Ochranná klapka na zdi

Úlek v interiéru - ochranná klapka na zdi

Autor řešení :  Ondřej Hercog  (Čmeláci PLUS) s vyžitím nápadu Evy Kalčíkové
Testováno v praxi:  ANO od sezóny 2019
Výsledky testování:  ověřené, bezpečné při dodržení výrobních doporučení a metodiky používání
Skupina chovatelů, pro které je pomůcka vhodná:  bez omezení
Odůvodnění: ochranná klapka, umístěná na zdi, umožní využít bezpečného a tepelně stabilního prostředí interiéru pro umístění úlku (čmelínu). Při umístění klapky na zdi je nutné specificky řešit některé detaily, jako například ochranu proti mravencům.

Datum poslední aktualizace: 22/1/2021

Úvod

Pokud máte možnost umístit úlek do interiéru, tak neváhejte

Jako velmi vhodná místa se jeví třeba zděná garáž, nebo sklep domu. 

Takové prostředí poskytuje úlku velkou řadu výhod. Jako hlavní se jeví stabilní teplota, ale také relativně bezpečné místo, kde úlek jako takový obtížně najdou parazité. Můžou ho tam ale najít hlodavci. pokud bude ležet na zemi, nebo na polici, kam by se hlodavci mohli dostat.

Úlek je spojen s exteriérem spojen j chodbou a větrá do interiéru. parazité tedy z úlku „vidí“ jen ochrannou klapku. O to víc je důležitější je pravidelné čištění ochranné klapky.

Více se o umístění úlku dočtete ZDE

Naše řešení vychází z návrhu Evy Kalčíkové. Ta umístila úlek pro čmelíky v garáži a klapku umístila na vnější stranu zdi. Aby jí chránila před deštěm,  použila polovinu plastového kyblíku. Vznikla tak elegantní zaoblená stříška.

Toto řešení se nám líbilo a proto jsme  upravili do této formy.

 

Komponenty

Čmeláci PLUS - Klapka na zdi - úlek - chodba - klapka

Klapka na zdi – základní komponenty
Foto O. Hercog (4/2020)

Popis řešení

Náš popis je stručný a spíš inspirační, více napoví fotografie.

Popis

 • Klasická ochranná kapka je místěna na podložce z kvalitní překližky. Tloušťka desky by neměla být menší jak 10 mm.
 • Na podložku se nehodí materiál který podléhá teplotním vlivům a deformuje se (dřevotříska, OSB deska atd.)
 • Podložka je, stejně jako ochranná klapka, natřená akrylátovou barvou
 • Horní strana podložky je upravená do rádiusu
 • Na rádiusu je vruty připevněna plastová stříška z polykarbonátu o síle 0,75 mm, viz podobné řešení jednoduché stříšky
  Poznámka: řešení stříšky lze využít i v tomto případě
 • Podložka je pevně připevněna vruty, ve zdi jsou hmoždinky.
 • Aby se zabránilo průniku mravenců na klapku, případně do úlku, dotýká se podložka stěny jen v několika místech a možné přechody jsou ošetřeny lepem na hmyz (Chemstop).
 • Alternativou k Chemstop jsou lepivé pásy, které jsou umístěny na spodní straně podložky (směrem ke zdi),
 • Úlek je v interiéru umístěn podle stejných doporučení, aby byla zajištěna jeho dostupnost.
 • I úlek v interiéru by měl mít ochranu proti parazitům a mravencům (alespoň nožičky/podstavec).
 • Úlek měl být umístěn tak, aby se k nemu nedostali hlodavci – například na samostatné poličcce nan zdi
 • Klapka je zadní stranou napojena na vstupní chodbu do úlku.
 • Spoj klapka na podložce – chodba je utěsněn silikonem.
 • Pod klapku je vhodné dát tenké těsnění, například ze zbytku Mirelonu.
 • Chodba je ve zdi utěsněna například montážní pěnou, nebo sádrou.
 • Nedoporučuje se trubku zazdít, z důvodu možné pozdější výměny nebo čištění
 • Vnitřní průměr chodby je 25 mm, pokud nepřesahuje 80-100 cm. Větší délky je vhodné úměrně zvětšit.
 • Počítejte s tím, že v chodbě se může tvořit kondenzát a proto by neměla být prohnutá, čmeláci by se nemuseli dostat ven.
 • Chodba by měla být po sezóně , nebo před další sezónou dobře vyčištěná, nebo vyměněná za čistou.
 • Vstupní chodba je před úlkem přerušena a opatřena vhodnou spojkou. Tudy se zavádí matka čmeláka.
 • Ochrana proti mravencům by se měla  kontrolovat před počátkem další sezóny obnovit.
 • Pokd použijete dlouhou vnější chodbu, tak již nemusíte mít v úlku chodu žádnou. Nemá cenu čmelákům potahovat cestu do hnízda.
Čmeláci PLUS - Klapka na zdi - klapka na podložce

Klapka na zdi – klapka na podložce
Foto O. Hercog (4/2020)

Čmeláci PLUS - Klapka na zdi - klapka na podložce - zadní strana

Klapka na zdi – klapka na podložce – zadní strana
Foto O. Hercog (4/2020)

Čmeláci PLUS - Klapka na zdi - klapka na podložce - zadní strana

Klapka na zdi – klapka na podložce – zadní strana
Foto O. Hercog (4/2020)

 

Čmeláci PLUS - Klapka na zdi - spojka chodby

Klapka na zdi – spojka chodby
Foto O. Hercog (4/2020)

Montáž

Fotografie jsou návodné, tak snad jen pár poznámek

 • Dbejte na správné umístění klapky tak, aby byla snadno dostupná pro běžnou údržbu, viz popis klapky
 • Nezapomeňte, že klapka správně funguje když je dobře vyrovnaná  (vodorovině  česno a zadní strana svisle)
 • Dbejte na dobré utěsnění chodby na zadní stěně  podložky klapky
 • Buďte pečliví při řešení ochrany proti mravencům
 • Nezapomeňte na spojku vstupní chodby. Ta by měla být bezpečná, ale mělo by se snadno spojit, jakmile do ní vpustíte matku.
 • Spojku si můžete koupit, nebo vyrobit z PVC trubky, kolem spojky nesmí prosvítat světlo!
Čmeláci PLUS - Klapka na zdi - Výroba podložky pod klapku

Klapka na zdi – Výroba podložky pod klapku
Foto O. Hercog (4/2020)

Čmeláci PLUS - Klapka na zdi - spojka chodby

Klapka na zdi – spojka chodby
Foto O. Hercog (4/2020)

Čmeláci PLUS - Klapka na zdi - příprava

Klapka na zdi – příprava
Foto O. Hercog (14/2020)

Čmeláci PLUS - Klapka na zdi - zadní strana podložky a na ní lepivé pásy

Klapka na zdi – zadní strana podložky a na ní lepivé pásy
Foto O. Hercog (4/2020)

 

Čmeláci PLUS - Klapka na zdi - zadní strana podložky a na ní lepivé pásy

Klapka na zdi – zadní strana podložky a na ní lepivé pásy (podložka je tentokrát modrá, lepivé pásy žluté)
Foto O. Hercog (4/2020

Čmeláci PLUS - Klapka na zdi - utěsnění chodby

Klapka na zdi – utěsnění chodby silikonem
Foto O. Hercog (4/2020)

Čmeláci PLUS - Klapka na zdi

Klapka na zdi – pohled z boku
Foto O. Hercog

Čmeláci PLUS - Klapka na zdi

Klapka na zdi – pohled shora
Foto O. Hercog (4/2020)

 

Čmeláci PLUS - Úlek v interiéru

Úlek v interiéru
Foto O. Hercog (4/2020)

Umístění klapky

Jedna z výhod umístění klapky na zdi je to, že nemusíte moc řešit sluneční svit. Přesto doporučujeme využít stinné místo.

Nezapomeňte ale na to, že takto umístěný úlek nepřemístíte. Je tedy nutné zvolit místo, kde se nebudete s čmeláky běžně potkávat. Nehodí se například místo u vchodu na zahradu, nebo do domu. Jde to a zvyknete si nato. Otázka ale je, co vaši sousedé a návštěvy …

 

Usazení matky

Úlek připravte stejně, jako jiné úlky. I zde se vyplatí tepelná izolace. Pokud není v prostoru velmi chladno a teplota zde významně nekolísá, není tepelná izolace nutná.

Postup usazení matky je popsán ZDE.

Při usazení matky do úlku s dlouhou chodbou, tedy i v tomto případě, se postupuje podobně

Rozdíl spočívá v tom, že matku se zavaděče nezavedete do vletového otvoru klapky, ale do rozpojené chodby směrem do úlku

Stačí počkat, až matka vstoupí do úlku. Pote vstupní chodbu (trubici) spojíte spojkou. Dělejte to ale opatrně, ať matku nezraníte. Musíte si tedy být jistí, že opravdu vstoupila do úlku. Budete-li poslouchat, uslyšíte to. Matka při průchodu vydává bzikavé zvuky.

Ochrannou klapku  na zdi necháte otevřenou a pak jí používáte stejně, jako u jiných úlků.

Nezapomeňte na to, že při usazení matky musí být uzavřený větrací otvor, stejně jako dobře utesněný úlek.. Nechte ho tedy zavřený do doby, než se matka spolehlivě  usadí a kdy teplota v interiéru vystoupí nad 15C.

Alternativní postup je zavést matku skrz klapku. Pak je ale potřeba vletový otvor uzavřít na 5 minut a doufat, že matka chodbou projde až do úlku. Berte tento postup jako alternativní, není moc spolehlivý. 

Pokud matka do hodiny neopustí úlek (tedy nevyletí klapkou), je potřeba ověřit, že v něm není „zamrzlá“  Postup je popsán v popisu usazení matky.

V úlku v interiéru je možné usadit všechny druhy čmeláků. Některé druhy ale nemají rády dlouhé chodby, například čmeláci rolní (Bombus pascuorum) a čmeláci úhorový (Bombus ruderarius). Tyto druhy žijí často na povrchu a nevyužívají dutiny, proto nečekají chodby a hlavně ne dlouhé chodby.  Přesto se chov i těchto druhů čmeláků v úlcích umístěných v interiéru daří.

Usazení matky v úlku v interiéru je trochu složitejší, ale ta práce navíc se vám vyplatí.

 

Návraty matek

Nejspíš jedinou nevýhodou úlků v interiéru je jejich statické umístění. Úlek nemůžete přemístit a to je trochu problém v okamžiku, kdy se do něj na jaře vrací zde narozené matky

I tento problém je řešitelný a s trochou trpělivosti a včasném otevření ochranné klapky se dá střetům při návratem matek zabránit, či je minimalizovat.