Nebezpečné přípravky proti parazitům

Přípravky, kterými více uškodíte

Co se zde dozvíte ? 

 • Na trhu jsou preparáty, které mohou někteří chovatelé i v dobré víře doporučovat jako ochranu čmeláčích hnízd, ale které mohou uškodit i čmelákům a jinému hmyzu mimo cílovou skupinu nasazení.
  My je zde proto uvádíme a doufáme ve společný cíl, který spočívá v pomoci a nikoliv v naplnění vlastních chovatelských ambicí.

Aktuální seznam, podrobněji níže nebo kliknutím na odkaz:

EKOPOL, APIDEZ A BISANAR přípravky ve včelařství proti varroáze

 Proč jsou nebezpečné v chovu čmeláků?

 • Všechny uvedené preparáty jsou deklarované jako čisté biologické preparáty s účinnou sloužkou eterických olejů, které mají být účinné v prevenci varroázy u včel a zároveň mít i příznivé účinky na redukci výskytu parazitických roztočů u čmeláků.

 • Odběrem a testování uvedených preparátů ale Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv zjistil, že uvedené eterické oleje jsou jen zástěrkou a skutečná účinná látka ve všech těchto preparátech je FLUMETHRIN a to v koncentracích nikoliv stopových, ale přímo léčebných.

   

 • FLUMETHRIN je ektoparazitikum ze skupiny syntetických pyrethroidů. Flumethrin je součástí řádně registrovaných veterinárních léčivých přípravků určených k tlumení varroázy. Registrované přípravky s obsahem této látky jsou však pod přísnou kontrolou, a to s ohledem na jejich kvalitu, bezpečnost a účinnost, jsou vázané na lékařský předpis a jejich použití má být v souladu s platnou metodikou (odkazujeme na včelařství).

   

 • Neuvážené používání přípravků s flumethrinem (zde navíc zcela výrobcem zatajené a tedy mimo jakoukoliv kontrolu) se zvyšuje riziko vytvoření další rezistence roztočů na flumethrin.

   

 • Vliv na populaci čmeláků nebyl dostatečně testován, je však prokázané u včel, že flumethrin kontaminuje včelí med.
 • Firma klame spotřebitele a dodává na trh nebezpečný výrobek.
Nepoužívejte přípravky EKOPOL, APIDEZ a BISANAR v chovech čmeláků i jiného hmyzu.

Odkaz na zprávu ÚSKVBL zde

Doporučení:

K ochranně čmeláčích hnízd před parazity lze používat pouze eterické oleje, nikoliv syntetická parazitika. Doporučujeme proto chovatelům, kteří chtějí jít touto cestou přídatné ochrany, namořit si dýhu pomocí eterických olejů buďto vlastní produkce nebo prodávaných za účelem aromaterapie. Olejová složka ale nesmí přijít do kontaktu se čmeláky, pro riziko udušení (ucpání vzdušnic). Nejúčinnější prevencí je ale důsledná očista úlku před sezonou včetně vnitřních komponent úlu, kvalitní nekontaminovaná výstelka a ve fázi rozvoje (nikoliv v soliterní fázi) kolonie pravidelné důsledné kontroly s případnou obměnou výstelky v případě problémů s rozvojem hnízda.  Pokud se soliterní fáze nezadaří a chovatel znovu osidluje úlek, měl by předtím provést vyčištění úlu stejně jako po sezoně a to včetně sanace výstelky.

Zakázaný přípravek s flumethrinem

Rub balení

Zakázaný přípravek s flumethrinem

Zakázaný přípravek s flumethrinem

Jiná forma balení

Jiná forma balení