Síťky do čmeláčích úlů

Ochranné sítě a tkaniny pro parazitální ochrany a větrací systémy úlů.

Co se zde dozvíte:

 • proč jsou ochranné síťky na větracích otvorech úlků (čmelínů)
 • proč jsou tak důležite
 • proč je nutné věnovat pozotnost výběru vhnodnho materiálu

Datum poslední aktualizace: 7/1/2021

Význam sítí pro čmeláčí úl

 • Každý úl musí krom nezbytné klapky na česně služící k vstupu pro čmeláky obsahovat i větrací otvor. Úly bez větracího otvoru neumožňují výměnu vzduchu, hromadění oxidu uhličitého v nich pak zkracuje život kolonie, stejně tak narůstající vlhkost v úlu, která nemá kudy odejít, může vést až ke kondenzaci vody. K tomu navíc dochází i v okamžiku, kdy chovatel úl otevře, neboť  dojde ke skokové změně teploty a posunu rosného bodu. Kondenzát pak může promáčet výstelku či ve formě kaluží až hladiny ulpět na dně. Nevětraný úl navíc rychleji podléhá plísním, stěny rychleji degradují a úl rychleji ztrácí své vlastnosti. Jakýkoliv další otvor v úlu, ale představuje snadný vstup pro parazity včetně těch nejnebezpečnějších jako je Melittobia acasta a Aphomia sociella.
 • Řada komerčních úlů i úlů vlastní produkce chovatelů tak řeší tyto otvory překrytím síťkami. Ty by obecně měly být složené minimálně ze dvou (optimálně tří vrstev). Vnější a vnitřní síť má za úkol odolat poškození před čmeláky a většími parazity či predátory. Nejčastěji se užívá hliníkových sítí neboť u řady plastových byla prokázána schopnost čmeláků takovou síťku prokousat. Nejdůležitější pak je právě ona prostřední síťka, která by měla tvořit bariéru průniku i larválních stádií parazitů. Řada z nich je totiž schopna, pokud ji zastaví vnější síťky, naklást zde vajíčka a larvičky pak již bariéru překonají. Smyslem ochranných vnějších sítí je tak pouze chránit tu klíčovou prostřední před poškozením. Aby k tomu nedošlo, nesmí se vnější síťky dotýkat té prostřední.
Čmeláci PLUS - Větrání úlku - vajíčka parazita nakladená na síťce větracího otvoru

Větrání úlku – vajíčka parazita (zde mouchy) nakladená na síťce větracího otvoru
Foto O.Hercog 2018

Výběr materiálů síťky

aby síť měla smysl musí splnit tři zásadní úlohy:

 1.  Být natolik hustá, aby zastavila i nejnebezpečnejšího parazita jakým je Melittobia acasta. V chovech incidence této vosičky bohužel narůstá.
 2. I přes svou hustotu nadále zajistit dostatečné větrání úlu.
 3. Odolnost a stálost materiálu v podmínkách větracího otvoru. Odolnost materiálu vůči pohybu larev či dospělých jedinců parazitů, které na ni proniknou i přes vnější ochranné síťky.

Splnit tyto tři body není vůbec snadné a řada komerčních výrobků se požadovaným parametrům nepřibližuje ani vzdáleně. Větrací otvor tak nadále zůstává vstupní branou pro parazity a nebo přestává plnit svou funkci. Chovatel , hlavně začátečník ale spoléhá na výrobce a tak bývá pak zklamán neúspěchem chovu. Stejně dopadá pak i řada snah řešit síťku pomocí různých materiálů dostupných v domácnosti – např. častým využívaným materiálem k tomu je Organza.

Prací a úkolem naší skupiny tak bylo nalézt pokud možno materiál, který by co nejvíce naplňoval požadované body.

Způsob testování a výběr materiálů

V české komerční síti jsou dostupné domácí produkty Uhelon a Ulester velmi kvalitního zpracování a přesnosti provedení sít. Tato síta tedy splňují bod 3 – požadavek na odolnost a stálost sít. Jedná se o 100% polyamidová (uhelony) a 100% polyesterová (ulestery) vlákna. Těchto vláken existuje obrovské množství typů, které se vzájemně odlišují velikostí ok i sílou vlákna.  Jako referenční vzorek jsme tedy vzali často používaný materiál Organzu a to z důvodu její známé a chovately ověřené prodyšnosti. Jelikož Organzou parazitická vosička projde, dopředu jsme vyřadili všechna síta, která mají velikost ok větší než v případě Organzy,.

Krom požadavku na velikost ok, jejich stabilitu v tahu, je ovšem ještě kladen důraz na zachování prodyšnosti materiálu tak, aby nedošlo k narušení základní funkce otvorů – tedy větrání a odvodu horka a vlhkosti.

Potenciálně vhodné materiály proto byly podrobeny testování na jejich prodyšnost v certifikované laboratoři Textilní fakulty Technické univerzity v Liberci. K testování bylo využito přístroje FX3300 Textext Norma: ČSN EN ISO 9237  Tlakový gradient: 100 Pa Testovaná plocha: 20 cm2. Jako referenčí hodnota byla dána prodyšnost Organzy.

Velikost pórů u Organzy byla měřena pomocí obrazové analýzy na třech snímcích tamtéž.

Mikroskopické pozorování
parazitická vosička melittobia acasta na textilním vláknu organze
fotogragie Kučera Karel

mikroskopická porovnávání jednotlivých sít
fotografie Kučera Karel

Ukázka měření ploch na organze
Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci

 

Ukázka měření ploch na organze
Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci

Výsledky testů:

1.) Test měření velikosti vzorků ukázal pevnostní stabilitu v případě uhelonů a ulesterů. Při běžném napnutí, jaké podstupují síťky v rámci konstrukčních řešení v úlku, se není třeba obávat změny deklarované velikosti ok.

2.) * V případě běžné textilní organzy byl velký rozptyl v měřených vzorcích od 309um do 326um. Je to dáno tenkou strukturou vlákna i požadavkem na její využití jakožto textilie a nikoliv technického síta. Nelze tedy vyloučit i rozměry větší než zjištěné, např. při napnutí organzy více k jedné straně.

Literárně zjištěná velikost samičky Melittobia Acasta i má vlastní mikroskopická pozorování ukázala na velikost kolem 368 -340 um v případě hlavičky, 300 -316um v případě těla a 380 -447um v případě zadečku. Je zde rozptyl daný velikostí daných jedinců a jejich stářím. Vzhledem k velikosti úhlopříčky organzy 461um i její neúplně konstantní délce, nelze možnost průniku v případě použití organzy 100% vyloučit. Internetový zdroj dále uvádí možnost nakladení vajíček a larvální stadium i mimo vlastní hnízdo v případě Aphomia Sociella o šířce těla larvy 300um.

test prodyšnosti Uhelonů a Ulesterů v porovnání s organzou

V prezentované tabulce jsou hodnoty vynesené do barevné škály od jasně zelené (nejvíce splňuje požadovaný parametr) přes žlutou (hraniční hodnoty parametrů) do tmavě červených hodnot (nevhodné pro chovatelské účely v daném parametru). Za referenční hodnotu byla brána organza a do testování nebyly zařazeny vzorky materiálů, které mají oka stejně velká nebo větší. S výjimkou Ulesteru 32S a Ulesteru 31HDA, které mají obdélníkový profil, jsou všechna ostatní vlákna čtvercová. Ceny materiálů jsou udané ke dni 10.7.2018 a jejich výše se může lišit podle dodavatele. Ceny byly zjištěny pouze u některých druhů materiálů. V případě organzy jde o internetovou aktuální nabídku, tam kde je u ceny /x, je v případě zájmu nutné ověřit minimální odběrové množství. V případě odběru nad 25m poskytuje výrobce množstevní slevu.

Závěr a doporučení volby materiálů:

 • Pro konstrukci pastí, kde není primárním cílem odvětrávání úlku (chodbičková, klapková past) doporučuji použít materiál UHELON 53S. Uhelon 53S má ještě dobrou prodyšnost 65% oproti Organze, přitom je však jeho velikost ok o 57% menší. Velikost oka v úhlopříčce menší než 200um by měla být spolehlivou bariérou i proti larválním stádiím.
 • Pro konstukci větracích otvorů doporučuji použít materiálu Ulester 32S, materiál vyniká nad ostatními výbornou prodyšností 98% , velikost oka je již v bezpečném pásmu, velikost úhlopříčky pak v pásmu hraničním, i tak ale vytváří bariéru. Vzhledem k výborné prodyšnosti lze použít ve větracích pastech dvou sítěk za předpokladu, že tyto nebudou přiložené těsně na sebe.
  Dle sdělení výrobce bohužel Ulester 32S není v běžné produkci, pouze na objednávku, kdy minimální odběrové množství činí 500m při ceně 214Kč / m bez DPH, což je nad běžné chovatelské možnosti. Náhradou pak může být materiál Uhelon 32S či Uhelon 35S nebo Uhelon 45S a Uhelon 53S. Volbu je třeba ale uzpůsobit konkrétnímu konstrukčnímu řešení úlu vzhledem ke kvalitě a způsobu řešení větrání. Doporučuji ale v těchto případech již použít pouze jedné této technické síťky v systému větrání, která by měla být v místě, kde lze provést její očištění od prachu či kondenzátu vody např šetrným odsátím nebo proudem vzduchu.
 • Síta musí být vždy chráněna před mechanickým poškozením jinou síťkou, která neomezuje prodyšnost, ale působí čistě jako mechanická ochrana
 • Síta musí doléhat těsně k okrajům konstrukčního řešení otvoru.
 • Konstrukční otvory musí být řešeny tak, aby byla možná kontrola stavu a celistvosti sít.

  Technická data výrobce: SILK & PROGRESS, spol. s r.o.      řešitel úkolu za Čmeláky Plus Kučera Karel

Ukázky aplikací  sít na čmeláčích úlech:

Komerční výrobek
větrací nástavek z vnitřní krycí síťky a bariérové síťky z Uhelonu53S

Čmeláci plus vychytávka pro chovatele čmeláků do čmeláčího úlu čmelín ochranná mřížka

Ochranná síťka pod střechou úlku.
Foto O. Hercog (2019)

použití uhelonu53S jako krytí boční pachové pasti na klapce

detailní pohled dovnitř pasti
fotografie Kučera Karel

Ukazka chybného provedení sítěk.
Plastová ochranná vnitřní síťka, kterou čmeláci prokoušou, je v těsném kontaktu s vnitřní bariérovou sítí.

ukázka následné úpravy
volně ložená (možnost snadné výměny) síťka z Uhelonu 53S a těsnící nástavek spolu s ochrannou hliníkovou síťkou. Malý otvor slouží jako vstup a vnitřní past pro parazity (mouchy).

Finální vnitřní provedení v úlku. Volné okraje uhelonu za papírovým obložením, okraj kryt ochrannou objímkou.

Vnější pohled na dokonale těsnící síťku z Uhelonu53S ve větracím otvoru.

Vnější krytka s otvorem jako past pro parazity.
Parazit, který hledá vstup do úlu, proleze otvorem a zůstane v meziprostoru. Nehrozí tak hledání jiné cesty jakou je např. česno úlu.

Vnější konečné řešení původně nevhodného větrání.
Fotografie Kučera Karel