Klapka

Ochranná klapka

Co se zde dozvíte
 • K čemu slouží ochranná klapka
 • Jak taková klapka vypadá
 • Jak se o klapku starat

Datum poslední aktualizace: 7/2/2024

V kostce / In a nutshell

 • Ochrana před parazity: ochranná klapka chrání hnízdo čmeláků před jejich parazity a nepřátel
 • Nainstalujte klapku včas: aby klapka plnila svou funkci, musí být včas nainstalovaná a sklopená
 • Ochrannou klapku si raději kupte: vyrobit ochrannou klapku není snadné, doporučujeme si raději koupit funkční klapku od zavedeného výrobce – ušetříte si čas, starosti a peníze 
 • Samolepky na ochranné klapce mají svůj význam: pomáhají čmelákům tlačit na záklopku ve správném místě a zvednout záklopku
 • Stoupací pruh: zdrsněný pruh pro záklopkou pomáhá čmelákům zvednout klapku 
 • Záklopka klapky se musí volně pohybovat: pokud se záklopka při pohybu zachytává, klapka není funkční 
 • Čmeláci klaku zvládají: většinou je to chovatel kterému se zdá če čmelákům klapka překáží
 • Klapka čmeláky netrápí: klapka čmeláky chrání, skuteční trápení jsou parazité mohou hnízdo zlikvidovat 
 • Jedině zavřená klapka chrání hnízdo: pokud není klapka zavřena, nechrání hnízdo
 • Ustavte úlek vodorovně: Aby klapka správně fungovala, musí být  základna úlku ve vodorovné rovině
 • Klapku pravidelně kontrolujte: pokud je klapka znečištěná voskem a pylem, není funkční
 • Klapku lze upravit: pokud čmeláci na klapce ztrácí pyl, opatrně jemným smirkem upravte hranu vletového  otvoru
 • Klapku po sezóně ošetřete: klapka je vystavena povětrnosti, proto jí po sezóně pošetřete. Údržba a ochranná stříška prodlouží život klapky

English Abstract

 • Protection from parasites: the protective flap protects the bumblebee nest from their parasites and enemies
 • Install the flap in time: for the flap to perform its function, it must be installed and folded in time
 • Buy a protective flap: it is not easy to make a protective flap, we recommend buying a working flap from an established manufacturer – you will save yourself time, trouble and costs
 • The stickers on the flap have a purpose: they help bumblebees to push the flap in the right place and lift the flap
 • Climbing bar: the roughened bar behind the flap helps bumblebees to lift the flap
 • The flap of the flapper must move freely: if the flapper catches when moving, the flapper is not functional
 • Bumblebees can handle the flap: it’s usually the keeper who seems to be bothered by the flap
 • The flap doesn’t bother the bumblebees: the flap protects the bumblebees, the real trouble is the parasites can destroy the nest
 • Only a closed flap protects the nest: if the flap is not closed, it does not protect the nest
 • Position the beehive horizontally: For the flap to work properly, the base of the hive must be horizontal
 • Check the flap regularly: if the flap is contaminated with wax and pollen, it is not functional
 • The flap can be adjusted: if bumblebees lose pollen on the flap, carefully adjust the edge of the inlet opening with a fine emery board
 • Treat the flap after the season: the flap is exposed to the weather, so treat it after the season. Maintenance and a protective canopy will prolong the life of the flap

Úvod

Ochranná klapka je naprosto nezbytná součást každého úlu. Tak jako musí mít úlek střechu, tak musí mít i ochrannou klapku.

Z našich zkušeností víme, jak často se její význam podceňuje a proto jsme jí popsali detailně  již v sekci pro začínající chovatele, abychom je přesvědčili a pomohli jim k úspěšné první sezóně.

Přestože na našem webu popisujeme ochrannou klapku a řadu jejích detailů, velmi doporučujeme začínajícím chovatelům si klapku koupit. Vyrobit si vlastní klapku není tak snadné, jak by se mohlo zdát a nakonec neušetříte peníze, spíš její výrobou a laděním strávíte spoustu času. Navíc každá chyba ve výrobě klapky vede k problémům, které ohrozí váš chov čmeláků a může vést k předčasnému konci sezóny.
Ani mi autoři tohoto webu si klapky na koleni nevyrábíme a to si sami pro čmeláky vyrábíme ledacos 🙂 

To, že někteří výrobci význam ochranné klapky ignorují, dokazuje nízkou kvalitu jejich výrobků i celkový postoj k zájmu o výsledek chovu, či chov jako takový. Pokud výrobce prodává úlek bez klapky, je to první signál toho že něco není dobře (viz Jak vybrat správný úlek).   

Čmeláci PLUS - Příklady nevhodných úlků bez ochranné klapky

Příklady nevhodných úlků bez ochranné klapky
Zdroj eShopy prodejců

 Prodejci prodávají velmi často úlky bez ochranných klapek

Je sice pravda, že někteří klapku doporučují alespoň někde v dlouhém textu k popisu úlku. Pokud ale nákup probíhá po internetu na eShopu, takové doporučení se velmi snadno přehlédne a začínající chovatel se řítí do problému. Přitom by stačilo nafotit fotku úlku s klapkou, dát ji do eShopu a úlek standardně s klapkou dodávat.

Obecně ale platí, že pokud vám prodejce nabídne úlek bez ochranné klapky, netuší nic o chovu čmeláků.

Pokud klapku již někdo má, ta ji tu na výslovnou žádost, (tedy jedním „klikem“,  na eShopu )z objednávky vyřadit. Nebo místo textu „Výplň zdarma“ by také šlo napsat „Ochranná klapka nutná„.

Tuhle drobnost, která by velmi pomohla, říkáme výrobcům úlků několik let, někteří již pochopili, jiné ne. My pak řešíme s jejich klienty napadená hnízda čmeláků a oni nám brečí do telefonu, že je na to nikdo neupozornil.  
Třeba i toto jednou ten výrobce pochopí, byla by to maličkost a skutečná pomoc čmelákům

Vyrobit a prodávat hezkou bedničku s dírkou a husím krkem zvládne každý trochu šikovnější truhlář a to s minimálními náklady. Ochranná klapka je naproti tomu technicky i nákladově nejnáročnější část úlku – vyžaduje přesné a kvalitní materiálové zpracování. I proto jejímu správnému provedení věnujeme značnou pozornost. 

Velmi často se stává, že si chovatel ochrannou klapku pořídí, ale z nějakého důvodu jí nepoužije, nebo ji nasadí na úlek pozdě. Často začínající chovatelé litují své čmeláky, že se s klakou „trápí“ a nechají ji jim otevřenou. Někdy se začínající chovatelé rozhodnou, že ušetří několik stokorun a  klapku si vůbec nepořídí. Narazili jsme na řady případů, kdy prodejce zákazníka na nutnost jejího použití neupozornil a klidně mu prodal úlek bez ní (viz výše).

Všichni tito chovatelé/prodejci  vystavují hnízdo čmeláků riziku rovnajícímu se jistotě. Úlek bez ochranné klapky dříve či později napadnou parazité, hnízdo bude oslabeno a většinou předčasně zanikne – nenarodí se v něm další generace pohlavních jedinců (matky a trubci).

Čmeláci PLUS - Otevřená záklopka ochranné klapky jako otevřená cesta pro parazity

Otevřená záklopka ochranné klapky jako otevřená cesta pro parazity
Foto O.Hercog

Čmeláci PLUS - Ochranná klapka zanesená pylovými rousky a voskem

Ochranná klapka zanesená pylovými rousky a voskem
Foto O.Hercog

Myslete také na to, že ochranná klapka musí být na úlek namontována hned jakmile ho instalujete a musíte požívat hned od začátku. Klapka chrání i matku-královnu v solitérní fázi  proti vetřelcům i jiným matkám, které by chtěly její úlek obsadit! 

Výcvik čmeláků je důležitý především pro matku-královnu. Ta se musí  učit používat klapku po zahnízdění. Je tomu tak proto, že pokud vyletuje ven, nemá ještě plně rozvinuté hnízdo. Bez učení by bylo riziko, že jej může opustit nebo při hledání způsobu, jak klapku bez učení překonat, bude zbytečně dlouho na česně a padne za oběť nepřátelům (ptáci). Všichni ostatní čmeláci vedení pachem hnízda si už s klapkou dokáží poradit. Ulehčovat čmelákům práci s průlezem, znamená otvírat dveře parazitům a snižovat účinnost.

Jak na klapku čmeláky naučit, jak jí ovládat a jak ji udržovat během sezony se dozvíte v kapitolách o  chovu pod názvem Sezóna začíná.  Stránka věnovaná  použití klapky je ZDE.

Nesmíte ani zapomínat na to, že funkčnost klapky musíte pravidelně kontrolovat.  Záklopka se se někdy může zaseknout, čmeláci také na klapce často ztrácí pylové rousky nebo voskují její části. Pokud se záklopka nedovře, cesta do úlku bude pro parazity volná. I postupy pro kontroly klapky vám poskytneme později.

Více o ochranné klapce, o historii jejího vývoje, o složitějších úpravách atd. se dočtete v kapitole pro pokročilé chovatele. Kapitolu tam ještě tvoříme a včas oznámíme finální verzi.

Naše doporučení a texty zde jsou konsensuálním stanoviskem našeho chovatelského týmu, nikoliv názorem jedné osoby. Proto finální verze článku trvá déle neboť nad tou pracovní probíhá nejprve panelová diskuze. .-)

Znovu doporučujeme:

1. Pořiďte osvědčený model ochranné klapky a odolejte pokušení si vyrobit vlastní klapku. Do výroby nebo složitějších úprav se  raději nepouštějte. V první sezóně vás toho čeká opravdu dost a především v případě problému, musíte vědět, že máte dobrý základ = spolehlivý úlek a ověřená klapka. Bez toho se příčina možného problému v chovu hledá pro chovatele bez zkušeností velmi obtížně.

2. Používejte klapku hned od počátku, kontrolujte jí a chraňte tak hnízdo čmeláků v úlku

 

Význam ochranné klapky

Každý úlek musí mít vstup pro čmeláky, ten je ale zároveň kritickým místem i pro vstup parazitů do úlku. Ochranná klapka je jediná opravdu fungující součást úlu, která má šanci v tomto místě parazita zastavit. 

Je potřeba přiznat, že ani úlek vybavený klapkou není 100% bezpečný. Parazité mají totiž více možností jak proniknout to úlku. Ochranná klapka ale významně však snižuje riziko průniku parazitů do úlku s čmeláky.

Část průniků jde na vrub chovatele. Pokud má klapka fungovat, musí být záklopka stále zavřená, klapka musí těsnit na dřevěném těle a funkčnost klapky musí být pravidelně kontrolovaná.
Někdy i tak se některému parazitu podaří klapku překonat, pravděpodobnost  úspěšného napadení je ale mnohem menší a tedy šance kolonie čmeláků na přežití větší, než u úlů bez klapky.  

Proč se tak stane? Parazité se orientují primárně podle pachu hnízda a nebo sledují vracející se dělnice a tady si je třeba uvědomit zásadní odlišnost proti přirozeným hnízdům. Úlek vyrobený člověkem je uzavřený nadzemní prostor, z kterého se pach uvolňuje jen netěsnostmi a prostupy. Vytváří tak pro parazity jasnou a zřetelnou stopu, která je cítit široko daleko.

U přirozených hnízd je tomu jinak. Část druhů čmeláků má hnízda pod zemí, kde zem působí jako absorber (pohltí pach) i difusor (rozptýlí pach). U zemních hnízd si navíc dělnice upravují vstup podle potřeby,  to úlu to není možné, max mohou vstup úlku uzavřít výstelkou. Některé druhy mají přirozená nadzemní hnízda, ale i tam je rozptyl pachu do okolí větší, než je tomu v případě úlů.  Parazit najde i tato přirozená hnízda, ale většinou později než v případě úlu a tak tam je šance na vyvedení pohlavních jedinců větší než v případě úlu. Studie navíc ukazují, že většina přírodních hnízd je zničena právě parazity.

Někteří chovatelé/prodejci prosazují svou strategii, kdy čmeláků nabídnou úlek a vše nechají na přírodě – s tímto postupem ale nesouhlasíme. Úlek se tak může stát jen krmítkem a množírnou parazitů. 
Pokud čmelákům nabídneme úlek, máme za ně odpovědnost a musíme se o ně starat – viz výše popsaná problematika nalezení úlku podle pachu hnízda.  Pokud to neuděláme, bude hnízdo napadeno, oslabeno a nejspíš zničeno dříve, než se stihne vyvinout dostatečný počet nových matek a samců.  Kdo to chce nechat na přírodě, ať čmelákům upraví zahradu, ale úl jako umělou stavbu si raději nepořizuje – pak bude čmeláků opravdu pomáhat a ne jim škodit. Z tohoto našeho přístupu  prodejci úlů bez klapek radost nemají. Jejich cílem je totiž ve většině jen prodat co největší množství úlků a zbytek je nezajímá. My zde ale nejsme kvůli jejich obchodům, ale kvůli čmelákům. Klapku používáme všichni, i chovatelé, kteří jsme schopni detailních kontrol hnízda a jeho ošetření v případě napadení hnízda parazity. 

Přidané pasti, pomocné metody ochrany (např. pokusy o překrytí pachu úlku aromatickými rostlinami), to všechno jsou jen doplňkové možnosti zvyšující celkovou ochranu úlku, nelze je ale brát za ekvivalentní náhradu klapky.

Vedlejší přínos ochranné klapky:

 • brání průvanu v úlku,
 • omezuje průnik světla do úlku v případech, kdy úl nemá chodbu,
 • umožní úlek uzavřít, pokud na něm či v jeho okolí provádíte nějakou akci.
zdravé silné čmeláčí hnízdo čmeláka rolního

Pohled do hnízda, kde se důsledně používá klapka.
foto O. Hercog

zničené hnízdo čmeláka Aphomia sociella

A zde se to nechalo bez klapky na přírodě. Hnízdo sežráno a opředeno housenkami Aphomia sociella

Princip fungování ochranné klapky

Ochranná klapka to jsou vlastně lehká záklopka neboli padací dvířka, která zakryjí vchod do úlu (vletový otvor). Záklopka brání parazitům čmeláků, aby se dostali do hnízda a tam čmelákům škodili.
Čmeláci si  rychle zvyknou na to, že klapku musí nadzvednout a proklouznout pod ní a navíc oni do svého domova musí. Po čase již chodí bezpečně po feromony ovoněné cestě do a z úlku.  
Parazit na zvednutí správně  záklopky nemá sílu (např. obávaný zavíječ čmeláčí nebo cizopasné mouchy). Případně na to sílu má (pačmeláci, vosy), ale zase na to nemá „nervy“ – něco se učit a čekat, prostě s takovou překážkou nepočítal. S klapkou to neumí, tudíž to „nedá“ a odletí s nepořízenou, hledat jinam. Ano, pačmelák někdy klapku nadzvedne, ale alespoň část jich od útoku na hnízdo odradí.

Čmeláci PLUS - Ochranná klapka - vstupující čmelák skalní (Bombus lapidarius)

Ochranná klapka – vstupující čmelák skalní (Bombus lapidarius)

Foto http://www.wildbienen.de

 

Na tomto videu vidíte, jak čmeláci procházejí klapkou. Pro potřeby vytvoření videa, jsme použili transparentní bočnice klapky a zde měli bočnici demontovanou. 

Technické provedení klapky – nejdůležitější součásti

Pro lepší orientaci v následujících textech, je lépe si nejprve takovou klapku popsat:

Klapkou se označuje celý mechanismus, který má nedílné součásti:

 • Záklopka (dvířka) pohyblivá část, která zakrývá vstup do chodbičky klapky.
 • Tělo klapky – jde o dřevěný zkosený hranolek, v kterém je vletový otvor a chodbička do úlku.
 • Nástupní část těla – jedná se o přední část těla klapky, kterou čmeláci lezou k vletovému otvoru a kde od spodu nadzvedávají záklopku. Má část volnou a část zakrytou záklopkou. Její rozměry a provedení jsou důležité neboť je to i místo, kterým může do úlku proniknout i parazit.
 • Závěs záklopky – mechanismus zajišťující pohyb záklopky
 • Základna – spodní deska, na které je upevněno tělo klapky, chrání tělo před vlhkostí 
 • Česno – přečnívající prostor základny, kde čmeláci přistávají a odlétají
 • Bočnice (v jiné literatuře postranice) – krytky těla a záklopky z boku před větrem, parazity a deštěm
 • Zadní deska – podle  způsobu provedení je místem napojení na úl
 • Stříška – chrání tělo klapky a zabraňuje zatékání vody pod záklopku (není na fotografii)
 • Past – řešení pro záchyt parazitů útočících na hnízdo v úlku (není na fotografii)
 
 
Čmeláci PLUS - Popis čmeláčí klapky co je to česno záklopka bočnice tělo

Popis součástí klapky
foto J. Černý


Popis klíčových vlastností ochranné klapky a její použití

Má-li klapka splnit účel, musí:

 • Být vyrobena z kvalitních materiálů a vydržet povětrnostní vlivy po dobu několika sezón.
  Klapka by měla být robustní a natřená vodě-odolnými ekologickými barvami
 • Klapka by měla  mít možnost regulace zdvihu záklopky.
  Toto řešení potřebujete pro „výcvik“ čmeláků na zvedání záklopky. 
  Regulace nemusí být nutně na klapce, považujeme to ale za optimální řešení.
 • Vletový otvor (průchod tělem klapky) by měl  mít průměr (světlost), maximálně 16 mm.
  Neupravujte průměr vletového otvoru v klapce. Klapka funguje také jako clonka a neměla by propustit větší jedince např myši.
  Naše návrhy na úpravy vstupní chodby (vstupní trubky) řeší jen chodbu, která je na klapku napojena.
 • Vletový otvor by měl mít lehce zaoblené hrany a měl by mít hladký povrch (nátěr).  
  Díky tomuto opatření  a menší drsnosti zde čmeláci méně ztrácí pylové rousky. 
 • Nástupní plocha těla klapky by měla být  naopak zdrsněná tak, aby po něm čmeláci lépe stoupali a zády mohli lépe nadzvednout záklopku.
  Výrobci tuto plochu dle našeho doporučení opatřuji suchým zipem, nebo vrypy. Plocha by měla být i začerněna. Nejlepší je ale použít černou protiskluzovou pásku, která kromě zdrsněné plochy naviguje čmeláky na přistání na spodní stranu česna (viz další text). 
 • Záklopka musí plně doléhat na svou základnu.
  Záklopka nesmí odstávat, jinak tuto skulinu využijí parazité k nadzvednutí nebo podlezení. Čmeláci klapku znečišťují. Může tam uvíznout pylový rousek, často na ni voskují nánosy, nebo vystěhují část výstelky – to vše má za následek nedovření záklopky.
  Klapku  je potřeba kontrolovat a čistit, nejlépe každý večer po setmění.
 • Dvířka se musí zvedat volně a volně dosedat. Dvířka se nesmí zaseknout, drhnout nebo příčit.
  Klapku je potřeba kontrolovat.
 • Záklopka musí představovat zátěž, aby ji parazité nezvládli snadno nadzvednout. 
  Poznámka: Občas se na internetu objevují různé návody, jak snížit váhu záklopky, aby se dělničkám usnadnil prostup. Lehká záklopka sice nepředstavuje žádnou obtíž, ale taky žádnou ochranu.
 • Záklopka je z vnější strany opatřena polepy = zastíněna černou páskou/barvou tak, aby kryla horní cca 2/3 vletového otvoru, pokud je záklopka zavřena (spuštěna na tělo klapky).
  Světlo do úlku pak prosvítá jen na spodní straně vletového otvoru (pohled do klapky ze strany z úlku). 
  To je důležité pro čmeláky vylézající z úlku – ti v tom okamžiku hledají cestu ven za světlem. Řešení je nutí tlačit do dolní třetiny otvoru, kde klapku otevřou s nejmenší námahou.
 • Záklopka je z vnější strany je opatřena polepy  = zastíněna bílou páskou/barvou
  To je důležité pro čmeláky, kteří se vrací do úlku – ti v tom okamžiku hledají tmavou plochu vletového otvoru. Pokud překryjete tuto černou pásku/barvu bílou  páskou/barvou, přilétající čmelák se naviguje na tmavou plochu nástupní plochy těla klapky (na protiskluzovou pásku). Zde přistane zde začne tlačit a zvedat záklopku.
  Jde tedy o dvě pásky přelepené přes sebe. Podívejte se prosím na fotografie „Úprava záklopky. Přelepení černého pásku bílou páskou“,  které vám popis dokreslí 
 • Prostor, který musí čmeláci překonat prolézáním pod dvířky, musí být alespoň 10 mm délky, aby klapka plnila ochrannou roli.
 • Záklopka musí být neustále zavřená.
  Příklady nejčastějších chyb „ze soustrasti“:
  1. Záklopka se používá jen na noc. 
  2. Záklopka se nechává pootevřená kvůli malým dělničkám, či ztrátám rousků.
  3. Záklopka se nepoužívá vůbec.
 • Ochranná klapka by měla být chráněná stříškou proti dešťové vodě.

Kupujeme klapku – na co se soustředit při vývěru klapky

Na trhu je více výrobků, rozličných provedení. Následující tři jsme otestovali a můžeme se k nim vyjádřit.

V současné době je nejdokonalejším Výrobek (A) uvedený na obrázku. Ten je robustní, odolný počasí a díky závěsu (Uhelonu) navrženého naší skupinou má hladký chod bez rizika příčení. Závěs navíc eliminuje parazity, kteří se snaží do vletového otvoru proniknout z horní strany. Stříška klapky z polykarbonátu se napevno upevňuje vruty do těla klapky.  

Výrobek (B),  jako alternativa, ze které Výrobek (B)  vzešel. Model je hodně rozšířen. Nejedná se v žádném případě o výrobek špatný, jen v některých ohledech již zastaralý. Lze si jej ale snadno upravit.
V poslední době jsme ale zaznamenali problém s trvanlivostí tohoto výrobku, zvláště pokud ho namočila dešťová voda.
Stříška z polykarbonátu, která je zajímavě vsunuta do těla klapky je dobrý nápad. Pokud sem ale zateče voda, klapka se bortí. Často také stříška vypadne větrem a na klapku pak prší. Starší model měly stříšku oddělenou, což bylo z tohoto pohledu výhodnější.

Výrobek (C) Jde nový model boční klapky inspirovaný německým vzorem. Model navíc obsahuje i boční past na lapání parazitů. Používá závěs jako Výrobek (A).
Stříška klapky z polykarbonátu se napevno upevňuje vruty do těla klapky.  
Poznámka: Účinnost této pasti ale zatím plně ověřená není. Funkce klapky je ale boční pastí nedotčena a tak i ji může zařadit mezi top výrobky.

Konkrétní výrobce s ohledem na náš Kodex neuvádíme, ale najdete si je na Internetu.

Popisované typy ochranných klapek jsou uvedeny na obrázcích: 

Někteří výrobci používají na klapkách závěs z Uhelonu. Jde o řešení z dílny Čmeláci PLUS, které sem jim zdarma poskytli.  Viz ZDE

Ochranná klapka na čmelíny. Pro čmeláky top model nevyžadující úpravy.

Výrobek (A) Doporučovaný model vycházející z konkurenční klapky. Zakomponovány nejnovější doporučení a poznatky.
Foto: webové stránky výrobce

Ochranná klapka na čmelíny od jednoho z výrobců

Výrobek (B). Starší, ale plně funkční a hodně rozšířený model. Doporučujeme pár úprav.
Foto převzato z webových stránek prodejce

Ochranná klapka na pro čmeláky doplněná o boční lapací past parazitů od jednoho z výrobců

Výrobek (C) Novinka ve vývoji klapek. Klapka s boční montáží na úl doplněná o past na parazity slídící u klapky. Efektivita pasti ve stádiu testování.
Foto: webové stránky prodejce

Porovnání a doporučení k úpravě ochranných klapek

Polepy záklopky

Všechny typy zde uvedených ochranných klapek splňují požadavek na zakrytí horních 2/3 vletového tvoru a mají provedenou černou páskou na zastínění vletového otvoru na záklopce viz Popis klíčových vlastností ochranné klapky a její použití.

Opakování: Čmelák, který se vrací domů do úlu, hledá tmavý bod připomínající mu vstup do tmavé chodby. Vnější černý polep (navíc s barevně neodlišenou spodní nástupní plochou) jej směřuje na záklopku. Zde prolézt nemůže a navíc pokud sedí na záklopce, ztěžuje čmelákům výlez ven, neboť zatěžuje záklopku.
Proto je opravdu důležité, aby polep měl dvě vrstvy – spodní černou a vnější v bílé barvě nebo barvě shodné s barvou celé klapky, aby polep přilétající čmeláky nemátl.

Řešení: 

 • pokud je záklopka klapka opatřena černým polepem tento nestrhávejte. Přelepte jej bílou páskou nebo přetřete barvou tak, aby byl podkladní černý polep zcela zakrytý. 
  Pozor ponechte volný průzor v dolní části. Barvu nebo polep dáváte na ten stávající a vždy jen na vnější stranu záklopky, aby záklopka dobře dosedla
 • Rozhodnete-li se pro polepy, ideální je elektrikářská izolační páska prodávaná v hobby marketech nebo prodejnách elektro.
 • Rozhodnete-li se pro barvu, jsou vhodné vodě ředitelné akrylátové barvy využívané v modelářství.
  Vrstvy je třeba nanášet postupně až po zaschnutí předchozí.
 • Nemá-li záklopka žádný polep navštivte prosím sekci pro pokročilé chovatele, kde bude podrobně popsáno jak polepy správně udělat (připravujeme).
Jednodušší výměna polepů záklopky čmeláčí klapky

Úprava záklopky. Přelepení černého pásku bílou páskou. Ponechání pouze dolního průzoru.
foto O. Hercog

Správné provedení záklopky pomocí nátěrů klapka pro čmeláka

Finální provedení nátěru záklopky a kontrola správné šíře nástupní plochy těla.
Tmavý terčík pod bílou značkou je nenatřená plocha, = průhled do vletového otvoru. Foto K.Kučera

 

elektrikářská izolační páska

elektrikářská izolační páska

Pohled čmeláka do čmeláčí klapky

Toto by měl vidět čmelák, když vylézá z úlku přes klapku ven.
Průsvit pouze v dolní třetině chodbičky.
foto O. Hercog

Zdrsnění nástupní plochy těla klapky

Čmeláci po dosednutí na česno tlačí hlavou a zády na záklopku a lezou vzhůru k vletovému otvoru pod záklopkou. Záklopku nadzvedávají a postupně pod ní proklouznou až se dostanou dovnitř. Je vhodné jim tuto stoupací plochu zdrsnit, aby se jim lépe, stoupalo a záklopku snáz nadzvedli.

Zdrsnění část nástupní plochy se provádí jen mezi česnem ohybem záklopky. Současně by tato plocha měla by mít tmavé provedení, především část pod otvorem do klapky, neboť to pomáhá čmelákům v orientaci správného nástupu na klapku.

Pokud je vše dobře řešeno, pak:

 • Dělnice s pylovými rousky neztrácí čas hledáním správného vstupu,
 • Snižuje se ztráta rousek,
 • Zmenšuje se možnost voskování a uvíznutí rousku v kontaktní ploše těla a záklopky.

Poznámka: ke ztrátě pylových rousek dochází vždy, ale takto je lze snížit

Část těla klapky krytá záklopkou (plocha na kterou doléhá záklopka) je velmi důležitá část úlu neboť tato plocha tvoří bariéru prostupu pro parazita. 

Řešení:

 • Chovatel by ji neměl zmenšovat např. přílišným zvětšováním vletového otvoru.
 • Pokud máte klapku s poškozenou záklopkou, obraťte se na výrobce, nebo se podívejte na řešení v sekci pro pokročilé chovatele (připravujeme).  

Výrobky (A) i (C) tyto požadavky splňují. V případě Výrobku (B) je použito suchého zipu, kde jsme zaznamenali jednotky případů, kdy dělnice za nožku uvízla v suchém zipu. Přesto ale suchý zip funguje a pokud je přetřen barvou, není pro čmeláky nebezpečný,

Řešení:

 • Doporučujeme k tomu využít černého protiskluzového pásku na hrany schodů. Nejlépe se osvědčila Tesa ANTI-SLIP páska (samolepící protiskluzová páska na schody z hobby marketu).
  Svou hrubostí je to materiál podobný smirkovému papíru. Oproti smirkovým papírům je ale pásek přizpůsobený vlhkosti i otěru. 
 • Smirkové papíry nedoporučujeme neboť ve vlhku ztrácí svou pevnost, drolí se a odlepují.
 • Vyměňte pásek suchého zipu za pásek protiskluzové ochrany schodů. Použijte stejné rozměry i umístění jako u původního pásku.
 • Pokud klapka neobsahuje žádný pásek, doplňte jej tak, jako mají doporučené výrobky.
 • Upozornění: pásek nesmí zasahovat do ohbí klapky nebo dokonce do části kryté záklopkou! 
  Čmelák musí mít možnost strčit hlavu pod zaoblenou část záklopky a pásku/suchý zip – to znamená mezeru cca 5 mm. V ohbí záklopky by se čmelákům klapka hůře zvedala a v případě pásku i pod záklopkou by záklopka špatně dosedala.
 • Pokud nechcete měnit pásek suchého zipu, doporučujeme jej přetřít černou barvou a to v úrovni vletového otvoru. Vytváříte tím značku, kam se mají čmeláci při průletu směřovat.
  Značka by neměla zasahovat na česno, neboť to je lépe ponechat přehledné kvůli čištění klapky.

Výhody:

 • černá plocha směřuje čmeláky do správného nástupního místa klapky
 • hrubý pouze zrnitý povrch usnadňuje nástup na tělo klapky, zároveň ale nevede ke ztrátě rousků
 • snadné čištění pásku
 • na rozdíl od suchého zipu nehrozí uvíznutí čmeláka o háčky suchého zipu
 

Alternativní řešení:

 • Pokud nemáte k dispozici protiskluzovou pásku (doporučujeme), ani samolepicí pásku suchého zipu (část s očky), lze v nástupní ploše vytvořit hrotem nože mělké vodorovné stoupací zářezy,
 • zářezy by ale neměly zasahovat pod záklopku, aby nesnižovaly její ochrannou funkci,
 • tuto plochu doporučujeme přetřít černou (tmavou barvou), voz navigace přilétajících čmeláků.

.

Čmeláčí klapka správné provední pásku a vrypů na nástupní ploše těla

Správné provedení protiskluzového pásku a vrypů. Pásek končí pod záklopkou. Záklopka plně doléhá na tělo. Vrypy jsou mělké.
Foto O. Hercog

Tesa anti-slip nejlepší páska na protiskluzový proužek u nástupní plochy klapky

Doporučený materiál pro výměnu suchého zipu u nástupupní plochy na těle klapky

Oprava barevného provedení klapky pro čmelíčí domečky

Oprava barevného provedení záklopky pomocí bílé elektroinstalační pásky.
Barevná oprava suchého zipu o tmavou přistávací značku.
Foto K. Kučera

nezdařená úprava polepů a protiskluzového pásku u čmeláčí klapky

Nezdařená úprava klapky. Chyby popsány na obrázku.
Foto: K. Kučera a A. Ungerová

Další doporučení

Pro správnou funkci klapky je důležitá geometrie (rozměry a úhly klapky). Proto doporučujeme chovatelům koupi si praxí ověření klapky a záměrně návod na její výrobu nepublikujeme.

Námi uvedené výrobky tyto vlastnosti mají, přesto k nim máme malé doporučení na snadné úpravy/kontroly.

 • Výrobek (B)  model má pod vletovým otvorem umístěn jeden vrut s kuželovou hlavou.  Vrut je určen pro spouštění klapky při výcviku matky-královny.  Výrobce ho tam umístil a nechtěl si nechat poradit, že takto umístěný vrut matce-královně vadit a v krajním případě jí ostrou hranou hlavu vrutu zranit. Je to ncco jako když si postavíte sloupek plotu před vchodové dveře domu  …“-)  
  Řešení:
  – vrut vyjměte, místo po něm zatmelte a přetřete barvou
  – místo vrutu existují jiné metody na regulaci záklopky, které klapku nepoškozují dalšími otvory viz Ovládání klapky a Jak naučit matku-královnu používat klapku (připravujeme)
  – pokud trváte  na učení pomocí vrutů, pak vruty by měly být výše a jen po stranách, nikoliv pod vstupním otvorem viz fotografie. Detailně v sekci pro pokročilé.
 • Pokud používáte starou již používanou klapku, zkontrolujte před sezonou zda-li vlivem vlhkosti nedošlo k poškození těla klapky a ztráty kontaktní plochy.
  Řešení:
  – je dobré jednu bočnici dočasně odmontovat a provést kontrolu pohledem ze strany.
  – pokud je klapka deformovaná, reklamujte jí, nebo opravte tak, aby záklopka dosedala
 • Pokud používáte klapku víc sezón, mohu drátěné závěsy způsobit opotřebení záklopky 
  Řešení:
  – vyměňte záklopku (plastová díl) za nový
 • Pokud máte znečištěné plochy klapky a zdrsňující pásky, klapku očistěte a opatřete novými pásky
 • Pokud nemusíte, klapku nepřetírejte novou barvou – vůně klapky po čmelácích je atraktantem pro další čmeláky
Správné provedení přední nástupní plochy těla klapky pro čmeláky

Takto má vypadat nástupní plocha těla klapky.
Mělké nedotýkající se vrypy a pásek z Tesy anti-slip.
foto O. Hercog

Klapka pro čmeláky ukázka chybného provedení

Špatné provedení úpravy klapky. Výbroušením žlábku došlo k zmenšení ochranné plochy nástupní části těla, krytého záklopkou.
foto: K. Kučera

Poškození vlhkostí staré klapky pro čmelín

Ukázka proč u starších klapek doporučujeme sejmout bočnici a zkontrolovat tělo. Zborcení těla vlivem zatékání vody na klapku.
Foto: K. Kučera

nedoléhání záklopky u čmeláčí klapky poškozené vodou

Po sejmutí bočnice je patrné, že záklopka skoro na bočnici nedoléhá. Tata klapka je nefunkční. Poškození vzniklé vlhkem.
Foto: K. Kučera

Stříška a bočnice klapky

Stejně jako bočnice, i stříška klapky je velmi důležitá – brání zatékání vody na klapku.
Pokud namokne tělo klapky v místě záklopky, záklopka přilne kapilárními silami pevně k základně a čmeláci jí nenadzvednou.

Stříška, stejně jako bočnice brání větru, aby klapku nadzvedával.

Stříška s polykarbonátu (plexi) je u komerčních výrobků dodávána samostatně, nebo v rámci jednoho balení společně s ochrannou klapkou.

 
 
Možná řešení:

1. Klapka s oddělenou stříškou

Stříška se montuje na úlek nad klapku. Toto řešení používaly starší modely Výrobku (B).

Při montáži stříšky je stříšku umístit tak, aby kryla klapku, ale současně aby šla záklopka zvednout (nejlépe úplně do svislé polohy) .

2. Klapka se stříškou připevněnou vruty do těla klapky

Pokud máte robustní tělo klapky, například Výrobek (A), lze stříšku z tenkého polykarbonátu přišroubovat na tělo klapky. Stříška je tenká a pružná, sama se prohne a voda odkapává mimo česno.

3. Klapky se stříškou zasunutou do výřezu v těle klapky. 

Nový model Výrobku (B) nemá stříšku bohužel moc dobře řešenou. Přestože záměr byl dobrý (stříška jde snadno sundat a nasazuje se do výřezu v zadní stěně),  provedení nemohlo být dostatečně testováno v praxi. Jinak by výrobce musel přijít na to, že v místě do žlábku do zadní desky zatéká voda. Ta se zde drží a rozkližuje zadní desku. V důsledku toho nejenže stříška buďto nedrží nebo nejde namontovat. Hrozí i poškození zadní desky, která pak nemusí sedět přesně na úlu a to je velký problém – netěsností mezi úlem a zadní deskou mohou projít parazité do úlku. Navíc dochází k celkové deformaci klapky a snížení její životnosti.

Řešení:
 • Spoj stříšky je třeba alespoň nouzově chránit před zatékající vodou.
 • Doporučujeme toto místo přelepit kvalitní voděodolnou textilní páskou tak, aby nemohla voda podél zasunuté stříšky zatékat do zadní desky. Tedy nalepte pásku jako vnější roh od stříšky na úl.

Můžete si snadno vyrobit i elegantní stříšku, která bude klapku velmi dobře chránit. Návod najdete ZDE

Čmeláci PLUS -Stříška namontovaná na držák

Čmeláci PLUS -Stříška namontovaná na držák
Foto O. Hercog 6/2020

Čmeláci PLUS - Stříška nad kapkou

Čmeláci PLUS – Stříška nad kapkou
Foto O, Hercog 6/2020

Správné umístění stříšky na čmeláčím úlu s ochranou proti vodě

Správné umístění stříšky chránící klapku. Okraj z pásky zlepšuje viditelnost stříšky a zároveň stíní česno.
Foto O. Hercog

 

Nevhodné řešení stříšky klapek pro čmelín

Klížení zadní stěny vlivem zatékání vody do zářezu stříšky. Jedna sezona používání.
Foto: K. Kučera

Konstrukčně nevhodné řešení ukotvení stříšky na klapce pro čmelín

Boční pohled na poškození zářezu pro stříšku. Klapky Výrobek (B) po jedné sezoně.
foto K. Kučera

Skladování ochranných klapek

Mimo sezonu doporučujeme klapku skladovat na suchém místě.

Jak čmeláci používají ochrannou klapku na úlku

Nebojte se toho, že by s čmeláci s klapkou trápili. Oni si si ní poradí a je třeba to nechat na nich.

Jediný čmelák, kterému je potřeba na počátku pomáhat (naučit jí to), tedy na použití klapky ho zvyknout je matka-královna a to brzy po zabydlení.

Čím dříve matku královnu na klapku zvyknete, tím dříve bude chráněna, například před další matkou, která by se v úlku chtěla zabydlet a původní obyvatelku zahnat/zabít.

Matka potřebuje určitý čas, aby si na klapku zvykla.  

Postup, jak jí naučit klapku používat, najdete ZDE

Závěr

 • Ochranná klapka je nezbytnou součástí úlku pro čmeláky a tedy ji používáme již od samého začátku.
 • Pro začátek chovu doporučujeme jednu ze tří komerčních klapek zde uvedených.
 • Nejdůležitější částí na klapce je nástupní plocha těla krytá  záklopkou a záklopka samá.
 • Uvedené části je třeba udržovat v čistotě a kontrolovat, zda záklopka plně na tělo doléhá.
 • Záklopku nikdy nenecháváme otevřenou nebo pootevřenou.
 • U typu, kde je závěsný mechanismus řešen pomocí kroužků, kontrolujte, zda se záklopka nezadrhává.
 • Stříška musí být nad klapkou tak, aby bránila zatékání vody mezi záklopku a její tělo.