Extremní vlivy jara: mrazíky

Extrémní změny počasí na jaře a možná řešení

Čmeláci PLUS - Úlek na zasněžené zahradě

Úlek na zasněžené zahradě
Foto P. G. Gröbl (21/3/2020)

Úvod

Na jaře často dochází ke změnám počasí a někdy jsou tyto změny skutečně extrémní. Velmi často se ochladí a někdy i sněží a mrzne.

Situace se postupně zhoršuje a počasí se z důvodů klimatických změn prudce mění, výkyvy počasí jsou rok od roku horší.

Rané druhy čmeláků s rizikem poklesu teplot a počítají a současně i s tím, že to může ohrozit jejich časně z jara založená hnízda. Dává jim to ale jistou konkurenční výhodu, pokud jim tem risk vyjde, jsou včas u potravní nabídky a nemají tak velkou konkurenci. Je to proste jejich strategie.

Čmeláci, kteří hnízdí v zemi (třeba čmeláci zemní – Bombus terrestris), využívají toho, že zem má dobré akumulační vlastnosti. Pomalu se prohřívá, ale také pomalu prochládá. Výkyvy teploty tedy hnízdo tolik neohrozí a teplota v zemi na jaře již nepoklesne. Jistý vliv na teplotu v zemní dutině mají i tlení rostlinného materiálu, které nějaký stupeň teploty v dutině přidá.

Pokud se čmeláci usadí v úlku (čmelíně), je ale situace jiná. Úlek jim poskytne jistě příjemnější prostředí pro zahnízdění než z jara chladná zem. Pokud ale udeří jarní mrazy, úlek prochladne a hnízdo v něm je ohroženo.

Čmeláci PLUS -Extrémní poklesy teplot na jaře

Extrémní poklesy teplot na jaře

 

Jak je to s tepelnou izolací úlku

Vždy doporučujeme, aby byl úlek postaven z kvalitního materiálu, například z vrstveného dřeva o tloušťce stěn alespoň 20 mm a více. Sama dřevěná konstrukce ale nestačí, proto ji doporučujeme vybavit dodatečnou tepelnou izolací. Tu lze vytvořit vyložením vnitřku/vnějšku úlku polystyrenovými deskami  nebo řešit izolaci jako vnější, například dvojitými stěnami. Vzduchová izolace se jeví jako nejlepší řešení.

Vnější izolace je účinnější, ale není moc praktická a trvanlivá.

Je třeba si ale uvědomit to, že tepelná izolace sama o sobě úlek nezahřeje, stejně jako váš dům. Tepelná izolace jen zpomaluje změnu teploty. Pokud tedy úlek nebude vybaven aktivní regulací teploty, po čase se jeho vnitřní teplota srovná s okolní teplotou.

Úlek s dobrou tepelnou izolací prochladne/prohřeje pomaleji, úlek bez tepelné izolace rychleji. Svůj vliv na změnu teploty má i hmota úlku (konstrukce a vnitřní objem). I když dáte kolem úlku 10 cm polystyrénu, nebo ho zabalíte do slámy, stejně po čase  dojde k vyrovnaní teplot.

Nejhůř jsou na tom tedy malé úlky. Ty prochladnou/ohřejí se jako první – mají malý objem vlastní hmoty, malý vnitřní objem a málo výstelky. Kromě toho, že se do nich nevejdou hnízda většiny běžných druhů čmeláků,  jsou jejich tepelné vlastnosti  nevhodné. 

Proto nedoporučujeme malé úlky používat a naštěstí se už moc neprodávají.

Čmeláci PLUS -Úlek (čmelín) malý - nevhodný typ

Úlek (čmelín) malý – nevhodný typ
Foto web výrobce

 

Čmeláci PLUS - Úlek (čmelin) malý - nevhodný typ

Úlek (čmelín) malý – nevhodný typ
Foto web výrobce

 

Za jak dlouho prochladne úlek

Na tuto otázku se nedá jednoduše odpovědět, protože záleží na spoustě parametrů, hlavně na vlastnostech úlku, především jeho hmotě a tepelné izolaci.

Velmi zjednodušeně řešeno řešeno tak i  kvalitní tepelně izolované úlky srovnají svou vnitřní teplotu s okolím řekneme za 6 – 8 hodin, jak ukazují jednoduchá  měření. Tedy pokud je vynesete ven z teploty 20C, do této doby budou mít unitř teplotu exteriéru

Pokud tedy umístíte úlek ven, díky akumulaci tepla do své hmoty a tepelné izolaci nějakou dobu vydrží chránit v něm umístěné hnízdo. Pokud tedy nechcete aby hnízdo promrzlo, můžete se toho to pravidla držet jako určitého vodítka.

 

Vždyť ale přeci matky-královny čmeláků umí zahřívat svůj plod

Matky-čmeláků umí svůj plod zahřívat svým holým bříškem viz ZDE. Má to ale své limity.

Matka zakládá první generaci potomků v malé hnízdní komůrce. Tam se vejde jen ona a pouzdro s prvními vajíčky a pak plodem. Zde dokáže vytvořit teplotu 30°C. Přestože je úlek vybaven dobrou výstelkou, nedokáže komůrku vyhřát dlouhodobě a za všech okolností. Pokud je v úlku teplota pod bodem mrazu a to opakovaně, matka to většinou vydrží, ale plod prochladne. Pokud plod prochladne, tak se jeho vývoj zastaví a uhyne. Ne vždy dokáže matka naklást další vajíčka a často takové hnízdo opustí a další nezaloží – stane se s zní tzv. „bludička“.

Limitem je i nedostatek potravy, která v dlouhotrvajícím ochlazení může nastat. Matka si sice v hnízdní komůrce vytváří voskový pohárek na nektar (viz fotografie), ten ale není bezedný. Při nedostatku potravy v okolí pak nebude mít k dispozici nektar, který potřebuje jako zdroj energie na ohřev plodu a jako svou potravu. Bez pylu to nějakou dobu zvládne ale bez nektaru nikoli. Mimo jiné i proto nemá matka na začátku existence hnízda zásoby pylu ale právě nektaru.

Pokud je tedy matka sama (solitérní fáze) hnízdo nedokáže dlouhodobě nevyhřát. Proto je dlouhodobý pokles teploty vážným ohrožením plodu. Jakmile jsou v hnízdě dělnice, je přísun potravy plynulejší a také si hnízdo vytváří vetší zásoby nektaru/medu na překlenutí nedostatku. Některé druhy v prázdných kokonech ukládají zásoby pylu (pollen-storers – skladovači pylu).  Typickým příkladem je právě raný druh čmeláků čmelák zemní (Bombus terrestris). 

Naštěstí se ale rané druhy brzy z jara jen rozhlíží po hnízdišti a ve většině případů si matky hnízdo ještě nezačnou stavět.

Čmeláci PLUS - Matka čmeláka lučního (Bombus_pratorum) s voskovým pohárkem na nektar a prvními kokony

Matka čmeláka lučního (Bombus_pratorum) s velikým voskovým pohárkem na nektar (světlý útvar vlevo)a prvními kokony (vpravo)
Matka uhynula po otravě, nebo po útoku jiného čmeláka
Foto O. Hercog (12/2/2019)

Jak se na takovou situaci může chovatel připravit a jak má reagovat?

Základ úspěchu je v přípravě úlu před sezónou. Pokud máte kvalitní úlek s dobrou teplenou izolací, krátkodobé změny teplot po nějakou dobu vydrží.

Pokud ale poklesne teplota, pak ani tepelná izolace úlek neochrání a chovatel to musí řešit.

Pokud je úlek umístěn a uchycen tak, aby ho bylo možné snadno přenést, lze ho přenést do interiéru.

Nenutíme vás k tomu, úlek lze zakrýt a izolovat z vnější strany, ale tato řešení moc nefungují.

Určitě doporučujeme matce v úlku poskytnout příkrm v podobě cukerného roztoku (sirupu).

Jako vždy tak ani zde není nic černobílé. Pokud je matka silná, zdravá a hodně aktivní (biologicky), zvládne i větší poklesy teplot, než zde uvádíme.

Pokud matku zastihne chlad hned poté, co se nastěhovala do úlku a dosud v něm nemá svůj plod, tak prostě hnízdění přeruší. Úlek naoko opustí a nocuje v přírodě. Úlek jen občas navštíví a pokud se vrátí, tak až po oteplení.

Takže i zde jsou vzorce chování živých tvorů mnohem složitější a my jako chovatelé můžeme než čekat a dát jim podmínky, které využijí když budou chtít.

V dalším textu popíšeme strategie, které je možné použít.

Kdy začít s usazování matek do úlků

Matky-královny čmeláků většinou poznají, že něco není podle jejich gusta, a tak se usadit nechtějí. To může být důvod, proč se vám časně z jara usazení nemusí dařit, anebo se matky po ukázkovém orientačním letu do úlku hned nevrátí.

Pokud se matky teprve probudily z hibernace, a ještě nezačaly skutečně hledat, spíš se jen rozhlížejí. Navíc samy nejspíš cítí, že jejich čas teprve přijde a na zajímavé místo se vrátí později.

Doporučení:

 • Neusazujte matky hned z jara do úlků a raději vyčkejte na skutečně dlouhodobé oteplení
 • Díky ochlazení matky stejně nezačnou stavět hnízdo, pokud by se usadily a začaly klást vajíčka (někdy již po 3 dnech od trvalého usazení), mohl by to problém a bylo by potřeba řešit
 • Chápeme, že se to dá těžko vydržet. Když budete sledovat předpověď počasí, můžete svou strategii usazování přizpůsobit
 • Pokud předpověď počasí říká, že jsou před vámi noční mrazy a vy nemáte možnost na noc uklízet domů, matky raději neusazujte

Pokud už jste začali s usazováním matek

Pokud se vám povedlo matku královnu usadit a zabydlela se tam, gratulujeme! 

Pokud se ale ochladí a noční teploty spadnou, je to problém a chce to vaši pomoc.

Pokud jde o pokles teplot pod 5 °C a v přírodě souvislá sněhová pokrývka, je potřeba zasáhnout.

 

1. Pokud máte úlky prokazatelně prázdné, nebo jste se je ani nepokoušeli zabydlet

Postup:

 • Ukliďte úlek domů do sucha (chodba/veranda, atd), ať zbytečně nevlhne
 • Úlek nemusí být v pokojové teplotě, ale ani nemusí zbytečně promrzat
 • Vraťte úlek ven až v okamžiku, kdy se oteplí a matky čmeláků znovu začnou hledat hnízdiště
 • Nezapomeňte že pokud do úlku chcete  usadit matku, neměl by být chladný a vlhký. Jeho teplota by optimálně měla být  shodná jako teplota okolí

Doporučení

 • Velmi doporučujeme úlek otevřít a opatrně se podívat, jestli je skutečně prázdný  někdy se může stát, že se úlku usadí matka sama 

Riziko:

 • Pokud by v úlku přeci jen byla ukryta matka tak vyleze z úlku, najdete ji pak v interiéru a vypustíte ji ven na svobodu
Čmeláci PLUS - Úlky (čmelíny) připravené k osídlení

Úlky (čmelíny) připravené k osídlení
Foto O. Hercog (18/3/2020)

 

2. Pokud se vám matka v úlku zabydlela a staví si hnízdo

Pokud se matka zabydlela, tak létá do úlku a někdy i s pylovými rousky na zadním páru nohou.

Pohyb poznáte pozorováním nebo pomocí značky viz ZDE

Postup:

 • Po setmění uzavřete vletový otvor úlku, nejlépe zbroušenou korkovou zátkou, ta ve vletovém otvoru dobře drží (sklopení záklopky nestačí, prosvítá tam světlo a navíc by jí matka otevřela)
 • Úlek opatrně přeneste do interiéru
 • Uložte úlek jen do chodby/verandy kde nemrzne a nechte tam úlek zavřený (střechu)
  Ponechte úlek uzavřený (vletový otvor i střecha)
 • Pokud je úlek ve tmě, lze otevřít větrací otvor
 • Pokud jste si vyrobili ochrannou síťku a máte jí dle doporučení nasazenou, můžete z úlku ve tmě sejmout střechu, síťku překrýt hadrem a nechat ho vyschnout
 • Pokud je na světle, je nutné nechat větrací otvor uzavřený. Ve světle by se matka otevřeným větracím otvorem snažila odejít z úlku a vyčerpávala by se zbytečnými pokusy o únik.
 • Ponechte doma úlek jen po nezbytně nutnou dobu a poskytněte matce krmení – viz další text.

Upozornění

 • Pokud uklidíte úlek před setměním, matka může být na proletu
 • Neukládejte úlek s matkou do pokojové teploty, mohlo by nastat tepelný šok matky – když už tak jen postupně zvyšujte teplotu 
 • Pokud umístíte chladný úlek do teplé místnosti, moha by na jeho stěnách kondenzovat voda
 • Podobně platí pro návrat úlku do exteriéru

Riziko:

 • Pokud matka založila hnízdo a ty by venku promrzlo, došlo by ke ztrátě hnízda
 • Přenos obsazeného úlku je také riziko, ale pokud jste opatrní na otřesy a úlek nepřeklápíte, dá se to zvládnout
Čmeláci plus vychytávka pro chovatele čmeláků do čmeláčího úlu čmelín ochranná mřížka

Ochranná síťka nasazena na úlku.
Foto O. Hercog (2019)

 

Čmeláci PLUS - Matka čmeláka zemního na ochranné klapce

Matka čmeláka zemního (Bombus terrestris) na ochranné klapce
Jméno matky Bobina
Foto B. Klimešová (2019)

 

Čmeláci PLUS - Dělnice čmeláka zahradního (Bombus hortorum) u vletového otvoru úlku

Dělnice čmeláka zahradního (Bombus hortorum) u vletového otvoru úlku
Foto O. Hercog
(2/6/2019)

 

3. Pokud jste se do úlku pokoušeli zavést matku

Pokud jste do úlku již zkoušeli zavádět matku, ale nejste si jisti, zdali se matka do úlku vrací, (viz používání značky), postupujte podle bodu 2 jako by byl úlek obsazený = úlek přeneste do interiéru uzavřený.

Pokud venku nebude ležet souvislá sněhová pokrývka a maximální denní teploty vystoupí k 2-5 °C,  vracejte úlek během dne ven. Je totiž dost možné, že pokud se úlek matce zalíbil, může se k němu vracet a ověřovat si, že toto místo bude po oteplení k dispozici na zabydlení.

 

Čmeláci PLUS - Matka čmeláka lučního (Bombus pratorum) v zavaděči

Matka čmeláka lučního (Bombus pratorum) v zavaděči
Foto O. Hercog (20/3/2020)

 

Kdy vrátit úlek s čmeláky ven

To, že je úlek v interiéru, není pro čmeláky optimální, je jasné. Je to ale pokus, jak je v extrémním poklesu udržet naživu. Když je necháte venku na mrazu, tak to dopadne špatně.

Vždy v době ochlazení a nebo při úklidu úlku do interiéru doporučujeme čmeláky v úlku přikrmovat.

Protože záleží na moha podmínkách, nelze přesně stanovit teplotu v které čmeláky vrátit ven a kdy ne.

Zkuste se držet následujících vodítek a uzpůsobte svou strategii svým možnostem.

 • Nechte čmeláky doma jen po nezbytně nutnou dobu.
 • Nemá cenu vracet čmeláky ven když je mráz a venku leží sníh.
 • Jakmile se ráno/dopoledne oteplí a předpovídaná maximální teplota se přiblíží alespoň k 2-5 °C, vraťte je ven
 • Pokud je venku jasno a svítí slunce, čmeláci se díky němu prohřejí, jsou díky tomu aktivnější a snesou nižší teplotu. 
 • Teploty jsou spíš orientační. Hodně záleží na tom, v jakém stavu je matka:
  a) Pokud má založené hnízdo, pak dokáže být aktivní i ve 2 °C, zvláště pokud má matka plod a potřebuje shánět pyl. 
  b) Pokud matka ještě nezaložila hnízdo, buďto bude čekat v úlku a krmit se cukerným roztokem. Spíš ale vyletí ven a někdy se do úlku nevrátí. Příroda jí nenutí starat se o plod, tak se raději bude pohybovat venku
 • Počítejte ale s tím, že úlek do cca 6 hodin srovná svou teplotu s okolím, není dobře nechat prochladnout hnízdo pod 5 °C
  Proto doporučujeme nedávat úlek ven hned ráno, ale počkat až teplota trochu stoupne aby úplně neprochladl
 • Pokud se matka do úlku vrací a bude v něm nocovat, bude do setmění doma. Pokud bude v noci zase teplota nižší než 5 °C, je dobré úlek po setmění na noc uzavřít, umístit do interiéru a postup zopakovat
 • Doporučujeme podávat matce příkrm – sama se může rozhodnout zdali bude létat a nebo nikoli. 
 • Taková situace na jaře trvá jen pár dní = vydržte to
 • Pokud jste matku usadili před chladnými dny, dost pravděpodobně úlek opustí – nemá důvod b něm bez plodu zůstávat. Může se ale do něj po oteplení vrátit 

Je na každém chovateli jak se rozhodne a jakou strategii zvolí, protože přístupů existuje víc a neexistuje jeden jediný model a algoritmus jak ho popsat.

 

Čím a jak čmeláky nouzově přikrmovat

Pokud je chladno a v přírodě nedostatek potravy, je vhodné matku-královnu v úlku přikrmovat cukerným roztokem.

Čmeláci pár dní vydrží s cukerným roztokem místo nektaru, který potřebují jako palivo. Pyl potřebují také, ale pokud nemáte k dispozici čerstvý pyl od včelaře, nedá se nic dělat.

Pokud nemáte doma fruktózu (Fruktopur), použijte sacharózu (bílý řepný cukr). 

Rozmíchejte cukr v teplé vodě v poměru 1:1 do roztoku (sirupu).

 

Upozornění:

 • Nepoužívejte hnědý (třtinový) cukr, ten může čmelákům způsobit zažívací potíže.
 • Stejně tak nedoporučujeme přikrmovat naředěným medem, ten může obsahovat zárodky včelích chorob (ani včelaři svým medem včely nekrmí).
 • Postup krmení a přípravy cukerného roztoku (sirupu) jsme popsali ZDE 

Pro krmení lze použít malé krmítko a položit jej nahoru na výstelku, kde si ho matka sama najde.
V chladu se krmení nekazí a proto je ho možné dát trochu větší dávku, optimálně do krmítka ze zkumavky.

Krmítka jsme popsali ZDE 

 

Pokud máte vlastní mražený rouskový pyl nasbíraný na česnu úlku, lze ho dát na víčko od PET lahve nahoru na výstelku. S tím bychom ale doporučili počkat, není to tak nutné.

Můžete si pořídit pylové rousky od včelařů, ty ale budou na jen loňské.
Existuje zde možnost přenosu včelích chorob na čmeláky, proto pyl od včel na příkrm nedoporučujeme používat.

Čmeláci PLUS - Sladina na příkrm čmeláků - Fruktopur

Sladina na příkrm čmeláků – Fruktopur
Foto Internet

 

Čmeláci PLUS - Krmítko ze zkumavky - šikmá poloha

Čmeláci PLUS – Krmítko ze zkumavky – šikmá poloha
Foto O. Hercog

 

Čmeláci PLUS - Krmítko z víčka PET lahve - VHODNÉ

Krmítko z víčka PET lahve s vložkou z vaty

L

Čmeláci PLUS - Pyl ve víčku od PET lahve

Pylové rosky ve víčku od PET lahve

 

Kdy podávat matce příkrm

Obecně se nedoporučujme čmeláky krmit. Výjimku tvoří právě pokles teplot a nedostatek potravy. Pak je vhodné podat matce příkrm. Matka se sama rozhodne, jestli ho použije a nebo jestli vyletí ven pro čerstvou potravu. Praxe ukazuje, že matky raději vyletí ven, pokud není teplota pod nulou. Odolné alpské druhy čmeláků dokonce létají v teplotě hluboce pod nulou, ti s takovými podmínkami počítají a v tamní přírodě najdou zdroj potravy.

U nás doporučujeme v chladu přikrmovat.

Pokud máte úlek venku, není dobré ho venku otvírat, aby se ještě více se neochladil. Je tedy lepší ho zavřít a přenést do interiéru a nechat v klidu. Pak můžete matce podat krmení, třeba na noc.

Pokud je ale úlek venku dlouhodobě, je to v podstatě jedno, teploty budou prakticky totožné. Záleží na vašem úsudku a situaci.

Pokud byl/je úlek venku, matka v něm bude nejspíš ztuhlá a nevyletí. Krmítko položte na výstelku a úlek uzavřete střechou. Matka se postupně prohřeje a najde si krmení.

Upozornění:

 • Nerušte matku zbytečně
 • nenahlížejte jí do úlku jindy, než když jí dáváte příkrm.
 • nesnažte se hledat její hnízdní komůrku – je křehká a snadno se nenávratně poškodí
Čmeláci PLUS - Krmítko ze zkumavky - svislá poloha

Krmítko ze zkumavky – svislá poloha
Matka krmítko snadněji najde, ale pak je lepší krmítko odstranit a zakrýt dno výstelkou, aby tam čmeláci nekáleli (ilustrační foto)
Foto A. Votavová

 

Jak čmelákům doplnit příkrm

Pokud budete krmení doplňovat a matka bude v teple aktivní, bude mít možná tendenci z úlku vyletět.

Postup:

 • Doporučujeme doplnit krmení ve tmě (třeba v zavřené koupelně) a použít červené světlo (čelovka, svítilna z kola, folie na baterce), protože v červeném světle matka nevyletí.
 • Zhasněte a rozsviťte červené světlo.
 • Sejměte opatrně střechu úlku.
 • Pokud matka vyleze z úlku, opatrně ji odchytíte a vrátíte do úlku – nejlépe včelařskou výchytkou
 • Položte krmítko na výstelku a střechu zavřete.
 • Pokud  se obáváte že matka opustí úlek, udělejte to ve vaně

Poznámka:

 • Někdy se doporučuje dát krmeni k vyústění vstupní trubice v úlku. Má to svůj smysl, matka ho snáze najde. Znamená to ale, že u vyústění trubice není výstelka 
 • Považujeme za lepší řešení mít celý úlek vyplněný výstelkou tak, aby čmeláci nekáleli na dno a roznášeli to po hnízdě
 • Stejně tak považujeme za lepší řešení, když je v úlku kompaktní masa výstelky, která tak tvoří lepší tepelnou izolaci hnízdní dutiny v ní vytvořené

Jak úlek s čmeláky vrátit ven

Jak jsem psali, přenos úlku do interiéru je krajní nouzové řešení. Proto jej doporučujeme vrátit zpět hned, jakmile do bude možné.

Vodítka na to kdy vrátit úlek ven jsme popsali  ZDE.

Postup:

 • Vložte do úlku dávku cukerného roztoku (viz postup výše)
 • Úlek opatrně přeneste na původní místo a odstraňte uzávěr vletového otvoru
 • Matka po čase vyletí, nejspíš udělá malý orientační let (diví se, že se nedostala ven jak chtěla), měla by pak normálně pokračovat v hnízdění a proletech podle venkovní teploty
 • Pokud jste jste jí dali do úlku cukerný roztok v krmítku, sama se rozhodne létat/nelétat ven
 • Hlídejte ale dál teplotu a nenechte úlek zbytečně prochladnout pod 5 °C 
 • Myslete na to teplota úlku se srovná s okolím do 6-8 hodin a podle toho vrácení úlku ven plánujte

Dodatečná vnější izolace úlku

Můžete se pokusit obsazený úlek izolovat dodatečnou vnější izolací.
Jak jsme psali, není to plnohodnotné řešení a náhrada topení. Jen to poskytne úlku větší šance a zpomalí to prochladnutí.

 

Postup:

 • Zakryjte úlek z vnější strany deskami, další izolací polystyrenu, nebo jiným izolačním materiálem jako je seno, sláma, deky, atd.
 • Tuto izolaci překryjte voděodolnou folií (igelitový ubrus atd) a tu upevněte kameny proti ulétnutí.
 • Izolaci ale řešte tak, aby se nezměnil pohled na úlek ze strany klapky. Tím bohužel nebude izolovaná čelní stěna. Pokud pohled na úlek změníte, matka čmeláka ho již nemusí najít.
 • Pokud se rozhodnete riskovat a izolovat čelní stranu, tak to udělejte v noci tak, aby matka po opuštění úlku udělala orientační let a nový vzhled si zapamatovala. 
 • Můžete tomu pomoci a orientační let matce vnutit – stačí nechat uzavřený vletový otvor i po rozednění. Jakmile matka vyletí, mela by reagovat na uzavření a udělá nový krátký orientační let, aby zjistila, co se stalo. Tím by si měla novou situaci zapamatovat. 

 

Berte to prosím jako krajní variantu pro případ, že nemáte jiné řešení.

Čmeláci PLUS - Nouzové zakrytí úlku čmelína) dodatečnou tepelnou izolací

Nouzové zakrytí úlku čmelína) dodatečnou tepelnou izolací
Foro M. Bradová (21/3/2020)

 

Nerušit zbytečně

Velmi prosíme všechny zvídavé chovatele, kromě situací přenosu a krmení, nerušte matku v úlku.

Všechny výše popsané akce ji ruší až na samou hranici tolerance. Jakékoli další kontroly a nadbytečné nahlížení do úlku jsou zbytečné a mohou být poslední kapkou, aby matka uletěla.
Známe případy, kdy se takovým zbytečným nahlížením přesně toto stalo …

 

Matka úlek opustila a nevrátila se do něj

Šance na to, že matka takovou krizi překoná závisí na mnoha faktorech. Někdy se stane, že úlek opustí a nevrátí se do něj.

V takové případě doporučujeme ponechat úlek s otevřenou klapkou a venku na noc zavírat a uklízet do interiéru, jako by tma matka byla.

Až se oteplí a poklesy teplot pominou, nechte úlek venku a do vletového otvoru vložte značku.

Čekejte alespoň 3 dny, než se pokusíte úlek obsadit novou matkou. Šance, že se ta „vaše“ matka vrátí tu je a naděje umírá poslední, nebo alespoň za ty 3 dny.

Závěr

 • Chápeme, že přenášení úlku do interiéru není optimální varianta a má svá rizika.
 • Pokud se vám do toho nechce, řešte to alespoň dodatečnou tepelnou izolací úlku.
 • Pokud to ale nebudete nijak řešit, osud hnízda je zpečetěn.
 • Celá solitérní fáze matky je velmi kritická a matka snadno hnízdo opustí. Proto pokud se pustíte do výše uvedených prací, snažte se být maximálně opatrní, a kromě přenosu úlku a krmení, matku nerušit například dalším pozorováním. 
 • Musí vám stačit značka,do úlku nevstupujte. Pokud budete matku zbytečně rušit, může to být ona poslední kapka do poháru její trpělivosti. Proto matku nerušte a už vůbec se nesnažte najít její hnízdní komůrku
 • Po oteplení počkejte a dejte matce šanci na návrat. I pokud úlek opustí, může se vrátit. Dejte jí po oteplení 2-3 dny času
 • Pokud o matku snad skutečně přijdete a nemáte úlek vybavený vnitřní izolací (vnitřní prostor a střecha), doplňte si izolaci a teprve pak pokračujete v usazování. Chladné počasí může přijít i v květnu!

Je na každém chovateli jak se rozhodne a jakou strategii zvolí, protože přístupů existuje víc a neexistuje jeden jediný model a algoritmus jak ho popsat.

 

Držíme moc palce, ať se vaše matičky v úlcích dočkají oteplení, jejich rodiny se úspěšně rozrostou a jejich dcery dožijí lepších časů.

Tak vidíte, že chov čmeláků je radost, ale občas i adrenalin a nervy. Pokud jste se ale rozhodli pro chov, tak jste přijali i určitou odpovědnost a je správné se starat. Vždyť je to stejné jako s ostatními domácími mazlíčky, kde to děláte také a rádi. Čmeláky naštěstí nemusíme očkovat a vozit k veterináři na kontroly.