Výstelka

Jak správně připravit výplň úlu pro čmeláky

Co se zde dozvíte
 • V této kapitole vám poskytneme základní informace o teplodržné výstelce, jejích vlastnostech a přípravě.
 • Vysvětlíme proč je kvalitní výstelka důležitá
 • Vysvětlíme také, proč v ní nesmí být dlouhá vlákna
 • Vysvětlíme také, proč musí být v úlku (čmelínu) dostatečné množství výstelky

V této kapitole vám poskytneme základní informace o teplodržné výstelce, jejích vlastnostech a přípravě. Doporučujeme vám seznámit se nejprve se základy, které jsou uvedeny zde. Pro pokročilé máme k dispozici širší informace, které jsou uvedeny v kapitole pro pokročilé chovatele.

Datum poslední aktualizace: 13/02/2024

Čmeláci PLUS - V kostce - Foto Internet

V kostce / In a nutshell

 • Tepelná izolace: výstelka v úlku slouží jako tepelná izolace, čmeláci si v prázdné/poloprázdn0  dutině hnízdo nepostaví.
 • Stavební materiál: čmeláci si ve výstelce vytvářejí dutinu, v ní  voskové dílo,  staví také  chodby a odnášejí přebytečný materiál
 • Nebezpečí se skrývá v dlouhých vláknech: čmeláci se mohou zamotat do dlouhých vláken a zahynout
 • Dbejte na čistotu použité výstelky: Výstelka musí být čistá, neslehnout se když navlhne a nesmí se sypat čmelákům do díla
 • V hnízdě je veliká vlhkost a budou se tam tvořit plísně: výstelka by neměla obsahovat spory plísní, proto se nehodí tráva listí
 • Výstelka v pohybu: čmeláci s výstelkou neustále pracují musí být z materiálu, která umožní vytvářet chomáčky/kuličky a jejich transport
 • Množství výstelky je důležité: výstelky by mělo být v úlku tolik, aby by hnízdo chránila před změnou teploty a před průnikem vlhkosti a plísní do voskového díla. 
 • Výstelku je možné odebírat i částečně měnit: výstelku je možné během sezóny odebrat, případně vyměnit znečistěné části 
 • Vhodné materiály: jako materiál se hodí dobře surová bavlna, čisté ovčí rouno či jutový filc – vždy bez dlouhých vláken
 • Barva výstelky: výhodou je světlá barva výstelky, ve které je hnízdo dobře vidět, stejně tak i  nečistoty a parazité
 • Použitá výstelka jako atraktant: část loňské výstelky je možné ošetřit a použít do úlku jako lákadlo pro matku

English Abstract

 • Thermal insulation: the lining in the beehive serves as thermal insulation, bumblebees will not build a nest in an empty/semi-empty cavity.
 • Building material: bumblebees create a cavity in the lining, wax work in the lining, also build tunnels and carry away excess material
 • The danger lies in the long threads: bumblebees can become entangled in the long threads and die
 • Make sure the lining used is clean: the lining must be clean, must not come off when it gets wet and must not spill into the work
 • There is a lot of moisture in the nest and mould will form: the lining should not contain mould spores, so grass leaves are not suitable
 • Lining on the move: the bumblebees are constantly working with the lining, it must be made of a material that will allow the formation of tufts/balls and their transport
 • The amount of lining is important: there should be enough lining in the hive to protect the nest from temperature changes and from moisture and mould entering the waxwork.
 • The lining can be removed and partially replaced: the lining can be removed during the season or the soiled parts can be replaced
 • Suitable materials: raw cotton, pure sheep’s fleece or jute felt – always without long fibres – are suitable
 • Lining colour: a light coloured lining is preferable, in which the nest is easily visible, as are dirt and parasites
 • Lining used as attractant: part of the last year’s lining can be treated and used in the hive as an attractant for the queen

 

Úvod

Proč vlastně  potřebují čmeláci teplodržnou výstelku ? Čmeláci potřebují výstelku k tomu, aby udrželi svůj plod (potomstvo) ve správné teplotě, to je absolutní nutnost pro jejich vývoj.

Čmeláci s výstelkou neustále pracují.  

Dělnice v ní vytvářejí  chodby, aby se mohlo pohybovat. Tyto chodby slouží nejspíš i jako větrací kanály. Těmi umí regulovat teplotu a vlhkost v hnízdě. 

Výstelka také pomáhá držet tvar a hnízda. Jeho voskové dílo je nepravidlené a výstelka ho do jisté míty drží po hromadě. 

Čmeláci také umí zakrýt výstelkou větrací otvor, pokud to považují za nutné. řeší tak teplotu a případně průvan, který jim vadí.

Hnízdo se postupně zvětšuje a jak roste, čmeláci odnášejí přebytečnou výstelku ven z hnízda a vytvářejí prostor pro růst voskového díla.

 Aby to bylo možné, musí být výstelka kvalitní, dobře připravená a musí jí být v úlku (čmelíně) dostatečné množství (až po větrací otvor).

 Podívejte se do kapitoly Životní cyklus čmeláků

 

Jaký materiál použít jako teplodržnou výstelku v úlku čmeláků:

Aby výstelka čmelákům vyhovovala, musí mít správné vlastnosti a musí být správně připravena. Výstelka, její vlastnosti, kvalita a příprava je pro úspěch chovatele čmeláků jedním ze základních pilířů úspěchu = nelze ji podcenit.

Správný materiál musí vždy splňovat následující parametry:
 • Základem je vzdušnost a načechranost materiálu, kdy vzduch plní funkci izolace jako u spacáku,
 • Musí být suchý,
 • Nesmí být mastný, ani plesnivý,
 • Nesmí obsahovat chemii, ani být chemií upraven / vyprán. Nesmí tedy jít o syntetické tkaniny,
 • Materiál nesmí páchnout (hniloba, plíseň, chemie, atd. ),
 • Nesmí obsahovat dlouhá vlákna nebo nitě, do kterých by se čmeláci mohli zaplést,
 • Materiál se nesmí sypat do buněk v hnízdě, kde by vadil rozvoji plodu (mech a piliny),
 • Čmeláci potřebují materiál překousnout, proto jsou vhodné přírodní materiály,
 • Čmeláci ho musí umět zpracovat a transportovat.

Doporučené materiály

Přírodní bavlna

Velmi vhodná je 100% přírodní bavlna. Měla by být  důkladně rozcupovaná (případně i nastříhaná) natrhaná na malinké kousky. 
Příkladem výrobku, který používáme do úlků je Lintran/Čmeltran atd.

Je to ekologický výplňový materiál z 100% přírodní bavlny. Produkt je určený jako výplň měkkých hraček, panenek, polštářků, sedacích vaků atp. nebo přírodní stelivo pro drobná domácí zvířata. Je zdravotně nezávadný, bezpečný a šetrný k životnímu prostředí a navíc jde o český výrobek.

Tento materiál má tendenci se slehnout, proto je dobré ho nenechat moc načechraný. Určitě ho ale neudusávejte.

 

Čmeláci PLUS - Surová bavlna - Foto Internet

Surová bavlna
Foto: Internet

Čmeláci PLUS - Výstelka ze surové bavlny

Výstelka ze surové bavlny
Foto: O. Hercog

Upravené ovčí rouno

Tento materiál je používán s velkým úspěchem. Jde o nejlepší dostupný materiál. Jeho příprava je ale časově poměrně náročná a proto jej zařazujeme do sekce pro pokročilé.
Pokud ale tuto výstelku použijete, budete velmi spokojeni. Ondra Hercog na výstelku z rouna nedá dopustit 😀

Čmeláci PLUS - Výstelka ze surového ovčího rouna - postup úpravy od surového rouna, po vyprání, cupování a stříhání

Výstelka ze surového ovčího rouna – postup úpravy od surového rouna, po vyprání, cupování a stříhání – foto O. Hercog

 
Jemné králičí chlupy

Jemné chlupy z  králičích hnízd jsou pro některé druhy velmi dobrým atraktantem.  Stačí část ovoněných chlupů do středu výstelky, klidně z jiného materiálu. Podmínkou je ale použití jemné srsti, nejlépe z králičího bříška králičích maminek.

Některé druhy druhy si v takové výstelce velmi libují, například čmelák lesní (Bombus sylvarum) a čmelák hájový (Bombus lucorum).

Králičí chlupy jsou také blízké hnízdu hraboše, které ale nezískáte tak snadno. 

Poznámka: 

Někde se dočtete, že k osídlení úlku pomáhá materiál z hnízda myši – moč a výkaly.  To je takový čmeláčí HOAX a chyba překladu.

Je dokázáno, že hnízda hrabošů takto fungují, protože ta skutečně voní. Hnízda myší páchnou.  Máme ověřeno, že pokud matka chce, zahnízdí se v novém úlku a výstelce. Pokud nechce, nepomůže jí žádný atraktant.

 

Jutový filc

Tento materiál úspěšně otestoval Vítek Cach. Jako zdroj se dá využít pás netkané textilie z juty.

Vyroben z čistě přírodního, ekologického materiálu, který se po čase beze zbytku rozpadne a po svém rozložení zlepšuje kvalitu půdy.
Díky svým vlastnostem nachází uplatnění především v zemědělství, lesnictví, zahradnictví a v různých řemeslných oborech:

 • Ochrana půdy před erozí.
  Ochrana rostlin a kmenů stromů před škůdci.
  Ochrana kořenových balů u přesazovaných nebo transportovaných rostlin.
  V zimním období chrání před vysycháním, mrazem a větrem.
  Krycí mulčovací vrstva při pěstování rostlin (dočasné zabránění růstu plevelů).

Podstatné je, aby byl pás z pás důkladně rozcupován na vlákna. Poté s nám mohou čmeláci mohou dobře pracovat.

Cena je příznivá, jeden pás vám vydrží na řadu náplní úlků. Na jednu náplň úlku postřebujete cca 1 běžný metr role na obrázku.

Filc je k dispozici na několika eshopech, nebo v zahradnictvích.

 

Jak výstelku z jutového filcu připravit?

Jutový filc se musí důkladně rozcupovat.
Lze to provést ručne, nebo kartáíčem. Stejně tak lze použít krample na česání ovčí vlny.
Nezapomeňte i zde odstranit dlouhá vlákna, která by mohla ohrozit čmeláky.
Dají se odstranít cupováním, nebo nůžkami.

Foto ukazuje roli jutového filcu a materiál po rozcupováíní, před nastříháním.

 

Čmeláci PLUS - Jutový filc - Foto Internet

Jutový filc
Foto: Internet

 

Čmeláci PLUS - Výstelka z jutového filce - Foto Ondřej Hercog 2023 02 16 (1)

Výstelka z jutového filce
Foto: O. Hercog 916/2/2023)

Ná této fotografii vidíte, že se dobře rozupovaná juta čmelákům velmi líbí. Juta může být použita na celou výplń.

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků proměnlivých - Bombus humilis - Foto Vít Cach 2021

Hnízdo čmeláků proměnlivých (Bombus humilis)
Foto: V. Cach 2021

Příklady méně vhodných materiálů

Recyklovaná tkanina

Lze použít recyklovanou tkaninu, krejčovskou vatu (např. dříve běžně používaná podšívka nebo vycpávky ramen kabátu – pozor však na naftalín a silonové náhražky v podšívkách a vycpávkách), nastříhanou koudel, rozcupované vatové izolační pásy na vodovodní potrubí, nastříhané hadrové cucky. 

U těchto materiálů je ale potřeba dbát na to, aby v materiálu nebyla chemie, dlouhá vlákna nebo nitě a syntetika

Krejčovská vata má jednu dost nepříjemnou vlastnost – díky její barvě nevidíte některé detaily v hnízdě a snadno můžete přehlédnout parazita, nebo jiný problém. Výstelka světlé barvy je tedy lepší

Sehnat tyto materiály v čisté formě a kvalitě, je ale dnes mnohem obtížnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Někteří prodejci vám takový materiál nabídnou ke koupi, nebo jako součást dodávky úlku. Kvalita tohoto materiálu je však kolísavá a bez úpravy ho nelze použít.

Čmeláci PLUS - Výstelka z krejčovské vaty - rozcupovaná a pak nastříhaná - foto O.Hercog

Výstelka z krejčovské vaty
rozcupovaná a pak nastříhaná
foto O.Hercog

 
Mech – jen jako doplňkový materiál

Mech funguje antisepticky a brání rozvoji plísní. Zde ale upozorňujeme na to, že lesní mech je chráněný zákonem. Můžete tedy použít suchý mech ze své zahrádky, vyhrabaný třeba při podzimní údržbě. Mech by měl být zbavený hlíny, prachu a zbytků trávy.

Počítejte také s tím, že v mechu žije řada bezobratlích živočichů. Někteří chovatelé používají mech tak, že ho dávají na dno úlku do rohů. Zde čmeláci někdy kálí a tak mech tato místa vysušuje.

Mech se hodí do úlků s malými hnízdy. Máme ale zkušenost, že v některým případech mech hnil a proto ho obecně již moc nedoporučujeme.

Upozornění:

 • Když se rozhodnete použít mech, dejte ho prosím jen na spodní část výstelky, ale nepoužívejte ho v celém hnízdě. Bohatě stačí dát mech do rohu. Jako výplň použijte surovou bavlnu / ovčí rouno). Jinak bude mech padat do buněk a plodu v hnízdě a to není dobré.
 • V některých případech došlo k situaci, kdy vlivem vysoké kondenzace vody mech hnil.
 • Nelze použít mech z chemicky ošetřovaných trávníků.

Příklady nevhodných materiálů

 • Nedoporučujeme přidávat hlínu, písek, hobliny a piliny. Takový materiál by se sypal do díla (do otevřených voskových buněk). Občas se to můžeme dočíst v různých poradnách, ale je to překonané.
 • Stejně tak se nehodí koňské/ovčí žíně, psí a podobná srst. Takový materiál se po nastříhání změní v tuhé hroty a čmelákům škodí – testovali jsme to. Čmeláci takový materiál nemohou zpracovat do kudrlinek a pracovat s ním (viz předchozí text),
 • Nepoužívejte hnízda, trus a piliny myší. zanesete do hnízda čmeláků nečistoty a zárodky nemocí,
 • Nehodí se ani nevhodné ovčí rouno, které vám prodá výrobce úlku šestibokého tvaru. Jde o dlouhá tuhá vlákna, která čmeláci nezpracují a do kterých se mohou zamotat.
  Další nevýhodou těchto materiálů je fakt, že si spolu se srstí často do úlku zanesete i moly a hmyz živící se ze zbytků kůže a srsti. Tito živočichové čmeláky nijak neohrožují, za to nervy chovatele v ohrožení jsou – stojíte pak před otázkou určení druhu parazita nebo jeho larvy a zda se tedy jedná a parazita čmeláčího nebo jen spolubydlícího úlu… O spolubydlících v hnízdech čmeláků se dočtete v kapitole vše o čmelácích později.
 • Nehodí se ani čistá vata – to jsou jen nebezpečná vlákna. Vatu by bylo nutné velmi důkladně nastříhat a upravit jako Lintran, když by nebyl jiný materiál k dispozici.
 • Nehodí se též papír, tráva ani seno. To jsme zjistili, že spíš vede k rozvoji plísní, které s sebou trávy nesou.. Nehodí se ani papír, zvlášť potištěný – obsahuje tiskařskou čerň a navíc snadno podléhá plísni..
 • Neměli bychom také používat žádné syntetické materiály. Čmeláci totiž výstelku při stavbě hnízda usilovně zpracovávají, trhají a žvýkají, což s umělými materiály dost dobře nejde.
 • Určitě nepoužívejte skelnou vatu, byť v ní někdy čmeláci hnízdí.
 • Nehodí se dřevitá vata, deka, chlupatá kůže. Takový materiál by vám znemožnil provedení kontroly,
 • Nehodí se ani recyklovaná tkanina se syntetickými vlákny, do kterých se čmeláci mohou zamotat a zahynout.
 
Čmeláci PLUS Nevhodná výstelka z ovčího rouna z dlouhých tuhých vláken

Nevhodná výstelka z ovčího rouna z dlouhých tuhých vláken (žíně) Zdroj Internet

 
Čmeláci PLUS - Nevhodná výstelka z trávy podléhá snadno plísni

Nevhodná výstelka z trávy podléhá snadno plísni

Čmelaci PLUS - Nevhodná výstelka z krejčovské vaty s obsahem syntetických vláken

Nevhodná výstelka z recyklované tkaniny s obsahem syntetických vláken – foto. K. Kučera

 

Úprava výstelky před použitím

Před použitím je potřeba materiál důkladně rozcupovat na malé kousky. Materiál roztrhejte na chomáčky, aby byl načechraný a homogenní. Odstraňte z něj shluky a tvrdé cucky. Z materiálu vyberte tvrdé kusy, nečistoty.
Velmi dobré je materiál nejprve rozcupovat, pak nastříhat na cca 1cm kousky a znovu načechrat, aby byl homogenní. Výstelku nestlačujte, nechte jí vzdušnou načechranou.

Upozornění – v žádném případě ve výstelce nesmí zůstat dlouhá vlákna.


Používáte starou výstelku? (podrobněji o tom píšeme v kapitole pro pokročilé viz link).  Pokud nebudete výstelku hned používat, skladujte ji na suchém místě, aby nezvlhla a nezačala plesnivět. Na skladování se nejlépe hodí papírová krabice nebo sáček.

Možnosti jak zvýšit atraktivitu výstelky ať  použitím použité  loňské výstelky nebo pomocí parfemace myšinou naleznete v kapitole pro pokročilé.

Postup jak naplnit úlek výstelkou naleznete v kapitole  Příprava úlku před sezónou

Pokud výstelka obsahuje dlouhá vlákna, hrozí nebezpečí zamotání.

Někteří výrobci prodávají výstelku s nitěmi a uživatele na takové nebezpeční neupozorní. Výsledkem pak může být situace, kterou vidíte na videu.

Matka si zamotala hlavu do nití a nemohla se uvolnit. Chovatel byl ale pohotový a pomocí pinzety i nůžek matku zachránil. Zabránil tak jisté katastrofě.

Výstelku zachycenou na videu nedoporučujeme používat. Je hrozně jemná a i čmeláci se do ní propadají. Stejně snadno se pak slehne. Navíc obsahuje dlouhé nitě, které sami vidíte, že jsou nebezpečné.

Čmeláci PLUS - Čmelák zamotaný do nevhodné výstelky 2 - Foto M. Andrlík

Čmelák zamotaný do nevhodné výstelky
Foto M. Andrlík (9/2021)

 

Čmeláci PLUS - Čmelák zamotaný do nevhodné výstelky 2 - Foto M. Andrlík

Čmelák zamotaný do nevhodné výstelky
Foto M. Andrlík (9/2021)

Čmeláci PLUS - Výstelka bb nest bavlna Foto Internet

Nevhodná výstelka z recyklované bavlny plné nití
Foto: Internet

Jak čmeláci pracují s výstelkou a proč je pro ně důležité, aby byla výstelka kvalitní

Na videu z hnízda čmeláků rolních (Bombus pascuorm)  je vidět, jak dělnice pracují s výstelkou – vytvářejí z ní hrabáním chomáčky/kudrlinky. Ty pak dokážou přesunout na potřebné místo a hnízdo zakrýt.

Stejně tak čmeláci umí výstelku transportovat ven z hnízda. To dělí tehdy, kdy hnízdo roste a v úlku/ditině je malý prostor. V takovém případě čmeláci přebytečnou výstelku transportují pryč. Často ji odnášejí a za letu upustí.

Práce se špatně upravenou výstelkou se čmelákům nedaří a navíc dlouhá vlákna ve výstelce je mohou ohrozit – mohou se do nich zamotat.

Na videu vidíte všechny fáze vývoje hnízda – tmavé voskové kopičky s novým kladením a malými larvičkami, shluky voskových pouzder která se již oddělují, samostatná pouzdra s larvami a pak žluté kokony zbavené vosku. V hnízdě (voskovém díle) vidíte i prázdné kokony, které slouží jako zásobárna nektaru.