Ochrana čmeláčího úlu před mravenci

Způsoby bioochrany úlku před mravenci a jiným lezoucím hmyzem

Co se zde dozvíte

 • Proč jsou mravenci pro hnízdo čmeláků nebezpeční
 • Jak působí v hnízdě
 • Jak se tomu lze bránit

Datum poslední aktualizace: 16/2/2024

Čmeláci PLUS - V kostce - Foto Internet

V kostce / In a nutshell

 • Mravenci znamenají nebezpečí: některé druhy mravenců dokážou hnízdo zlikvidovat – pyl, nektar i larvy. Některé druhy hnízdu neublíží
 • Stačí malá chvilka: pokud se mravenci rozhodnou hnízdo vyloupit, stačí jim na to chvilka
 • Úlek je nutné chránit: aby se mravenci nedostali do úlku pro čmeláky (čmelín), je nutné jim vytvořit překážky
 • Je to snadné: vytvořit překážky je snadné, vyžaduje to ale pečlivost
 • Bez pravidelné kontroly opatření nemusí být účinná: kontrolujte, že vytvořené překážky jsou účinné – stačí jedno stéblo trávy, nebo větvička a mravenci si najdou cestu do úlku

English Abstract

 • Ants are a danger: some ant species can destroy the nest – pollen, nectar and larvae. Some species will not harm the nest
 • It only takes a moment: if ants decide to rob a nest, they only need a moment
 • The hive must be protected: to prevent ants from getting into the bumblebee hive, barriers must be created
 • It’s easy: creating barriers is easy, but it requires care
 • Without regular checking, the measures may not be effective: check that the barriers created are effective – just one blade of grass or twig and the ants will find their way into the hive

Úvod

Některé druhy mravenců jsou účinným likvidátory čmeláků. Pokud nalezenou cestu do úlku, odnášejí čmelákům zásoby medu a také jejich larvy.
Často jsou v hnízdě tak obtížní, že čmeláci úlek (čmelín) opustí (počáteční fáze hnízda), nebo hnízdo oslabí a čmeláci ho opustí, nebo v něm dožij bez potomků.

Mravence někdy zajímá jen pyl na česně a do hnízda nemusí nutně proniknout. Jsou dokonce zaznamenány případy, kdy mravenci bydleli v hnízdě čmeláků jako podnájemníci
Známé případy napadení hnízd čmeláků mravenci jasně říkají  – chraňte úlky před vniknutím mravenců.

Výzva:
Pokud vaše hnízdo napadli mravenci a máte fotografie napadení, pošlete nám je prosím k použití na těchto stránkách. Naše adresa je info@cmelaciplus.cz 

Více se o mravencích, jako o parazitech čmeláků, dozvíte v kapitole o parazitech a nepřátelích čmeláků (připravujeme).

Je tedy potřeba zamezit mravencům v přístupu do hnízda a to vytvořením ochrany proti mravencům.
Toho lze dosáhnout jedině tak, že mezi úlkem a jeho okolím vytvoříte pro mravence neprostupné zóny na všech přechodových můstcích.  Přechodovými můstky se myslí místa, jako jsou nožičky úlku, stojan, závěsy a další části konstrukce úlku, například i savý hadr, který se nedopatřením dotýká zdi, nebo větve a stvoly trávy které se dotýkají úlku.

Ochrana musí vždy splňovat tyto požadavky:

 • Bezpečnost pro čmeláky a jiný volně se vyskytující hmyz – čmeláci, ale i jiný blanokřídlý hmyz se nesmí v pasti zachytit a zahynout v ní.
 • Trvanlivost,  tedy, aby ochrana fungovala co nejvíce bez závislosti na nás, chovatelích – je třeba brát v úvahu rizika spojená s vysycháním nebo naopak snížením účinnosti za horka nebo deště.

Tato opatření spolehlivě chrání čmeláky před veškerým lezoucím hmyzem jako jsou mravenci, tedy také před kodulkami (Mutillidae) a škvory ((Dermaptera).

Pozor:
 • Přestože si vytvoříte dobrou ochranu proti mravencům, nemáte vyhráno – často se zapomíná na to, že větve i stébla trávy, které se dotýkají úlku, mohou vytvořit přechodový můstek, po kterém mohou mravenci do úlku vniknout.
 • Každou ochranu proti mravencům a lezoucím hmyzu je nutné pravidelně kontrolovat a v případě potřeby obnovovat.
 • Pokud použijete ochranu kapalinou (voda/olej) tak zvolte takového řešení, aby kapalina nevysychala a nevzlínala do konstrukce úlku  – viz další text
Čmeláci PLUS - Ochrana úlku proti mravencům - mravenci

Ochrana úlku proti mravencům – mravenci
Foto Internet

Čmeláci PLUS - Ochrana úlku proti mravencům - mravenci na česně

Ochrana úlku proti mravencům – mravenci na česně
Foto O.Hercog

V dalším textu uvádíme možná řešení těchto požadavků podle způsobu umístění úlku.

Budeme rádi, když nám napíšete o svých řešeních, rádi naše doporučení o ty vaše osvědčená doplníme.

Možná se na úvod podívejte, jak to vypadá, když se do hnízda čmeláků vypraví mravenci. Některé druhy mravenců hnízdu čmeláků neškodí, jiné je zlikvidují. Těžko odhadnete, jaký druh mravenců bydlí v okolí vašeho úlku a proto doporučujeme aplikovat doporučená opatření jako prevenci.

Video nám poskytla Petra Hersemeier, natočila ho  v dubnu 2020 v Düsseldorf. V tomto případě šlo útok mravenců z rodu lasius. 

Úlek umístěný na zemi, nebo na vyvýšené podložce

Nejčastější, ale nikoli ve všech ohledech nejvhodnější umístění úlku (nejen z pohledu ochrany proti mravencům) je umístění na zemi.

Řešení:
 • Někteří výrobci již úlky s takovým řešením dodávají a proto do dna úlku zapustí matice atd. pro umístění šroubů. Není ale problém si takové nožičky vytvořit i sami.
 • Vytvořte na korpusu úlku nožičky ze šroubů / vrutů.
 • Pokud chcete využít šrouby, použijte nábytkové matice. Ty vypadají jako velký vrut, ale mají vnitřní metrický závit. Do něj zašroubujete šrouby. Velmi pohodlně pak ustavíte úlek do roviny. 
  Jedná se o stabilnější řešení a vydrží dlouho funkční i při manipulaci s těžkým úlkem.
 • Můžete použít i silnější vruty s plochou hlavou. Ty zašroubujete do rohů spodní desky čmeláčího úlku . Má-li úlek slabé dno 2-2,5 cm, je vhodnější šroub zašroubovat do 3-5 cm silného hranolku a ten pak připevnit ke dnu pomocí vrutů.  
  Toto řešení je funkční, ale ustavit olej do roviny je složitější.
 • Úlek pak postavte nožičkami do nádobek – plechových, nebo plastových mističek, víček od PET lahví, lékovek, malých hrníčků atd.
 • Nádobky by měly být naplněny nejedlým olejem, hustým tekutým mýdlem, mazlavým mýdlem, Chemstopem atd – prostě, materiálem, který mravenci nepřejdou, nebo se na něj přilepí.
 • Pokud použijete Apilanol,  mravenci se do takov0ho místa nepřilepí, překážku ale nepřekonají. Tento ekologický materiál používají včelaři. 
 • Vhodné jsou nádobky, ve kterých přilétající čmeláci olej nevidí, tedy vyšší a užší (lékovky/hrníčky). Stejně tak je dobré misky skrýt pod půdorysem úlku, kde je čmeláci neuvidí, kde na ně neprší a kde tak snadno nevyschnou.
  Tekutina ale poměrně rychle vysychá a je třeba jí doplňovat.
 • POZOR – nevhodné nádobky (velké) se mohou stát pastí na čmeláky.
 • Velmi dobře se osvědčuje naplnit misky Chemstopem, který stačí jednou až dvakrát za sezónu doplnit. Apilanol vám vydrží jednu sezónu
 • Nehodí se velké misky, které nejsou zakryty půdorysem úlku – čmeláky láká třpyt hladiny tekutiny a mohou se tak v misce utopit, nebo se přilepit.
  Díky tomu, že nejsou misky zakryty, rychleji vysychají, nebo do nich naprší a účinnost ochrany se ztrácí.
 • Nepoužívejte vodu, rychle vyschne.
 • Nepoužívejte ale nejedlý olej tam, kde se k němu dostanou například domácí mazlíčci a zvířata ze zahrady (např. ježci).
 • Nepoužívejte jedlý olej, ten spíše mravence přiláká.
 
 
Čmeláci PLUS - Apilanol - Foto Internet

Apilanol
Foto: Foto Internet

Chemstop materiál pro vytvoření lepivé vrstvy nanášením pro čmeláčí ochranu

Materiál pro vytvoření lepivé vrstvy nanášením – Chemstop

Pokud umístíte nožičky úlku dále pod dno a pokud jako náplň použijete Chemstop/Apilanol, vytvoříte  funkční a bezpečné řešení. Jedna náplň vydrží víc jak jednu sezónu a riziko, že se zde přilepí čmeláci je minimální.  

Čmeláci PLUS - Ochrana proti mravencům z víčka PET lahve - náplň Chemstop Foto O. Hercog 4/2021

Ochrana proti mravencům z víčka PET lahve – náplň Chemstop
Foto O. Hercog 4/2021

Další alternativní řešení

 

 

Čmeláci PLUS - Ochrana proti mravencům úlek na zemi

 Ochrana proti mravencům úlek na zemi
Foto J.Čížek

 
 
 
Čmeláci PLUS - Ochrana úlku proti mravencům - úlek na zemi

  Ochrana úlku proti mravencům – úlek na zemi. 
Nádobky jsou ale poměrně velké, menší jsou lepší
Foto D. Mesko

Čmeláci PLUS - Ochrana úlku proti mravencům - úlek na zemi - jedlý olej jako krmítko mravenců

Ochrana úlku proti mravencům – úlek na zemi – jedlý olej jako krmítko mravenců
Do víček raději doporučujeme trvanlivější materiál typu Chemstop, ten mravenccům nechutná „-) Foto Š.Vácha

 
 
 
 
 
 

Úlek na zdi

Úlek na zdi ve výšce 100 cm a výše mravenci také mohou objevit a z hnízda si udělat krmítko. I zde je tedy nutné řešit ochranu proti mravencům.
Nezapomeňte že mravenci  se často pohybují po zdi domu, garáže či kůlny, kam svůj úlek umístíte. Jeden osamělý průzkumník může přivolat strávníky do úlku.  

Řešení:
 • Na příčnících (tedy tam kde je úlek zavěšen či připevněn) je nutno vytvořit zábranu proti mravencům.
 • Nejlépe když obvod příčníku obtočíte lepicí páskou a na tu pak  po celém obvodu nanesete lepivou vrstvu z Chemstopu/Apilanolu.
 • Existují i repelentní přípravky nabízené např. pro včelaře, jejich účinnost ale nemáme v praxi ověřenou.
 • vždy dbejte na to, aby se na na ochranu proti mravencům nepřilepili mravenci / ptáci
 
 
 
Čmeláci PLUS - Ochrana proti mravencům - úlek na závěsech na zdi

Ochrana proti mravencům – úlek na závěsech na zdi
Foto O.Hercog

Čmeláci PLUS - Ochrana úlku proti mravencům - úlek na zídce plotu

Ochrana úlku proti mravencům – úlek na zídce plotu.
Foto O.Hercog

Čmeláci PLUS - Ochrana proti mravencům - úlek na závěsech na zdi

Ochrana proti mravencům – úlek na závěsech na zdi
Foto O.Hercog

Čmeláci PLUS - Lepivé pásy na ochranu úlku

Lepivé pásy na ochranu úlku

Někteří výrobci již začali dodávat řešení pro zavěšení úlků na zeď. Řešení na fotografii je designově velmi hezké, vypadá robustně  a jistě bude sloužit svému účelu, ale…

Nedovoluje úlek sejmout ze zdi, provést kontrolu hnízda a případný zásah v interiéru, což může být během sezóny trochu problém.

Výrobce na svém webu zatím neuvádí jak řešit ochranu proti mravencům, předpokládáme že ho později doplní. 
Můžete si ale ochranu ale vytvořit podobně – namazat obvod držáku Chemstopem/Apilanolem, nebo ho opatřit lepivým pásem. 

Vzhledem k tom, že je držák pevně přichycen, bude to trochu složitější. Pomůže ale podložit držák například větší maticí mezi zeď a držák) a díky tomu pak můžete chránit celý jeho obvod. 

Praktické ženy typu Alenka Votavová doporučují ještě jednodušší řešení: 
Ustřihnete si kus lepivého pásu tak, aby byl větší než závěs. Pás dejte pod závěs na zeď/stěnu a teprve pak závěs přišroubujte. V případě, že se chcete zapatlat  🙂 a šetřit stěnu, dejte pás mezi úlek a závěs. 
Pokud bude lepivý pás přesahovat závěs, mělo by to mravencům také zabránit v průniku do hnízda.
Zatím jsme to nezkoušeli, ale v principu by to mělo fungovat.

Pokud se vám to osvědčí, pošlete nám prosím fotografii k doplnění návodů.

Pokud by vám mělo vadit, že se snad zalepí fasáda domu, řešte to jiným způsobem.

Čmeláci PLUS - Zavěs komerčně vyráběného úlku

Zavěs komerčně vyráběného úlku
Foto web výrobce

 
 
 
 

Úlek umístěný na stojanu

Pokud jste zvolili umístění úlku na stojanu, je ochrana proti mravencům snazší.  

Řešení:
 • Jako vhodné se jeví použít Chemstop, kterým natřete místa, kudy by mravenci mohli proniknout do úlku (přechodové můstky).
 • Podobně lze využít lepivé pásy na hmyz, případně repelent proti hmyzu.
 • Vhodné je vytvořit na stojanu misku, kolem celého obvodu stojanu (trubka).
 • Na stojanu z trubky vytvořte misku z plechu či plastu a tu naplňte tekutinou, kterou mravenci neprojdou. Lze použít nejedlý olej, mazlavém mýdlo, Chemstop atd.
 • Místa s lepivou vrstvou  nebo misku s kapalinou je nutné zakrýt tak, aby na ně nepršelo a aby se na ně čmeláci nepřilepili.
  Tím, že je nádobka umístěna až pod úlkem, neprší na ní, nesvítí na ní slunce a tak v ní kapalina / náplň vydrží déle.
 • Vytvořte raději misku hlubší, ale s malou plochou hladiny – mravenec ji nepřekoná, ale zároveň se v ní nezachytí čmeláci či jiný náhodný hmyz. (viz fotografie)
 
Moc hezké řešení nám poslal Rosťa. Uvádíme jeho doslovný popis a fotografie, které popis doplňují.
Rosťa je pečlivka, proto připravil mravencům doslova překážkovou dráhu (víceúrovňovu ochranu).
Pozn ČM+ – Já být mravenec tak při pohledu na toto nepřekonatelnou obranu úlku spáchám sebevraždu skokem z kopretiny… „-)  

Tento čmelín stojí na klasickém plotovém sloupku. Čmelín je spojen se sloupkem patkou. Jako první překážku musí mravenci zdolat nástrahu v podobě lepící pásky na ochranu stromků. Nejvhodnější je oboustranná.
Další nástraha na ně čeká v podobě olejového příkopu – použil jsem vyšší kulatou krabičku od vitamínů, kde jsem odstranil víčko, seřezal zkosený horní okraj, dno provrtal vykružovákem stejného průměru jako má sloupek.
Takto hotový polotovar jsem nasunul zespodu sloupku.
Vzniklé netěsnosti na místech, kde dochází ke styku sloupku s krabičkou, se musí utěsnit. Lze použít voděodolné tmely, popř. montážní lepidla. No a pak už nezbývá než naplnit kelímek vhodnou tekutinou. Já použil vyjetý olej ze sekačky, ostatním zvířatům to smrdí.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že mravenci tyto nástrahy nikdy nepřekonali, ani se o to ani moc nesnažili. Navíc se jedná o celosezonní bezúdržbové řešení.

 
 
Čmeláci PLUS - Ochrana proti mravencům úlek na stojanu

 Ochrana proti mravencům úlek na stojanu
Foto Rosťa Kýros

Čmeláci PLUS - Ochrana proti mravencům úlek na stojanu - detaily

Ochrana proti mravencům úlek na stojanu – detaily
Foto Rosťa Kýros

Kontroly

Během kontroly úlku je potřeba kontrolovat více věcí, jak popíšeme v kapitole <Běžné kontroly úlku – připravujeme >.

Při kontrole ochrany proti mravencům ověřte,  že:

 • Kapalina / náplň misek nevyschla, není zalita vodou, plná hmyzu, nebo jiného materiálu.
 • Lepivé pásy nejsou vyschlé, zanesené hmyzem, nebo jiným materiálem.
 • Ochrana mravencům není z nějakého důvodu nebezpečné obyvatelům úlku.
 • Úlek se žádnou svou částí nedotýká místa, kterým by mohli mravenci ochranu obejít (například savý hadr se dotýká růžkem zdi).
 • Pozorujte chvíli okolí úlku a pohyb mravenců, jestli nezahlédnete, že směřuji od a k úlku.