Větrání

Pomáháme čmelákům a přírodě - Unikátní encyklopedie čmeláků

Větrání v čmeláčím úlu

Větrání a přívod vzduchu je nedílnou s velmi důležitou součástí úlu pro čmeláky (čmelínu). Přesto se na tuto část velmi často zapomíná a výrobci, které sami čmeláky nechovají, tuto část úlku přehlížejí.

Obsah:
Význam větrání
Jak má větrací otvor  vypadat a proč  – DŮLEŽITÉ
Ideální provedení větracího otvoru
Jak upravit větrání ( jednoduchá ale funkční řešení)
          jemná síťka – jak a kam
          odolná větrací mřížka z hliníkové síťoviny
          lepivá vrstva ve větrání
          zavírání větracího otvoru
          další úpravy – vnější část větrání
Kontrola
Další doporučené kapitoly o větrání

 

Význam větrání

Větrání je ale velmi důležití komponenta úlku, které plné několik funkcí:

 • Přivádí do úlku čerstvý vzduch.
 • Odvádí z úlku přebytečné teplo.
 • Eliminuje množství CO2, který se v úlku hromadí.
 • Odvádí z úlku přebytečnou vlhkost a omezuje tak kondenzaci vodní páry a následného vzniku plísně.
  Čmeláci PLUS - Větrání úlku - vnější síťka a zavírání větrání

  Větrání úlku – vnější síťka a zavírání větrání.
  Foto O.Hercog

Jak má větrací otvor správně vypadat a proč

Současně je ale nutné, aby bylo větrání řešeno tak, aby tudy do úlku nepronikli parazité a nepřátelé čmeláků. Ti jsou hnáni silným pudem se v hnízdě čmeláků množit. Jsou velmi trpěliví a hledají jakoukoli cestu, jak se do hnízda dostat. Namnožit se v hnízdě čmeláků je totiž jejich poslání.

Parazité i nepřátelé čmeláků jsou přitahováni především pachem hnízda, který je zvláště v pozdních fázích rozvoje hnízda velmi intenzivní. Proto musí být chráněn jemnou síťkou, kterou parazité neprojdou.

Větrací otvor ale také láká čmeláky. Dělnice, které se vrací z prvních proletů jsou někdy zmateny pachem hnízda, vycházejícím z větracího otvoru a snaží se tudy do hnízda vstoupit. Stejně tak se někdy stane, že mladé dělnice vystoupí  v úlku na povrch výstelky, zahlédnou světlo procházející větracím otvorem a snaží se tudy z úlku vyletět. To samé se může stát s trubci, kteří hledají cestu z úlku a sedí (zevlují) u větracího otvoru tak dlouho, dokud je nenapadne z úlku odejít chodbou. Dělnice, trubci ale i matka se někdy pokouší prokousat si cestu ven a pokud jim to konstrukce větracího otvoru dovolí, začnou vyletovat tudy. Tím se ale vytvoří cesta pro parazity a hnízdo je dříve či později napadeno, oslabeno, nebo zanikne. Proto musí být větrací otvor síťkou, kterou čmeláci neprokoušou.

Čmeláci PLUS - Větrání ulku - čmeláky prokousaná síťka komerčně dostupného úlku

Větrání ulku – čmeláky prokousaná síťka komerčně dostupného úlku.
Foto Vladimír Jindra.

Ani když je větrací otvor pro parazity neprůchodný, nemáte vyhráno. Někteří parazité jsou tak malí, že síťkou s okem kolem 1 mm projdou (viz parazitické vosička Melittobia acasta). 

Čmeláci PLUS - Zavíječ čmeláčí (Aphomia sociella) na větracím otvoru úlku

Zavíječ čmeláčí (Aphomia sociella) na větracím otvoru úlku.
Foto O.Hercog

Někdy parazité průnik řeší tak, že nakladou svá vajíčka na mřížku větracího otvoru. Zde se z vajíček vylíhnou malé larvičky, ty projdou síťkou a proniknou do hnízda. Proto je nutné chránit větrací otvor další síťkou s velikostí oka, kterou malí parazité, nebo malé larvičky neprojdou. Takovým parazitem je například zavíječ čmeláčí (Aphomia sociella).

Čmeláci PLUS - Větrání úlku - vajíčka parazita nakladená na síťce větracího otvoru

Větrání úlku – vajíčka parazita nakladená na síťce větracího otvoru
Foto O.Hercog

 

Aby toho nebylo málo, tak je potřeba, aby byla možné  větrací otvor uzavřít. To je nutné v okamžiku, kdy s v úlku zabydluje matka-královna, nebo kdy se ochladí a hnízdo by mohlo prochladnout. Stejně tak je potřeba větrání řešit tak, aby v úlku nebyl průvan. Na ten je velmi citlivá matka-královna ve své soliterní fázi. Obává se, že by její plod prochladl a zahynul.

Proto musí být větrací otvor konstruován tak, aby větral, byl uzavíratelný a současně obyvatele úlku chránil.

Počítejte s tím, že větrací otvor je nutné pravidelně kontrolovat. Může dojít k jeho poškození, nebo ho mohou čmeláci zanést voskem, výstelkou. Zaznamenali jsme řadu případů, kdy se poškozeným větracím otvorem do úlku dostali parazité, v meziprostoru uvízli čmeláci a zahynuli zde.

 

Čmeláci PLUS - Větrání úlku zalepené voskem

Větrání úlku zalepené voskem. Foto O.Hercog

Již se mám povedlo přesvědčit i největšího výrobce úlků v ČR, k náhradě jím použitích sítěk za síťku z hliníku (viz další text). Trvalo to ale několik ket, než to akceptoval a tyto výrobky s nevhodnými síťkami se na trhu ještě objevují a proto vás na ne upozorňujeme.

Je to správné lapat parazity do pasti na úlku?

Někteří chovatelé čmeláků se takové ochraně úlku brání. O parazitech a predátorech či konkurentech budeme psát později. Zde pouze uvedeme zásadní. Není parazit jako parazit. Námi navrhovaná řešení pastí mají vždy předsunutou ochranu v podobě síťky, štěrbiny. Její smysl je zřejmý – brání  uvíznutí v pasti těm druhům, kteří se spíše jen zajímají o dutinu nebo jsou lákáni pachem hnízda, ale hnízdo vlastní k životu bezprostředně nepotřebují (škvoři, pavouci apod..).  Tyto druhy narazí na mechanickou překážku v podobě vnější síťky, která je v dalším prostupu  většinou odradí. Prostě průnik by jim zabral v hledání potravy více času a tak pokračují v hledání jinde.  Naproti tomu parazit, pro kterého je hnízdo zásadní pro přežití své vlastní populace, jakmile takové hnízdo (jeho pachovou stopu) najde, už jej neopustí. Bude setrvávat u úlku nebo v jeho těsné blízkosti tak dlouho, dokud nepronikne dovnitř nebo nezahyne. Takový parazit proto projde i uzonkou štěrbinou až do vnitní části větrání, kde je lapen pastí. Parazit našel svůj životní cíl a pro něj je to už jen buď a nebo. Stejně tak pro čmeláčí kolonii. Skutečnost, že většina takovýchto parazitů zahyne cestou, není ani v přírodě překvapivá a parazit je na vysokou úmrtnost adaptován tím, že ti úspěšní se následně nemnoží v řádu jednotek nových jedinců, ale desítek až v případě Melittobia acasta tisícovek jedinců.

Nejsme tedy skupinou, která by si neuvědomovala souvislosti, naopak. Má-li v přírodě přežít druh, který je na vývoji čmeláka závislý (např Aphomia sociella), musí najít svého hostile. My jdeme cestou vracení hostitele (tedy čmeláka) do volné přírody. Náš cíl je odchovat co nejpočetnější pohlavní generaci čmeláků, schopné reprodukce a založení  přirozených hnízd v dalším roce.

 • Přirozená hnízda naší činností proti parazitům úlků nejsou nijak chráněna ani dotčena. Uškodit by jim mohla spíše lokální expanze parazita z nezabezpečeného a neudržovaného úlku.
 • Polapení parazitů v našich pastech nijak neovlivňuje míru napadení přírozených hnízd neboť neprosazujeme žádné prvky ochrany proti parazitům pohybujícím se mimo vlastní úl – jako jsou volně pověšené lepivé pasti, feromonové lapače a chemické postřiky.
 • Dokud parazit nepřekoná  mechanickou zábranu na pasti, není námi dotčen. Po překonání mechanické zábrany se ale již dostává do vnitřních komponent úlu a zde není jiné cesty, než jeho eliminace.

V přírodě, ať už je to tedy třeba jen vaše zahrádka, probíhá dále věčný souboj mezi čmeláky a jejich predátory – ten souboj se ale odehrává dle pravidel přírody v přirozeném hnízdě, nikoliv úlu závislém na tom, jak kvalitně je postaven a udržován.

Je možné chránit úlek i jinak?

Na internetu najdete řadu „zaručených návodů“, jak úlek maskovat a jeho pach přebít pachem aromatických rostlin, nebo repelentů. Faktem je, že se nám žádná takové metoda neosvědčila, nebo výsledky nejsou vypovídající. Proto jsme navrhli řešení, které dále popisujeme a rozvíjíme.

Ideální větrací otvor úlku

 • Větrací otvor by měl být opatřen síťkami odolnými proti prokousání.
 • Větrání je doplněno o jemnou síťku, kterou neprojdou malí parazité a larvičky.
 • Pokud chcete zvýšit bezpečnost obyvatel úlku, je dobré vnitřní prostor větracího otvoru opatřit lepivou vrstvou, na kterou se malí parazité, nebo pronikající larvičky, zachytí a zahynou tam.
 • Zavírání větracího otvoru je nejlepší polohovací – lze ho otevírat a regulovat jeho velikost dle potřeby.

Pokud si pořídíte úlek, který takové větrání nemá, je celkem snadné si větrací otvor upravit doma.

Někteří chovatelé používají větrání s pastí podle pana V.Stuchla, které doplnili o lepivou vrstvu. Provedení jsou různá, v této části popíšeme základní princip. To je důležité pro pochopení toho, jak past funguje.

Parazit je lákán vůní hnízda, vstoupí otvorem do pasti a zde uvízne na lepivé vrstvě. Síťka z Uhelonu53S je zde jako pojistka pro případ, kdyby snad parazit pastí proletěl a neusedl na lepivou vrstvu.

Díky tomu to řešení se daří s vysokou účinností omezit napadení hnízda parazity.

Čmeláci PLUS - Větrání s lepivou pastí

Čmeláci PLUS – Větrání s lepivou pastí

Jak upravit větrání ( jednoduchá ale funkční řešení)

Jemná síťka

Doplňte větrání úlku o jemnou síťku.

Řešení:
 • Jako jemná síťka se osvědčila technická síťovina (síto) UHELON 53S (označení hustoty), kterou našel a měřením určil kolega Karel Kučera.
  Hodí se právě typ UHELON 53S, který má odpovídající hustotu.
 • Nehodí se hustota menší (prodá se ve včelařských potřebách na filtraci medu) nebo větší (již nevětrá).
 • Upozornění – jemná síťka z UHELONU 53S musí být z obou stran kryta hliníkovou síťkou tak, aby se k ní nedostala kusadla čmeláků (síťky by na sebe pokud možno neměly doléhat).
 • Jemná síťka z UHELON 53S redukuje plochu větrání na cca 50%. Pokud tedy můžete, zvětšete příslušně průměr větracího otvoru.
  Praxe ukazuje, větrací otvoru se síťkou z UHELONU 53S s průměrem otvoru kolem kolem 50 mm je dostatečný. Nedávjte ale více vrstev než jednu, za to ale správně.
 • UHELON 53S si můžete koupit v metráži na internetu, případně vám ho někteří prodejci prodají jako doplněk k úpravě úlku (viz další text) a to včetně podložky, kterou ho můžete do úlku přichytit (najdete na internetu jako nástavec větracího otvoru).
 • Sejměte původní síťky a na vnitřní stranu úlku přichyťte jemnou síťku z UHELONU 53S –  pracujte dále podle návodu a pak pokračujte na aplikaci odolných sítěk.
 
Čmeláci PLUS - Větrání úlku - nástavec na větrací otvor

Větrání úlku – nástavec na větrací otvor.
Foto J. Černý

 Odolná větrací mřížka z hliníkové síťoviny

Nahraďte původní mřížky novými.

Řešení:
 • Hodí se jemné hliníkové síťky z hobby marketu, velikost ok kolem 1mm (prodává se v metráži).
 • Nehodí se sítka z plastu, ani ze sklolaminátu, která čmeláčím kusadlům neodolá. Stejně tak se nehodí ani samotná nechráněná síťka z UHELONU, tu čmeláci snadno prokoušou.
 • Větrací otvor musí být z obou stran opatřen novými odolnými síťkami.
 • Síťku lze z vnitřní strany připevnit svorkovací pistolí a pak oblepit kvalitní lepící páskou, aby parazité síťku neobešli a čmeláci pod ní nezalezli.
 • Pokud si vyrobíte rámeček, bude síťka lépe držet a bude jí možno vyměnit. 
  Rámeček lze koupit i na internetu, spolu s kouskem UHELONU 53S viz výše.
 • Sítku z vnitřní strany vložte pod původní nebo nový rámeček se zavíráním úlku a připevněte vruty.
Čmeláci PLUS - Větrání úlku - doplnění o síťku z Uhelonu a o siťku z hliníkové síťoviny

Čmeláci PLUS – Větrání úlku – doplnění o síťku z Uhelonu 53S a o siťku z hliníkové síťoviny. 
Foto O.Hercog

 

Lepivá vrstva ve větracím otvoru

Pokud opatříte vnitřní prostor větrání lepivou vrstvou, zachytíte i malé parazity i larvičky, kteří do větrání proniknou z vnější strany (zde  je hrubší síťka).

Na fotografii vidíte příklad, kolik lepiví vrstva zachytí nevítaných návštěvíků úlku (řešení na forogragii popíšeme v sekdi pro pokročilé chovateleú.

 

Řešení:
 • Opatřete úlek z vnitřní strany síťkou z UHELON 53S a pak odolnou síťkou z hliníkové síťoviny. 
 • Nyní z vnější strany do větracího otvoru aplikujte lepivou vrstvu na nosiči. Jako nosič je nejlépe využít ruličky odstřižené z pásku PET lahve. Hodí se dobře i fólie DUROFOL. 
 • Někteří chovatelé používají místo lepivého pásu mucholapku. Ta je měkčí a drží tvar lépe než lepivý pás na hmyz, který lze také použít. 
 • Nejlepší je použít vrstvu z Chemstopu – ten naneste dle návodu na vnitřní plochu nosiče. Pozor na okraje, abyste nepotřísnili lepem jemnou síťku z UHELONU 53S.

 

Lepivá past na nosiči z PET lahve pro čmelín

Ukázka použíté lepivé pasti z větrání.
Chemstop na PET nosiči.
Foto K. Kučera

Čmeláci PLUS - Materiál pro vytvoření lepivé vrstvy - Chemstop

Materiál pro vytvoření lepivé vrstvy – Chemstop

Lepivé pásy pro vytvoření lepivé vrstvy ochrany čmelíků před parazity. Větrací past čmelína

Materiál pro vytvoření lepivé vrstvy – lepivé pásy

 • Jako alternativu je možné použít lepivý pás na hmyz (ten se ale hůř aplikuje).
 • Chemstop lze nanést také přímo na stěnu otvoru. Upozorňujeme ale, že se lep následně obtížně odstraňuje a při čištění hrozí poškození Uhelonové síťky.
 • Pak z vnější strany připevněte síťku z hliníkové síťoviny.
 
Větrání úlku a jeho ochrana před parazity čmeláka vnitřní prostor vymazaný Chemstopem

Větrání úlku – vnitřní prostor pouze vymazaný Chemstopem
Foto O.Hercog

Ochrana větrání úlku pro čmeláky - vnitřní prostor větrání chráněn lepivým pásem na hmyz

Ochrana úlku – vnitřní prostor větrání s lepivým pásem na hmyz.
Foto O.Hercog

Zavírání větracího otvoru

Na trhu jsou k dispozici úlky s elegantními kruhovými krytkami větracích otvorů, krytky se dají dokoupit samostatně, ale můžete si krytku sami vyrobit.

Řešení:
 • Pokud si chcete vyrobit vlastní krytku, použijte tenkou kvalitní překližku, desku plastu atd.
 • Tvar může být kruh, čtverec i jiný tvar, kterým větrací otvor překryjete a který půjde posunout do polohy otevřeno a zavřeno.
 • Tvar a velikost, stejně tak i umístění čepu si vyzkoušejte na úlku s nasazenou střechou.
 • Jako otočný čep se hodí silnější vrut s podložkou pod hlavou.
Upozornění:

Zavírání větracího otvoru nesmí poškozovat ochranné síťky nebo je vtlačovat dovnitř.

Čmeláci PLUS - Větrání úlku - vnější síťka a zavírání větrání

Větrání úlku – vnější síťka a zavírání větrání. Foto O.Hercog

Čmeláci PLUS - Větrání úlku - zavírání větracího otvoru

Zavírání větracího otvoru na jiný způsob.

Další úpravy větracího otvoru a ochrany úlku – úprava vnější strany větrání

Parazité jsou vytrvalí v hledání cesty, kterou chtějí proniknout do úlku. Dost často hledají tak dlouho, dokud jí naleznou. Pak je tedy nejlepší takového parazita nalákat do pasti a tam ho lapit. 
Síťkou z hliníkové síťoviny snadno pronikne parazitická vosička Melittobia acasta. Aby tam ale pronikl i motýlek Aphomia sociella (zavíječ čmeláčí) nebo parazitické mouchy (např Brachycoma devia ), je potřeba vytvořit zde větší otvor. To je důležité  zvlášť proto, aby se do pasti dostaly větší jedinci zavíječe a nehledaly jinou cestu (např. pod ochrannou klapkou).

Existuje řada úprav, jak takto vylepšit větrací otvor a ochranu proti parazitům a nepřátelům čmeláků. Ty uvedeme v kapitole pro zkušené chovatele  <připravujeme>.

Pojďme se ale podívat na úpravu, kterou vás k těmto řešením přiblížíme.

Řešení:
 • Vytvořte ve vnitřním prostoru větrání lepivou vrstvu (viz výše).
 • Ve vnější síťce vytvořte otvor, kterým proniknou parazité, kteří se na lepivé vrstvě zachytí. 
 • Otvor by neměl být větší jak cca 3mm (aby jím neprošla malá dělnice), široký může být klidně 20 mm.
 • Upozornění – větší otvor nevytvářejte, mohl by jim projít malé dělnice z první generace a v pasti by uhynuly nebo druhy hmyzu, které jen zkoumají okolí.
 • Otvor si můžete vytvořit 
  –  malými nůžkami v síťce z hliníkové síťoviny.
  – vytvořením víčka na 3D tiskárně (lze i zakoupit nainternetu).

Poznámka: Nyní pro vás testujeme další řešení z dílů z hobby marketu , které podle výsledků zveřejníme.

Více se o větrání, jeho úpravách, o krytce větrání  a výběru hustoty UHELONU dočtete v sekci pro pokročilé chovatele <připravujeme>.

Větrání čmeláčího úlku - úprava větrací síťky vytvořením otvoru do lapací pasti čmelína

Větrání úlku – úprava větrací síťky vytvořením otvoru do lapací pasti.
Foto O.Hercog

Vytvoření větrací pasti proti parazitům čmeláků

Vytvoření prosupu pro Aphomia sociella do pasti ve větrání.
Foto O.Hercog

Krytka větrání čmelína pomocí 3D tiskárny. Přídatný prostup pro parazity jako je Aphomia sociella

Větrání úlku – vnější ochrana s prostupovou pastí. Krytka vytvořená na 3D tiskárně
Foto O.Hercog

Větrání čmelího domku - příklady víčka ( krytky ) větrání s lapací pastí vytvořené pomocí 3D tiskárny

Větrání úlku – příklady víčka ( krytky ) větrání s lapací pastí vytvořené pomocí 3D tiskárny
Foto O. Hercog

Čmeláci PLUS - Větrání úlku - vnější síťka s otvorem pro lapán parazitů a zavíráním větrání

Větrání úlku – finální provedení: Vnější síťka s otvorem pro lapání parazitů a zavíráním větrání. Patrný i vnitřní žlutý lepivý pás umístěný před uhelonovou sítí.
Foto O.Hercog

Čmeláci PLUS - Větrání s mřížkou z 3D_tiskárny

Čmeláci PLUS – Větrání s mřížkou z 3D_tiskárny
Foto O. Hercog

 

Kontrola

Zkontrolujte zda:

 • Je větrací otvor na vašem úlku dostatečně velký (kruh s průměrem cca 50 mm).
 • Má větrací otvor řešenou ochranu proti parazitům a to:
  vnitřní hliníkovou síťku
  síťku z Uhelonu53S umístěnou  uprostřed. Tato síťka není v kontaktu s hliníkovou síťkou vnější a vnitřní.
  vnější hliníkovou síťku.
 • Síťka z Uhelonu 53S není poškozená a zcela doléhá – není zde štěrbina (průchod) v ukotvení síťky.
 • Hliníkové síťky jsou ukotvené tak, aby se pod ně nemohl dostat čmelák či parazit.
 • Vnější i vnitřní hliníková síťka nemá oka větší jak 3mm , u mřížek jedna strana není větší jak 3mm.
 • Uzavírání větracího otvoru nepoškozuje síťky ani je nevtlačuje dovnitř.

Další doporučené kapitoly o větrání