmeláci k hnízdění jsme popsali v kapitole Životní cyklus čmeláků .

O místech, kde hnízdí konkrétní druhy se dočtete více v kapitole < Katalog druhů čmeláků v ČR – PŘIPAVUJEME> .

Všechna tato místa ale mají jedno společné – čmeláci se uhnízdí jen tam, kde v dutině najdou vhodný materiál, který potřebují pro stavbu svého hnízda. Tím se liší od včel, které si v přírodě staví hnízdo zásadně v prázdné dutině.

Při stavbě hnízda čmeláci počítají s tím, že bude postaveno v chladu a proto je ho nutné tepelně chránit, aby se jejich plod v hnízdě mohl zdárně rozvíjet. Proto vyhledávají dutiny, ve kterých je k dispozici tepelně izolující hnízdní materiál – teplodržná výstelka.

Zajímavost
 • Jen několik druhů čmeláků, kteří mají hnízda na povrchu země, je schopno z nejbližší vzdálenosti přisunout a shromáždit (nikoliv přinést z větší vzdálenosti) v místě ležící hnízdní materiál. Jako příklad lze uvést čmeláka rolního (Bombus pascuorum). 
 • Ten dokáže hnízdit v kupičce suché trávy a mechu, kterou používá jako výstelku. Počítá s tím, že jeho hnízdo může poškodit nějaký vnější vliv a proto jeho dělnice umí materiál do hnízda vrátit a hnízdo tak zakrýt. Ostatní druhy nezvládnou ani to. 

Čmeláci tedy potřebují výstelku k tomu, aby udrželi svůj plod (potomstvo) ve správné teplotě, to je absolutní nutnost pro jejich vývoj. Teplodržná výstelka izoluje voskovou stavbu hnízda (dílo) primárně před chladem, ale stejně tak ho dokáže do jisté míry izolovat před vysokou teplotou. Ve vyšších teplotách funguje fyzika – odpar vody z povrchu výstelky snižuje její teplotu.

Proto si matka-královna instinktivně zakládá své hnízdo většinou v pomyslném geometrickém a „teplotním“ středu objemu výstelky, protože zde vynakládá nejméně energie na udržení správné teploty plodu.

Pokud je v hnízdě malý objem výstelky (malý objem úlku, nebo málo výstelky), může hnízdo pociťovat kolísání teploty. To je stejně špatné jako podchlazení, nebo přehřátí úlku. Úlky s dobrou tepelně izolující konstrukcí poskytují (spolu s dobrou výstelkou) výhodu čmelákům i jejich chovateli.

O tepelné izolaci a konstrukci úlku se dočtete v kapitole <Tepelná izolace úlků – PŘIPRAVUJEME>

Zajímavost:
 • Matka-královna čmeláka si někdy založí hnízdo ve výstelce na dně úlku. To nastane v případě, kdy tam nalezne potřebný “teplotní komfort”.
 • Podívejte se na zajímavou práci Jaromíra Čížka, který v laboratoři vytvářel rozdílnou teploty podložky hnízda čmeláků a sledoval, jaké teplotní podmínky si matka-královna vybrala. Článek naleznete později <PŘIPRAVUJEME> 
 • V laboratorním chovu se teplodržná výstelka vůbec nepoužívá, čmelákům je v prostoru regulována teplota zajišťující optimální vývoj. 

Jak hnízdo roste, čmeláci rozšiřují hnízdní dutinu, odnášejí z ní materiál, strop hnízdní dutiny zpevňují voskem atd. Jakmile se ve výstelce objeví mezera, hned ji zakrývají a brání úniku/průniku tepla. Prostě stále pracují s výstelkou jako s „peřinkou“. 

 

Protože čmeláci s výstelkou hnízda stále pracují, nejvíce jim vyhovuje materiál, který mohou snadno překousnout, který neobsahuje dlouhá vlákna, je měkký a jemný. Dělnice z výstelky hrabáním nohami pod sebe vytvářejí „kudrlinky“ a materiál v takovém tvaru již dokážou transportovat jak v hnízdě tak i mimo něj.

Jakmile zvětšují hnízdní dutinu pro zvětšující se dílo, vynášejí výstelku na povrch  hnízda. Pokud tam již není prostor, vynesou ho z hnízda a za letu upustí. Někdy ho jen vyhrnou ven.

Čmeláci transportují výstelku ven z čmelího domečku

Čmeláci transportují výstelku ven z úlku – foto. O. Hercog

Zajímavost
 • Někdy dokážou dělnice vyhrnout ven tolik materiálu, že to vypadá jako v pohádce  „Hrnečku vař“. Takovou činnost jsme pozorovali nejčastěji v noci a u silného hnízda čmeláků skalních.
 • Někdy si dělnice na noc uzavírají částí výstelky vletový otvor zátkou. Zátku na den, kdy je na česně úlku provoz, odstraní. Podobně tak činí v době, kdy je hnízdo slabé a venku chlad.

V některých starších návodech se dočtete, že je dobré výstelku ve vyšších teplotách odebrat. Praxe ale ukazuje, že to není vhodné řešení  a je lepší nechat výstelky tolik, aby poskytla čmelákům ochranu a pouze kontrolovat, aby nezakryla větrací otvor v úlku. 

Doporučení
 • Neodstraňujte výstelku z hnízda v letních teplých dnech – stále chrání hnízdo a tepelně ho izoluje

Jaký materiál použít jako teplodržnou výstelku v úlku čmeláků

Různí chovatelé používají různé materiály. Správný materiál ale musí vždy splňovat následující parametry:

 • Základem je vzdušnost a načechranost materiálu, kdy vzduch plní funkci izolace jako u spacáku.
 • Musí být suchý.
 • Nesmí být mastný, ani plesnivý.
 • Nesmí obsahovat chemii, ani být chemií upraven nebo v ní vyprán.  Nesmí tedy jít o syntetické tkaniny.
 • Materiál nesmí páchnout ( hniloba, plíseň, chemie, atd. ).
 • Nesmí obsahovat dlouhá vlákna nebo nitě, do kterých by se čmeláci mohli zaplést.
 • Materiál se nesmí sypat do buněk v hnízdě, kde by vadil rozvoji plodu.
 • Čmeláci potřebují materiál překousnout, proto jsou vhodné přírodní materiály.
Zajímavost
 • Nezapomeňte, že se čmeláci v hnízdě orientují primárně pachem. Jakýkoli jiný pach než pach hnízda jim v hnízdě ztěžuje orientaci a mj. i proto se páchnoucímu hnízdu vyhnou
 • Pach hlodavců je atraktant jen pro ty druhy, které žijí v norách malých savců, není tedy universálním „lákadlem“ pro všechny čmeláky 

Jako zatím nejvhodnější a snadno dostupný známý materiál shledáváme 100% surovou přírodní bavlnu. Aktuálně je na trhu například výrobek pod označením Lintran. 

Jde o ekologický výplňový materiál z 100% bavlny. Jeho výrobní určení je jako výplň měkkých hraček, panenek, polštářků, sedacích vaků atp. nebo přírodní stelivo pro drobná domácí zvířata. Je zdravotně nezávadný, bezpečný a šetrné k životnímu prostředí. Jde o český výrobek.

výplňový materiál čmelína lintran surová čistá bavlna

Lintran v prodávané kvalitě

Přestože je surová bavlna velmi jemná, je potřeba ji před použitím důkladně rozcupovat na malé kousky, viz# Úprava výstelky před použitím. V každém případě ani v surové bavlně nesmí zůstat dlouhá vlákna.

Testovali jsme s úspěchem upravené ovčí rouno. U toho je poměrně pracná příprava – musí se důkladně odmastit (vyprat v jádrovém mýdle), vysušit, rozcupovat a nastříhat. Pak ale funguje báječně a je to trvanlivý a opakovaně použitelný ekologický materiál.
Rouno by mělo být nejlépe světlé, aby v něm byli vidět případní parazité a dala se odlišit čistá a znečistěná část.

O přípravě ovčího rouna se dočtete v části Výstelka z ovčího rouna.

Někteří chovatelé používají mech tak, že ho dávají na dno úlku do rohů. Zde čmeláci někdy kálí a tak mech tato místa vysušuje. Mech funguje antisepticky a brání rozvoji plísní. Zde ale upozorňujeme na to, že lesní mech je chráněný zákonem. Můžete tedy použít suchý mech ze své zahrádky, vyhrabaný třeba při podzimní údržbě. Mech by měl být zbavený hlíny, prachu a zbytků trávy Počítejte také s tím, že v mechu žije řada bezobratlých živočichů.

Mech lze položit i na horní stranu výstelky. Čmeláci ale budou mech rozkousávat (šrotovat) a pokud budete provádět kontrolu hnízda, kousky mechu napadají do otevřených buněk voskové stavby se zásobami nektaru a pylu, což je nežádoucí.

Upozornění
 • Když se rozhodnete použít mech, dejte ho prosím jen na vrchní část výstelky, ale nepoužívejte ho v celém hnízdě. Jako výplň použijte surovou bavlnu / ovčí rouno. Jinak bude mech padat do buněk a plodu v hnízdě a to není dobré.
 • Nelze použít mech z chemicky ošetřovaných trávníků nebo’t  řada chemických látek funguje kontkatním způsobem a v mechu může zůstat látka obsažena.

Příklady méně vhodných materiálů:

Dále lze použít recyklovanou tkaninu, krejčovskou vatu (např. dříve běžně používaná podšívka nebo vycpávky ramen kabátu – pozor však na naftalín a silonové náhražky v podšívkách a vycpávkách), nastříhanou koudel, rozcupované vatové izolační pásy na vodovodní potrubí, nastříhané hadrové cucky. 

U těchto materiálů je ale potřeba dbát na to, aby v materiálu nebyla chemie, dlouhá vlákna/nitě a syntetika.      

Sehnat tyto materiály v čisté formě a kvalitě je ale dnes mnohem obtížnější než by se na první pohled mohlo zdát. Někteří prodejci vám takový materiál nabídnou ke koupi, nebo jako součást dodávky úlku. Kvalita tohoto materiálu je však kolísavá a bez úpravy ho nelze použít. Nespoléhejte se tedy na pouhý název produktu, ale kvalitu si raději zkontrolujte.

 

Příklady nevhodných materiálů:

Nedoporučujeme přidávat hlínu, písek, hobliny a piliny. Takový materiál by se sypal do díla (do otevřených voskových buněk). Občas se to můžeme dočíst v různých poradnách, ale je to překonané. Materiál navíc nesplňuje základní podmínku dobré tepelné izolace.

Stejně tak se nehodí koňské či ovčí  žíně, psí a podobná srst. Takový materiál se po nastříhání změní v tuhé hroty a čmelákům škodí – testovali jsme to. Čmeláci takový materiál nemohou zpracovat do kudrlinek a pracovat s ním (viz předchozí text) .

Žíně příklad nevhodného materiálu výstelky čmelího domečku

Koňská žíně nevhodý materiál
zdroj internet

FOTO HAMMER – žíně 

Další nevýhodou těchto materiálů je fakt, že si spolu se srstí často do úlku zanesete i moly a hmyz živící se ze zbytků kůže a srsti. Tito živočichové čmeláky nijak neohrožují, za to nervy chovatele v ohrožení jsou – stojíte pak před otázkou určení druhu parazita nebo jeho larvy a zda se tedy  jedná a parazita nebo jen spolubydlícího úlu… O spolubydlících v hnízdech čmeláků se dočtete .

Nehodí se ani čistá vata – to jsou jen nebezpečná vlákna. Vatu by bylo nutné velmi důkladně nastříhat a upravit jako Lintran      když by nebyl jiný materiál k dispozici.

Nehodí se též tráva ani seno. To jsme zjistili, že spíš vede k rozvoji plísní, které s sebou trávy nesou. Nehodí se ani papír, zvlášť potištěný – obsahuje tiskařskou čerň a navíc snadno podléhá plísni.. 

Neměli bychom také používat žádné syntetické materiály. Čmeláci totiž výstelku při stavbě hnízda usilovně zpracovávají, trhají a žvýkají, což s umělými materiály dost dobře nejde. 

Určitě nepoužívejte skelnou vatu, byť v ní někdy čmeláci hnízdí. Nehodí se dřevitá vata, deka, chlupatá kůže. Takový materiál by vám znemožnil provedení kontroly.

FOTO RECYKLOVANÁ TKANINA

Možnosti jak zvýšit atraktivitu úlu při usazování

Výstelka z loňského hnízda

Když jste si schovali starou výstelku nebo ji dostali od jiného chovatele (čmelákáře), můžete ji dát do hnízda, aby ji mladá matka-královna cítila na konci vstupní chodby nebo ve středu hnízda. 

Zajímavost
 • Matka, která hledá hnízdiště, reaguje na vůni. Instinkt jí říká, že pokud v úlku již nějaký čmelák hnízdil, je to dobré místo.
 • Matky-královny silnějších druhů někdy taková místa preferují a matky slabších druhů z hnízda vytlačí, nebo je eliminují  (zabijí). Pro ně je voňavá výstelka dobrým atraktantem a vodítkem k zahnízdění.

Výstelka ale musí být čistá a bez parazitů! Je třeba ji sanitovat = nechat projít teplem. 

Pro sanitaci vyberte jen čisté části použité výstelky. Neměly by to být části pokálené čmeláky, s částmi voskového díla, s částmi voskového stropu hnízdní dutiny, části napadené plísní, časti s výrazným podílem mechu a části, které páchnou jinak než vůní hnízda.

Pozor výstelku nesmíme spálit nebo seškvařit, proto dodržujte doporučeny postup sanitace výstelky.

Teplotou nad 60°C je nutné zničit případné zárodky či larvy parazitů. Touto teplotou musí ale projít veškerá výstelka v celém svém objemu. Vždy je ale nutné, aby výstelka byla do úlu dána čistá, suchá a načechraná. 
Teploty nad 100°C dokážou zničit i choroboplodné zárodky (bakterie/viry), které jsu původci některýcm nemocí napadajících čmeláky (nosema, virová deformace křídel, atd)

Dobře se na sanitaci hodí mikrovlnná trouba, kde opakovaně výstelku prohřejete.  

Dejte výstelku do otevřená misky, nedávejte jí do uzavřeného sáčku. Výstelku sanituje po částech.

Nespěchejte a materiál prohřívejte postupně. Zkuste si výkon, který materiál pohřeje ale nespálí. 
Mikrovlnné záření ohřívá části obsahující vodu. Tak se primárně ohřejí larvy a kukly parazitů, zimující kukly, zámotky, roztoči atd. 

Použijte takový výkon, který materiál prohřeje na požadovanou teplotu po dobu 1,5 – 2 minuty.
Při ohřevu dělejte přestávky, kdy MW troubu otebřete – z výstelky odejde vlhkost a vy se přesvědčíte, že se nepálí.

Někteří chovatelé výstelku převařují, nebo vypékají v troubě teplotou nad 100 °C. Nevýhodou tohoto postupu je možná ztráta pachové stopy a dle materiálu může dojít i k jeho změnám v struktuře či konzistenci. 

Upozornění – při sanitaci v mikrovlnné i elektrické nebo plynové troubě hrozí riziko požáru. Buďte proto maximálně opatrní a dbejte na bezpečnost!

Doporučení
 • Výstelku je nutné sanitovat hned po ukončení sezóny a pak před opětovným použitím. 
 • Pokud nemáte vlastní výstelku, použijte výstelku jen od chovatele, kterému důvěřujte i tak je ale lépe si ji znovu sanitovat.
 • Starou výstelku a podobně ovoněné díly úlku nekupujte – prodejce nemusí být vždy poctivý chovatel, riziko finanční motivace zde převyšuje přínos.
 • Dbejte na důkladnou sanitaci, snižujte tak riziko přenosu nemocí, nebo parazitů do hnízda.
 • Pokud si nebudete jisti, že jde o čistou výstelku a dobře sanitovanou, neriskujte a nepožijte ji.
Čmeláci PLUS - Loňská výstelka - sanitace v MW troubě, moc intenzivni ohřev

Loňská výstelka – sanitace v MW troubě, moc intenzivní ohřev …
Foto – autora na přání jeho ženy a domáci klid neuvádíme …

Parfemace výstelky pomocí myšiny

V některých starších návodech je popsáno použití myšího hnízda a hoblin. Ano – pach myšího hnízda může stimulovat některé druhy čmeláků (např. čmelák zemní) k zahnízdění. Tento materiál by neměl být zamíchán do výstelky a proto jej do úlu přidávat nedoporučujeme.

Čmeláky taková vůně láká, ale když budou v hnízdě piliny s myší močí a trus, není to moc vhodné. Tento materiál brzy podlehne plísním a jeho využití je jen pro fázi usazení. V další fázi se tato příměs stává již jen odpadem v hnízdě, který čmeláci nedokáži využít. Proto tuto praktiku nedoporučujeme. 

Doporučení
 • Pokud chcete využít pach hlodavců jak atraktantu, je možné si  nechat výstelku naparfémovat předem a to tak, aby nedošlo k znečištění výstelky myšinou.
 • Příklad nepřímé parfemace: Do velkého pytle s výstelkou umístíte otevřenou nádobu s myší výstelkou, pytel uzavřete a v suchu ponecháte nějaký čas výstelku načichnout.  Do úlku pak dáváme pouze výstelku.     

 

Úprava výstelky před použitím

Před použitím je potřeba výstelku důkladně rozcupovat na malé kousky. Materiál roztrhejte na chomáčky, aby byl načechraný a homogenní. Odstraňte z něj shluky a tvrdé cucky. Z materiálu vyberte tvrdé kusy, nečistoty. 

Zvlášť pečlivě prohlédněte starou výstelku. I přes sanitaci v ní mohou být kulky parazitů, nečistoty a plísně. Stejně tak zde mohou být větší kusy mechu, nebo hobliny, pokud jste je snad předtím použili.

Velmi dobré je materiál nejprve rozcupovat, pak nastříhat na cca 1cm kousky a znovu načechrat, aby byl homogenní. Výstelku nestlačujte, nechte jí vzdušnou načechranou.

Upozornění 

v žádném případě ve výstelce nesmí zůstat dlouhá vlákna.

Skladování

Pokud nebudete výstelku hned používat, skladujte ji na suchém místě, nezvlhla a nezačala plesnivět.
Na skladování se nejlépe hodí papírová krabice, nebo papírový sáček.  Pokud skladujete výstelku v igelitovém sáčku, pak by měl být otevřený a perforovaný, aby výstelka větrala.

Shrnutí

 • Výstelka, její vlastnosti, kvalita a příprava je pro úspěch chovatele čmeláků jedním ze základních pilířů úspěchu = nelze ho podcenit.    
 • Používejte raději větší úlky s větším množstvím výstelky, než naopak.
 • Nepoužívejte v hnízdě výstelku s dlouhým vláknem, do kterého by se mohli čmeláci zamotat.
 • Výstelka musí být jemná, aby jí čmeláci mohli zpracovat.
 • Opatrně s již jednou použitou výstelkou.
 • Výstelku před použitím skladujte na suchém chladném místě.
 • Nezapomeňte ve výstelce vytvořit vstupní kapsu.
 • Výstelku vkládejte do úlku až na jaře před použitím, aby jí matka-královna přijala.    

Postup jak naplnit úlek výstelkou naleznete v kapitole <PŘIPRAVUJEME>