Střecha čmeláčího úlu

Střecha úlku

Na stránce se pracuje

Co se zde dozvíte

 • Proč je na úlku (čmelínu) střecha
 • K čemu slouží
 • Jaké vlastnosti by měla dobrá střecha splňovat
 • Ukázky některých problémů kolem střech úlku

 

Datum poslední aktualizace: 26/02/2024

Čmeláci PLUS - V kostce - Foto Internet

V kostce / In a nutshell

 • Střecha základ života: bez kvalitní střechy která chrání domov se neobejdete – vy ani čmeláci 
 • Odolnost: střecha je namáhána povětrnostními podmínkami, kterým musí odolávat po několik sezón
 • Tepelná izolace: výhodou je střecha s vyjímatelnou vložkou – taková střecha funguje jako tepelná izolace, ale takové řešení umožňuje úlek v horkých dnech chladit
 • Střecha musí těsnit: pokud se střecha deformuje a netěsní, parazité snadno vniknou do úlku
 • Těsnění: dobrá střecha těsní, pokud použijete těsnění, mělo by být na dvojité (ve dvou zónách), k těsnění se také nesmí dostat čmeláci – snadno ho prokoušou
 • Kontrolujte střechu: žádné řešení nechrání úlek

English Abstract

 • Roof, the foundation of life: You can’t do without a quality roof that protects your home – neither you nor the bumble bees
 • Durability: The roof is exposed to weather conditions that it must withstand for several seasons
 • Thermal insulation: A roof with a removable insert is advantageous – such a roof acts as thermal insulation, but this solution allows cooling in hot days.
 • The roof must seal: If the roof deforms and doesn’t seal, parasites can easily enter the hive
 • Sealing: A good roof seals; if you use sealing, it should be double (in two zones), and bees should not come into contact with the sealing – they can easily pierce it
 • Inspect the roof: No solution protects the hive without checking

 

Úvod

Střecha je důležitou součástí úlku. Kryje ho před povětrnostními vlivy a uzavírá korpus úlku shora. Vytváří tak dutinu, ve které si čmeláci v teplodržné výstelce vytvářejí voskovou stavbu – dílo.

Střecha úlku musí odolat povětrnostním vlivům, nesmí se kroutit, musí dobře těsnit, musí úlek tepelně izolovat a musí být dostatečně těžká, aby ji vítr neodnesl.

Výrobci úlku řeší tyto požadavky s různým úspěchem. Pokud si tedy budete kupovat komerčně vyráběný úlek, zajímejte se o provedení střechy úlku. Vyplatí se vám to, viz Jak vybrat správný úl.

Pokud si úlek vyrábíte/upravujete, podívejte se na vychytávky. Najdete tam inspiraci  a třeba si vyrobíte  střechu  s vyjímatelnou izolační vložkou  podle našeho návodu. 

Můžete si vyrobit i  ochrannou síťku podle návodu naší dílny, která zvyšuje bezpečnost hnízda v úlku. Síťku si sami snadno vyrobíte, není to tak složité.

Podobnou střechu, jakou vám zde popíšeme, zatím v ČR vyrábí pouze jeden výrobce. Střechu má řešenou tak, že se tepelně izolační deska dá vyjmout, což považujme za dobré řešení. Třeba se ostatní výrobci časem přidají…

Nezapomeňte, že i dobrou střechu úlku je potřeba kontrolovat. Pokud nebude správně položena, dobře těsnit, nebo pokud do ní bude zatékat, budou mít podnájemníci ve vašem úlku brzy problém a vy vlastně také‚-)

Čmeláci PLUS - Střecha úlku je nasazena a pod ní savý hadr pro odvod vlhkosti

Střecha úlku je nasazena, pod ní savý hadr pro odvod vlhkosti – Foto O.Hercog

Čmeláci PLUS - Stole pod úlek - Foto Ondřej Hercog 2023 03 17 (1)

Stolek pod úlek
Foto: O. Hercog (17/03/2023)

Čmeláci PLUS - Střecha úlku pro čmelácky s odmímatelnou izolační vložkou a dvojitým těsněním - Foto Ondřej Hercog 2022 07 28 (7)

Střecha úlku pro čmelácky s odmímatelnou izolační vložkou a dvojitým těsněním
Foto: Ondřej Hercog (28/7/28)

L

Materiál na výrobu střechy

Na výrobu střechy se velmi dobře osvědčily voděodolné překližky. Velmi dobrá je betonářská překližka, je homogenní a má povrchovou úpravu, že je prakticky nezničitelná. Tento materiál se dá pořídit v hobby marketu.

Naopak se nehodí dřevotřísky a OSB desky, ty ve vlhku mění tvar a vlastnosti. 

 

Tvar střechy

Střecha zakrývá celý úlek. Musí mít dostatečný přesah, aby na úlek nestékala voda.

Někteří výrobci opatřují úlky sedlovou střechou, Je to možná estetické, ale spíš je to na škodu. Nemá to žádný praktický přínos, spíš to jen dělá  komplikace.

Rámeček, kterým je střecha posazena na korpus úlku, má přesah, aby střecha nespadla a také vůli po obvodu, aby pod ni šel vložit savý hadr pro odvod vlhkosti. Ten odvádí část vlhkosti z úlku.

Pokud střecha sedí přesně na úlku, hadr pod ni nepůjde vložit, Navíc  jakmile střecha vlivem vlhkosti navlhne, změní velikost a nepůjde snadno nasadit nebo sejmout.

Řešení:

 • Přesah střechy byl měl být alespoň 5 – 10 cm proti půdorysu úlku, aby srážková voda stékala mimo úlek a nezatékala do jeho konstrukce, ani do konstrukce jeho střechy.
 • Rámeček, kterým je střecha posazena na korpus úlku by měl mít vůli do stran  alespoň 5 – 10mm. To dostačuje pro vložení  savého hadru.
 • Rámeček, kterým je střecha posazena na korpus úlku by měl přesahovat na výšku alespoň 10 – 20 mm, aby se střecha neposunula a nespadla

Konstrukce střechy

Použijte nejlépe plochý tvar střechy

Střecha musí 

 • být robustní
 • být tuhá
 • dobře těsnit
 • těžká tak, že jí vítr neodnese
 • dobře tepelně izolovat
 • mít  možnost odejmout teplenou izolaci, aby bylo možné střechu v horkách dnech chladit a tím i hnízdo v něm usazené
Čmeláci PLUS - Ochrana proti mravencům úlek na zemi

Konstrukce střechy úlku
Foto J. Čížek 2020

Čmeláci PLUS -Úlek s o

Konstrukce střechy úlku
Foto O. Hercog 2019

 

Tepelná izolace střechy

Střecha musí, stejně jako korpus úlku, tvořit tepelnou izolaci ulku.

Na vnitřní stranu střechy proto doporučujeme připevnit tepelně izolující desku z polystyrénu, jako tepelnou izolaci. To je důležité zejména v jarních a podzimních dnech, kdy je chladno. Postačuje deska alespoň o tloušťce  20-30mm, více samozřejmě znamená lépe.

Dejte ale pozor na utěsnění. Deska z polystyrénu sama o sobě nevytváří dobré těsnění střechy, je dost porézní nebo hrubá. Hodí se dobře fasádní barevný polystyren, případně klasický bílý, který ale snadno poškodíte při manipulaci.

Navíc –  pokud střecha těsní jen polystyrenem, tak se tudy snadno může k hnízdu prokousat parazit.

Současně se ale vyplatí mít možnost tepelnou izolaci ze střechy vyjmout. Toho využijete v horkých letních dnech, kdy se po vyjmutí izolace pokládají na střechu chladící bloky/mokrým hadrem. Tímto způsobem lze snížit teplotu o několik (často kriticky důležitých) stupňů. Příklad chlazení najdete například na stránce chladící rámeček na střeše úlku.

Někdy ale vadí, že po vyjmutí tepelné izolace střechy střecha dosedne níže a brání tak například otevírání větracího okénka.

To vše se dá řešit, viz výše zmíněná střecha s vyjímatelnou izolační vložkou podle návrhu z dílny Čmeláci PLUS.

Upozornění:

 • pokud není deska z polystyrénu chráněná proti čmelákům, je lepší ji po sezóně vyhodit a nahradit novou čistou
 • v sezóně 2020 jsme totiž zaznamenali řadu případů, kdy se přímo v desce ukrývaly larvy parazitického brouka Antherophagus nigricornis 
 
Čmeláci PLUS - Střecha úlku s vyjmutou tepelnou izolací

Střecha úlku s vyjmutou tepelnou izolací – Foto O. Hercog (6/2019)

Těsnění střechy

Střecha musí dobře dosedat a těsnit, aby se do úlku nedostali parazité a nepřátelé čmeláků.
Protože je úlek vystaven povětrnostním vlivům a zvýšené vlhkosti, jeho konstrukce a to včetně střechy, vždy podlehne časem nějakým deformacím. Tento problém má řešit těsnění, především pod střechou.

Řešení:
 • Těsnění by mělo být součástí do konstrukce střechy, kde je poměrně dobře chráněné. Můžete ho ale být i na korpusu úlku.
 • Pokud používáte ochrannou síťku, je dobře jí utěsnit těsněním na korpusu i pod střechou úlku.
 • Těsnění je dobré použít maximálně do výšky 5 mm.
 • Těsnění je vhodné řešit jako dvojité = jako dvě samostatné bariéry za sebou. To zabrání průniku pachu, který láká parazity čmeláků
 • Měla by těsnit celá dosedací plocha – těsnění v šířce 5 mm samo o sobě nemusí být dostatečné  
 • Těsnění musí být tak široké, aby těsnilo střechu v každé její poloze (viz stranová vůle). 
 • Těsnění by ale nemělo být dostupné čmelákům, kteří mají tendenci ho někdy prokousat
 • Podívejte na stránku, která popisuje možné řešení konstrukce střechy úlku dvojitým těsněním a vnitřním víkem 
 • Vhodná těsnění pro domácí výrobu úpravu úlku najdete na našem webu na stránce  těsnění – doporučené materiály

Upozornění:

 • Použít těsnění pod střechu / na korpus úlku úlku je nezbytně nutné.
  Poznámka: někteří výrobci neřeší jinak, úlky s dvojitou stěnou a další typy ochrany
 • Těsnění nemá řešit konstrukční vady úlku, ale pouze deformace vzniklé roztažností materiálu.
 • Pokud aplikujete těsnění, musí jeho díly dokonale dosedat.
 • Pozor na některá těsnění, mají tendenci se smršťovat a s tím musíte počítat již v okamžiku, kdy ho aplikujete.
 • Nespoléhejte se na doporučení „utěsnit savým hadrem“, jak se můžete dočíst na některých webech.
 • Pokud máte možnost, doplňte svůj úlek ochrannou síťkou.

Kontroly:

 • I když  je úlek opatřen těsněním, je nutné kontrolovat dosednutí a také správné položení střechy
 • Často se stane že chovatel vloží pod střechu nevhodný těsnící hadr, neb ho položí tak, že hadr má sklady a netěsní 
Podívejte se i na další zlepšení těsnění úlku, kterým snadno zvýšíte bezpečnost, ale na jaře i tepelně izolační vlastnosti úlku. 
 
Čmeláci PLUS - těsnění na korpusu úlku

Těsnění na korpusu úlku
Foto O. Hercog (4/2019)

Čmeláci PLUS - Těsnění úlku - molitanu

Těsnění úlku -z molitanu
Těsnění je náchylné na poškození a vydrží jen jeden rok
Foto O. Hercog (1/2018)

Čmeláci PLUS - těsnění z pěnové hmoty - prodejna ŘEMPO

Těsnění z pěnové hmoty – prodejna ŘEMPO
Foto O. Hercog (4/2020)

Čmeláci plus vychytávka pro chovatele čmeláků do čmeláčího úlu čmelín ochranná mřížka konstrukce

Detail těsnění ochranné síťky
1. dosedací plocha na korpusu úlku a 2. na lištách v úlku
Foto O. Hercog 4/2019

 

Čmeláci PLUS - Prokousané těsnění pod střechou

Prokousané těsnění pod špatně položenou střechou
Foto O. Hercog (8/2020)

Řešení tohoto problému je snadné a najdete ho ZDE 

Dodatečná izolace střechy proti vodním srážkám

Střecha by vždy mela být vyrobena z kvalitního a počasí odolného  materiálu. Životnost střechy se dá prodlouží tím, že je na její horní stranu připevněna další voděodolná vrstva  a celek je opatřen kvalitním nátěrem.

Řešení:
 • Jako doplňující vrstvu na střechu se někdy používá deska z plastu, ze využít i starého lina.
 • Podstatný dostatečná přesah takový,  aby voda zbytečně nestékala na konstrukci úlku (mohla by vlhnout a deformovat se) – přesah by měl být alespoň 20 mm na každé straně
 • Nepoužívejte asfaltované pásy – páchly by.
 • Nedoporučuje se používat plech, ten se v teplu rozehřeje a úl by se přehřál. Kapky dopadajícího deště na plechovou desku by navíc rušily obyvatele úlku,
 • Pokud budete doplňovat střechu o dodatečnou izolaci, udělejte jí s přesahem cca 10 mm na každé straně – voda bude lépe odkapávat a nebude zatékat do konstrukce střechy.  
 • Nedoporučujeme používat plech, ten se v teplu rozehřeje a úl by se přehřál. Kapky dopadajícího deště na plechovou desku by navíc rušily obyvatele úlku.  Často je zde malý přesah takové střechy.
  Poznámka: někteří výrobci výrobci používají, počkáme si na zkušenosti většího počtu chovate

Nátěr střechy

Nátěr my měl být proveden voděodolnými barvami. Barevné rozlišení úlků s doporučuje, ale čmeláci se spíš orientují podle poohy úlku.

Řešení:
 • Na nátěr jsou vhodné akrylátové barvy. Akrylátové barvy jsou dnes kvalitní , vydrží a dobře kryjí.
 • Dobré jsou i další barvy, využívané včelaři.
 • Někteří výrobci používají kvalitní teakové oleje.

Upozornění:

 • I sebelepší nátěr je potřeba čas po čase obnovit.
 • Nátěr střech (ale i úlku)  by měl být proveden s předstihem, aby úlek nebyl na počátku sezóny cítit, to by mohlo odpuzovat čmeláky 

Zatížení střechy

Pokud není střechu dostatečně těžká a nemá řešení pro upevnění, doporučujeme střechu zatížit, například cihlou či kamenem. Podobné řešení používá většina včelařů na svých ulcích. 

Střecha navíc lépe dosedne a těsnění bude dobře stlačeno. Střecha úlku tak nespadne ani při větrném počasí.

Kontroly střechy

Při každé návštěvě úlku se přesvědčte, že:

 • Střecha je správně nasazena.
 • Těsnění dosedá a nejsou v něm skuliny.
 • Těsnění není poškozeno.
 • Do úlku nezatéká voda.
 • Pod střechou se netvoří plíseň.  

Příklady z praxe

V následující části vám ukážeme možné provedení střechy z dílny Čmeláci PLUS, která splňuje požadované vlastnosti. Fotodokumentace obsahuje i detaily dvojitého těsnění a vnitřního víka úlku, díky úlek velmi dobře těsní a brání průniku parazitů.

Použitý materiál:

 • betonářská překližka 18 mm
 • polystyrenová deska 50 mm
 • těsnění na ventilátory a Tesa viz těsnění do úlku pro čmeláky
 • vruty,  akrylátová barva ve spreji
Čmeláci PLUS - Střecha úlku pro čmelácky s odmímatelnou izolační vložkou a dvojitým těsněním - Foto Ondřej Hercog 2022 07 28 (2)

Střecha úlku pro čmelácky s odmímatelnou izolační vložkou a dvojitým těsněním
Foto: O. Hercog (28/7/2022)

Čmeláci PLUS - Střecha úlku pro čmelácky s odmímatelnou izolační vložkou a dvojitým těsněním - Foto Ondřej Hercog 2022 07 28 (5)

Střecha úlku pro čmelácky s odmímatelnou izolační vložkou a dvojitým těsněním
Foto: O. Hercog (28/7/2022)

Čmeláci PLUS - Střecha úlku pro čmelácky s odmímatelnou izolační vložkou a dvojitým těsněním - Foto Ondřej Hercog 2022 07 28 (6)

Střecha úlku pro čmelácky s odmímatelnou izolační vložkou a dvojitým těsněním
Foto: O. Hercog (28/7/2022)

Čmeláci PLUS - Střecha úlku pro čmelácky s odmímatelnou izolační vložkou a dvojitým těsněním - Foto Ondřej Hercog 2022 07 28 (3)

Střecha úlku pro čmelácky s odmímatelnou izolační vložkou a dvojitým těsněním – vnitřní víko úlku
Foto: O. Hercog (28/7/2022)

L

Čmeláci PLUS - Střecha úlku pro čmelácky s odmímatelnou izolační vložkou a dvojitým těsněním - Foto Ondřej Hercog 2022 07 28 (4)

Střecha úlku pro čmelácky s odmímatelnou izolační vložkou a dvojitým těsněním
Foto: O. Hercog (28/7/2022)

Čmeláci PLUS - Střecha úlku pro čmelácky s odmímatelnou izolační vložkou a dvojitým těsněním - Foto Ondřej Hercog 2022 07 28 (1)

Střecha úlku pro čmelácky s odmímatelnou izolační vložkou a dvojitým těsněním
Foto: O. Hercog (28/7/2022)

Nekvalitní provedení střechy

U některých komerčně  dostupných úlků jsme zaznamenali situaci, kdy do úlku zatékalo a došlo k rozklížení konstrukce střechy.
Taková situace je nebezpečná, protože tak vznikne cesta pro parazity. Díky kontrolám lze na takovou situaci přijít a závadu odstranit.

Pokud použijete dodatečnou izolaci proti dešťové vodě s přesahem a pokud bude konstrukce střecha kvalitní (lepená a stažená vruty),  neměla by u vás  taková situace vzniknout.

Nekvalitní komerční výrobky se nebojte reklamovat.
 
Výrobce byl na tuto situaci upozorněn a slíbil nápravu.
 
Čmeláci PLUS - Nekvalitní střecha komerčně dostupného úlku po jedné sezóně

Nekvalitní střecha komerčně dostupného úlku po jedné sezóně
Zdroj Internet

 

Čmeláci PLUS - Nekvalitní střecha komnerčně dostupného úlku

Nekvalitní střecha komerčně dostupného úlku
Střecha byla používána méně jak jednu sezónu
Zdroj Internet

 

Závěr

Shrnutí:

 • Střecha úlku pro čmeláky je nesmírně důležitá, stejně jako střecha domu pro lidi.
 • Hledejte úlky s kvalitní střechou, je to pro vás vodítko jak najít dobrého výrobce.
 • I kvalitní úlky s dobrou potřebují  pravidelnou kontrolu a údržbu
 • I sebelepší střecha, kterou špatně položíte/usadíte, nebude fungovat tak jak má.