Řešení pro zvedání záklopky

Řešení pro zvedání - spouštění záklopky klapky

Co se zde dozvíte

 • Proč má ochranná klapka řešení pro spouštění záklopky (plastového dílu klapky)
 • Proč je to důležité
 • Jaké jsou možná řešení
 • Kdo jsou to  to kolíčkáři  a kdo špejlaři

Původní příspěvek byl publikován na FB Čmeláci PLUS 12/3/2019

 

 

Čmeláci PLUS - Ochranná klapka zanesená pylovými rousky a voskem

Ochranná klapka zanesená pylovými rousky a voskem
Foto O.Hercog

  

Proč má ochranná klapka záklopku

Ochranná klapka vychází z principu navrženého A. Krenzem, zdokonaleného M. Stuchlem. 

Čmeláci PLUS se ochranné klapce, jako důležitému prvku ochrany úlku, věnují delší dobu a průběžně testují další zlepšení. Jsme rádi, že je výrobci postupně přebírají  do výroby a máte je k dispozici. 

O klapce, o jejích vylepšeních a jejích dalších úpravách se dočtete ZDE (připravujeme)

Základním dílem klapky je záklopka. Ta uzavírá vletový otvor.

Pokud si obyvatelé úlku na záklopku zvyknou, nadzvednou ji a prosmýknou se pod ní. Klapka se pak za nim zavře.

Pokud se do úlku budou chtít dostat náhodní návštěvníci, chybí jím zkušenosti a záklopka je ve většině případů odradí – neumí ji nadzvednout.

Záklopka odradí většinou matky-královny, které hledají hnízdiště a úlek náhodně najdou. Většinou odradí i pačmeláky, byť jsme zaznamenali případ, že i čmelák klapku prošel společně s dělnicemi. Klapka dobře odradí samičku zavíječe čmeláčího (Aphomia sociella), parazitické mouchy (např Brachycoma devia) atd.

Aby klapka úlek chránila, musí být brzy po zabydlení ulku matkou-královnou záklopka sklopena.

Když je matka – královna je na počátku solitérní fáze (do narození první generace dělnic), je poměrně citlivá na vyrušení. Proto záklopku nelze  spustit najednou, ale  musí se sklápět a přivírat postupně. Díky tomu si čmelák na klapku během 2-3 dní zvykne a klapkou prochází hladce.

 

Myslete na to, že pokud chcete aby by úlek chráně před parazity čmeláků, nebo v době kdy matky-královny pozdějších druhů  hledají  hnízdiště, musí být záklopka sklopena.

Zde je vidět jak čmelák zvedá záklopku – vsune pod ní hlavu, pak trup, záklopku nadzvedne a proklouzne pod ní,

Musí si ale na zvyknout. Záklopku musíte pomalu přivírat/spouštět, on si zvykne na dotek záklopky a naučí se jí procházet.

Čmeláci PLUS - Ochranná klapka - vstupující čmelák skalní (Bombus lapidarius)

Ochranná klapka – vstupující čmelák skalní (Bombus lapidarius) Foto http://www.wildbienen.de

Jak spouštět záklopku – řešení

Postup na spuštění záklopky najdete ZDE (připravujeme).

Spouštění klapky je pro chovatele čmeláků (čmelákáři) až tak zásadní, že je rozděluje na 4 základní a nesmiřitelné tábory a to podle toho, jaké řešení používají. 😊

 

 Pro demonstraci řešení byla použit prototyp úpravy klapky navržené O. Hercogem v roce 2018 (závěs z UHELONU). Klapka prošla testy a je nyní vyráběná jedním z výrobců úlků a potřeb pro čmeláky.
O úpravě starší klapky se dočtete ZDE (připravujeme). 
 
Kolíčkáři

Ti spouštějí a štelují klapku pomocí prádelního kolíčku. 
Není to tak přesné, ale zase je to velmi rychlé a velmi operativní.
Například lze klapku pomocí kolíčku rychle zavřít, když chcete krátkodobě zavřít obyvatel úlku uvnitř a očistit česno.

Popis:

 • Kolíček vhodné velikosti přichytíte za bočnici (postranní plastový díl klapky), kde je stále připraven.
 • Pokud je záklopka zvednuta (vletový otvor otevřen), kolíček ho jistí v horní poloze.
 • Pokud záklopku postupně spouštíte, kolíček uchytíte za bočnic a záklopku tak přizvednete podle potřeby.
 • Pokud chcete záklopku uzavřít, spustíte záklopku a kolíček zaklapnete na boční díl tak, je záklopka kolíčkem přitisknuta na tělo klapky a čmeláci jí nenadzvednou.

 

Výhody:

 • Nemusíte nic vyrábět, jen si vybrat kolíček vhodné velikosti
 • Nepřijdete do kontaktu s čmeláky, když seřizujete výšku záklopky
 • Velmi operativní řešení na zavírání/otevírání záklopky

Nevýhody:

 • Chcete to trochu cviku, než se naučíte nastavit záklopku do požadované polohy

 

Čmeláci PLUS -Řešení pro zavírání klapky kolíček

Řešení pro zavírání klapky- kolíček
záklopka zvednuta
Foto O. Hercog (2019)

Čmeláci PLUS -Řešení pro zavírání klapky kolíček

Řešení pro zavírání klapky- kolíček
záklopka přizvednuta
Foto O. Hercog (2019)

Čmeláci PLUS -Řešení pro zavírání klapky kolíček

Řešení pro zavírání klapky – kolíček
Foto O. Hercog (2019)

Špejlaři

Ti si vyrobí na straničce klapky dírky, kam vkládají špejli/dřívko/šroubek.

Je to jednoduché, operativní, ne moc přesné, leč účinné

Popis:

 • Pokud vaše klapka není na toto řešení připravena od výrobce, vyvrtejte do bočnice otvory tak, aby do nich šla vložit špejle, zašroubovat malý vrut
 • Otvory udělejte tak, aby bylo možné klapku postupně spouštět. Důležité je mít otvory rozmístěné tak, aby šlo klapku spouštět po malých částech od výšky 10mm (mezera mezi záklopkou a tělem klapky) až do úplného zavření.

Výhody:

 • Snadné seřízení záklopky
 • Symetrické seřízení záklopky

Nevýhody:

 • V bočnici je potřeba vyvrtat více otvorů, aby bylo možné záklopku rozumně seřizovat zvláště v závěrečné a nejcitlivější fázi
Čmeláci PLUS - Řešení pro zavírání klapky - špejle

Řešení pro zavírání klapky – špejle
záklopka zveduta
Foto O. Hercog (2019)

Čmeláci PLUS - Řešení pro zavírání klapky - špejle

Řešení pro zavírání klapky – špejle
záklopka přivřena
Foto O. Hercog (2019)

Čmeláci PLUS - Řešení pro zavírání klapky - špejle

Řešení pro zavírání klapky – špejle
Foto J. Černý (2019)

Šroubkaři

To jsou typičtí technici. Vybavili svou klapku šroubky a štelují po desetinách milimetrů.

 

S tímto zajímavým řešením přišel výrobce úlků v ČR. Umístil pod vletový otvor jeden vrut, kterým se dá záklopka velmi přesně nastavovat. (viz fofo).

Snažíme se ho od roku 2018 přesvědčit, že tento vrut vadí čmelákům ve vstupu a je potřeba vruty použít dva umístit co nejvýše, nejlépe na úroveň osy vletového otvoru, kde čmelákům nevadí.
Snad tuto změnu přijme a své jinak vcelku dobré klapky upraví tak, aby lépe sloužily (stav k 2/2020).

Další významný výrobce ochranných klapek toto řešení přijal a od roku 2019 ho prodává.

 

Úpravu starších klapek si ale můžete snadno provést sami – viz náš návod

Čmeláci PLUS - Řešení pro zavírání klapky vruty

Řešení pro zavírání klapky vrutem pod vletovým otvorem
Doporučujeme nahradit dvěma vruty ve výši vletového otvoru/jeho osy
Foto web výrobce

 

Úprava komerčně dostupné klapky – doporučujeme

 • Sejměte z klapky bočnice
 • Zvedněte záklopku
 • Na spodním okraji vletového otvoru / v ose vletového otvoru si tužkou naznačte vodorovnou linii
 • Po stranách vletového otvoru vyvrtejte otvory pro malý vrut – vrtejte kolmo na rovinu těla klapky
 • Použijte vrut do dřeva o průměru cca 2,5 – 3 mm o délce cca 15 mm se zápustnou hlavou
 • Větším vrtákem vytvořte zahloubení pro hlavu vrutu tak, aby byla hlava vrutu po zašroubování v rovině těla klapky.
 • Vruty několikrát vyšroubujte a zašroubujte, aby hladce chodila
 • Namontujte zpět bočnice
 • Vyzkoušejte funkčnost klapky

Popis:

 • Pro zajištění záklopky v otevřené poloze použijte kolíček, nebo šroubek/špejli v bočnici
 • Pro jemné spouštění (přivírání) nejprve vyšroubujte vruty do výšky cca 10 mm – symetricky, tedy stejně na obou stranách
 • Spusťte záklopku, dosedne na hlavy vrutů
 • Vruty pak postupně po krocích zašroubujete do těla klapky a tím se zdvih záklopky zmenší.

Upozornění

 • Vruty doporučujeme zašroubovat vždy na stejnou výšku, aby se záklopka nepříčila a čmelák jí spolehlivě zvedal a ona se pak sama zavírala

Výhody:

 • Velmi jemné nastavení záklopky

Nevýhody:

 • Začínající chovatel může mít zpočátku obavu z kontaktu se čmeláky
 • Pokud použijete klapku s jedním vrutem pod vletovým otvorem, bude vrut vadit pohybu čmeláků a ti se mohu o ostrou hlavu vrutu zranit – upravte si takové řešení
Čmeláci PLUS -Řešení pro zavírání klapky vruty

Řešení pro zavírání klapky vruty
stavěcí vruty v těle klapky
Foto O. Hercog (2019)

Čmeláci PLUS - Řešení pro zavírání klapky vruty

Řešení pro zavírání klapky vruty
záklopka přivřena
Foto O. Hercog (2019)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 Nitkaři

To jsou konzervativci. Ti mají na klapce nitku a tou postupně klapku spouštějí níž a níž  něco jako Titanik 🙂

Vymyslel to úžasný člověk, pan Stuchl. Byť tenhle model je trochu retro, byť funkční.

 

Popis

 • V záklopce (plastový díl klapky), je malá otvor
 • Do otvoru přivážete niť/tenký provázek 
 • Druhý konec niti vedete nad klapkou, třeba na střechu úlku

 

Výhody:

 • Snadné řešení
 • Začínající chovatel se nemusí bát kontaktu s čmeláky

Nevýhody:

 • Pokud bude foukat vítr, niť bude záklopku nadzvedávat
 • Řešení je trochu neoperativní, například pokud chcete sundat střechu úlku, nastavení klapky se zruší
Čmeláci PLUS - Řešení pro zavírání klapky - niť

Řešení pro zavírání klapky – niť
Foto P Fereš

 

Čmeláci PLUS - Řešení pro zavírání klapky - niť

Čmeláci PLUS – Řešení pro zavírání klapky – niť
Foto M. Andrlík

 

Další řešení

 

Zajímavé řešení navrhl Roman Ševčík.  Použil dva silné magnety na počnici klapky.
Je dobré použít magnety silné (aby se záklopka sama nezavřela) a současně malé (aby nevadily provozu na česně a záklopka se dala postupně spouštět).

Čmeláci PLUS - Řešení pro zavírání klapky pomocí magnetů

Řešení pro zavírání klapky pomocí magnetů
Foto R. Ševčík (2020)

 

Existuje spousta dalších řešení, vč. zapojení elektroniky na snímání polohy klapky, elektronického ovládání (nevíme jak elektronika odliší čmeláka a pačmeláka) atd.

Pokud máte své řešení, které se vám osvědčilo, rádi ho sem doplníme.

FOTO

Nezapomeňte si upravit klapky páskami podle doporučení J. Čížka viz ZDE

Jednodušší výměna polepů záklopky čmeláčí klapky

Úprava záklopky. Přelepení černého pásku bílou páskou. Ponechání pouze dolního průzoru.
Foto O. Hercog (2018)

Souhrn

 • Postupné zavírání  klapky, tedy spouštění záklopky je důležité a je potřeba se na něj připravit
 • Čmelák si na spouštění klapky zvykne poměrně rychle
 • Naučit pracovat s klapkou musíte naučit jen matku-královnu viz postup ZDE (připravujeme)
 • Vyberte si řešení na spouštění záklopky které vám vyhovuje a to použijte
 • Naučte se předem, jak zvolené řešení budete používat předem