Návraty matek do úlků

Pomáháme čmelákům a přírodě - Unikátní encyklopedie čmeláků

Návraty matek do úlků

 

Proč se matky vrací do rodného hnízda

Nenašli jsme zatím žádnou studii, která by to detailně vysvětlila a popsala. Můžeme však konstatovat, že se matky-královny čmeláků na jaře vracejí do rodného hnízda.

Lze to vysvětlit tím, že se matky instinktivně vrátí do místa, které jejich druhu vyhovovalo a chtějí opět využít to, co dobře posloužilo v předchozí sezoně.

Podmínkou návratu je, že matky musí úspěšně v hibernaci přežít zimu, na jaře najít zdroj potravy a pak najít místo, kde se narodily.

Ty první podmínky je stále těžší splnit, zima neumožňuje dobrou hibernaci a předčasně probuzené matky často zahynou – vrací se jich stále méně.

Místo rodného hnízda matky najdou spolehlivě, tedy pokud se nějak dramaticky nezmění jeho okolí a orientační body, podle kterých si ho zapamatovaly.

Čmeláci PLUS - Značka ve vletovém otvoru úlku

Matka čmeláka skalniho (Bombus lapidarius) se vrátila do úlku a poprvé z něj vylétá
Foto O. Hercog 

Jaké druhy čmeláků se vrací

Mezi mnoha druhy čmeláků je jev navracení mladých matek do rodného hnízdiště velmi rozšířen. Jsou však druhy, u nichž tento jev pozorován nebyl např. čmelák hájový (Bombus lucorum).

Podle našich vlastních pozorování jsou přeborníky v návratech matky čmeláků: rokytových (Bombus hypnorum), skalních (Bombus lapidarius), zahradních (Bombus hortorum). Vrací se ale i nenápadné druhy jako jsou čmeláci rolní (Bombus pascuorum), jejichž hnízdiště bývají obvykle do nové sezony zničena (viz způsoby hnízdění tohoto druhu).

Čmeláci PLUS - Čmelák rokytový (Bombus hypnorum)

Čmelák rokytový (Bombus hypnorum)
Zdroj „Pszczoły w mieście Trzmiele Wrocławia“

 

Čmeláci PLUS - Čmelák skalní (Bombus lapidarius)

Čmelák skalní (Bombus lapidarius)
Zdroj Pszczoły w mieście Trzmiele Wrocławia

 

Čmeláci PLUS - Čmelák zahradní (Bombus hortorum)

Čmelák zahradní (Bombus hortorum)
Zdroj Pszczoły w mieście Trzmiele Wrocławia

 

Čmeláci PLUS - Čmelák rolní (Bombus pascuorum)

Čmelák rolní (Bombus pascuorum)
Zdroj Pszczoły w mieście Trzmiele Wrocławia

 

Co se stane, když se matky vrátí a v hnízdišti se potkají

Již jsme o tom psali v popisu životního cyklu čmeláků viz ZDE 

Pokud se jich takto sejde víc, dojde k souboji matek o hnízdo, při němž mohou být rivalky zraněny nebo zabity. Zvítězí obvykle ta biologicky nejzralejší, která nemusí být vždy ta největší. Založí zde nové hnízdo a vychová další generaci potomků.

Jde tedy o formu přirozené selekce nejvitálnějších jedinců, jak to příroda dělá i v jiných případech. Příroda to má vymyšleno opravdu dobře, byť je to někdy z našeho pohledu kruté.

Pro čmeláky v atraktivním hnízdišti a jeho okolí se pak díky tomu často nachází více mrtvých matek stejného nebo jiného druhu a jen jedna matka s hnízdem.

Nastává i situace, že matky raných druhů, například čmelák luční (Bombus pratorum), zahnízdí, a pak je o hnízdo a život připraví agresivnější matky pozdních druhů, například čmelák skalní (Bombus lapidarius).

Občas nastane situace, že se v hnízdě zahnízdí dvě matky a ty se po nějakou dobu vzájemně tolerují. Je to ale jen přechodný stav. Dříve či později se potkají a dojde k nevyhnutelnému souboji o hnízdo.

Někdy nastane situace, že se matky v souboji o hnízdiště vzájemně zraní a obě pak uhynou. Hnízdiště tak může využít jiná matka, která ho našla později.

Ano, je to drsné, ale funguje to miliony let. Příroda tak nechává přežít silné zdravé jedince, úspěšné druhy a zamezuje přemnožení vedoucímu k nadměrnému využívání potravních zdrojů.

 

 

Jak je to s úlky, které nabízíme čmelákům

Stejně jako v přírodě, tak i do úlku se vrací matky, které se zde narodily, a zkoumají, jestli zde mohou zahnízdit. V přírodě se jim to ne vždy povede.

Jelikož se v přírodě staré hnízdiště nevyčistí, bývá často pro čmeláky opakovaně nepoužitelné. Příčin degradace hnízda (voskové stavby a výstelky) bývá celá řada: plíseň, škůdci čmeláků, popř. hlodavci/ptáci coby noví nájemníci. V takovém případě si musí čmeláci v prostředí hledat hnízdiště jiné, v němž najdou správné mikroklima a dutinu s použitelnou výstelkou.

Chovatelé však úlek vyčistí a znovu ho připraví na novou sezonu a tím i pro vracející se matky. Ty pak v úlku najdou vhodné podmínky pro založení hnízda, a proto jsou ochotny se o něj utkat.

Jak může chovatel čmeláků jejich střetu v hnízdišti zabránit

Pokud má úlek otevřenou klapku, matce v návratu nic nebrání. Z vlastních pozorování víme, že matky při návratu do rodného úlku dokážou zvednout klapku, tak jak to dělaly v minulé sezóně, mají to naučené.

Pokud úlek vyměníte, nebo změníte jeho barvu, avšak vstup do hnízdiště zůstane na starém místě, čmeláci to poznají. Přesto projeví zájem a budou se úlek snažit i za nových podmínek zabydlet.

Možným řešením vyhnutí vzájemného střetu a následného konfliktu může být změna polohy úlku = volba jiného místa.

Připravili jsme pro vás varianty a postupy, které můžete použít – viz další text

Čmeláci PLUS - Úlky na vyvýšeném místě

Úlky soustředěné na jednom místě jsou při návratech matek problém
Zdroj Internet

 

Co se stane, když necháte úlek a nebudete dělat nic

Matky se budou vracet do úlku a pokud se tam potkají, dojde k souboji. Zvítězí zpravidla jen jedna. Pokud nebude zraněna, založí tam hnízdo a vychová novou generaci čmeláků.

Při soubojích může dojít k velkým a zbytečným ztrátám matek, kterým by měl správný chovatel předcházet.

Je potřeba předem říci, že se řešením tohoto problému zabývá řada úspěšných chovatelů. Můžeme vám však nabídnout některá ověřená řešení.

Na rovinu ale říkáme – není to snadné, a kromě jedné extrémní varianty (viz dále) zde není jednoznačný návod na řešení situace.

Vaše pomoc přírodě je ale velmi přínosná, protože pokud se budete starat, zabráníte zbytečným úhynům matek a pomůžete tak k množení čmeláků. Takže vaše práce, úsilí a nervy mají smysl a dělejte to prosím.

Všechna řešení vyžadují čas, trpělivost a práci chovatele a my vám děkujeme, že se snažíte nenechat věcem volný průběh! 

 

Čmeláci PLUS - Matky Čmeláků rokytových (Bombus hypnorum)

Matky čmeláků rokytových (Bombus hypnorum)

Varianty řešení

V následující části uvádíme jednotlivé varianty řešení situace, kdy se chovateli na jaře vrací matky-královny, které se mu v úlku v loňském roce narodily.

Tato řešení jsou funčkní.

Občas se dočtete o tom, že stačí v dalsí sezóně otočit. Takové řešení ale nelze doporučit, není spolehlívé. Matka se po hibernaci vrátí na původní místo, kde se narodila. Bude zde hledat a je jen otázkou času a náhody, kdy najde otvor do úlku na jiné straně, nebo v blízkím okolí.

Můžete si to vyzkoušet sami, když v sezóně zavřete čmelákům vletový otvor. Nejprve budou hledat vstup do úlku na česně, pak v jeho okolí a nekdy to zkusí i ve vedlejším úlku. K nalezení vletovéhpo otvoru na jiné straně úlku tedy s největší pravděpodobností dojde, nelze mu dost zabránit jinak, než dále popsanými metodami. 

Vyberte si tedy z naší nabídky. Trocha práce ale stojí za to – nedojde k zbytečné redukci matek a to je našim cílem.


Varianta 0 „Žádný úlek tuto sezónu“

Prokazatelně pro vracející se matky-královny nejbezpečnější je nedávat na původní místo žádný úlek a využít toto místo až další rok.

Matky nenajdou původní místo k hnízdění, budou hledat jiné místo k zahnízdění a rozptýlí se v přírodě.

Toto ale řekněte chovateli a on vás na místě umlátí svým úlkem. 😀

 

Výhody:

 • Žádné riziko soubojů matek o úlek

Nevýhody:

 • Nebudete mít tuto sezónu obsazený úlek
Varianta 1 „Žádný úlek na původní místě“

Nejbezpečnější řešení je, že na původní místo neumístíte žádný úlek a původní úlek dáte na nové místo.

Pokud se na původní místo vrátí mladé matky, šetrně je tam odchytíte do síťky známým postupem viz ZDE 

Odchycenou matku pak zavedete do úlku, který je co nejvíc vzdálen od původního úlku. Pak pokračujete v postupu známými kroky (10–15 min uzavřít v úlku, čekání na výsledek, atd).

Poznámka

 • Pokud odvezete matku do vzdálenosti více jak 3 km, neměla by již najít cestu zpět a na novém místě zůstane. Pokud tam přijme úlek, neměla by se vracet.
 • Toto řešení je ale pro většinu chovatelů obtížně realizovatelné a hrozí i riziko, že se matka převozem vystresuje (otřesy a čas delší jak 15 min). Zkuste tedy matku usadit co nejdál od místa rodného úlku v rámci vašich možností.

Zbylé matky budu na původním místě hledat, ale pak se rozptýlí do přírody hledat jiné místo. Mohou ale hledat a zkoušet jiné úlky v blízkém okolí.

 

Výhody:

 • Žádné riziko soubojů matek o úlek

Nevýhody:

 • Může se stát, že se usazená matka bude několikrát vracet na původní místo
Varianta 2 “Zavřený úlek na původní místě jako lákadlo“

Stejná jako Varianta 1. Rozdíl je jen v tom, že úlek necháte na původním místě s uzavřeným vletovým otvorem třeba korkovou zátkou (sklopená klapka nestačí).

Zde pak odchytíte matku, zavedete ji do jiného vzdáleného úlku. Jakmile tam matku usadíte, tak zavřený úlek pak z původního místa přesunete na jiné místo a tam ho obsadíte ho matkou dle Varianty 1).

Zbylé matky budu na původním místě hledat, ale pak se rozptýlí do přírody hledat jiné místo. Mohou ale hledat a zkoušet jiné úlky v okolí.

 

Výhody:

 • Malé riziko soubojů matek o úlek (na česně úlku)

Nevýhody:

 • Může se stát, že se usazená matka bude několikrát vracet na původní místo
Varianta 3 „Obsadit úlek na původním místě a včas ho přesunout jinam“

Necháte původní úlek na původním místě s otevřeným vletovým otvorem. Počkáte, až se v něm usadí matka. Úlek (vletový otvor) pak hned uzavřete a opatrně přenesete na nové místo – co nejvzdálenější od původního místa.

Když tam úlek otevřete a matka u něj udělá orientační let, pak tedy nové místo přijala a bude se na toto místo vracet. O orientační letu jsme psali ZDE

Upozornění

 • Je však nutné upozornit, že i v tomto případě se matka (pokud ho najde) přednostně vrátí na staré místo. Pokud zde neuspěje, letí na místo nové.
 • Výhodou je, pokud je místo vzdálené mimo dosah doletu předmětného druhu (doporučené 3 km, viz výše).
 • Pokud nemáte možnost využít vzdálené lokality, nezbývá než to opakovaně zkoušet.

Tento postup byl několikrát ověřen zkušenou chovatelkou Niky Stein.

Postup funguje dobře, pokud úlek přesunete na nové místo co nejdříve poté, co se v něm matka usadí. Čas je důležitý, aby se matka fixovala na úlek a nikoli na jeho okolí.

Po přesunu je potřeba se přesvědčit pozorováním, že se matka do úlku na novém místě opravdu vrací. Zde doporučujeme věnovat váš čas pozorování, pomoct si značkou a být trpělivý.

Značka ve vletovém otvoru pomůže, ale musíte ji pravidelně kontrolovat.  O značce jsme psali ZDE.

Zbylé matky budu na původním místě hledat, ale pak se rozptýlí do přírody hledat jiné místo. Mohou ale hledat a zkoušet jiné úlky v okolí.

Výhody:

 • Matka se sama usídlí bez nutnosti jí odchytávat

Nevýhody:

 • Pokud úlek nepřesunete včas na nové místo, matky se v úlku mohou potkat a může dojít k souboji
 • Matka se po přesunu úlku může vracet na původní místo (pokud není úlek dostatečně vzdálen od původního místa)
Čmeláci PLUS - Značka ve vletovém otvoru úlku

Značka ve vletovém otvoru úlku
Podlouhlý kamínek = ideální značka
Foto O. Hercog

Můžu dát nový úlek na původní místo?

Pokud vám původní místo vyhovuje, umístěte tam nový úlek

To ale udělejte až poté, co se tam přestanou vracet matky = zahnízděte tam jiný druh/jedince.

Je ale potřeba být trpělivý a raději dát přednost jinému místu.

Co když se matky stále vrací a chovatel již nemá úlky nebo je nechce obsazovat

Chovatelé to většinou řeší tak, že si pořídí další úlek a jsou rádi. Rádi jsou proto, že se jim takto počet úlků na zahradě násobí …

Pokud na původním místě nemáte úlek, matky se postupně samy rozptýlí a budou hledat jinde. Mohou samozřejmě najít úlky v okolí.

Pokud se ale matky snaží vracet a hledat, máte jedinou možnost – matky šetrně odchytit do síťky, přemístit do zavaděče a hned odvézt jinam.

Měly by tam být podmínky podobné vašemu okolí, aby se tam čmelákům daného druhu dařilo. Měla by stačit již dříve uvedená vzdálenost 3 km, ze které již matky mají malou šanci najít cestu zpět.

 

Upozornění:

 • Do větší vzdálenosti nelze čmeláky odvážet – pokud by se jednalo o vzácný druh fixovaný na danou lokalitu, mohli byste jeho populaci ohrozit
 • Pro převoz je dobré použít malou krabičku s výstelkou, aby se matka při transportu nezranila

 

Jak poznat tu pravou …

Píšeme zde, že je možné přebytečné matky odvézt pryč. Správně namítnete, jak poznám tu svou pravou, abych ji neodvezl pryč?

Zde pomůže jen pozorování a čas, který tomu věnujete.

Můžete odvézt matku, která pátrá v okolí původního hnízda.

Určitě nesmíte odvážet matku:

 • která má na nohou pylové rousky
 • která vstupuje do úlku nebo z něj vylétá (byť nemá rousky) – ta již může stavět hnízdo

Závěr

Pokud se do toho všeho pustíte, uděláte pro přírodu kus práce a pomůžete jí. Nebude docházet ke zbytečným ztrátám matek = podpoříte množení čmeláků.

Je potřeba se obrnit trpělivostí a věnovat této záslužné činnosti hodně času.

Teď už snad chápete, proč se úspěšnému chovateli na zahradě množí úlky jako matky čmeláků po úspěšné sezóně (pardon, jako houby po dešti) a proč je úspěšný chovatel na jaře nervózní a bez vlasů.

A možná už také chápete i naše oblíbené heslo „Pořízením úlku to vše teprve začíná“.

 

Děkujeme všem, kteří se budou starat a  matkám při návratech některým z uvedených scénářů.

Děkujeme předem i těm kteří zde uvedené scénáře doplní.