Kdy a jak větrat úlek s čmeláky

Větrání úlu není věda, je ale potřeba vědět jak

Co se zde dozvíte

 • Kdy a jak větrat úlek s čmeláky
 • Podle čeho se řídit
 • Jak moc a kdy jsou čmeláci na větrání choulostiví

Datum poslední aktualizace: 6/4/2024

V kostce / In a nutshell

 • Větrání s citem: do úlku patří vzduch, ne průvan
 • CO2 vadí i čmelákům:  v uzavřeném úlku může silné hnízdo produkovat nadmíru CO2
 • Vlhkost hnízdu v zásadě nevadí: vysoká vlhkost v úlku není velký problém. Důležitější je přísun vzduchu pro hnízdo
 • Světlo v úlku mate: pokud je otevřené větrání, vadí to usazení – čmeláci se budou snažit hledat cestu za světlem
 • Nespěchejte: začnete větrat až když se čmeláci naučí procházet klapkou
 • Sledujte chování čmeláků: pokud mají čmeláci nedostatek vzduchu, nebo přemíru CO2, budou se snažit větrat úlek vířením křídly
 • Ucpané větrání: čmeláci si někdy zakrývají větrací otvor výstelkou, dělají to instinktivně. Pokud současně nevětrají na česně, není nutné to řešit. Případně jim při kontrole odeberte trochu výstelky a větrací otvor odkryjte 

English Abstract

 • Ventilation with feeling: air, not draughts, belongs in the hive
 • CO2 also bothers bumblebees: in a closed hive, a strong nest can produce too much CO2
 • Humidity does not bother the nest so much: high humidity in the hive is not a big problem. The air supply for the nest is more important
 • Light in the hive is confusing: if there is open ventilation, it bothers the settling – bumblebees will try to find a way to the light
 • Don’t rush: only start ventilating when the bumblebees have learned to walk through the flap
 • Observe bumblebee behaviour: if the bumblebees are short of air or have too much CO2, they will try to ventilate the scare by swirling their wings
 • Clogged ventilation: bumblebees sometimes cover the ventilation hole with a lining, they do this instinctively. If they do not ventilate on the comb at the same time, there is no need to deal with it. Alternatively, remove some of the lining and uncover the vent when checking them.

Úvod

Každý úlek pro čmeláky (čmelín) musí být vybaven větracím otvorem. Větrací otvor zajišťuje cirkulaci vzduchu v úlku – přívod kyslíku, odvod CO2, odvod vlhkosti. Někdy je vhodná mírná cirkulace vzduchu tak, aby v úlku v nadměrném množství nevznikaly plísně

Zdravé hnízdo čmeláků ale plíseň zvládá, pokud je v úlku dost výstelky. Dělnice udrží  plísrň dál od voskového díla. To dělnice umí čistit kusadly.  Více hnízdu škodí průvan, proto stačí jen jeden větrací otvor. I ten nekdy čmeláci zakryjí výstelkou, pokud cízí potřebu.

Větrací otvor úlku je opatřen krytkou/uzávěrem tak, any bylo možno regulovat velikost větracího otvoru.

V následujícím textu najdete návod na to, jak regulovat větrání v úlku a podle čeho se řídit.

 

Teplota v úlku se velmi liší podle toho kde a jak ji měříte. V jádru hnízda můžete naměřit 30°C a současně na povrchu pouhých 10°C. Měření teplot je tedy problematické  Proto pokud budete měřit teploitu ve svých úlcích, měřte jí na stejním místě, ať můžete nameřené hodnost porovnávat. Optimální je měřit teplotu vzduchu nad výstelkou, nejlépe ve středu takového prostoru.
Měřit teplotu ve výstelce postrádá smysl. Výstelka je tepelná izolace a nevíte co meříte. Je to jako když měříte teplotu v ložnici, ale teploměr máte umístěná pod peřinou. 🙂

Pokud to neuvedeme jinak, tak v návodech proto uvádíme teplotu vzduchu mimo úlek – vnější teplotu vzduchu.

 

Důležitá poznámka

 • Naše návody vychází z toho, že je úlek o objemu cca 12-14l naplněn do 2/3 či až po větrací otvor kvalitní výstelkou. Výstelka  funguje jako tepelná izolace.
 • Malé úlky, nedostatečné množství výstelky, nebo nekvalitní výstelka je pro úlek závažným hendikepem jak v době nízkých, tak v době vysokých teplot.
Čmeláci PLUS - Úlek (čmelín) s otevřeným větracím otvorem

Úlek s otevřeným větracím otvorem
Foto O. Hercog (2019)

 

Větrání úlku při a po usazení matky

Je nutné mít větrací otvor uzavřený!

Když usazujete matku-královnu do úlku (čmelínu), je nutné mít větrání úlku uzavřené viz postup ZDE 

Pokud matka při prohlídce úlku uvidí větracím procházet světlo, může se pokusit úlek opustit touto cestou.

Může to být i jedním z důvodů, proč matka úlek neopustí a proč dojde k jejímu „zatuhnutí“ v úlkuNa toto se často zapomíná a přitom stačí otvor zavřít, nebo ho přelepis páskou, aby byla v úlku dokonalá tma.

Čmeláci PLUS -Úlek s o

Úlek s uzavřeným větracím otvorem po zavedení matky
Foto O.Hercog (2019)

 

Čmeláci PLUS - Deformovaná krytka větracího otvoru komerčně dostupného úlku (čmelínu)

Deformovaná krytka větracího otvoru komerčně dostupného úlku (čmelínu)
Foto O. Hercog (2020)

 

Čmeláci PLUS - Deformovaná krytka větracího otvoru komerčně dostupného úlku (čmelínu)

Deformovaná krytka větracího otvoru komerčně dostupného úlku (čmelínu)
Mopné řešení
Foto: Petr Gebls Groebl

 

Větrání úlku po usídlení matky a v době, kdy jí učíte procházet klapkou

Je nutné mít větrací otvor uzavřený!

Jakmile se matka usadí, je potřeba jí naučit procházet ochrannou klapkou viz postup ZDE
Dokud se matka spolehlivě nenaučí procházet ochrannou klapkou a uvidí větracím procházet světlo, může se pokusit úlek opustit touto cestou.

Může to být i jedním z důvodů, proč se výcvik matky na procházení klapkou nedaří.

Čmeláci PLUS - Matka čmeláka zemního na ochranné klapce

Matka čmeláka zemního (Bombus terrestris) na ochranné klapce
Jméno matky Bobina
Foto B. Klimešová (2019)

Větrání úlku poté, co matka spolehlivě prochází klapkou

Doporučujeme mít větrací otvor uzavřený, pokud vnější teplota nepřesáhne 20°C.
Větrání může být lehce pootevřeno, ale do teploty nad 20°C větrat nemusíte.

Někteří chovatelé větrají při teplotách na 15°C, i to je v pohodě. Pokud je v úlku dost výstelky, matka vše v pohodě zvládá.

V soliterní fázi (matka je sama) je spotřeba vzduchu matkou malá a pokud není úlek hermeticky uzavřen, dostane se do něj dostatečné množství kyslíku. 

Ani produkce CO2 matkou není velká a není nutné větrat.

Větrání úlku poté, co se narodí první generace dělnic

Doporučujeme mít větrací otvor uzavřený, pokud vnější teplota nepřesáhne 15 – 20°C.

Jakmile se narodí první dělnice, je dobré mít větrací otvor uzavřený. Je nutné den dva čekat, dokud se dělnice nenaučí procházet ochrannou klapkou.
Pokud dělnice v úlku uvidí větracím otvorem prosvítat světlo, mohou se pokusit úlek opustit touto cestou.
To ale netrvá dlouho – jakmile dělnice začnou procházet klakou, nemusíte na to brát ohled a pak se řiďte  primárně teplotou, případně chováním dělnic.

U dalších generací dělnic se nemusíte bát,  budou sledovat cestu starších sester. 

Pokud jste upravil větrání úlku pomocí nástavců z trubek a máte tam kolínko (zatáčku), světlo do úlku neprosvítá. Nemusíte se tedy bát, že by dělnicím vadilo.
O tomto řešení píseme ZDE.

Čmeláci PLUS - Úlek s větráním z HT trubky

Úlek s větráním z HT trubky
Foto O. Hercog (5/2020)

Větrání v době, kdy je v úlku první a druhé generace dělnice

Doporučujeme mít větrací otvor otevřený, pokud vnější teplota neklesne pod 10 – 15°C.

Hnízdo s dělnicemi již produkuje dostatečné množství tepla a není tak citlivé na pokles vnějších teplot.

Naopak je potřeba, aby do úlku proudil čerstvý vzduch, nehromadil se zde produkovaný CO2 a netvořila se  yde plíseň.

Větrání v době, kdy je v úlku silné hnízdo

Doporučujeme mít větrací otvor otevřený, pokud vnější teplota neklesne pod 5-10 °C.
V případě, že teplota poklesne pod 5 °C, je dobré větrání uzavřít, nikoliv však hermeticky.

Hnízdo s dělnicemi již produkuje dostatečné množství tepla a není tak citlivé na pokles vnějších teplot.

Naopak je potřeba, aby do úlku proudil čerstvý vzduch a nehromadil se zde produkovaný CO2. U silného hnízda je množství produkovaného CO2 poměrně značné.

Stejně jako podíl CO2 tak v hnízdě stoupá vlhkost, klidně i nad 95%. Vlkost sama o sobě neškodí, pokud úlek větráte. Větrání je tedy nutné pro malou cirkulaci vzduchu a odvod vlhkosti jako prevenci proto vzniku plísně.

Od odvodu vlhkosti z úlku se dočtěte ZDE (připravujeme).

Větrání v době nových matek a samců

Řiďte se stejnými pravidly, jako pro hnízdo s dělnicemi. Pokud samci nenachází cestu ven, je lepší mít větraní přivřené. Pozor na v teplotách nad 20 °C na nutnost větrání a v silním hnízdě na přívod vzduchu a ventilaci CO2. 

Mladé matky si najdou cestu z úlku a budou se do něj vracet.

Samci někdy hledají cestu déle a najdete je sedět na výstelce. Pokud do úlku prosvítá větráním světlo, samci zde mohou  sedět a čekat.  Světlo je někdy aktivuje a mohou se snažit pářit se s mladými matkami. Výhodu mají úlky, kam světlo větráním neprochází – nejlépe díky zahnutému vetracímu systému {kolínko). 

 

Větrání úlku poté, co se do něj umístíte hnízdo čmeláků

Doporučujeme mít větrací otvor uzavřený, pokud vnější teplota nepřesáhne 20°C.

Jakmile do úlku umístíte nové hnízdo (koupené, nebo evakuované hnízdo viz ZDE ), je potřeba počkat na to, až začnou dělnice procházet ochrannou klapkou. Pokud v úlku vidí větracím otvorem prosvítat světlo, mohou se pokusit úlek opustit touto cestou.

To ale netrvá dlouho a jakmile dělnice začnou procházet klakou, nemusíte na to brát ohled a řiďte se primárně teplotou a chováním dělnic.

Větrání a parazité

U silného hnízda je vhodné nechat větrání pootevřené i v noci a to nejen kvůli přívodu vzduchu. Zvláště tam, kde je větrací otvor vybaven lepivou pastí na parazity je dobré nechat větrání pootevřeno.
Odpoutá to pozornost parazitů od ochranné klapky a ostatních míst, kterými se parazité mohou snažit do úlku proniknout.

Má to smysl dělat v době, kdy se takoví parazité objevují. Máme na mysli zavíječe cizopasného (Aphomia sociella). Ten se obvjevuje až v teplých nocích v květnu.

Podmínka je samozřejmě mít větrací úlek připravený podle návodu viz ZDE 

Čmeláci PLUS- Větrání s lepivou pastí v noci

Větrání s lepivou pastí v noci
Foto: O. Hercog (5/2020)

 

Dělnice a jejich chování – důležitá indikace potřeby větrání úlku

Chovateli běžně stačí sledovat vnější teplotu, ale důležitý indikátor je také chování dělnic.

Pokud uvidíte dělnice, jak sedí na česnu úlku, případně sedí na výstelce a víří křídly, může to znamenat následující:

 • v úlku je vysoká teplota
 • v úlku je vysoká vlhkost
 • v úlku je nadměrné množství CO2

Poslechněte tedy dělnice a otevřete větrání, dokud toto jejich chování nepomine.

Další tipy a texty k větrání úlku

Větrací otvor a jeho příprava jsou popsány ZDE

Vylepšení větrání (i limity takového řešení) je popsáno ZDE a ZDE

Úpravy větrání komerčně dostupných úlku jsou popsány ZDE  

Krytka větrání čmelína pomocí 3D tiskárny. Přídatný prostup pro parazity jako je Aphomia sociella

Větrání úlku – vnější ochrana s lepivou pastí – krytka vytvořená na 3D tiskárně
Foto O.Hercog (2018)

 

Čmeláci PLUS - Úprava větrání komerčně dostupných úlků - příklad

Úprava větrání komerčně dostupných úlků – příklad
Foto O. Hercog (2019)

 

Čmeláci PLUS - Krytka větrání úlku

Krytka větrání úlku
Foto O. Hercog (5/2021)

Čmeláci PLUS - Ochrana větrání úlku - Krytka z 3D tiskárny

Ochrana větrání úlku – Krytka z 3D tiskárny
Foto O. Hercog (5/2021)

Čmeláci PLUS - Úlky (čmelíny) s větracím nástavkem

Úlky (čmelíny) s větracím nástavkem
Pozor na pravidla použití nástavků
Foto O. Hercog (5/2020)

Závěr

Pokud je váš úlek prázdný a teprve se chystáte na usazení matky, občas ho vyvětrejte a vysušte (na sluníčku, nebo doma sundejte střechu). Po pó zahájení pokusů o usazené úlek již zbytečně neotvírejte.

Čmeláci jsou citliví na mikro-průvany, zvláště matka v době kdy hledí hnízdiště a nebo kdy se usazuje v úlku. Proto se doporučuje úlek s jedním větracím otvorem, kde k průvanu nedochází.

V době, kdy usazujete matku, nesmí do úlku prosvítat světlo. Některé komerční výrobky tuto podmínku nesplňují a je proto je potřeba větrací otvor utěsnit, například přelepením neprůsvitnou lepicí páskou.

U úlku s matkou v soliterní fázi můžete ponechat větrací otvor uzavřený, pokud vnější teploty nepřesáhnou 20 °C

Větrání v době líhnutí první generace dělnic řešte až najdou cestu ven. U dalších geberací dělnic již to není nutnéřešit.

U úlku se silnějším hnízdem nemusíte větrání úplně zavírat, dokud teploty výrazněji nepoklesnou.

Pokud máte úlek vybaven lepivou pastí (doporučujeme), je nutné mít větrání pootevřené i v noci, jinak je lepivá past neúčinná.

Pokud dělnice na česnu, nebo na výstelce víří křídly, je nutné větrat