Jak získat čmeláky

Možnosti kde pořídit čmeláky

Co se zde dozvíte

 • Kde a jak je možné získat čmeláky
 • Proč je lepší usadit v úlku čmeláky z přírody z vašeho okolí
 • Usazením čmeláků z přírody se o nich dozvíte mnohem víc
 • Čmeláci se dají i koupit, ale nemusí jít vždy o poctivý prodej

Datum poslední aktualizace: 16/2/2024

V kostce / In a nutshell

 • Čmeláci z přírody mají přednost: usídlete v úlku matku královnu z vašeho okolí, je to druh kterému se vás daří
 • Zažijte celý životní cyklus: pokud v úlku usídlíte matku královnu, budete mít čmeláky několik měsíců
 • Začátečníci nezoufejte, že neuspějete hned na počátku sezóny: matky čmeláků lze ve střední Evropě usídlit podle počasí a lokality (nadmořské výšky) od března až do počátku května a následně i druhou generaci matek některých druhů.
 • Druhá generace čmeláků: lze usídlit i matky čmeláků z druhé generace od května do června.
 • Zkušení chovatelé pomozte vzácnějším druhům: nespěchejte a neusídlujte ranné druhy. Ty jsou hojné a pokud chcete pomáhat čmelákům chovem, počkejte na ty pozdější a vzácnější
 • Hnízdo čmeláků lze koupit: pokud jste začátečníci a pokud si z nějakého vážného důvodu netroufáte/nemůžete uhnízdit matku z přírody (např. snížená pohyblivost atd.), objednejte si hnízdo u autorizovaného a ověřeného prodejce s čmeláky z ČR  (žádejte doklady o původu čmeláků)
 • Čmeláčí Rychlá Rota jako cesta k pořízení čmeláků:  Pokud se vám nepodaří matku-královnu zabydlet, nezoufejte. Může vám pomoci naše Čmeláčí Rychlá Rota = můžete sami evakuovat a zachránit hnízdo, které by bylo jinak určené k zániku
 • Stop hybridním čmelákům: nikdy na svou zahrádku nekupujte hybridní čmeláky určené pro opylovací službu, je to protizákonné a proto přírodě

English Abstract

 • Bumblebees from nature have a preference: settle a queen queen from your neighborhood in the hive, it’s the kind you thrive on
 • Experience the whole life cycle: if you house a queen queen in your hive, you will have bumblebees for months
 • Beginners, don’t despair that you won’t succeed right at the beginning of the season: queen bumblebees can be established in Central Europe from March to early May, depending on the weather and the location (altitude), and then the second generation of queens of some species.
 • Second generation of bumblebees: second generation bumblebee queens can also be established from May to June.
 • Experienced bumblebee keepers help the rarer species: do not rush and settle early species. These are abundant and if you want to help bumblebees by breeding, wait for the later and rarer ones
 • Bumblebee nests can be bought: if you are a beginner and if for some serious reason you dare not/cannot nest a queen from the wild (e.g. reduced mobility etc.), order a nest from an authorised and verified bumblebee dealer from the Czech Republic (ask for proof of origin of the bumblebees)
 • Čmeláči Rychlá Rota (Bumblebee Rescue Service) as a way to acquire bumblebees: if you can’t get the queen queen settled, don’t despair. Our Bumblebee Quick Company can help you = you can evacuate and save a nest that would otherwise be doomed to extinction
 • Stop hybrid bumblebees in  nature: never buy hybrid bumblebees for your garden for pollination service, it’s against the law and therefore against nature
Čmeláci PLUS - Čmelák a my

Čmelák a my
Foto A. Ungerová (2018)

Úvod

Otázka zde nezní „Kam s ním?“, ale „Kde je sehnat?“

Ti co se rozhodli že budou chovat čmeláky a myslí to vážně, se pilně činí – studují a připravují vše potřebné.

Úlek si pořídíte relativně snadno, viz naše vodítko pro výběr úlku, nebo naše návody na úpravy a výrobu úlku. Většinou ale mají začátečníci největší starost s tím, jak si čmeláky pořídit. 

My vám poskytneme návody, ale nejprve vám dáme základní přehled, podle kterého se pak sami rozhodnete, jakou  cestou vyrazíte.

Mohlo by vás zajímat, jak dlouho s vámi čmeláci zůstanou. To závisí samozřejmě na podmínkách a stavu matky-královny, ale podle způsobu pořízení se to může lišit až o měsíc a více. Popíšeme to v dalším textu.

Čmeláci PLUS pro vás mají tato základní doporučení, jak do svého úlku získat hnízdo  čmeláků:

 1. Zvažte, ale prosím nejdřív, jestli se opravdu chcete stát chovatelem čmeláků a jestli vám ta práce, nervy a čas za to doopravdy stojí:
  https://www.cmelaciplus.cz/nezbytna-prvni-uvaha/
 2. Pokud si chcete opravdu pořídit čmeláky, prostudujte si naše návody:
  https://www.cmelaciplus.cz/rad-bych-zacal-chovat-cmelaky/
 3. Dejte vždy přednost usídlení matky-královny z přírody. Nezoufejte, že neuspějete hned na počátku sezóny. Matky čmeláků lze ve střední Evropě usídlit podle počasí a lokality (nadmořské výšky) od března až do počátku května a následně i druhou generaci matek některých druhů.
  Lze usídlit i matky čmeláků z druhé generace od května do června.
 4. Pokud jste začátečníci a pokud si z nějakého vážného důvodu netroufáte/nemůžete uhnízdit matku z přírody (např. snížená pohyblivost atd.), objednejte si hnízdo u autorizovaného a ověřeného prodejce s čmeláky z ČR  (žádejte doklady o původu čmeláků)
 5. Pokud se vám nepodaří matku-královnu zabydlet, nezoufejte. Může vám pomoci naše Čmeláčí Rychlá Rota = můžete sami evakuovat a zachránit hnízdo, které by bylo jinak určeno k záhubě.
 6. Nekupujte hybridní čmeláky určené pro opylovací službu.

V dalším textu tyto informace upřesníme a postupně vás navedeme na konkrétní kapitoly na našem webu. Snažte se ale projít vše, ať vám nic neuteče. Chov čmeláků není raketová věda, ale záleží na detailu.

Podívejte se tedy na kapitoly uvedené v sekci Rád bych choval čmeláky.

Čmeláci PLUS - Druhy čmeláků - Foto Internet

Druhy čmeláků Foto

Usídlení matky-královny z přírody

Ve zkratce:

 • Je to nejlevnější cesta, jak si pořídit čmeláky
 • Takové hnízdo s vámi bude nejdéle
 • Zažijete všechny fáze rozvoje hnízda
 • Usídlení čmeláčí matky z přírody ve vašem okolí a její úspěšný chov, je pomoc přírodě
 • Pokud jste pokročilý chovatelé, dejte přednost jiným druhům, než je hojný čmelák zemní (B. terrestris)

V detailu:

Toto řešení doporučujeme jako nejlepší pro všechny – pro přírodu i pro vás.

Dejte přednost matce-královně druhu z vaší přírody. Bude se jí u vás dařit právě proto, že z vašeho okolí pochází a má tam všechny podmínky potřebné k svému životu. Máte tak i šanci, že se u vás zabydlí nějaký druh čmeláka, který není běžný, nebo je dokonce vzácný. 
Je to mnohem lepší, než u vás umístit zakoupené hnízdo čmeláků z chovu. V takovém případě by se nejspíš jednalo o běžného čmeláka zemního (Bombus terrestris).

Pokud se u vás zabydlí matka místního druh čmeláka, můžete mu pomoci se rozmnožit. Pohlavní jedinci z jejího hnízda totiž snadněji najdou v okolí partnery svého druhu k založení další generace. Podpoříte tak nenásilně přirozený běh věcí v přírodě. V případě, že půjde o méně běžný druh, pomůžete tak k jeho šíření.

Poměrně málo se ví o tom, že některé druhy čmeláků zakládají za příznivých podmínek i druhou generaci hnízd ve stejné sezóně. Mohou to být například ranné druhy jako je čmelák luční (Bombus pratorum). Jeho matky hnízdí již v březnu a díky rychlému rozvoji vychovají brzy nové matky. Některé z nich se neuloží k hibernaci, ale hledají místo pro založení svého hnízda. Podobně se to může stát u některých druhů čmeláků, kteří zakládají hnízda později, například čmelák zemní (Bombus pascuorum). S trochou štěstí chovatel najde matku provádějící pátrací let z kraje léta a usadí ji v úlku. Není tedy třeba propadat depresi, když se vám usazení nepovede na jaře. 

Důležité je i časové hledisko, tedy jak dlouho se budete těšit z obsazeného hnízda.

Pokud takto zabydlíte matku-královnu z přírody, budete mít šanci pozorovat všechny fáze rozvoje hnízda čmeláků od soliterní fáze, až po zánik hnízd, to znamená alespoň 3 – 5 měsíců podle druhu a podmínek.
Některé druhy čmeláků, jako je například odolný čmelák rolní (Bombus pascuorum) může přežívat v úlku až do prvních mrazů, tedy klidně 6 – 8 měsíců.

Možná se vám to zdá být pracné a také je třeba přiznat výsledek není vždy jistý. Ano samozřejmě, pro začátečníka je to trochu výzva, ale ani zkušený chovatel nemusí vždy uspět.
Můžeme však potvrdit, že mnoho úplných začátečníků to zvládlo hned první sezónu, a dnes jsou z nich zkušení chovatelé – čmelákáři.

Nemusíte se bát, že jako začátečník neuspějete. K zabydlení čmeláčí matky z přírody vám na našem webu poskytujeme návody a osvědčené postupy, jak toho dosáhnout. Stejně tak jako každý rok vám poskytneme i poradnu a fotonávody. Pokud se budete držet osvědčených rad, šance jsou vysoké. Na Facebooku Čmeláci PLUS a v přidružené části Čmeláci PLUS – Diskusní fórum lze také diskutovat s ostatními chovateli, kteří vás podpoří.

Postup usazení matky do úlku najdete na našem webu ZDE. Je potřeba si předem projít všechny přípravné kroky. 

Co nedoporučujeme

 • Nesnažte se ve vašem úlku zabydlet matku-královnu čmeláka, kterou jste dovezli z daleka, druh který u vás nemá správné životní podmínky. I když se zabydlí a chov se zdánlivě podaří – prostě nebude mít pokračování. K čemu budou nové mladé matky-královny, když zůstanou na ocet (česky single)? Protože se ve vašem okolí tento druh čmeláka nenachází a nejsou tam partneři k rozmnožování.
 • Když z nějaké lokality odvezete matku čmeláka, který je v ČR ohrožený, jeho populaci tak ještě více oslabíte. Navíc i dlouhý transport matky snižuje její šanci na zahnízdění. Navíc je to zákonem zakázaná manipulace s chráněným tvorem
 • Pokud nechcete zkusit usadit matku z přírody a je pro vás hlavním argumentem nedostatek času, doporučujeme se znovu zamyslet, jestli opravdu chcete chovat čmeláky a proč. Chov čmeláků skutečně vyžaduje čas a péči. Čas věnovaný usazení matky je jen jeho menší část.

Nákup přírodních čmeláků u autorizovaného prodejce 

Ve zkratce:

 • Toto řešení doporučujeme jen ve výjimečných případech, například pro úplné začátečníky, nebo pro handicapované chovatele
 • Prodejců přibývá, žádejte ale doklad o původu a prokázání původu z přírody ČR
 • Nákup hnízda hojných čmeláků zemních (B. terrestris) není pomoc přírodě tam, kde se vyskytují jiné druhy čmeláků
 • Pokud chcete udělat něco pro přírodu, usaďte čmeláčí matku z přírod

V detailu:

Toto řešení doporučujme začátečníkům, nebo pokud si z nějakého opravdu vážného důvodu netroufají, nebo nemohou uhnízdit matku z přírody. Důvodem může být např. snížená pohyblivost atd.

Jak jsme psali výše, důvod pro nákup by neměl být nedostatek času. Péče o čmeláky vyžaduje čas, a pokud ho nemáte, nepouštějte se prosím do toho – děkujeme.

Pokud si koupíte hnízdo od autorizovaného prodejce, pořídíte si většinou hnízdo v přírodě hojného čmeláka zemního (Bombus terrestris). Bude to a hnízdo s první generací cca 10 – 30 dělnic nebo silnější, dle dohody s dodavatelem, objednávky velikosti hnízda a času převzetí.

Tito krásní čmeláci jsou v přírodě hojní.  Bohužel jsou často prodáváni. Důvodem jeto, že se tento druh nejsnáze množí v laboratorních podmínkách. Nejsou nároční na potravní zdroje, konzumují i mražený pyl a chovných boxech se jim daří dobře. Výsledkem je, že jejich prodej (a to i z matek přírody) dále rozšiřuje počty již tak hojného druhu, na úkor ostatních druhů.

Paradoxně se stejní čmeláci neusazují snadno, dělají drahoty a chovatelům starosti. A další paradox – velmi často sami obsadí již obsazené úlky, a to někdy činí chovatelům starosti. Matky tohoto druhu dokážou zabít v úlku usazenou královnu a zabydlet se zde, jsou velké a dominantní. 
Pozn. o opatřeních proti takové situaci píšeme v části o umístění úlku  a o použití ochranné klapky úlku

Pokud takto pořídíte hnízdo čmeláků, nebudete mít šanci pozorovat soliterní fázi hnízda (matka je v hnízdě sama).

Podle toho jak silné hnízdo a na kdy si ho objednáte (1-2 generace dělnic) a podle podmínek, budete mít hnízdo 1,5 – 4 měsíce.  

To je méně pracné, ale znamená si je včas objednat a hlavně být mezi skupinou těch šťastných, na které se dostane některé z hnízd, které jsou k prodeji.

Zdůrazňujeme ale, že pokud si chcete opravu koupit čmeláky, měli by to být čmeláci z přírody v ČR. Prodejce vám jejich původ musí doložit ověřeným dokladem a povolením k prodeji.
Mohou vám být nabízeni čmeláci určení pro opylovací službu. Pokud je vypustíte do přírody a nebudete mít výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb.Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny, vystavujte se možnému postihu 

Jak je to s prodejem čmeláků v ČR

Již jsme o tom psali výše, zde se k tématu vracíme.

Ve zkratce:

 • Dejte přednost českým producentům čmeláků s doloženým původem  v ČR
 • Preferuje české chovatele s doklady povolujícími chov 
 • Preferujte chovatele, kteří vám dodají jiné čmeláky, než čmeláka zemního (B. terrestris)

V detailu:

Zájem o čmeláky logicky podněcuje řadu lidí k chovu čmeláků za účelem jejich prodeje. Chovat a množit čmeláky z přírody není tak snadné a je to podnikání, kde se chyby nevyplácí. Takový podnik snadno skončí neúspěchem. Lze jmenovat například napadení chovu nějakou virovou nákazou, nebo nezvládnutelný parazitem (draví roztoči, cizopasné hrbilky, miniaturní ale zabijácká vosička Melittobia acasta).

V laboratorním chovu se paradoxně daří běžnému druhu čmeláka a tím je čmelák zemní (Bombus terrestris). Některé další druhy lze chovat také, ale  úspešnost a tím efektivita chovu je menší, to platí například pro čmeláka skalního (Bombus lapidarius), nebo čmeláka rokytového (Bombus hypnorum). Proto pokud si na trhu v ČR koupíte hnízdo čmeláků, bude to nejspíš čmelák zemní.

Další problém je to, že v současné době neexistuje víc legálních prodejců hnízd čmeláků z naší přírody a bohužel i legislativa a procesy a pravidla na vydání povolení, nejsou jednotná. Situace se lepší i díky metodice MŽP.

Detaily viz  Sdělení sekce ochrany přírody a krajiny MŽP a sekce zemědělství a potravinářství MZe k využívání čmeláků zejména jako opylovačů v rámci zemědělské produkce a k postupu při vydávání povolení výjimky k jejich využití podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Ze zkušeností je nám jasné, že si někteří z vás budou chtít čmeláky koupit, protože si chtějí usnadnit začátek, nebo jim jejich dispozice neumožní usadit matku čmeláka z přírody. 

Pokud budete kupovat čmeláky, zajímejte so to, kdo je prodává. Rychle poznáte, jestli jde o čistý obchod, nebo o chovatele srdcaře.  

Pro nás je zásadní etika jejich chovu a prodeje. To poznáte například i podle jednání při  prodej a věci, na které vás sami při nákupu upozorní.  Například se vám může stát, že vám odmítnou přemístit zakoupené hnízdo do nevyhovujícího úlku, protože ví že by zde hnízdo zaniklo. O nevyhovujících úlcích se dočtete ZDE. Stejně tak vám poskytne rady a návody k chovu, nabídne podporu. Pokud vám dá do rky jednu stranu A4 návodu  a nic víc,  nákup zvažte.

Stejně tak zásadní je, že správný prodejce chová a prodává čmeláky z přírody ČR, jehož chov pravidelně doplňují jedinci z přírody. Nejde tedy o laboratorní chov šlechtěných čmeláků. Všechny doklady a povolení vám na vyžádání předloží.

Malý pohled do komerční laboratoře pro množení čmeláků. Je to každodenní práce a péče – práce při červeném světle, krmení, čištění atd., zapomeňte na romantiku a na dovolenou. Chyby v chovu a nedostatečná hygiena či ochrana chovu dokáže vymazat celoroční práci během pár dní. Samo se do toho raději nepouštějte, je to řehole s nejistým výsledkem a mnoha riziky.

Čmeláci PLUS - Chov čmeláků v laboratoři

Chov čmeláků v laboratoři
Zdroj Česká televize


 Prodejci čmeláků z ČR

Postupně se registrují další prodejci čmeláků a komunikují s námi. Uvedeme je na našich stránkách, pokud splní všechny legislativní a etické požadavky a hlavně pokud uspějí v chovu.
To znamená, že doloží, že produkce jejich čmeláků je udržitelná a nejde o jednorázový úspěch ve formě jedné generace hnízd.

Pokud se objeví prodejci hnízd jiných druhů čmeláků než všude hojných čmeláků zemních, budeme vás o tom rádi informovat. Chovat vzácné druhy čmeláků ve větším množství je velmi složité, ale bude to podpora přírodě.

Na stránkách skupiny Čmeláci PLUS nenajdete podporu chovu čmeláků v laboratoři. Našim cílem je podpora čmeláků v přírodě. Když chov čmeláků, tak čmeláků z přírody s volným proletem a přirozeným rozmnožováním.

Naše prosba a upozornění:

 • Nepodporujte jakýkoliv nelegální chov čmeláků určený pro prodej – nejen že je to nezákonné, ale může to škodit přírodě.
 • Pokud se rozhodnete koupit si hnízdo čmeláků, žádejte od prodejce jeho doklady o povolení k chovu a prodeji.
 • Před nákupem se seznamte s podmínkami, za kterých a kam lze hnízdo umístit. 
 • Hnízda koupených čmeláků nelze umístit mimo místa, na která má prodejce povolení – v opačném případě se sami vystavujete možnému trestně právnímu postihu.
 • Pokud si chcete chcete koupit čmeláky, dejte přednost jinému druhu než je hojný čmelák zemní (Bombus terrestris). Pokud ale začínáte, i tento druh lze využít
 • Pokud možno se nákupu čmeláků vyhněte a pomozte přírodě usazením čmeláků z vaší přírody – jde to!

Čmeláčí Rychlá Rota – zachráníte čmeláky a usídlíte je u sebe

Ve zkratce:

 • Pokud se vám nepovede na jaře obsadit úlek, máte stále šanci
 • I v průběhu sezóny můžete získat hnízdo a to formou záchrany
 • zvládnou to i začátečníci 

V detailu:

Toto je další způsob jak získat hnízdo čmeláků a současně hnízdo čmeláku zachránit.

Často se stane, že si chovatel připraví úlek, ale nepovede se mu do něj usadit čmeláky. Může se také stát, že z nějakého důvodu o čmeláky předčasně přijde. Na druhé straně se často  stane,  že se nám ohlásí někdo, komu hnízdo čmeláků „překáží“.

Může jít například o hnízdo pod terasou, kde si hrají jeho malé děti, hnízdo pod střechou či blízko okna, někdo v rodině/soused má vážnou alergii na bodnutí žihadlem apod.  Stejně tak může jít o hnízdo v ohrožení, například nalezené při přestavbě domu, likvidaci kompostu, rozhrabané hnízdo od psa….

Pokud není zbytí, dokážeme jako skupina Čmeláci PLUS  zdarma a rychle organizovat pomoc = najít někoho, kdo má prázdný úlek, čas, chuť a dokáže takové hnízdo evakuovat, převézt k sobě na bezpečné místo. Počet zachránců a počet zachráněných hnízd stále stoupá. Od roku 2020 s námi navíc spolupracuje i Hasičský záchranný sbor, takže informací o hnízdech bude víc.

Máme na to vyzkoušené postupy a každý, kdo nás sleduje, se může stát zachráncem a získat tak hnízdo, které by jinak bylo odsouzeno k zániku.

Pokud vás zajímá, jak se stát zachráncem čmeláků a členem Čmeláčí Rychlé Roty, nebo pokud se chcete podívat na příběhy o záchraně, najdete vše ZDE

Čmeláčí Rychlá Rota - Vrbovec

Čmeláčí Rychlá Rota – Vrbovec

Čmeláci určení pro opylovací službu nepatří do zahrady

Ve zkratce:

 • Na trh v ČR lze koupit čmeláky, kteří nepatří do přírody – hybridní čmeláci určení pro opylovací službu v uzavřených prostorech či jinak upravených podmínek „provozu“
 • Prodejce by vám je neměl prodat, pokud nemáte výjimku ze zákona zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, konkrétně § 56 Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
 • V případě, že nejste držiteli výše uvedené výjimky, vystavujete se riziku možného postihu

V detailu:

Na trhu v ČR, ale stejně tak zahraničí, se prodávají čmeláci určení po práci tzv. opylovací službu, tedy pro práci ve sklenících a v uzavřených prostorech.

Tyto čmeláky, respektive jejich hnízda, si kupují zemědělci, aby mohli například v zimním období pěstovat zeleninu (rajčata, okurky, jahody, borůvky, atd.)  Zemědělci musí dodržovat přísná pravidla, aby tito čmeláci neunikli do přírody, protože tam nepatří – škodili by přírodním druhům čmeláků. Jde o velká silná hnízda hybridních čmeláků, která představují významnou konkurenci přírodním druhům čmeláků.  S přírodním druhem čmeláků mají tito hybridi společné kořeny, ale jde o uzavřený chov. Ten se neobnovuje jedinci z přírody právě proto, aby si zachoval specifické vlastnosti, pro které byl vyšlechtěn.

Jde v podstatě o stroje na opylování, a proto se prodávají ne jako čmeláci ale jako produkt.

Tato oblast je sama o sobě problematická podmínky použití čmeláků pro opylovací službu se zpřísňují. Podívejte se například na stanovisko České společnosti Entomologické, autority, která se k takovému prodeji čmeláků staví velmi negativně.

Nemělo by se tedy stát, že by vám bylo bez udělení povolení umožněno koupit si takové čmeláky a nechat je volně létat na své zahradě. Prodej těchto čmeláků je legální pouze autorizovanými prodejci a navíc jen za splnění  přísných podmínek. Kupující musí zajistit, že se tito čmeláci budou pohybovat jen v uzavřeném prostoru skleníku a bude jim  zabráněno se šířit do přírody. To znamená, že v okamžiku, kdy hnízdo začne produkovat matky, musí se jim v tom zabránit a hnízdo i s čmeláky zlikvidovat. Pokud si je pořídíte a necháte je vyletovat do přírody, můžete ve snaze pomáhat přírodě škodit a ohrožovat původní druhy čmeláků.

Docela dobře se můžete dostat sami do problémů, pokud si takové čmeláky pořídíte a vystavit se trestně právnímu postihu.

Na našich Facebook stránkách Čmeláci PLUS  jsme popisovali případ, kdy zájmu o čmeláky zneužil prodejce, který právě takové čmeláky podával nic netušícím zákazníkům. Text doplněný řadou dokladů najdete ZDE
U tohoto prodejce, nyní probíhá  inspekce ČIZP (Česká inspekce životního prostředí).

Pokud si snad opravdu pořídíte takové hnízdo, dostanete rozvinuté hnízdo plné dělnic. Takto se produkují pro opylovací službu, aby mohly hned plnit svůj úkol. Jde tedy o hnízdo na vrcholu a vydrží vám 1 – 2 měsíce. Cena prodejce za takové hnízdo se pohybuje okolo 2 200,- Kč.

Předpokládáme, že se mezi vámi nenajde nikdo takový, kdo by se touto cestou vydal a vědomě škodil přírodě.

 

Čmeláci PLUS - Čmeláci pro opylovací službu ve sklenících

Čmeláci pro opylovací službu ve sklenících
Hnízdo v papírovém obalu
Foto web Producenta čmeláků

 

Čmeláci PLUS - Čmeláci pro opylovací službu ve sklenících

Čmeláci pro opylovací službu ve sklenících
Hnízdo v plastové schránce vyjmuté z papírového obalu
Foto web Prodejce čmeláků ČR

 

Závěr

Možností, jak obsadit úlek čmeláky je víc. Snažte se prosím dát přednost přírodě a čmelákům ze svého okolí před nákupem.

Jakmile získáte zkušenosti, budete schopni si již vybrat druhy čmeláků, které chcete usadit a pomáhat jim. Mohou to být méně běžné druhy čmeláků, není nutné chovat jen čmeláka zemního.

Chov čmeláků na zahrádkách získává stále víc na významu. Z koníčku a nadšení se postupně může stát způsob, jak vrátit přírodě alespoň část z toho, co jí  bereme a dlužíme.

Nesmíme společně dopustit, aby se z podpory přírody stala honba za výkony, penězi a businessem. 

Je to na nás všech, proto pojďme společně cestou pokory a podpory čmeláků a přírody.

Čmeláci PLUS - Čmelák a my

Čmelák a my
Foto A. Ungerová (2018)