Jak vybrat správný úl

Rady jak odlišit kvalitní a nekvalitní úly

Co se zde dozvíte

 • Jak si vybrat úlek pro čmeláky (čmelín)
 • Podle čeho se orientovat
 • Na co si vysloveně dát pozor
 • Jaká je rozumná cena za kvalitní komerčně dostupný úlek pro čmeláky
 • Jaké úlky Čmeláci PLUS nedoporučují používat/koupit

Datum poslední aktualizace: 12/2/2024

Čmeláci PLUS - V kostce - Foto Internet

V kostce / In a nutshell

 • Pouze kvalitní úlek pro čmeláky/čmelín zajistí, že se v něm čmelákům bude dařit a že dokončí celý svůj životní cyklus = vyprodukují nové matka a samce, viz ZDE
 • Vlastní výroba úlku/čmelínu je často dražší, než pořízení kvalitního úlku. Metoda „pokus – omyl“ vede většinou ke ztrátě hnízda a k rezignaci na další pokusy o chov
 • Podívejte se na další text a zjistíte, že vyrobit úlek sice není raketová věda, ale pokud se do toho pustíte bez zkušeností a vybavení, tak vám výroba úlku pro čmeláky zabere spoustu času a konečné náklady budou vyšší, než pořízení kvalitního úlku od ověřeného výrobce
 • Nemá cenu utrácet peníze za nekvalitní výrobky s podezřele nízkou cenou. Je potřeba si pořídit skutečně kvalitní úlek s ochrannými prvky od výrobce s referencemi chovatelů čmeláků
 • Cena dobrého ulku se dnes na trhu v ČR pohybuje v rozmezí  2.500 – 3.000,-  CZK
 • Ulky na fórech kutilů vesměs nedoporučujeme, řadu z nich nabízejí ti, kteří v nich čmeláky nikdy nechovali / nedochovali
 • Úlek by měl být robustní, vnitřní objem 12,5l a výše
 • Konstrukce úlku musí být bytelná, z kvalitního a trvanlivého materiálu, tloutka stěn alespoň 25-30mm
 • Úlek musí být těsný, použití materiál se nesmí deformovat vlivem vlhkosti
 • Úlky se střechou z polystyrenu nedoporučujeme 
 • Úlek musí být opatřen vletovým otvorem s ochrannou klapkou proti vniknutí parazitů
 • Úlek musí být opatřen uzavíratelným větráním s  s ochrannou proti vniknutí parazitů
 • Zajímejte se o záruční dobu a podmínky
 • Úlek musí musí dobré tepelné vlastnosti – tenké desky nebo polystyren nejsou vhodné
 • Nekupujte úlek bez  ochranných prvku jako je klapka, větrná s ochranou proti průniku parazitům
 • Uchycení / Stojan by měl být variabilní, aby vám umožnil zvolit si vhodné místo pro umístění
 • Výrobce by vám měl poskytnout návody nebo odkaz na stránky k chovu čmeláků, stejně jako dodat reference chovatelů o tom, že jeho úlky jsou pro chovatele vhodné. ty můžete získat i dotazem například ZDE
 • Pokud se neumíte rozhodnout, jaký úlek si vybrat, zeptejte se chovatelů čmeláků například na naší dceřiné stránce Čmeláci PLUS – Diskusní fórum
 • Na našem, webu najdete i příklady výrobků, kterým se raději vyhněte, najdete je ZDE
Projděte si ale prosím tuto stránku, kde se dozvíte více 
 

English Abstract

 • Only a good quality bumblebee beehive  will ensure that the bumblebees will thrive in it and complete their entire life cycle = produce a new mother and male, see HERE 
 • Making your own umblebee beehive is often more expensive than purchasing a quality beehive. The „trial-error“ method usually leads to the loss of the nest and resignation to further breeding attempts
 • Look at the next text and you will find out that making a hive is not rocket science, but if you start without experience and equipment, making a hive for bumblebees will take a lot of time and the final cost will be higher than buying a quality hive from a proven manufacturer
 • It is not worth spending money on low-quality products with a suspiciously low price. It is necessary to purchase a really high-quality scarecrow with protective elements from a manufacturer with references from bumblebee breeders
 • The price of a good ulk today on the market in the Czech Republic is in the range of CZK 2.500 – 3.000,-
 • We generally do not recommend hives on do-it-yourself forums, many of them are offered by those who have never kept / kept bumblebees in them
 • The beehive box should be robust, with a internal volume of 12.5 liters and above
 • The structure of the beehive must be solid, made of high-quality and durable material, wall thickness of at least 25-30 mm
 • We do not recommend hives with a polystyrene roof
 • The beehive  must be tight, the material must not be deformed due to moisture
 • The beehive entry must be equipped with an inlet opening with a protective flap against the ingress of parasites
 • The ventilation opening of the beehive enclosure must be equipped with closable ventilation with protection against the ingress of parasites
 • Take an interest in the warranty period and conditionsThe shell must have good thermal properties – thin plates or polystyrene are not suitable
 • Do not buy a cowl without protective elements such as a entrybreaker with protection against the penetration of parasites
 • Mounting / The stand should be variable to allow you to choose a suitable place for placement
 • The manufacturer should provide you with instructions or a link to bumblebee breeding sites, as well as provide references from breeders that their hives are suitable for breeders. you can get them by asking, for example, HERE
 • If you can’t decide which beehive to choose, ask bumblebee breeders, for example, on our subsidiary page Čmeláci PLUS – Diskusní fórum
 • On our website you will also find examples of products that you should avoid, you can find them HERE

But please go through this page to learn more

Co je to úspěšný chov čmeláků?

Řada začínajících chovatelů se spokojí s tím, že se jim čmeláci usadí úlku (čmelíně) a že „létají“. To ale nestačí, protože řada hnízd v přírodě ale i v úlcích chovatelů končí = předčasně, protože úspěšný chov znamená, že dokončí celý svůj životní cyklus = vyprodukují nové matky a samce, viz ZDE

Kvalitní úlek pro čmeláky je nutná podmínka úspěšného chovu čmeláků – bez něj se do chovu nepouštějte.

Je lepší si úlek pro čmeláky koupit, nebo si ho vyrobit?

Přečetli jste si zamyšlení o tom, co vás čeká, kdy se pustíte do chovu čmeláků? Pokud jste ho dosud nečetli, najdete ho ZDE

Pokud jste se rozhodli. že se pustíte do chovu čmeláků, je potřeba se rozhodnut, jak si pořídit úlek, nebo-li čmelín

Zde máte dvě možnosti – koupit si ho, nebo si ho vyrobit doma.

Naše doporučení je celkem jasné – alespoň ten první úlek si kupte od zavedeného výrobce, který vám dokáže doložit dobré reference od chovatelů čmeláků.  

Nemá cenu utrácet peníze za nekvalitní výrobky s podezřele nízkou cenou. Je potřeba si pořídit skutečně kvalitní úlek s ochrannými prvky (ochranná klapka, dobré větrání, kvalitní těsnění atd.), ideálně s referencemi chovatelů, že se v takovém úlku čmelákům

Vlastní výroba úlku je často dražší, než pořízení kvalitního úlku. Metoda „pokus – omyl“ vede většinou ke ztrátě hnízda a k rezignaci na další pokusy o chov. 

Podívejte se na další text a zjistíte, že vyrobit úlek sice není raketová věda, ale pokud se do toho pustíte bez zkušeností a vybavení, tak vám výroba úlku pro čmeláky zabere spoustu času a konečné náklady budou vyšší, než pořízení kvalitního úlku od ověřeného výrobce

Cena dobrého úlku se dnes na trhu pohybu v rozmezí cca 2.500 – 3.000,- Kč  Výrobky pod 1.000,- Kč jsou jen taháním penez vaší kapsy.

 

Čmeláci PLUS neprodávají žádné výrobky pro čmeláky. Jsme nezávislí a velmi nám na tom záleží. Zdarma sdílíme naše rady a poznatky s výrobci potřeb pro čmeláky, model spolupráce s nimi najdete ZDE

Základní rady a doporučení Čmeláci PLUS

Úl či  úlek pro čmeláky (čmelín) to není jen hezky vypadající dřevěná bednička s tunýlkem. Je to komplexní zařízení, které nesmí postrádat ochrannou klapku na vstupu, kvalitní větrání a další detaily, které rozhodnou, zda chovatel bude úspěšný nebo naopak připraví čmeláčí rodině jistou zkázu při první vážnější zátěži úlu.  

Nebudeme zde uvádět, jaký konkrétní čmeláčí úl si máte koupit, výrobců je celá řada a každý tvrdí, že jeho úl je tím nejlepším.  Bohužel k prodeji jsou jak ony bedničky, tak kvalitní úly. Zmiňovaná klapka je prvním vodítkem kvality. Aby se začínající chovatel lépe vyznal v tak kvalitativně velmi různorodé nabídce, uvádíme to klíčové na co se zaměřit a kde jsou skrytá úskalí výrobků.

Čas a péče věnovaná výběru úlku pro čmeláky (čmelínu) se vyplatí – výrazně to ovlivní šanci na úspěšnou sezónu.

Rada první: Zaměřte se na klíčové parametry úlu spíše než na designové provedení a doprovodnou reklamu.  Zásadní parametry úlů uvádíme níže.

Rada druhá: Vyjádřená v lidovém úsloví: „Líná huba, holé neštěstí.“ 

Pokud výrobek postrádá popis v námi uváděných bodech, nebojte se na ně zeptat výrobce / prodejce. Pokud prodejce neví, mlží, není ochoten na dotazy odpovědět, kupujete zajíce v pytli a výsledek Vás zpravidla v takovém případě překvapí nepříjemně. Vám to může vadit, ale čmeláky to může přímo ohrožovat na životě… Těžko pak i reklamovat výrobek, kterému chybí to či ono, když jste se předem konkrétně nezeptali. Z důvodu reklamací doporučujeme řešit upřesnění úlku vždy písemnou formou.

Pár obecných rad do nákupu: Odpovědi chtějte konkrétní a jasné, nenechte se ukolébat větami typu:
“Je to ověřené, to se nemusíte bát.”  –  Opravdu? Na jak velkém vzorku? Kde je to doloženo? Jsou výsledky opravdu pravdivé?
“ Podle našeho názoru, názoru pana xy to je/ není nutné.”  
Znáte pana xy a věříte mu, je to opravdu jeho názor, nebo si ho někdo jen propůjčil, poupravil. Není lépe si ověřit přímo u uvedeného autora, zda tomu tak opravdu je?


To už mnoho lidí mělo/vyzkoušelo před Vámi a byli spokojeni
Možná ano, možná ne. Znáte firmu, která by vám tvrdila při zájmu o koupi opak, i kdyby to byla pravda ?  Je lepší využít FB / netu a zeptat se přímo chovatelů třeba v chovatelské komunitě Čmeláci PLUS – Diskusní fórum

Velmi jemná, velmi hustá, velmi pevná atd…
Subjektivní dojem, ale jak moc. Kolik je to velmi opravdu v jednotkách. Co si pod tím představíte Vy, jiný úplně něco jiného a opět firma vám asi nebude tvrdit, že její materiály jsou v první řadě ty nejlevnější… .

Vyzkoušíte a uvidíte
Dobrá,  pak ale jaké jsou podmínky odstoupení od smlouvy? Kdo bude platit dopravu vráceného zboží zpět ?

Zavedení výrobci versus kutilové
Kvalitnější výrobky by měli dodat výrobci, kteří je produkují ve větších sériích. Ne vždy to tak je. Proto se snažíme výrobcům bezplatně poradit, aby jejich výrobky byly kvalitní a vyhovovaly nárokům na chov.
Na internetu najdete i řadu malovýrobců a kutilů (hand made portály typu FLER.CZ, ale i další typu bazos.cz atd). Zde ale najdete řadu věcí „za hubičku“, které vyrábějí ti, co vůbec nechápou jak má úlek čmeláky (čmelín) vypadat. Zde je navíc ještě skryta další  past – výrobce může smazat negativní reakci a nechat si tam jen ty co se mu hodí. Reakce zákazníků zde tedy nemusí bát dobrým vodítkem. Navíc většina těch, kteří si zde koupí nekvalitní výrobek, se již neozve. Když se ozve, tak tam jeho reakci nemusíte najít…

Záruční doba
Vždy před nákupem bych se zajímal o to, co vše je v záruce a jak dlouhá je záruční doba. Záruční podmínky bych žádal písemně. Úl je vždy vystaven nadměrné vlhkosti ať vnitřní nebo vnější. Rozhodně bych se tedy jako kupující  zajímal o záruční podmínky na pevnost spojů, klížení stěn, plíseň. Zda jsou nějaké výrobní limity na přesnost od kterých lze úlek reklamovat.  

Cena
Cena je pro všechny důležitá, nicméně to není nejdůležitější parametr. Řiďte se heslem „Nejsem tak bohatý/bohatá, abych si kupoval levné věci„. Nemá tedy cenu si kupovat úlek za 500,- Kč který pak vyhodíte. Nenahráváme výrobcům, ale fakt je, že seriová výroba a vývoj něco stojí.
Na našem trhu jsou dnes kvalitní úlky v ceně nad 1.500,- Kč (bez klapky). Ať se nám to líbí nebo ne, většina úlků pod touto cenou nelze povařovat za kvalitní výrobky. Cena nad 1.500 Kč ale není automaticky značka dobré kvality – viz osttaní doporučení.

Výrobci a výrobky
Na trhu je dost výrobků. Některé se k níže popsanému stavu blíží a jde je do správného stavu snadno upravit (např. doplnit těsnění mezi střechu a tělo úlu). Jiné tam skoro jsou a po jednom roce provozu vám čmeláci, jejich parazité a přírodní vlivy sami ukážou, jestli je vše tak, jak má být.
Na trhu jsou ale i výrobky, které se jen za úl pro čmeláky vydávají a s opravdovým úlem mají společný opravdu jen ten název a případně reklamu…
Je také dost zásadní rozdíl, jestli úly vyrábí chovatel nebo jen zručný truhlář, co ale nemá žádné praktické osobní zkušenosti.  Právě proto věnujte pozornost klíčovým vlastnostem úlů a hodnoťte i své možnosti, zda s kupovaným výrobkem jste sami schopni případně chybějící předělat nebo doplnit.
Mějte na paměti, že právě Vy a Vaše nároky na výrobce vytváří tlak pro to, aby se přestaly prodávat šmejdy a prodávaly se opravdu dobré úlky. Dokud nekoupíte, platí náš zákazník, náš pán a jsou to Vaše peníze. Je škoda je vyhodit za nefunkční výrobek, který po sezoně max. spálíte…

 

vody dále vylepšovat a reagovat na to dobré, co se vám osvědčilo a co lze doporučit i dál.  Můžete využít jak menu: napište nám, kontakty nebo náš FB

Zcela zásadní parametry správného úlku pro čmeláky

Velikost čmeláčího úlu:
 • čmeláci potřebují dostatečný prostor pro své hnízdo (záleží na druhu)
 • dostatečná velikost úlku poskytuje i prostor pro dostatečné množství teplodržné výstelky (tepelně izoluje hnízdo v chladu i v teple a má vliv i na regulaci vlhkosti )

  Příklad přední stěny zcela nevhodného úlu:
  tenounké stěny a celkově velmi malá velikost úlu
  (zdroj internet, jeden z výrobců úlů)

Doporučení:

 • optimální vnitřní rozměr je krychle o straně kolem 25cm či jí co nejblíže podobný kvádr  (tedy např. 25-30cm (š) x 25-30cm (h) x 20-30 (v) cm).
 • vnitřní objem by tak neměl být menší jak 12,5l – větší objem je lepší než menší 
 • tvar krychle je optimální (hnízdo ve tvaru pomyslné koule ho optimálně vyplní)
 • pokud už má jít o kvádr, rozhodně by výška neměla být disproporčně tou nejmenší stranou a kvádr by měl být krychli co nejbližší  a to z důvodů větrání , výkyvů vlhkosti a teploty při otevření úlu. 
 • v menších úlcích hrozí přehřívání, s růstem kolonie budou čmeláci vyhazovat výstelku, hrozí větší rozvoj plísní. Malý prostor je celkově mnohem náchylnější na teplotní výkyvy počasí.  Z toho důvodu takové úlky nedoporučujeme.
Konstrukce čmeláčího úlku:
 • konstrukce by měla být bytelná, protože musí odolávat povětrnostním vlivům a zvýšené vlhkosti

Doporučení:

 • jako materiál je vhodné použít vrstvené dřevo – kvalitní laťovka/překližka, vodě odolná překližka,
  nebo betonářská překližka (dá se koupit jako „protiskluzová překližka“ s tmavým povrchem) 
  Pozn. voděodelná překližka je poměrně těžká, hodí se výborně na střechu úlku
 • tloušťka stěny by měla min 25 – 30 mm a více 
 • pokud se jedná o úlky, kter0 mají vnitřní vzduchovou izolaci, pak postačuje i 18mm. Jednotlivé vrstvy stěn ale musí být od okolí izolované, aby do mezery mezi stěnami neměl přístup proud čerstvého vzduchu
 • materiál můžete i vrstvit, viz tepelná izolace dále
 • úl je vystaven vysoké vnitřní i vnější vlhkosti, také silně kyselému prostředí hnízda čmeláků – musí být vyroben z kvalitního materilálu
 • nehodí se dřevotříska, OSB desky, pertinax, materiály plné chemie, nehodí se ani masiv (dřevo se kroutí, praská), nehodí se ani celoplastové úlky
 • materiál by měl být pokud možno odolný i proti útoku datlovitých ptáků, nebo tomuto útoku odolat po nějakou dobu

 

Těsnost konstrukce a těsnění mezi díly úlku
 • velmi důležité, aby byla konstrukce  doře utěsněná a do hnízda netáhlo a nedostali se tam paraziti

Doporučení:

 • v korpusu úlu nesmí být skuliny, vše musí dobře těsnit.   Tmelení je přípustné, ale nemělo by řešit hrubé netěsnosti.
 • úl by měl být slepen vodě odolným lepidlem a stažen silnějšími vruty
 • střecha i větrací otvory musí také těsnit nebo musí umožnit těsnění doplnit (měkká guma/molitan či jiné trvanlivé těsnění); 
 • těsnění samo o sobě nezastaví některé parazity, ti se jím mohou propokosat pokud není těsnění široké a prochází jím pach hnozda. Proto se doporučuje těsnění na víc místech (vnější a vnitřní) a odvod pachu hnízda od kritických míst – viz větrání.
 • některé úlky mají konstrukci bez těsnění. Díky dvojí dosedací ploše a vložené desce z akrylátu je těsnění dosaženo konstrukcí
 • ve spojích, v těsnění nesmí být žádné škvíry (i 1mm je riziko)

 

Ochranná klapka na vstupu do úlu
 • Úlek musí mít ochrannou klapku, bez takové klapky dojde s pravděpodobností na úrovni jistoty k napadení hnízda a jeho likvidaci.
 • Pokud klapka není součástí úlu, je třeba ověřit, zda lze klapku na úl ek připevnit tak, aby plnila svou funkci. 

  Klapka chránící vstup do čmeláčího úlu (zdroj internet)

 • U úlu bez klapky by měl budoucí chovatel rovnou klapku zakoupit a tedy je třeba v cenové kalkulaci úlu zohlednit i to, že klapku jako jeho nedílnou součást, úl neobsahuje.
  ( Detailně o klapce a proč opravu ano a ani trochu ne v příslušné sekci )

 

Pokud vám někdo nabízí úlek pro čmeláky bez klapky, buďte na pozoru – něco je špatně!

Čmeláci PLUS - Příklady nevhodných úlků bez ochranné klapky

Příklady nevhodných úlků bez ochranné klapky
Zdroj eShopy prodejců

 

  

Mějte na paměti, že konstrukčně nevhodné úly půjdou už těžko opravit. V úlu bez klapky bude čmeláčí populace zničena dříve, než se stihnou narodit nové matky a noví samečci – chov tak bude pro čmeláky neúspěšným . 

 

 

Důležité parametry správného úlku pro čmeláky

Tvar těla úlku (korpus)
 • na tvaru velmi záleží, stejně jako na konstrukci korpusu . Matka si pří zabydlení  úlku vytvoří hnízdo pomyslném středu s nejlepší tepelnými vlastnostmi, které umí instinktivně rozpoznat
  Poznámka: pokud je úlek vyložen polystyrenem i na dně, matka si často zakládá hnízdo blízko dna
 • konstrukce a tvar úlku musí respektovat i požadavky na snadný přístup a zásah v úlku

Doporučení:

 • pokud je úlek dostatečně velký, na tvaru tolik nezáleží
 • výhodou je tvar cca krychle,  která je výrobně i na údržbu nejlepší
 • Rozhoduje i velikost (objem) vnitřního prostoru, ten je optimální cca 15 litrů; objen pod 12 litrů je již pro silná hnízda větších druhů čmeláků (čmelák zemní, skalní,…) nevyhovující
 •  nevyhovující 
 • do korpusu je potřeba mít přístup shora po odklopení střechy
 • přístup z bočních stěn /čela / zadní strany se nedoporučuje – není možný zásah v hnízdě a i běžná kontrola uznamená, že z úlku vyletí čmeláci a vypadne výstelka/hnízdo
 • nevytvářejte/nekupujte si úlky spojené stěnami k sobě – není to výhoda, ale řada nevýhod (manipulace s úlkem, blízkost vletových otvorů atd.); za cenu úspory jedné steny si vytvoříte zbytečné komplikace. Dvojité úlky se spojenou jso vysloveným nepochopením principů péče o čmeláky
Tepelná izolace
 • velmi důležitý prvek, protože výkyvy teploty, nedostatečná/vysoká teplota ohrožuje obyvatele hnízda

Doporučení:

 • doporučujeme vnitřek úlu vyložit další tepelnou izolací (například z polystyrenu), hnízdo nebude tolik podléhat teplotním výkyvům
 • izolaci můžete doplnit i z vnější strany; tam je náchylná na poškození a povětrnostní vlivy, ale i to je řešitelné, například přidáním krycí vrstvy
 • má-li úl dvojité stěny a je tak vytvořena vzduchová mezera mezi nimi proudit vzduch, pak je to to nejlepší, co se dá sehnat/vyrobit, ale i zde platí důraz na kvalitu provedení a konstrukční řešení
Vstupní chodba
 • většina druhů čmeláků potřebuje vstupní chodbu (simuluje chodbu do hnízda hlodavců)
 • pro tyto druhy je chodba zásadní na počátku rozvoje hnízda, pak ji lze odstranit

  Ukázka správného umístění vnitřní chodbičky v úlku

Doporučení:

 • chodbu tvoří nejčastěji trubka z různých materiálů, podrobněji v kapitole o chodbě úlku
 • světlost trubky tj vnitřní průměr by měl být 25mm, neměl by být menší
 • chodba by měla být zalomena do pravého úhlu a končit v rohu úlku, kde její konec čmeláci snadno najdou
 • na trhu jsou úlky s průměrem chodby menším jak 18mm, tam ale dochází k ucpávání při provozu hnízda. U takovéto chodby musí mít úl možnost chodbu bezpečně odstranit i za plného provozu.
 • pokud má úl nevhodnou chodbu, nebo ji nemá, pak se zaměřte na konstrukční řešení celého úlu. Tedy zda bude možné do úlku odpovídající chodbu doplnit.

( Problematika chodbičky úlku je popsána v menu Výbava úlku ZDE) 

 

Větrání
 • úlek musí těsnit, ale současně i bezpečně větrat

  Ukázka správného větrání úlku – dostatečná velikost otvoru, ochranné síťky uvnitř, krytka na chladná jara a usazování královny

 • větráním nesmí projít ani drobní parazité to zajistí systém sítěk
 • větrání přivádí do hnízda vzduch a odvádí z něj vlhkost
 • úl bez větrání se přehřeje, bude vlhnout a bude v průběhu sezóny plesnivět
 • větrací otvor nesmí být umístěn nad vletovým otvorem / klapkou, musí být co nejdál – pach hnízda láká parazity a není dobré je lákat ke vstupu do úlku

Doporučení:

 • větrání by mělo být dostatečně velké (alespoň kruh / čtverec vnitřního průměru neb délky strany 40-50mm) , větrání by mělo být umístěné co nejvýše v úlu 
 • úl by měl mít větrání, které je vybavené zevnitř jemnou krycí mřížkou odolnou proti prokousání čmeláky (pozor na tenké plastové síťky, které jsou schopné čmeláci prokousat) (hodí se např jemná hliníková sítka s okem kolem 1mm)
 • mřížka nedovolí silnějším parazitům proniknout do hnízda, ani nedovolí průchod čmelákům
 •  dále doporučujeme navíc ještě síťku z Uhelonu 53S; ta zabrání průchodu i parazitické vosičky Melittobia acasta; pozor – jemná síťka musí být chráněna hliníkovou síťkou tak, aby ji čmeláci neprokousali – tedy neměli by se tyto síťky dotýkat na těsno
 • větrání by mělo mít možnost úplného uzavření  (období usazování a chladného jara)

( Problematika větrání úlku je popsána sekci Výbava úlu ZDE)

 

Ochranné prvky
 • ochranné prvky brání průniku parazitů čmeláků hnízda  – klapka patří mezi nepodkročitelné minimum
 • úl by měl mít řešení na ochranu hnízda proti parazitům – tyto prvky lze dokoupit / vyrobit

Doporučujeme:

 • správné těsnění a ochranné mřížky ve větrání jsou také ochranné prvky
 • existují lapací pasti na parazity ve větrání. Úl je mít nemusí, ale měl by být konstrukčně připraven tak, aby je bylo v případě zájmu majitele možné snadno doplnit. 

( Problematika ochranných prvků  a klapky zejména je  pak podrobně popsána například ZDE, ale současně i v dalších částech popisujících práci chovatele) 

 

Střecha
 • střecha chrání úl před deštěm ale i před teplotními výkyvy
 • stejně tak musí zabránit průniku parazitů a predátorů čmeláků

Doporučení:

 • střecha by měla mít přesah, aby dešťová voda nestékala na korpus a do úlu
 • střechu úlku by měla tvořit dobře pevná, dostatečně těžká, tuhá, dokonale přiléhající a vodě izolující dřevěná deska a konstrukce. Velmi dobré jsou voděodolné překližky, nebo materiál překrytý nepropustnou vrstvou, například linoleu podobným materiálem.
 • nevhodné jsou střechy s plechem a to z důvodu přehřívání.
 • měla by být těžká nebo bychom ji měli zatížit, aby ji neodnesl vítr. Měla by držet, aby např z neopatrnosti nedošlo k jejímu otevření nebo vzniku netěsnosti.
 • střecha by měla mít těsnění, na utěsnění prostoru mezi korpusem a střechou
 • střecha by měla mít tepelně izolační desku, kterou lze v horkém počasí vyjmout (střechu lze chladit a pak by tepelná izolace chlazení omezila)

(Popis střechy najdete ZDE)

Vnitřní prostor úlu
 • úl budete používat několik sezon, povrch by měl tedy provoz vydržet a měl by umožnit vyčištění  po sezoně  (činností čmeláků dochází k znečištění, v úlu je vysoká vlhkost)

  Ukázka nevhodného úlku bez větrání, s vnitřní přepážkou nahrazující chodbu – dno chodby půjde vyčistit velmi obtížně. Nadto velmi malý vnitřní prostor pro hnízdo.
  (zdroj internet)

 • úl by mělo být možné za provozu snadno a bezpečně otevřít, např. sejmutím střechy
 • vnitřní prostor by měl být řešen tak, aby byl chovatel schopen provést kontrolu hnízda, což je jeden ze základních prvků péče chovatele čmeláků.

( Jak provádět  kontroly hnízda se dozvíte včas v příslušné kapitole)

Doporučení:

 • úl by neměl mít žádnou další vnitřní čmelákům přístupnou komůrku / předsíňku; čmeláci takový prostor považují za „venku“ a kálejí tam, což se pak může stát zdrojem infekce pro hnízdo
 • vnitřní stěny lze natřít ekologickou barvou, ale lepší je nechat stěny bez ošetření. Hladké provedení stěn usnadňuje čištění.
 • všechny vnitřní prostory, přístupné čmelákům, musí i majiteli být přístupné tak, aby byl schopen provést posezonní údržbu a vyčištění.

( Popis přípravy úlku před sezónou najdete ZDE )

Nevhodné řešení – úl s předsíňkou. Je vidět množství odpadu, které je zdrojem nemocí i úkrytem parazitů

Nátěr úlku
 • nátěr chrání úl před povětrnostními vlivy

Doporučení:

 • nátěr není nutný, jestli vám nevadí patina
 • když už je úl opatřen nátěrem/lakem, mělo by jít o ekologicky šetrné barvy nebo barvy používané včelaři, nátěr by neměl být v době instalace čerstvý
 • vhodné je natřít voděodolným nátěrem střechu (nebo ji opatřit jinou voděodolnou vrstvou), například teakovým olejem
 • pokud natírat, tak používejte osvědčené barva a nátěry používané včelaři a vždy s předstihem před začátkem sezóny
 • ošetřujte vhodným nátěrem plochy exponované povětrností a dešťovou vodou  – typicky dřevěné díly ochranné klapky po konci sezóny

 

Uchycení úlu
 • uchycení úlu výrobci většinou neřeší, některé  úly mají nožičky ze šroubků
 • uchycení zajistí umístění úlu na požadované místo tak, aby byl bezpečně uchycen a odolal náporu větru atd.

Doporučení:

 • uchycení musí být bezpečné a tuhé
 •  úl nesmí vibrovat, kmitat
 • uchycení musí zabránit přechodu mravenců
 • vhodné je použít uchycení takové, které umožní úl snadno sejmout a odnést k zásahu do uzavřeného prostoru
 • pokud úl nemá řešené uchycení, měl by být konstrukčně na to připraven např. zesíleným dnem nebo zadní stěnou.  (Do 20mm těžko přiděláte stabilní nožičky …)

( Příklad řešení kam a jak umístit úlek na zahradě najde ZDE )

 

Návody pro chovatele

Pokud prodejce k chovu čmeláků neposkytne detailní návod, nebo neodkáže zákazníka na stránky s dostatečně podrobný návodem k chovu, je jasné že nemá zkušenosti s chovem čmeláků.

Text v rozsahu „jedné stránky A4“ není návodem k chovu. Chovatel musí řešit během sezóny řadu situací a k těm by měl mít k dispozici zdroj dostatečně podrobných informací. Chybějí detailní návod, jeho ukázka, nebo odkaz na stránky s návody je dobrou indikací toho, že něco není v pořádku.

Doporučení:

 • Prodejce by k úlku měl poskytnout všechny návody pro přípravu a údržbu úlku (čmelínu)
 • Dtto pro ovládání jednotlivých prvků jako je ochranná klapka, větrání, …
 • Dtto pro usazení matky, péče o hnízdo, řešení problémů v průběhu životního cyklu hnízda, obranu proti parazitům atd.

 

Kudy cesta nevede, aneb jaké výrobky Čmeláci PLUS nedoporučují

Na trhu najdete spoustu výrobků pro čmeláky, které jsou nefunkční a nekvalitní. Předchozí text na takové výrobky upozorňuje. Dali jsme si oslovili všechny výrobce, aby své výrobky upravili, stejně tak prodejce takových produktů. 

Řada z nich na naše náměty nereagovala, nebo úpravy odmítla. Pokud se tedy chcete vyvarovat zklamání a vyhozeným penězům, vyhněte se výrobkům, které najdete ZDE

Úlky pro čmeláky a výrobci

O kvalitě úlků pro čmeláky se vedou diskuze, často vášnivé. Nejde o to, který výrobce je lepší. Podstatné je, aby se čmelákům v úlku dařilo – ne jednu sezónu, ale aby bylo chov úspěšný pokud možno vždy. 

Myslete na to, že úspěšný chov čmeláků znaměná, že z úlku  vyletí nová pohlavní generace – matky a samci

Pokud v úlku čmeláci jen hnízdí a nezajistí novou generaci čmeláků na další rok, je to možná hezké, ale čmelákům a přírodě to nepomáhá. Jejich cyklus končí předčasně a rodina čmeláků v úlku nesplní svůj cíl zanikne bez obnovy rodu.

Proto je kvalitní úlek nutná (nikoli však postačující) podmínka  úspěšného chovu čmeláků na vašich zahradách.

Podívejte se na zajímavý článek na stránkách ekolist.cz „Jakub Černý: Čmelíny – business, nebo pomoc přírodě?„. V článku je téma kvality a ceny dobře popsáno a stojí za to si článek přečíst.

 

Čmeláci PLUS - Jakub Černý - Čmelíny business, nebo pomoc přírodě - Zdroj Ekolist

Jakub Černý – Čmelíny business, nebo pomoc přírodě
Zdroj: Ekolist.cz