Větrání

Větrání nezbytná součást čmeláčího úlu

Co se zde dozvíte

 • Proč má bý úlek  (čmelín) vybaven větráním
 • Jak má takové větrání vypadat
 • Jak lze pomocí větrní zabezpečit úlek proti parazitům čmeláků
 • Jak si svépomocí upravit větrní úlku tak, aby vyhovovalo všem pižadavkům
 • Další tipy a triky spojené s větráním úlku

Datum poslední aktualizace: 21/2/2024

V kostce / In a nutshell

 • Větrací otvor úlku  (čmelína) je důležitý: přivádí vzduch, odvádí část tepla i CO2 a snižuje vlhkost v úlku
 • Větrací otvor musí úlek chránit: je to cesta pro parazity a nepřátele čmeláků, proto musí být správně řešena používán
 • Žádné světlo ani průvan: pokud je větrací otvor do úlku vybaven nástavcem s kolenem, do úlku svítí méně světla a nehrozí v něm průvan
 • Bez ochranně síťky a Uhelonu 53S to nejde: větrání do úlku musí  být opatřeno síťkou, kterou čmeláci neprokoušou a také jemnou síťkou Uhelon o hustotě 53S – takové řešení chrání větrací otvor do úlku proti parazitům
 • Větrání láká a může i lapat parazity: pokud je to nutné, může správně řešené větrání sloužit i jako past snížit riziko napadení úlku parazity
 • Zavřeno / otevřeno: větrací otvor musí být možné dobře zavřít v době kdy usazujete matku a kdy je v okolí nízká teplota – po uzavření nesmí do úlku prosvítat světlo
 • Kvalita se pozná: dobré úlky mají větrání správně řešeno, větrání si ale můžete upravit i sami
 • Větrání jak skládačka z PVC trubek: dobré větrání úlku si sestavíte/doplníte sami z běžně dostupných PVC trubek z hobby marketu
 • Bez kontroly se v sezóně neobejdete: aby bylo větrní funkční, je nutné je během sezóny kontrolovat

English Abstract

 • The ventilation hole of the beehive (bumblebee house) is important: it brings in air, removes some of the heat and CO2 and reduces humidity in the hive
 • The ventilation hole must protect the beehive: it is a pathway for parasites and enemies of bumblebees, so it must be used properly
 • No light and no draughts: if the ventilation hole to the hive is equipped with a knee attachment, less light shines into the hive and there is no risk of draughts
 • Protection – netting and Uhelon 53S: the hive vent must be fitted with a net that is not biting by bumblebees and also with a fine Uhelon 53S net – this solution protects the hive vent against parasites
 • Ventilation attracts and can trap parasites: if necessary, properly designed ventilation can also serve as a trap to reduce the risk of hive parasite infestation
 • Closed/open mode: the ventilation hole must be able to be closed tightly when you are settling the queen and when the temperature is low – no light should be allowed to shine into the hive when closed
 • You can tell the quality: good hives have the ventilation properly designed, but you can also adjust the ventilation yourself
 • Ventilation as a jigsaw from PVC pipes: you can build/complete a good hive ventilation yourself from commercially available PVC pipes from the hobby market
 • You can’t do without a check during the season: to keep the wind turbine functional, it must be checked during the season
Čmeláci PLUS - Větrání úlku - Foto Ondřej Hercog 2021

Větrání úlku
Foto: O. Hercog (2021)

Úvod – Význam větrání

Větrání a přívod vzduchu je nedílnou s velmi důležitou součástí úlku pro čmeláky (čmelínu). Přesto se na tuto část velmi často zapomíná a výrobci, které sami čmeláky nechovají, tuto část úlku přehlížejí.

Větrání je ale velmi důležití komponenta úlku, které plné několik funkcí:

 • Přivádí do úlku čerstvý vzduch.
 • Odvádí z úlku přebytečné teplo.
 • Eliminuje množství CO2, který se v úlku hromadí.
 • Odvádí z úlku přebytečnou vlhkost a omezuje tak kondenzaci vodní páry a následného vzniku plísně.

Špatně řešené větrání může způsobit řadu problémů. Hlavním je riziko průniků parazitů do úlku.

Podívejte se následující text, který popisuje i trochu vývoje, jako cestu ke dobrému větrání úlku pro čmeláky.

 

 

      • Větrání úlku – vnější síťka a zavírání větrání.

     Foto O. Hercog

Jak má větrací otvor správně vypadat a proč

Současně je ale nutné, aby bylo větrání řešeno tak, aby tudy do úlku nepronikli parazité a nepřátelé čmeláků. Ti jsou hnáni silným pudem se v hnízdě čmeláků množit. Jsou velmi trpěliví a hledají jakoukoli cestu, jak se do hnízda dostat. Namnožit se v hnízdě čmeláků je totiž jejich poslání.

Parazité i nepřátelé čmeláků jsou přitahováni především pachem hnízda, který je zvláště v pozdních fázích rozvoje hnízda velmi intenzivní. Proto musí být úlek chráněn jemnou síťkou, kterou parazité neprojdou.

Větrací otvor (pach hnízda v úlku) ale také láká čmeláky. Dělnice, které se vrací z prvních proletů jsou někdy zmateny pachem hnízda, vycházejícím z větracího otvoru a snaží se tudy do hnízda vstoupit.
Stejně tak se někdy stane, že mladé dělnice vystoupí v úlku na povrch výstelky, zahlédnou světlo procházející větracím otvorem a snaží se tudy z úlku vyletět. To samé se může stát s trubci, kteří hledají cestu z úlku a sedí (zevlují) u větracího otvoru tak dlouho, dokud je nenapadne z úlku odejít chodbou. 

Dělnice, trubci ale i matka se někdy pokouší prokousat si cestu ven. Pokud jim to konstrukce větracího otvoru dovolí, začnou tudy vyletovat. Tím se ale vytvoří cesta pro parazity a hnízdo je dříve či později napadeno, oslabeno, nebo zanikne. Proto musí být větrací otvor síťkou, kterou čmeláci neprokoušou.

Čmeláci PLUS - Větrání ulku - čmeláky prokousaná síťka komerčně dostupného úlku

Větrání ulku – čmeláky prokousaná síťka komerčně dostupného úlku.
Foto Vladimír Jindra.


 

Ani když je větrací otvor pro parazity neprůchodný, nemáte vyhráno. Někteří parazité jsou tak malí, že síťkou s okem kolem 1 mm projdou (viz parazitické vosička Melittobia acasta). 

Čmeláci PLUS - Zavíječ čmeláčí (Aphomia sociella) na větracím otvoru úlku

Zavíječ cizopasný (Aphomia sociella) na větracím otvoru úlku.
Foto O.Hercog

 

Někdy parazité průnik řeší tak, že nakladou svá vajíčka na mřížku větracího otvoru. Zde se z vajíček vylíhnou malé larvičky, ty projdou síťkou a proniknou do hnízda. Proto je nutné chránit větrací otvor další síťkou s velikostí oka, kterou malí parazité, nebo malé larvičky neprojdou. Takovým parazitem jsou například mouchy, nebo zavíječ cizopasný  (Aphomia sociella).

Čmeláci PLUS - Větrání úlku - vajíčka parazita nakladená na síťce větracího otvoru

Větrání úlku – vajíčka parazita nakladená na síťce větracího otvoru
Foto O.Hercog

Aby toho nebylo málo, tak je potřeba, aby byla možné  větrací otvor uzavřít. To je nutné v okamžiku, kdy s v úlku zabydluje matka-královna a neměla by vidět v úlku světlo, nebo kdy se ochladí a hnízdo by mohlo prochladnout. Stejně tak je potřeba větrání řešit tak, aby v úlku nebyl průvan. Na ten je velmi citlivá matka-královna ve své soliterní fázi. Obává se, že by její plod prochladl a zahynul.

Proto musí být větrací otvor konstruován tak, aby větral, byl uzavíratelný a současně obyvatele úlku chránil.

Počítejte s tím, že větrací otvor je nutné pravidelně kontrolovat. Může dojít k jeho poškození, nebo ho mohou čmeláci zanést voskem, výstelkou. Zaznamenali jsme řadu případů, kdy se poškozeným větracím otvorem do úlku dostali parazité, v meziprostoru uvízli čmeláci a zahynuli zde.

Čmeláci PLUS - Větrání úlku zalepené voskem

Větrání úlku zalepené voskem. Foto O.Hercog

 

Již se mám povedlo přesvědčit i největšího výrobce úlků v ČR, k náhradě jím použitích sítěk za síťku z hliníku (viz další text). Trvalo to ale několik ket, než to akceptoval – děkujeme. Další výrobky s nevhodnými síťkami se na trhu ještě objevují a proto vás na ně upozorňujeme.

Ideální větrací otvor úlku

 • Větrací otvor by měl být opatřen síťkami odolnými proti prokousání.
 • Větrání je doplněno o jemnou síťku, kterou neprojdou malí parazité ani jejich larvičky.
 • Pokud chcete zvýšit bezpečnost obyvatel úlku, je dobré vnitřní prostor větracího otvoru opatřit lepivou vrstvou, na kterou se malí parazité, nebo pronikající larvičky, zachytí a zahynou tam.
 • Zavírání větracího otvoru je nejlepší polohovací – lze ho otevírat a regulovat jeho velikost dle potřeby. Musí dobře těsnit, aby světlo neprosvítalo do úlku (důležité např. při usazování matky). 
 • Pokud vyrobíte větrání z PVC trubky a použijte i koleno, omezíte průsvit světla do úlku

Pokud si pořídíte úlek, který takové větrání nemá, je celkem snadné si větrací otvor upravit doma.

Někteří chovatelé používají větrání s pastí podle pana V. Stuchla, které doplnili o lepivou vrstvu. Provedení jsou různá, v této části popíšeme základní princip. To je důležité pro pochopení toho, jak past funguje.

Parazit je lákán vůní hnízda, vstoupí otvorem do pasti a zde uvízne na lepivé vrstvě. Síťka z Uhelonu53S je zde jako pojistka pro případ, kdyby snad parazit pastí proletěl a neusedl na lepivou vrstvu.

Díky tomu to řešení se daří s vysokou účinností omezit napadení hnízda parazity. 

Pokud vás zajímá, jak a proč byl vybrán materiál UHELON, podívejte se na kapitolu popisující síťky do úlku pro čmeláky (čmelíny)

Čmeláci PLUS - Větrání s lepivou pastí

Čmeláci PLUS – Větrání s lepivou pastí

Je správné lapat parazity čmeláků do pasti na úlku?

Někteří chovatelé čmeláků se takové ochraně úlku (lapací past ve větrání)  brání. O parazitech a predátorech či konkurentech budeme psát později. Zde pouze uvedeme zásadní.

Některé parazity síťka ve větrání odradí. Spíše se zajímají o dutinu jako takovou, ale hnízdo čmeláků vlastní k životu bezprostředně nepotřebují (škvoři, pavouci apod..). 

Parazit, pro kterého je hnízdo čmeláků zásadní pro přežití své vlastní populace, se ale nenechá odradit. Jakmile takové hnízdo (jeho pachovou stopu) najde, už jej neopustí. Bude setrvávat u úlku nebo v jeho těsné blízkosti tak dlouho, dokud nepronikne dovnitř nebo nezahyne. Takový parazit proto projde i uzounkou štěrbinou, aby uvnitř hnízda vykonal své dílo. Pokud se tak rozhodne, je lepší ho raději odchytit, aby hnízdu neuškodil.

Poznámka: Skutečnost, že většina takovýchto parazitů zahyne cestou, není ani v přírodě překvapivá a parazité jsou na vysokou úmrtnost adaptováni tím, že ti úspěšní se následně nemnoží v řádu jednotek nových jedinců, ale desítek až v případě Melittobia acasta tisícovek jedinců.

Náš cíl je odchovat co nejpočetnější pohlavní generaci čmeláků, schopné reprodukce a založení  přirozených hnízd v dalším roce. Proto se snažíme čmeláky v úlcích chránit

Někdy je nám ale tato činnost vyčítána, proto reagujeme:

 • Přirozená hnízda naší činností proti parazitům úlků nejsou nijak chráněna ani dotčena. Uškodit by jim mohla spíše lokální expanze parazita z nezabezpečeného a neudržovaného úlku.
 • Polapení parazitů v našich pastech nijak neovlivňuje míru napadení přirozených hnízd neboť neprosazujeme žádné prvky ochrany proti parazitům pohybujícím se mimo vlastní úl – jako jsou volně pověšené lepivé pasti, feromonové lapače a chemické postřiky.
 • Dokud parazit nepřekoná  mechanickou zábranu na pasti, není námi dotčen. Po překonání mechanické zábrany se ale již dostává do vnitřních komponent úlu a zde není jiné cesty, než jeho eliminace.

V přírodě, ať už je to tedy třeba jen vaše zahrádka, probíhá dále věčný souboj mezi čmeláky a jejich predátory. Ten souboj se ale odehrává dle pravidel přírody. Pokud ale nabídneme čmelákům úlek, měl by jim dát šanci na přežití v něm a neměl by je zbytečně vystavovat riziku. 

Je možné chránit úlek s čmeláky i jinak?

Na internetu najdete řadu „zaručených návodů“, jak úlek maskovat a jeho pach přebít pachem aromatických rostlin, nebo repelentů.
Hodně lidí to zkoušelo, stejně jako zubní poastu na ochrannou klapku. 

Nemme doklady o otm, že se takové metoda neosvědčila. Pokud jí někdo použil,  výsledky nejsou průkazné.

Ochránit čmeláky proti  parazitům na 100% nelze. Teoretická možnost by byla zavřít je do laboratoře, ale i zde jsou napadnutelní – velkoproducenti čmeláků pro opylpovací službu o tom ví své…

Proto jsme navrhli řešení a sadu kontrol, které dále popisujeme a rozvíjíme – viz další text. Těmito opatřeními můžete významně snížit riziko úspěšného napadení úlku s čmeláky.

 

Jak upravit větrání ( jednoduchá ale funkční řešení)

Jemná síťka

Doplňte větrání úlku o jemnou síťku.

Řešení:
 • Jako jemná síťka se osvědčila technická síťovina (síto) UHELON 53S (označení hustoty), kterou našel a měřením určil kolega Karel Kučera.
 • Pozoz:
  Hodí se
  právě typ UHELON 53S, který má odpovídající hustotu.
  Nehodí se hustota menší (prodává se ve včelařských potřebách na filtraci medu) nebo větší (již nevětrá).
 • Upozornění – jemná síťka z UHELONU 53S musí být z obou stran kryta hliníkovou síťkou tak, aby se k ní nedostala kusadla čmeláků (síťky by na sebe pokud možno neměly doléhat).
 • Jemná síťka z UHELON 53S redukuje plochu větrání na cca 50%. Pokud tedy můžete, zvětšete příslušně průměr větracího otvoru. Praxe ukazuje, větrací otvoru se síťkou z UHELONU 53S s průměrem otvoru kolem kolem 50 mm je dostatečný.
 • Nedávejte ale více vrstev než jednu, za to ale správně.
 • UHELON 53S si můžete koupit v metráži na internetu, případně vám ho někteří prodejci prodají jako doplněk k úpravě úlku (viz foto  další text) a to včetně podložky, kterou ho můžete do úlku přichytit (najdete na internetu jako nástavec větracího otvoru).
Čmeláci PLUS - Větrání úlku - nástavec na větrací otvor

Větrání úlku – nástavec na větrací otvor.
Foto J. Černý

Aplikace je snadná nástavce větracího otvoru

 •  sejměte původní síťky a na vnitřní stranu úlku přichyťte jemnou síťku z UHELONU 53S
 •  pracujte dále podle návodu a pak pokračujte na aplikaci odolných sítěk

Poznámka: tento nástavec, píépadně jiný s otvoirem o průměru 50mm se hodí pro úpravu větrná pomocé HT trubek

 
 

Odolná větrací mřížka z hliníkové síťoviny

Nahraďte původní mřížky/síťky novými, je to snadní operace a vyplatí se.

Řešení:
 • Hodí se jemné hliníkové síťky z hobby marketu, velikost ok kolem 1mm (prodává se v metráži).
 • Nehodí se sítka z plastu, ani ze sklolaminátu, která čmeláčím kusadlům neodolá. Stejně tak se nehodí ani samotná nechráněná síťka z UHELONU, tu čmeláci snadno prokoušou.
 • Větrací otvor musí být z obou stran opatřen novými odolnými síťkami.
 • Síťku lze z vnitřní strany připevnit svorkovací pistolí a pak oblepit kvalitní lepící páskou, aby parazité síťku neobešli a čmeláci pod ní nezalezli.
 • Pokud si vyrobíte rámeček, bude síťka lépe držet a bude jí možno vyměnit. 
  Rámeček lze koupit i na internetu, spolu s kouskem UHELONU 53S viz výše.
 • Sítku z vnitřní strany vložte pod původní nebo nový rámeček se zavíráním úlku a připevněte vruty.
Čmeláci PLUS - Větrání úlku - doplnění o síťku z Uhelonu a o siťku z hliníkové síťoviny

Čmeláci PLUS – Větrání úlku – doplnění o síťku z Uhelonu 53S a o siťku z hliníkové síťoviny. 
Foto O.Hercog

 

Lepivá vrstva ve větracím otvoru

Pokud opatříte vnitřní prostor větrání lepivou vrstvou, zachytíte i malé parazity i larvičky, kteří do větrání proniknou z vnější strany (zde  je hrubší síťka).

Na fotografii vidíte příklad, kolik lepivá vrstva zachytí nevítaných návštěvíků úlku.

 

Řešení:
 • Opatřete úlek z vnitřní strany síťkou z UHELON 53S a pak odolnou síťkou z hliníkové síťoviny. 
 • Nyní z vnější strany do větracího otvoru aplikujte lepivou vrstvu na nosiči.
  Jako jednoduchý nosič je nejlépe využít ruličky odstřižené z pásku PET lahve. Hodí se dobře i fólie DUROFOL. 
 • Někteří chovatelé používají místo lepivého pásu mucholapku. Ta je měkčí a drží tvar lépe než lepivý pás na hmyz, který lze také použít. 
 • Nejlepší je použít vrstvu z Chemstopu/Apilanolten naneste dle návodu na vnitřní plochu nosiče.

Pozor na okraje, ať nepotřísníte lepem jemnou síťku z UHELONU 53S.

Lepivá past na nosiči z PET lahve pro čmelín

Ukázka použíté lepivé pasti z větrání.
Chemstop na PET nosiči.
Foto K. Kučera

Čmeláci PLUS - Materiál pro vytvoření lepivé vrstvy - Chemstop

Materiál pro vytvoření lepivé vrstvy – Chemstop

Lepivé pásy pro vytvoření lepivé vrstvy ochrany čmelíků před parazity. Větrací past čmelína

Materiál pro vytvoření lepivé vrstvy – lepivé pásy

 • Jako alternativu je možné použít lepivý pás na hmyz (ten se ale hůř aplikuje).
 • Chemstop lze nanést také přímo na stěnu otvoru. Upozorňujeme ale, že se lep následně obtížně odstraňuje a při čištění hrozí poškození Uhelonové síťky.
 • Pak z vnější strany připevněte síťku z hliníkové síťoviny.
 
Větrání úlku a jeho ochrana před parazity čmeláka vnitřní prostor vymazaný Chemstopem

Větrání úlku – vnitřní prostor pouze vymazaný Chemstopem
Foto O.Hercog

Ochrana větrání úlku pro čmeláky - vnitřní prostor větrání chráněn lepivým pásem na hmyz

Ochrana úlku – vnitřní prostor větrání s lepivým pásem na hmyz.
Foto O.Hercog

Zavírání větracího otvoru

Na trhu jsou k dispozici úlky s elegantními kruhovými krytkami větracích otvorů, krytky se dají dokoupit samostatně, ale můžete si takové víčko sami vyrobit.

Víčko větracího otvoru musí těsnit tak, aby do úlku neprosvítalo světlo. To je důležité například v době, kdy do úlku usazujete matku, nebo jste do něj vložili zakoupené hnízdo. Prosvítající světlo by čmeláky mátlo a nehledali by východ vstupní chodbou.   

Pozor některé krytky tohoto typu se působením vzdušné vlhkosti deformují

Řešení:
 • Pokud si chcete vyrobit vlastní krytku, použijte tenkou kvalitní překližku, desku z plastu atd.
 • Tvar může být kruh, čtverec i jiný tvar, kterým větrací otvor překryjete a který půjde posunout do polohy otevřeno a zavřeno.
 • Tvar a velikost, stejně tak i umístění čepu si vyzkoušejte na úlku s nasazenou střechou.
 • Jako otočný čep se hodí silnější vrut s podložkou pod hlavou.

Upozornění: Zavírání větracího otvoru nesmí poškozovat ochranné síťky nebo je vtlačovat dovnitř.

Čmeláci PLUS - Větrání úlku - vnější síťka a zavírání větrání

Větrání úlku – vnější síťka a zavírání větrání. Foto O.Hercog

Čmeláci PLUS - Větrání úlku - zavírání větracího otvoru

Zavírání větracího otvoru na jiný způsob.

Další úpravy větracího otvoru a ochrany úlku – úprava vnější strany větrání

Parazité jsou vytrvalí v hledání cesty, kterou chtějí proniknout do úlku. Dost často hledají tak dlouho, dokud jí naleznou. Pak je tedy nejlepší takového parazita nalákat do pasti a tam ho lapit

Síťkou z hliníkové síťoviny snadno pronikne parazitická vosička Melittobia acasta. Aby tam ale pronikl i motýlek Aphomia sociella (zavíječ cizopasný) nebo parazitické mouchy (např Brachycoma devia ), je potřeba vytvořit zde větší otvor. To je důležité  zvlášť proto, aby se do pasti dostaly větší jedinci zavíječe a nehledaly jinou cestu (např. pod ochrannou klapkou).

Existuje řada úprav, jak takto vylepšit větrací otvor a ochranu proti parazitům a nepřátelům čmeláků. Ty najdete ZDE .

Pojďme se ale podívat na úpravu, kterou vás k těmto řešením přiblížíme.

Řešení:
 • Vytvořte ve vnitřním prostoru větrání lepivou vrstvu (viz výše).
 • Ve vnější síťce vytvořte otvor, kterým proniknou parazité, kteří se na lepivé vrstvě zachytí. 
 • Otvor by neměl být vysoký maximálně cca 3mm (aby jím neprošla malá dělnice), široký může být klidně 20 – 25 mm.

Upozornění – větší otvor nevytvářejte, mohl by jim projít malé dělnice z první generace a v pasti by uhynuly nebo druhy hmyzu, které jen zkoumají okolí.

 • Otvor si můžete vytvořit 
  –  malými nůžkami v síťce z hliníkové síťoviny.
  – vytvořením víčka na 3D tiskárně 
 • Námi navržení víčka z 3D tiskárny převzali výrobci  – lze koupit hotová víčka na větrání s příslušným otvorem, případně si takové víčko vytisknout na 3D tiskárně

Poznámka:

zkoušeli jsme komerčně prodávanou krytku na větrání (HT Systém) popisovanou ZDE . Ta dobře slouží jako krytka, propustí do pasti malé parazity, ale nepropustí do pastí velké jedince zavíječe.
Proto takovou krytku doporučujeme především do vnitřní části  úlku společně s se síťkou z UHELON 53S

Větrání čmeláčího úlku - úprava větrací síťky vytvořením otvoru do lapací pasti čmelína

Větrání úlku – úprava větrací síťky vytvořením otvoru do lapací pasti.
Foto O.Hercog

Vytvoření větrací pasti proti parazitům čmeláků

Vytvoření prosupu pro Aphomia sociella do pasti ve větrání.
Foto O.Hercog

Krytka větrání čmelína pomocí 3D tiskárny. Přídatný prostup pro parazity jako je Aphomia sociella

Větrání úlku – vnější ochrana s prostupovou pastí. Krytka vytvořená na 3D tiskárně
Foto O.Hercog

Větrání čmelího domku - příklady víčka ( krytky ) větrání s lapací pastí vytvořené pomocí 3D tiskárny

Větrání úlku – příklady víčka ( krytky ) větrání s lapací pastí vytvořené pomocí 3D tiskárny
Foto O. Hercog (2018)

Čmeláci PLUS - Větrání úlku - vnější síťka s otvorem pro lapán parazitů a zavíráním větrání

Větrání úlku – finální provedení: Vnější síťka s otvorem pro lapání parazitů a zavíráním větrání. Patrný i vnitřní žlutý lepivý pás umístěný před uhelonovou sítí.
Foto O.Hercog

Větrání s mřížkou z 3D_tiskárny

Větrání s komerčně dostupným víčkem z 3D_tiskárny
Foto O. Hercog

Čmeláci PLUS - Větrání s krytkou - lapací past - vnější krytka z 3D tiskárny (za ní v trubce lepací vrstva z Chemstopu)

Větrání s krytkou – lapací past – vnější krytka z 3D tiskárny (za ní v trubce lepací vrstva z Chemstopu)
Foto O. Hercog (3/2021)

Čmeláci PLUS - Větraní s krytkou - lapací past - vnitřní strana s větrací krytkou k HT Systému (síťka z UHELONU 53S je ukryta pod krytkou)

Větrání s krytkou – lapací past – vnitřní strana s větrací krytkou k HT Systému (síťka z UHELONU 53S je ukryta pod krytkou)
Foto O. Hercog (3/2021)

Kontroly

Zkontrolujte zda:

 • Je větrací otvor na vašem úlku dostatečně velký (průměrem cca 50 mm).
 • Má větrací otvor řešenou ochranu proti parazitům a to:
  vnitřní hliníkovou síťku a
  síťku z Uhelonu53S umístěnou  uprostřed a 
  tato síťka není v kontaktu s hliníkovou síťkou (vnější a vnitřní).
  vnější hliníkovou síťku.
 • Síťka z Uhelonu 53S není poškozená a zcela doléhá – není zde štěrbina (průchod) v ukotvení síťky.
 • Hliníkové síťky jsou ukotvené tak, aby se pod ně nemohl dostat čmelák či parazit.
 • Vnější i vnitřní hliníková síťka nemá oka větší jak 3mm , u mřížek jedna strana není větší jak 3mm.
 • Uzavírání větracího otvoru nepoškozuje síťky ani je nevtlačuje dovnitř.

Další doporučené kapitoly o větrání