Matka hledá hnízdiště

Jak odlišit již zabydleného čmeláka od hledající matky

Co se zde dozvíte

 • Co dělá čmeláčí matka po probuzení
 • Jak hledá místo k zahnízdění – hnízdiště
 • Jak takovou matku spolehlivě poznat
 • Proč se matky někdy nezahnízdí, i když hledají hnízdiště

Datum poslední aktualizace: 23/2/2024

Čmeláci PLUS - V kostce - Foto Internet

V kostce / In a nutshell

 • Matky-královny čmeláků se probouzí: matky se probouzí postupně, nejprve rané druhy – probudí je jarní sluníčko, které oteplí zem, kde hibernují
 • Po probuzení je hlad a čas na průzkum: jejich prvním cílem je najít dostatek potravy a doplnit energii po dlouhém zimním spánku a prohřát se – proto se krmí a často odpočívají
 • Matky na jaře „tančí“: jakmile doplní energii, začínají hledat hnízdiště – nechtějí hned hnízdit, ale rozhlíží se a čekají na správnou dobu, kdy bude dost potravy. Hledají nejčastěji u země a „tančí“ svůj pátrací let
 • Typická hnízdiště čmeláků podle druhů čmeláků: nory malých hlodavců v zemi, ptačí budky a dutiny po hnízdech ptáků, hromádky staré trávy a drny, izolace ve střechách a půdních prostorech, staré deky a koberce, deka v psí boudě atd.
 • Do hnízdiště nesmí zatékat voda: čmeláci pudově hledají místa, kde je nevypláchne déšť
 • Holubi a matky-královny se vracejí domů: pokud matky přežijí hibernaci, instinkt je vede na místo , kde bylo rodné hnízdo. To je pro chovatele radost ale i starost současně
 • Respektujte matky-královny na jaře: pokud najdete matku čmeláka odpočívat, respektujte jí. Pokud je prokazatelně v nouzi, můžete jí poskytnout pomoc, ale zvažte, jestli ji opravdu potřebují

Engslish Abstract

 • Queen queen bumblebees wake up: queens wake up gradually, first the early species – they are awakened by the spring sun which warms the ground where they hibernate
 • After waking, it’s hungry and time to explore: their first goal is to find enough food and replenish energy after a long winter, sleep and warm up – so they feed and often rest
 • Mothers „dance“ in spring: once they have replenished their energy, they start looking for nesting sites – they don’t want to nest right away, but look around and wait for the right time when there will be enough food. They look mostly near the ground and „dance“ their search flight
 • Typical bumblebee nesting sites by bumblebee species: burrows of small rodents in the ground, birdhouses and cavities of bird nests, piles of old grass and gossip, insulation in roofs and attic spaces, old blankets and carpets, a blanket in a doghouse, etc.
 • No water in beehive please: Bumblebees instinctively look for places where rain will not wash them away.
 • Pigeons and queen pigeons return home: if the queens survive hibernation, instinct leads them to the place where the natal nest was. This is a joy for the breeder but a worry at the same time
  Respect queen mothers in spring: if you find a bumblebee mother resting, respect her. If she is demonstrably distressed, you can give her help. But consider if they really need such help or not.

Úvod

V této kapitole se podíváme na důležitý detail ze života matky-královny a tím je nalezení místa vhodného k zahnízdění, tedy hnízdiště. Navazujeme na kapitolu Ze života čmeláků – jak to chodí v hnízdě.

Když se čmeláčí matka probudí, čeká jí spoustu práce a proto brzy začne hledat místo k zahnízdění (hnízdiště). Nejprve se však musí posílit a ověřit si, že je v okolí dostatek potravy.

Je zajímavé vidět, jak matka hledá hnízdiště. Takovou situaci můžeme vidět na jaře, to když si hledají hnízdo matky po hibernaci.
S trochou štěstí se podobná situace pozorovat i na počátku léta, kdy se snaží zahnízdit matky které se rozhodly nehibernovat. Takových případů je ale méně, než na jaře.

Je důležité sledovat matky a jejich let i chování. Podle toho poznáme, že hnízdiště opravdu hledá. To je nesmírně důležité proto, aby se chovatel správně rozhodl zda-li matce-královně má smysl nabídnout úlek, nebo dokonce kdy se to nesmí.

Je potřeba si ale uvědomit, že i když matka hledá hnízdiště, ne vždy se chce hned zabydlet.  Někdy se opravdu jen rozhlíží a vybírá si místo, kam se později vrátí . To až bude sama připravena a až budou skutečně vhodné podmínky.

Netrpělivost a úpornost je  častou chybou začínajících chovatelů, která vede k neúspěchu. Snaha usadit čmeláčí matku hned, nebo čekat že se bude chovat podle pevného algortimu a vašeho plánu je také chyba

Je nutné dát věcem čas a netlačit na pilu. Postupem času se chovatel naučí respektovat přírodu i to, že se nechová tak, jak by si on přál. Zklušený chovatel pak již podlě řady znaků pozná, že se potkal s matkou která je přoipravena hnízdit. To je ale na roky praxe…

Proto tomuto tématu budeme věnovat dostatečný prostor.

Čmeláci PLUS - Matka čmeláka zemního (Bombus_terrestris) hledá hnízdište

Matka čmeláka po probzení
Foto Flicker

Matky-královny se probouzejí

Čmeláčí matky se objevují postupněpodle druhu a hlavně podle počasí, hlavně podle teploty vzduchu a půdy, ve které spaly.

Se stoupající nadmořskou výškou, nebo v hlubokých chladných údolích se objevují postupně. Rozdíl může být i v jednotkách týdnů. Vše ovlivňuje i celkové klima a situace.

Příklad:

Na počátku března 2020 již řada chovatelů usadila matky. Poté přišly dvě vlny ochlazení

V první dekádě března 2021 jsme zaznamenali řadu předčasně probuzených matek, ale žádná ještě nedělala pátrací let – nesnažila si najít hnízdiště

Jako první se objevují matky-královny čmeláka hájového (Bombus lucorum) a čmeláka zemního (Bombus terrestris). Ty se za pěkného počasí mohu objevit již na počátku března – dubna.
Tyto druhy počítají s rizikem, že nenajdou dostatek potravy.  Pokud jí najdou, je zde relativně malá potravní konkurence, považují to za výhodu a proto jdou do takového rizika.

Matky čmeláka lesního (Bombus sylvarum) se objevují skoro jako poslední až do května či června.

S měnícím se klimatem ale se ale čas probuzení matek posouvá. Matky totiž budí stoupající teplota půdy, v které hibernovaly a sluneční záření, které netlumí mraky nebo sněhová pokrývka. Hranice mezi zimou a jarem je stále méně zřetelná… Mění se klima ale přináší i výrazné výkyvy počasí, viz náš příklad.

Když se matka-královna zotaví ze zimního spánku, nejprve se musí posílit a zotavit. Proto se nejprve se zajímá o krmení.
Nabere váhu, kterou ztratila – proto se zajímá o nektar z jarní květů, který je zdrojem energii a o pyl která pro ní představuje přísun bílkovin.  Celou dobu v hibernakulum čerpala energii z tukového tělesa.
Matka ví dobře, že pak se již do konce svého života nezastaví a pokud nebude silná, její úkol „založit další pokolení „se jí nepodaří splnit. Matka se tedy krmí na květech.

Když zjistí, že nastaly příznivé podmínky, začne postupně hledat místo, kde by mohla založit hnízdo. S příjmem  čerstvé potravy se také aktivují procesy, které vedou k rozvoji vaječníků.

Teprve pak je matka připravena založit hnízdo a začne ho opravdu aktivně hledat.

Zajímavost

 • Jako poslední se budí matky pačmeláků. I ty budou pátrat, ale nehledají místo k zahnízdění, ale hnízdo čmeláků, kterého by se mohly zmocnit. Proto se matky pačmeláků budí poslední – čekají na příhodný okamžik, často zahrabány hlouběji něž matky čmeláků u kterých chtějí pačmeláci  parazitovat.
  Více se o pačmelácích dočtete na stránce pačmeláci a chov čmeláků

Jaké místa k zahnízdění čmeláci hledají?

Matky královen čmeláků hledají primárně dutiny, kde se usadí a kde začnou stavět hnízdo. Výjimku tvoří například čmeláci rolní (Bombus pascuorum), kteří se zabydlí i v kupičce staré trávy.

Čmeláci si neumí dutinu vytvořit, ani si neumí postavit hnízdo z papíroviny jako například vosy a sršni. Velikost dutiny kterou hledá, odpovídá  potřebám jejích druhu. Počet jedinců v hnízdě se pohybuje podle druhu a podmínek od 50 do 800.

1. V zemi 
Některé druhy čmeláků hledají dutiny v zemi, například čmelák zemní (Bombus terrestris), čmelák hájový (Bombus lucorum) nebo dutiny ve zdech a skalách jako třeba čmelák skalní (Bombus lapidarius)

2. Dutiny ve stromech s hnízdy ptáků, ptačí budky, izolace střech 

Další čmeláci dávají přednost dutinám stromů, v tepelné izolaci pod střechou a prázdným ptačím budkám, jako například čmelák rokytový (Bombus hypnorum), nebo čmelák luční (Bombus pratorum).

3. Na povrchu a těšně pod ním

Některé druhy mohu sídlit jak pod zemí, tak nad ní. Příkladem je například čmelák zahradní (Bombus hortorum) a nebo čmelák rolní (Bombus pascuorum).

Samozřejmě může existovat řada výjimek, viz například hnízdo čmeláků zemních v ptačí budce na videu.

Dutina musí navíc obsahovat dostatečné množství teplodržné výstelky (například myší/ptačí hnízdo), nesmí v ní být průvan a nesmí do ní zatékat.

Matka toto vše musí prozkoumat a zvážit – sama a ve tmě. Musí prozkoumat i tepelně izolační vlastnosti dutiny.

Zatím jsme k tomu neobjevili vhodnou literaturu, ale domníváme se, že bude používat podobné metody jako včely (tam to ale provádí skupina dělnic). Bude procházet dutinu, zkoumatčichem a pohmatem tykadly. Bude také vířit křídly, pomocích kterých „změří velikost dutiny“. Svůj význam jistě mají i bzikavé zvuky, které při průzkumu dutiny matka-královna vydává.  

Pohled do hnízda, které prozkoumává matka najdete v dalším textu.

To,  jak má vypadat úlek a jaký matky-královny přijmou,  popisujeme v našich návodech, například na stránce  Příprava úlku před sezónou.

Zajímavost

 • Někdy není pro matku není rozhodující, jestli dutina je, nebo není prázdná. Pokud není zbytí, tak matka-královna dokáže vypudit původního majitele (myš, drobného ptáka) – taková bojovnost je poměrně běžná u čmeláků rokytový (Bobmus hypnorum)
 • Pokud je to nutné, matka-královna svede o hnízdní dutinu boj a to i s jinými čmeláky a dokonce i se svými sestrami – viz další text)
Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků v zemní dutině

Hnízdo čmeláků v zemní dutině hlodavců Foto Stock Images

 

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků rolních (Bombus pascuorum) v hromádce trávy

Hnízdo čmeláků rolních (Bombus pascuorum) v hromádce trávy
Foto Internet

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků rokytových (Bombus hypnorum) v ptačí budce

Hnízdo čmeláků rokytových (Bombus hypnorum) v ptačí budce
Foto The Peace Bee Farmer

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmelaků rokytových (Bombus hypnorum) v ptačí budce

Hnízdo čmelaků rokytových (Bombus hypnorum) v ptačí budce
Foto Jesus college Nature Trail

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků rokytových (Bombus hypnorum) v ptačím hnízdě v dutině stromu

Hnízdo čmelaků rokytových (Bombus hypnorum)
Foto Jesus college Nature Trail

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláku rokytových (Bombus hypnorum) v ptačí budce

Hnízdo čmeláku rokytových (Bombus hypnorum) v ptačí budce
Foto: Dave Jones

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků skalních (Bombus Lapidarius) ve zdi

Čmeláci PLUS – Hnízdo čmeláků skalních (Bombus Lapidarius) ve zdi
Foto A French Garden

 

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků zemních (Bombus terrerstris) v MŠ Kněževes u Prahy

Vstup do hnízda čmeláků zemních (Bombus terrerstris) v MŠ Kněževes u Prahy
Foto O. Hercog

 

Poměrně unikátní video Vítka Cacha. ten zachytil netypickou situaci, kdy si matka čmeláka zemního (Bombus terrestris) nosí do hnízdní dutiny suchý mech. většina druhů čmeláků toto nedělá.

Výjimky potvrzují pravilo – zde se zahnízdili čmeláci zemní (Bombus terresttris) v ptačí budce.

Jak poznat matku hledající místo pro zahnízdění?

Hledající matku-královnu poznáte snadno a to především podle typického pátracího letu nízko nad zemí.

Nesedá na květy a bez zájmu je míjí. Zalézá do děr v zemi, nebo do různých otvorů a zase je opouští. Hledá v nich dutiny k zahnízdění. V některé se zdrží a zkoumá je, některé hned opouští.

Matky aktivně hledají hnízdiště během v několika vlnách – dopoledne, a pak později odpoledne b 1-2 vlnách. Zvláště zajímavý je pro ně podvečer, kdy se uklidní vítr a pro let nepotřebují tolik energie.
Pokud je chladno, nebo větrno, nejsou v hledání tak aktivní. Stejně tak nejsou moc aktivní v okamžiku, kdy cítí změn počasí a kdy pro hnízdění nebudou vhodné podmínky (teplota a množství potravy). 
Toto jsou obecná pravidla, ale klidně potkáte čmeláčí matku, které hledá hnízdiště i v poledne.

Matka hledá tmavé plochy – díry v zemi, díry ve zdi, vstupy do ptačích budek, praskliny ve zdi.

Je to velmi typický let a nedá se s ničím jiným zaměnit. I let samců, kteří v pokročilé sezóně hledají samičky ke spáření, vypadá jinak a dělnice takto nikdy nelétají. Navíc dělnice a ani samci na jaře v přírodě nenajdete. Matka tento let používá jen v okamžiku, kdy hledá hnízdiště.

Zajímavost

 • Matky budou hledat jen když je hezké počasí a když nebudou mít hlad a shánět potravu – na lačno to nejde….
 • Velmi často tedy hledají dopoledne a později odpoledne, když nefouká silní vítr a pátrací let je nebude stát moc energie
 • Někdy se fáze krmení po zimě a hledání mohou překrývat. Tedy matka-královna jen obhlíží terén a k zajímavým místům se postupně vrátí, až nastane ta správná doba k založení hnízda.
 • Hledání hnízda může trvat i několik týdnů. Dokud matka nenajde místo, které jí vyhovuje, tak nezahnízdí, protože ví že by to nemělo cenu.
 • Matka někdy hledání sama přeruší, například pokud se prudce ochladí. Pokud je jinak vše v pořádku, k hledání se později vrátí 
 • Pokud matka nenajde včas vhodné místo k zahnízdění, a neb pokud přijde o založené hnízdo, stává se z ní tzv bludička.
  Bude hledat místo k zahnízdění, ale její pud k založení hnízda zeslábne a hnízdo již nikdy nezaloží. Takovou  matku může chopvatel opakovaně zavést do úlku, ale nezabydlí se v něm.

Podívejte se prosím na videa, která ukazují typická pátrací let matky. Pokud takový let neuvidíte, nemá cenu matku přemlouvat k zabydlení.

 

Když hledá matka hnízdiště, vždy tam začne hnízdit?

Někdy se založením hnízda musí čekat, protože je chladno a nedostatek potravy. Často si tedy jen vyhledává vhodná místa a vrátí se tam až nastane ten správný čas.

Proto se vám může stát, že takové matce nabídnete úlek a ona ho nepřijme – prostě ještě nechce a nepřesvědčíte jí.

Pokus se z matky stane bludička, bude také někdy provádět pátrací let, ale nezahnízdí. Někdy takové bludičky hledají napadají hnízda jiných matek svého druhu – snaží se hnízdo převzít.
Vysvětlujeme si to tak, že matka která přišla o hnízdo již nemá dostatek energii začít od nuly a proto jde do rizika a zkusí převzít jiné hnízdo.

Tohoto efektu chovatelé někdy využívají takové matce nabídnou hnízdo v úlku, které z nějakého důvodu přišlo o matku.

Jak odlišit matku které hledá a nehledá hnízdiště?

Pokud matka provádí pátrací let hledá hnízdiště. Má cenu jí nabídnout úlek.

Pokud se matka-královna krmí na květech, nebo letí ve výšce tak nehledá hnízdiště, nebo to nejde určit. Určitě jí ale nemá smysl nabízet úlek – nepřijme ho.

Pokud má matka na zadním páru nohou pylové rousky tak již má vlastní hnízdo a nesmíte jí rušit. Nabízené hnízdo by v žádném případě nepřijala a pokud by došlo nehodě, její opuštěné potomstvo by zahynulo.

Co když se potká víc matek v místě vhodném pro hnízdění?

Toto se bohužel stává. Zde pak vítězí zákon silnější(ho). Matky mezi sebou svedou souboj a ta nejsilnější zvítězí. Jde o souboj na života a na smrt a často končí zraněním a smrtí obou matek. 

Stejně tak se může stát, že se do dutiny obsazené raným druhem čmeláků chce nastěhovat pozdní silnější druh. Bylo pozorována koexistence dvou i více matek v jednom úlku, ale jen dočasná. I tam nakonec došlo k souboji.

Při chovu čmeláků se tomu dá zabránit tak, že chovatel včas zvykne zabydlenou matku na procházení klapkou (spuštěná záklopka) a pozdní příchozí se do dutiny díky tomu nedostane.

Matky většiny druhů se spolehlivě vrací na místo rodného hnízda (pokud přežijí hibernaci). Sestry tam pak mezi svedou svedou souboj o hnízdiště.
Souboj je úporný – matky bojují o dutinu, která byla vyhovující a čmeláci zde dokončili svůj cyklus budou to tedy zkoušet znovu.

O řešení situace, kdy se chovateli do hnízdiště vracejí matky, se dočtete na stránce  Návraty matek do úlku – rodného hnízdiště.

Zajímavost

 • Někdy je chovatel překvapen, že najde  v úlku jednu matku s hnízdem a druhou mrtvou. Dle všeho zde došlo k souboji
 • Matky se bohužel mohou během souboje vzájemně zranit a obě zahynout.
 • V přírodě lze najít místo, kde je mrtvých matek víc a jen jedna úspěšně hnízdící (pozorování  J.Čížka)

Potřebují matky na jaře pomoc – kdy ano a když tak jakou?

Matky-královny jsou připraveny na nástrahy jara – změny teplot, dešťové srážky a nedostatek potravy. Někdy se ale stane že najdete vysílenou matku v přírodě zvažujete, jestli a jak ií pomáhat. 

V rozhodování a v případné akci vám pomůže naše stránka Pomoc čmelákům na jaře