Umístění úlku na zahradě ale i jinde

Umístění úlu na jaře rozhodne o osudu čmeláků v létě...

Co se zde dozvíte

 • Možnost kam a jak umístit úlek pro čmeláky
 • Proč je to důležité
 • Praktické ukázky a tipy

Datum poslední aktualizace: 24/2/2024

Čmeláci PLUS - V kostce - Foto Internet

V kostce / In a nutshell

 • Optimální umístění úlku je klíčové pro jeho bezpečnost, proto umístění na zemi není vhodné: matka hledající hnízdiště jej snadno nalezne na zemi, ale podobně tak i jiná matka nebo pačmelák, což může vyvolat souboj s již usazenou matkou. 
 • Chovatel by měl mít snadný přístup k němu pro pravidelné kontroly: je vhodné, aby úlek byl umístěn na výšce 30 – 100 cm, což usnadní péči o něj.
 • Stabilita úlku je nezbytná pro pohodlnou údržbu a kontrolu hnízda:  je důležité zajistit, aby úlek byl umístěn na stabilní podložce.
 • Sluneční záření ohrožuje hnízdo v úlku:  Vnitřní teplota nepřekročila 30°C, v případě potřeby je vhodné zastínit úlek, avšak zároveň by měl být zajištěn volný průtok vzduchu pro účinné ochlazování.
 • Optimálním místem pro umístění úlku je stín bez průvanu: například pod keři, kde je vhodné mikroklima. Dbejte ale na doporučenou výšku a  se chovatel snadno dostal k úlku.
 • Ideální teplotní komfort hnízdu poskytne interiér: Úlek umístěný v interiéru a sklapkou vně na zdi  garáž, sklep …) je z hlediska teplotního komfortu ideáln9
 • Střecha z plechu není pro úlek optimální:  je lepší zvolit střechu odolnou proti dešti, ale ne střechu z plechu, která by mohla přenášet hluk dovnitř úlku.
 • Je nezbytné zabránit přístupu mravenců do úlku: mravenci mohou hnízdo ohrozit a napadnout, pokud se do něj dostanou
 • Vyvarujte se umístění více úlků vedle sebe:  Pokud to není možné, orientujte vletové otvory různými směry.
 • Neumísťujte úlky tam kde se krmí ptáci: neumisťujte úlky poblíž krmítek a pítek pro ptáky, pokud je nechcete ptáky krmit čmeláky.
 • Blízké hmyzí hotýlky mohou znamenat nebezpečí: parazité, kteří napadají obyvatel hmyzího hotýlků mohou zaútočit i na čmeláky v úlku.
 • Mladé matky čmeláků se vrací do rodného hnízda:  po přežití hibernace se mladé matky vracejí do svého rodného hnízdiště a utkávají se se svými sestrami v boji o hnízdiště.
 • Vodorovina je základ úspěchu: při umisťování úlku na stanovišti věnujte pozornost tomu, aby stál vodorovně, což zajistí správnou funkci záklopky ochranné klapky.

English Abstract

 • The optimal placement of the beehive is crucial for its safety, so placing it on the ground is not advisable: a mother looking for a nesting site will easily find it on the ground, but so will another mother or a bumblebee, which may trigger a fight with an already established queen.
 • The keeper should have easy access to it for regular controls/checks: it is advisable to place the sitter at a height of 30-100 cm, which will facilitate its care.
 • The stability of the brood is essential for convenient maintenance and inspection of the nest: it is important to ensure that the brood is placed on a stable base.
 • Sunlight is a threat to the nest in the beehive: The internal temperature should not exceed 30°C; it is advisable to shade the hive if necessary, but at the same time free air flow should be ensured for effective cooling.
 • The optimum place to place the beehive is in shade without draughts: for example, under shrubs where the microclimate is suitable. However, make sure that the recommended height is maintained and that the hive is easy for the keeper to reach.
 • A beehive placed indoors is the best solution: with a flap on the outside of the wall (garage, cellar …) is ideal in terms of thermal comfort.
 • A tin roof is not optimal for the hatch: it is better to choose a rainproof roof, but not a tin roof, which could transmit noise inside the hatch.
 • It is essential to prevent ants from entering the hive: ants can threaten and attack the nest if they get into it
 • Avoid placing several hives next to each other: If this is not possible, orient the inlet openings in different directions.
 • Don’t place hives where birds feed: don’t place hives near bird feeders and bird feeders unless you want to feed them to bumblebees.
 • Nearby insect roosts can be a danger: parasites that infest the inhabitants of insect roosts can also attack the bumblebees in the hive.
 • Young bumblebee mothers return to their natal nest: after surviving hibernation, young mothers return to their natal nest and compete with their sisters for nesting sites.
 • Horizontality is the key to success: when placing the hive on the habitat, pay attention to ensure that it stands horizontally, which will ensure the proper functioning of the guard flap.

Úvod

Hodně začínajících chovatelů se soustředí na pořízení úlku, nebo vlastní výrobu úlku/komponent. Uniká jim fakt, že pořízením úlku to vše teprve začíná a že je potřeba myslet i na další věci, například na výběr místa pro úlek (čmelín) na zahradě.
Proto se snažíme přesvědčit začátečníky, ať si chovatelské začátky usnadní a první úlek si koupí. Pokud si úlek bez zkušeností vyrábí, pak chybí čas. I proto je náš web spíše pro chovatele než kutily.

Vhodné umístění úlku je jednou ze základních podmínek pro zdárný rozvoj hnízda a chovu čmeláků a chyby se nevyplácí. Je potřeba si uvědomit, že když čmelákům aktivně nabízíme úlky, bereme na sebe odpovědnost a máme jejich osud ve svých rukách.

Výběr místa pro úlek je velmi důležitý stejně jako vybavení úlu a nesmí se podcenit.
Chovatelé se často diví, proč jim řádně nefungují ochranné klapky. Jedním z důvodů může být například to, úlek není postaven na vodorovné ploše.

Musíte se včas připravit i na nevítaný zájem domácích mazlíčků. Pejskové i kočky se o čmeláky zajímají a někdy je i pro zábavu loví. Proto je potřeba umístit úlek mimo jejich dosah.

 

Chovatelé, kteří v minulé sezóně uspěli, budou řešit, že se jim budou do úlků vracet matky, které se zde loni narodily a úspěšně přežily  hibernaci. To je radost ale i starost.

I tyto věci je potřeba při výběru místa zohlednit a připravit se na to.

Jak místo pro úlek vybrat a podle čeho se řídit?

V dalším textu vám nabízíme vodítka, jak takové místo vybrat a jak si na takové umístění úlek připravit.

Je toho na první pohled hodně, co je potřeba respektovat. Ale nebojte se, že takové místo u sebe nenajdete. Možností je vždy víc.

Úlek je možné během sezóny přemístit, ale nedoporučujeme to, protože to není snadné a bez rizik.

 

Věnujte čas výběru umístění hnízda před zahájením sezóny, vyplatí se vám to! 

Čmeláci PLUS Úlek a mohla bych ho vidět

Čmeláci PLUS Úlek a mohla bych ho vidět
Zdroj Internet

 

Úlek, jeho dostupnost a výška nad zemí

Úlek by měl být dostupný nejen pro jeho obyvatele, ale i pro jejich chovatele. Pokud ho umístěte na místo, kam se těžko dostanete, budete s tím celou sezónu zápasit.

Počítejte s tím, že je potřeba se někdy do úlku podívat, provádět inspekci (kontrolu). Odhalíte tak včas případné problémy, můžete zasáhnout a problémy řešit. 
Důležitý je přístup pro běžné kontrolypravidelné čištění ochranné klapky, nejlépe každý večer za soumraku.

Důležité je správně zvolit výšku, ve které je úlek umístěn. V malé výšce nad zemí, nebo na zemi může úlek najít matka čmeláka – sama bezu pomoci. Stejně tak ho tam později může najít jiná matka do úlku se dobývat.
Stejně tak na úlek na zemi, nebo těsně nad zemí, nepříznivě působí jarní mrazy mrazy.

Důležitá je jeho stabilita. Myslete na to, že úlek n stanovišti musí odolat větru. Stejně tak musí stát stabilně při kontrolách a údržbě během sezóny.

Doporučená výška pro umístění úlku je tedy 30 – 100 cm nad zemí.

Typické chyby:

 • Úlek je umístěn někde vysoko pod střechou a nedostanete se k němu jinak než po žebříku.
 • Úlek je ukryt hluboko pod keři, kde je sice dobře stíněn, vy se k němu ale nedostanete.
 • Úlek je umístěn na zemi a prostor pod stříškou klapky (pokud ji není možné snadno sejmout) není dostupný jinak než v leže.
 • Úlek je uchycen tak, že bez demontáže ho nelze sejmout a odnést ke kontrole.
 •  
Řešení:
 • Úlek by měl být vždy umístěn nebo uchycen tak, aby nespadl a hnízdo v něm se nepoškodilo (úlek je poměrně těžký).
 • Doporučujeme úlek uchytit tak, aby ho bylo možné odnést do místnosti ke kontrole.
 • Úlek umístěte tak, ať ho můžete pohodlně obsluhovat tedy jeho klíčové součásti: klapku, větrání, střechu.
 • Výšku umístění zvolte takovou, abyste se po odstranění střechy dostali rukama pohodlně až na dno (horní strana úlku maximálně ve výši pasu).
 • Klapka by měla být snadno přístupná, s možností rychlého čištění
 • Zvolte umístění úlku tak, ať se k němu dostanete, ale ne v místě, kde se neustále pohybujete.
 • Dejte přednost umístění úlku ve výšce 50-100 cm. Snížíte tím riziko, že již obsazený úlek objeví jiná matka, hledající hnízdiště.

Úlek a sluneční záření

Čmeláci jsou ohroženi jak jarními mrazíky, tak i letními vedry. Nízké teploty zvládají snadněji než vysoké. Stejně tak jim vadí prudké změny teploty v úlku

Úlek by měl být vyroben z dostatečně silného materiálu (25 – 30 mm), nebo být tepelně izolovaný. Úlky jen z tepelné izolace (polystyren atd.) nejsou vhodné. Sice izolují, ale nemají tepelnou setrvačnost / akumulaci.
Pasivní úlek optimální teplotu sám neudrží. Správnou konstrukcí a doplňkovou ochranou v případě extrémních výkyvů počasí lze zabránit kritickému podchlazení úlu. Opatření proti přehřátí úlu se dělají mnohem obtížněji.
S postupným oteplováním a změnou klimatu je důležité tento aspekt chovu  čmeláků víc a víc respektovat.

O problematice konstrukce a <tepelné izolace úlků – PŘIPRAVUJEME> pro čmeláky se dozvíte více.

Upozornění:
Pokud na úlek svítí slunce, sebelepší izolace to nevyřeší – úlek se bude přehřívat. Existují sice možnosti jak úlek chladit, ale pasivní řešení nesníží/neudrží v úlku na slunci přijatelnou teplotu. 

Pro připomenutí:

Matka královna a pak i dělnice plod zahřívají vlastním tělem až na teplotu 35°C a umí pokles teploty do jisté míry řešit (čmelák se umí zahřát kmitáním létacích svalů, kdy nechává křídla v klidu). Výrazně ji v tom pomáhá i správná volba výstelky, proto jsme výstelce věnovali samostatnou kapitolu.

Paradoxně je pro čmeláky mnohem horší vysoká teplota. Při teplotě nad 35°C hynou larvy a kukly v hnízdě a při teplotě nad 45°C pak i dospělí jedinci.

To, že s teplotou hnízdě není něco v pořádku, poznáte podle toho, že čmeláci sedí na česně a víří křídly – snaží se do úlku nahnat chladnější vzduch. Tato snaha je ale marná, protože úlek je zavřen klapkou. Pomůže jen větrací otvor a případně některý z dalších způsobů chlazení, o kterém později budeme také psát (větrací otvor, větrací nástavek atd.).

Více se dozvíte v kapitole <Tepelná izolace ulku – PŘIPRAVUJEME> a <Chlazení úlku – PŘIPRAVUJEME >

Typické chyby:

 • chovatel věc neřeší a umístí úlek na slunce
 • chovatel nenajde místo, které je ve stínu a na úlek svítí ranní/odpolední Slunce (to dokáže v horkých dnech zvýšit teplotu nad akceptovatelnou hranici)
 • chovatel používá úlek nevhodné konstrukce (tenké stěny ze dřeva a plastu)
 Řešení:
 • Zvolte pro umístění úlku místo, kdy bude v průběhu dne teplota pokud možno stabilní.
 • Podstatné je vybrat místo, aby na úlek v létě nesvítilo slunce – nejlépe tedy místo ve stínu. Chladu dejte přednost před teplem,
 • Je dobré umístit úlek pod střechu, pergolu, zástěnu.
 • Když již opravdu nemáte jinou možnost, pak ať na úlek svítí ranní slunce a to co nejkratší dobu. Pokuste se ale vyhnout i této situaci.
 • Ideální jsou místa na východě, jihovýchodě, severovýchodě – prostě tam, kde nemáte žádný svit nebo jeho minimum.
 • Pokud není jiné řešení, úlek zastiňte. Zástěna by ale měla být stabilní, aby úlek neohrozila, například pokud by ji srazil vítr.
  Buďte ale velmi opatrní na změny okolí úlku v době, kdy se v něm usídluje matka – změny okolí ji, či přesuny mohou mást a usazení zmařit.
 • Nepoužívejte na zastínění úlku plech položený na střechu a podobné materiály, které se rozehřejí. Deska plechu a podobné materiály položené na střeše úlku budou také přenášet hluk a vibrace a rušit hnízdo (lze řešit vložkou z polystyrenu, ta ale musí být odnímatelná)
  Vezměte v úvahu i možný přenos tepla ze stínění na úl. Lépe je ponechat volný prostor mezi stíněním a úlem.
 • Úlek lze umístit do stínu keře, pod stříšku pergoly, do kůlny, do garáže, do domu, na stojan, na zeď, atd., viz další text. Nezapomeňte však na snadný přístup k úlku.
 • Pokud máte možno umístit úlek do výklenku, do otevřeného sklepa či chladné místnosti, je to výhoda. Čmeláci jsou schopni najít cestu i do úlku umístěného v polostínu i několik metrů v místnosti (pokud tam byli zabydleni/přemístěni). Příletový prostor ale musí být stále volný.
 
Čmeláci PLUS- Umístění úlku za zástěnou

Umístění úlku za zástěnou
Foto E.Kalčíková

 

Čmeláci PLUS - Umístění úlku pod keři čmelák rokytový

Umístění úlku pod keři čmelák rokytový
Foto O. Hercog

V roce 2021 jsme udělali malou demonstraci toho, jak slunce působí úlek

Vzali jsme kvalitní komerčně dostupný úlek s dobrou výstelkou. Měřili jsme teplotu ve vzduchovém prostoru pod střechou a sbírali hodnoty v čase.
Úlek jsme vystavili dopoledne na slunce, s krátkou přestávkou v poledne (simulovali jsme chvilkový stín stromu).
Pokus nám trochu pokazilo to, že bylo docela větrno a to úlek ochlazovalo. Stejně tak nebylo úplně jasno, spíš polojasno.
Určitě namítnete, že měření bylo velmi primitivní a že test byl dost extrémní. Ano, máte pravdu. Šlo totiž o demonstraci, ne o přesné měření, na to nebyly podmínky. Velmi se to ale blížilo realitě.

Stručné výsledky:

 • teplota v úlku se dostala z 16 na 35°C za 4 hodiny
 • teplota v úlku pak dalším ohřevem na slunci vystoupala až na 36°C a držela se tam 3 hodiny
 • ještě v 19:00 byla teplota v úlku 35,5°C
 • největší rozdíl mezi teplotou v úlku a teplotou vzduchu byl 8°C

Bez ohledu na detaily a podmínky měření, je vidět že:

 • úlek se na slunci ohřeje velmi rychle nad teplotu vzduchu v jeho okolí
 • teplota vzduch v úlku snadno překročí kritickou hranici 35°C, i když je vzduch kolem pod hranicí 30°C
 • jakmile úlek akumuluje teplo ze slunečních paprsků, pomalu vychládá a vysoká teplota v něm déle působí na hnízdo
Příspěvek najdete na našich Facebookových stránkách Čmeláci PLUS a to konkrétně ZDE
Čmeláci PLUS - Měření teploty v úlku umístěném na slunci - Zdroj Čmeláci PLUS 2021 05

Měření teploty v úlku umístěném na slunci
* Červená křivka v grafu ukazuje teplotu vzduchu v úlku
* Šedá teplotu vzduch ve stínu.
Zdroj: Čmeláci PLUS 05/2021

Čmeláci PLUS - Měření teploty v úlku umístěném na slunci - Zdroj Čmeláci PLUS 2021 05

Měření teploty v úlku umístěném na slunci
Zdroj: Čmeláci PLUS 2021 05

Úlek a průvan

Stejně tak, jako přehřátí úlku vlivem slunečního záření, vadí úlku a hnízdu i průvan.

Platí to i pro vnitřní mikro průvany v úlu v době, kdy v něm matka-královna zakládá hnízdo. Matka se bojí prochladnutí hnízda a může takový úlek odmítnout.

Kromě otřesů úlku ve větru může někdy vadit čmelákům v příletu na česno silný vítr, to je ale spíš extrémní případ.

Úlek se v průvanu může (zvlášť v jarních měsících) silně ochlazovat. Stabilní chlad nevadí tak, jako změny vnitřní teploty v úlku a hlavně průvan uvnitř úlku.

Typické chyby:

 • úlek umístěn za domem, kde neustále silně proudí vzduch
Řešení:
 • Neumísťujte úlek do silného průvanu.
 • Zvolte místo v závětří, nebo si takové místo vytvořte.
 • Případná zástěna musí být pevná a nesmí ohrozit úlek.

Úlek a déšť

Přestože jsou úlky prodávané do exteriéru, dlouhodobý pobyt na dešti konstrukci úlku škodí.

Déšť ohrožuje především ochranou klapku a snižuje životnost ochrany proti mravencům. Kvalitní úlky a materiály takové zatížení jednu sezónu vydrží, po sezóně je nutné se ale věnovat údržbě. 

Typické chyby:

 • konstrukce střechy úlku s malým přesahem
 • konstrukce střechy a úlku není odolná, podléhá vlhkosti, deformuje se 
 • úlek nemá připevněnu ochrannou klapku, ta se vlivem vlhkosti deformuje, nebo ztrácí funkčnost (lepí se)
 • malá stříška nad ochrannou klapkou, na klapku zatéká
 • chovatel po sezóně neprování údržbu, neobnovuje nátěry atd.

 Řešení:

 • Pokud můžete, umístěte úlek mimo dosah deště, nebo alespoň pod přesah střechy – viz také řešení ochrany úlku proti slunečnímu záření.
 • Pokud nemáte jinou možnost, doplňte úlek druhou střechou s přesahem, například ze sterého linolea, voděodolné překližky (betonářská překližka).
 • Nepoužívejte ale plech, zvuk kapek deště dopadající na plech se přenáší do úlku a ruší jeho obyvatele.
  Pokud máte takové řešení, měla by být mezi střechou a úlkem odnímatelná vložka z polystyrenu, která bude tlumit zvuk.
 • V rámci oprav po sezóně ošetřete namáhané části barvou (střecha, klapka), zabráníte tak průnik vlhkosti do dřevěné konstrukce.
 
O stříšce z fotografie se dočtete ZDE
Čmeláci PLUS - Stříška nad kapkou

Čmeláci PLUS – Stříška nad klapkou
Foto O. Hercog 6/2020

.

Způsob uchycení úlku

Úlek by měl být stabilní, neměl by se hýbat nebo kmitat. Toto vše ruší nejprve matku, která by mohla hnízdo opustit. Později by otřesy mohly poškodit hnízdo a larvy.

Typické chyby:

 • Úlek nestojí rovně, funkce klapky je tím narušena.
 • Závěsy úlku nejsou bytelné a úlku hrozí pád.
 • Nožičky/podstavec nejsou dostatečně pevné a tuhé.
 • Úlek je napevno přišroubován je zdi. 
 Řešení:
 • Úlek by měl být stabilně a pevně uchycen na rámu, stojanu nebo zatížen (třeba cihlou na střeše) na podstavci.
 • Úlek by ale měl být vždy umístěn nebo uchycen tak, aby nespadl a hnízdo v něm se nepoškodilo (úlek je poměrně těžký).
 • Doporučujeme mít úlek uchycen tak, aby ho bylo možné sejmout a odnést do místnosti ke kontrole.
 • Pokud je úlek v zemi, měla by zde být možnost jej vyjmout/otevřít k provedení kontroly a zásahu.
 
Čmeláci PLUS - Umístění úlku na závěsech na plotové zíďce

Umístění úlku na závěsech na plotové zídce
Foto O. Hercog

Úlek a ochrana proti mravencům

Uchycení a umístění úlku by mělo být řešeno tak, aby po něm nemohli do hnízda vniknout mravenci. Ti by sice nenapadli přímo čmeláky, ale mohli by napadnout zásoby medu a případně i larvy.
Jakmile již jednou naleznou mravenci cestu do úlu a najdou zde pro sebe potravu, je velmi obtížné proti nim následně bojovat.

Netýká se to všech druhů mravenců. Napadení nejsou častá, ale preventivní opatření vás proti nim snadnou ochrání.  

Typické chyby:

 • Chovatel úplně zapomene na ochranu proti mravencům.
 • Řešení ochrany proti mravencům by nemělo být vystaveno dešti, aby se jeho účinnost nesnižovala.
 • Chovatel použije nevhodné řešení (vodu), která vyschne a mravenci do úlku proniknou.
 • Ochrana proti mravencům ztrácí účinnost, pokud se úlku dotýká větev, stéblo trávy, nebo se ochrana proti mravencům neudržuje v dobrém stavu.
Řešení:
Čmeláci PLUS - Čmelák rokytový (Bombus hypnorum)

Čmelák rokytový (Bombus hypnorum)
Foto O. Hercog

Vzdálenosti mezi úlky

Máte-li více úlků, budete řešit problém, jaká vzdálenost je mezi nimi optimální. Tady je každá rada drahá, protože vhodných míst je téměř vždy málo. Obecně platí – čím je vzdálenost větší, tím lépe.

Čmeláci si ke svému úlku cestu najdou. Hledají ho především podle umístění, tvarů a okolí. Barevné rozlišené pro ně není podstatné.

Některé druhy se ale chovají velmi teritoriálně. Budou své území hájit a své sousedy budou navštěvovat.
Typickým příkladem je čmelák rokytový (Bombus hypnorum), který chrání svůj úlek do okolí několika metrů a v době líhnutí matek je poměrně agresivní. Pokud se „rozjede“, nehledí na dobré mravy, a pak se vám vyplatí pořídit si včelařskou kuklu/kombinézu. Vřele doporučujeme, otestovali jsme na vlastním nose :-D.

I ostatní druhy čmeláků někdy omylem nebo ze zvědavosti zalétnou do blízkého úlku. V době nedostatku potravy někdy loupí zásoby v blízkém  hnízdě. Vždy z toho je nějaký mrtvý  čmelák.

Typické chyby:

 • Chovatel neřeší vzdálenost mezi úlky.
 • Úlky a vletové otvory jsou vedle sebe.
 • Úlky jsou stejné a v řadě.
 • Vletové otvory jsou orientovány všechny jedním směrem.
 • Chovatel si vytváří dvojité úlky. Při kontrole se mohou čmeláci bránit  a dojde k útoku dělnic na sousední úlek = může tak dojít ke zbytečným ztrátám. 
 • Některé dvojité úlky mají společnou střechu – dtto.
Řešení:
 • Platí zde pravidlo, že čím větší vzdálenost zvolíte, tím lépe.
 • Minimální doporučená vzdálenost mezi úly je 100 cm, lze i blíže, viz dále.
 • Máte-li více úlků vedle sebe, rozlište je barevně, byť to není pro čmeláky rozhodující.
 • Snažte se zvolit různou  orientací vletových klapek např. natočením úlků.
 • Někteří výrobci prodávají klapky na čelo nebo na bok úlku, toho lze také někdy využít.
 • Česno můžete umístit dál od úlku pomocí vnější chodby.
 • Pokud zvolíte dvojité úlky (nedoporučujeme je používat), pak na nich umístěte vletové otvory co nejdál od sebe (viz obrázek).
 
Čmeláci PLUS - Umístěni úlku - vletové otvory co nejdál od sebe

Umístěni úlku – vletové otvory co nejdál od sebe
Úlky ale dávejte co nejdál od sebe
Foto R. Kýros

 

Čmeláci PLUS - Ochranná klapka

Čmeláci PLUS – Ochranná klapka
Foto web výrobce

Čmeláci PLUS – Ochranná klapka
Foto web výrobce

 

Čmeláci PLUS - Ochranná klapka - umístění na bok úlku

Čmeláci PLUS – Ochranná klapka – umístění na bok úlku
Foto web výrobce

Umístění úlku pro čmeláky s ohledem na hmyzí hotely, ptačí krmítka, budky apod.

Chovatelé při hledání místa pro umístění úlků často nezváží další aspekty, někdy překvapivé.

Řada lidí chce mít na zahradě hmyzí hotely a vedle nich úlky pro čmeláky, to není vhodné.

Podobně je to s ptáky. Pro hmyzožravé ptáky není sice čmelák hlavním zdrojem potravy, nicméně jím v případě nedostatku potravy nepohrdnou. Za chladných nebo deštivých období jsou navíc čmeláci jedním z mála aktivních létajících hmyzích zástupců. Útoky sýkory koňadry a ťuhýka obecného máme ověřeny. Z pohledu ptáků je to přirozené chování a nelze jim to vyčítat. Možné způsoby ochrany úlku popíšeme ZDE (připravujeme).

Typické chyby:

 • Pro umístění místa volí místo s ohledem na sebe (dobrý výhled) a nikoli potřeby čmeláků.
 • Představa, že na malém prostoru budu mít vše pro pomoc přírodě, je mylná. Prostě se musíte rozhodnout, čemu dáte přednost.
 • Blízko míst, kde se pohybují, sedí nebo si hrají lidé a jejich děti.
 • Nezváží všechny alternativy.
Řešení:
 • Doporučujeme umístit úl co nejdál od hmyzích hotelů, které máte na zahradě. Hmyzí hotely jsou často sídlem parazitické vosičky Melittobia acasta. Pokud je úl umístěn v její doletové vzdálenosti, tedy 30-50 m, může být tímto parazitem snadno napaden.
  Více o tomto, jednom z nejnebezpečnějších parazitů čmeláka, se dozvíte v kapitole <Parazité – Melittobia acasta – PRIPRAVUJEME>Poznámka: Problematiku hmyzích domečků, jejich reálný přínos a možné náhradní, hmyzu prospěšnější, řešení pak přineseme v sekci věnované správě zahrady.
 • Umístěte úlky raději dále od ptačích krmítek (pokud krmíte i mimo zimní období), ptačích budek a napajedel
 • Úlek by neměl být v přímé dohledové vzdálenosti míst se zvýšeným výskytem ptáků. Pokud tyto problémy zaznamenáte, máme pro vás řešení v části pro pokročilé chovatele. 
 • Pokud máte v úlku čmeláky rokytové (Bombus hypnorum), umístěte je do koutu zahrady ať je nerušíte a kde je můžete sledovat ze vzdálenosti alespoň 3 a více metrů .
  Poznámka: obsazený úleku lze přestěhovat, pokud to je nutné 
 
Čmeláci PLUS - Úlek umístěte co nejdále od hmyzích hotelů

Úlek umístěte co nejdále od hmyzích hotelů
Foto Internet
Zdroj Internet

.

Návraty matek a umístění úlku (čmelínu)

Čmeláci v sobě mají silnou vazbu na hnízdo a svou rodinu. Ta jim pomáhá uspět a vychovat další potomky.

Ta vazba je tak silná, že se mladé matky po opuštění hnízda sem občas vrací dokrmit. Pokud přežijí hibernaci, matky většiny druhů se vrací do rodného hnízda. Pokud je to možné, zakládají tam hnízdo vlastní.

Pokud se jich vrátí víc, dojde k souboji. V něm zvítězí silnější, ostatní zahynou. Někdy se ale vzájemně zraní a zahynou i soupeřky.

Pokud bylo hnízdo silné, je soubojů a obětí víc. To by chovatel neměl dopustit.

Více se o problematice dozvíte v části Návraty matek do úlků.

Typické chyby:

 • chovatel to neví/neřeší – matky se vzájemně pobijí.

Řešení:

 • Jednoduché –  úlek umístit na jiné místo (střídat každý rok dvě vhodná místa)
 • složitější – viz Návraty matek do úlků.

Konkrétní příklady umístění úlků

Úlek na zemi

Umístění úlku na zemi moc nedoporučujeme.

Úlek špatně ochráníte proti jarním mrazíkům, návštěvám hlodavců, mravenců, domácích mazlíčků (kočky se často zajímají o čmeláky nebo žárlí na pozornost chovatele) a malých dětí.

Umístění úlku na zemi má výhodu v tom, že takový úlek může matka-královna pátrající po hnízdišti sama najít a zabydlet  ho. Velmi často se ale stává, že  již zabydlený úlek pak objeví další matka a dojde k souboji o  bydlení, často s fatálními následky pro obě matky.

Mnohem lepší je úlek umístit na vyvýšené podložce, nebo ho po osídlení a zabydlení matky v noci na vyšší podložku přemístit. Toto jednoduché opatření výrazně zvýší šanci, že první usídlená matka v úlku bude v bezpečí.

Řešení:
 • Pokud chcete mít úlek na zemi (například pod keřem), měl by být na zvýšené podložce nebo stojanu alespoň 20 – 50 cm nad zemí.
 • Podložka by měla být pevná  například betonová deska nebo dlaždice.
 • Podívejte se i na vylepšení nožiček ze šroubů, díky kterému se nožičky nebudou kývat a déle vám vydrží. řešení je popsáno ZDE 
 • Úlek by měl stát na nožičkách nebo na stojanu s velmi dobrou ochranou proti mravencům. Její popis pro tento případ umístění úlku naleznete ZDE
 
 
Čmeláci PLUS - Ochrana úlku proti mravencům - úlek na zemi

Čmeláci PLUS – Ochrana úlku proti mravencům – úlek na zemi.
Foto D. Mesko

Úlek na vyvýšené podložce/podstavci

Řešení doporučujeme, pokud bude úlek stát ve výšce nad 50 cm.

Toto řešení eliminuje negativa umístění úlku na zemi. 
Na zvýšením místě bude vyšší šance, že úlek neobjeví jiná matka hledající hnízdiště.

Řešení:
 • Úlek lze postavit na pařez, stojan atd. do výšky 50 -100 cm.
 • Pokud postavíte úlek na pařez, dejte pod úl nejprve betonovou dlaždici nebo desku.
 • Pokud použijete nízký stojan nezapomeňte na to, že úlek musí pevně držet, ale současně musíte mít možnost ho sejmout a odnést na zásah do interiéru. Dá se to vyřešit dobrými šrouby/vruty, které slouží jako nožičky
 • Podívejte se na fotografie možných řešení:
  a) zemní vrut a kování, vše s povrchovou ochranou  – lze koupit na Internetu a upravit, popis viz ZDE
  b) domácí výroba 
 • Lze použít i stojan v betonové patce.
 • Nezapomeňte na ochranu proti mravencům. Popis ochrany po tento případ naleznete ZDE
  
 
Čmeláci PLUS - Úlky na vyvýšeném místě

Úlky soustředěné na jednom místě jsou při návratech matek problém
Zdroj Internet

Čmeláci PLUS - Úlek na stojanu zemní vrut

Úlek na stojanu zemní vrut
Foto L. Budiš

Čmeláci PLUS - Úlek na stojanu ze zemní patky a držáku na trámek

Úlek na stojanu ze zemní patky (zemní vrut) a držáku na trámek
Foto O. Hercog

Čmeláci PLUS - Úlek na stojanu ze zemního vrutu

Úlek na stojanu ze zemního vrutu
vyrovnání do roviny

 

Čmeláci PLUS - Úlek na stojanu ze zemního vrutu

Úlek na stojanu ze zemního vrutu
vyrovnání do roviny

 

Čmeláci PLUS - Stojan pod úlek - Foto Ondřej Hercog 2023 03 17 (4)

Stojan pod úlek
Foto: O. Hercog (17/3/2023)

Úlek na stojanu

Toto řešení doporučujeme, pokud jste schopni si vyrobit dostatečně tuhý a pevný stojan – například svařenec z ocelových trubek.

Pokud nebude stojan dostatečně tuhý, úlek bude kmitat a jeho obyvatelé budou rušeni.

Nezapomeňte na to, že úlek musí pevně držet, ale současně musíte mít možnost ho sejmout a odnést na zásah do interiéru. 

Stojan poskytuje dobré možnosti ochrany proti mravencům, které vytvoříte z lepivých pásů nebo z misky kolem nosníku stojanu (trubky). Takové řešení ochrany se velmi dobře chrání proti slunci i dešti.

Řešení:
 • Přivařte/upevněte na lešenářskou/plotovou trubku podložku/držák. Tam úlek položte a připevněte šrouby/vruty.
 • Úlek by mělo být možno sejmout a odnést i v průběhu sezóny z důvodu kontroly a zásahu v hnízdě. 
 • Podívejte se na fotografie možných řešení:
  a) zemní vrut a kování, vše s povrchovou ochranou – lze koupit na Internetu
  b) domácí výroba 
 • Vyšší stojan zabetonujte do země nebo mu vytvořte dostatečně stabilní podložku, například zatíženou betonovými dlaždicemi (na způsob zakotvení velkého slunečníku).
 • Lze použít i betonovou patku a tu raději zakopat do země.
 • Ochranu proti mravencům vytvoříte snadno, popis je uveden ZDE
 
čmeláci plus čmelín čmeláčí úl chov čmeláků správné umístění úlu kontrola před umístěním čmeláka

Úlek na stojanu s ochranou proti mravencům
Foto R. Kýros

Čmeláci PLUS - Ochrana proti mravencům úlek na stojanu - detaily

Ochrana proti mravencům úlek na stojanu – detaily
Foto R. Kýros

 

Čmeláci PLUS -Úlek na stojanu zatíženém dlaždicemi

Úlek na stojanu zatíženém dlaždicemi
Foto P. Fereš

 

Čmeláci PLUS -Úlek na stojanu betonová patka

Úlek na stojanu – betonová patka
Pokud bude zakopána v zemi, nebo stojan nebude vysoký, dobře poslouží
Tip K. Kučera Foto web výrobce

Úlek na stolku

Můžete si vyrobit i velmi jednoduchý stolek, na který úlek postavíte. Stačí pevná deska, například z OSB desky a nohy z latí

Půdorys stolku nemusí být větší než půdorys úlku, to aby se na něm nedržela voda po dešti.

Doporučujeme nohy stolku seříznout do špičky, aby šel stolek stabilně postavit do terénu a trochu zatlouct. Délka nožiček do 50 cm.

Pokud chcete, úlek můžete k desce uchytit vrutem (ze spodní strany).

Deska stolku a nožičky je dobré konzervovat teakovým olejem  aby se zvýšila trvanlivost. 

Ochrana proto mravencům je snadná, stačí dát nožičky úlku do víček PET lahve s Chemstopem.

 

 

 

 

Čmeláci PLUS - Stolek pod úlek - Foto Ondřej Hercog - 3 2022 (3)

Stolek pod úlek
Foto: O. Hercog (2022/030

Čmeláci PLUS - Stolek pod úlek - Foto Ondřej Hercog - 3 2022 (2)

Stolek pod úlek
Foto: O. Hercog (2022/030

Čmeláci PLUS - Stolek pod úlek - Foto Ondřej Hercog - 3 2022 (6)

Stolek pod úlek
Foto: O. Hercog (2022/030

Čmeláci PLUS - Stolek pod úlek - Foto Ondřej Hercog - 3 2022 (1)

Stolek pod úlek
Foto: O. Hercog (2022/030

Čmeláci PLUS - Stole pod úlek - Foto Ondřej Hercog 2023 03 17 (1)

Stolek pod úlek
Foto: O. Hercog (17/03/2023)

Úlek na závěsech na zdi

Toto řešení velmi doporučujeme

Výhodou je, že je možné úlek z uchycení sejmout a odnést na kontrolu či zásah v hnízdě do interiéru.
Pokud umístíte úlek na zeď domu, často využijete i přesahu střechy a úlek je tak chráněn proti dešti a slunci.

Řešení:
 • Připevněte na zeď příčníky.
 • Na úlek si vyrobte jednoduché závěsy z plochého profilu (ocel nebo hliník). Lze použít např. hliníkový pás šíře alespoň 30 mm. Můžete použít i pevnější materiál, např. ocelový pásek a ten natřít barvou proti korozi. Materiál lze sehnat například v hobby marketu.
 • Závěsy ohněte do podoby háků tak, aby dobře seděly na vodorovných příčnících.
  Závěsy ukotvěte ke korpusu úlku pomocí dlouhých a dostatečně pevných vrutů.
 • Na příčnících je nutno vytvořit zábranu proti mravencům. Popis ochrany proti mravencům je popsán ZDE.
Doporučení:
 • Pro konstrukci řešení a uchycení závěsů do úlku použijte vruty o průměru minimálně 5 mm, raději delší.
 • Podobné vruty použijte pro uchycení konstrukce na zeď. Tam je nutné použít i kvalitní hmoždinky/ukotvení.
  Úlek je relativně těžký (kolem 10kg), zvlášť pokud střechu úlku zatížíte cihlou (doporučujeme pro zajištění střechy a lepší dosednutí těsnění).
 • Nezapomeňte na to, že když střechu úlku zatížíte (například cihlou/kamenem), síly působící na uchycení budou poměrně velké.       
 • Pokud uvažujete o využití tohoto řešení na dřevnou stěnu kůlny nebo na plot, je to také možné. Je však potřeba zajistit, aby se stěna/plot nepohybovaly, aby byly tuhé. Jinak se budou do úlku přenášet chvění a vibrace a rušit jeho obyvatele.

 

Čmeláci PLUS - Ochrana proti mravencům - úlek na závěsech na zdi

Ochrana proti mravencům – úlek na závěsech na zdi
Foto O. Hercog

Čmeláci PLUS - Úlek na závěsech na zdi

Úlek na závěsech na zdi – detail řešení a ochrana proti mravencům
Foto O. Hercog

 

Stejné řešení lze s úspěchem použít i na malých zídkách, třeba na podezdívce plotu. Tím se vám rozšíří možnosti, kam umístit úlek: najít na zahradě místo se stínem, současně mít úlek pevně uchycen na zdi a ve výšce kde matky-královny čmeláků samy hledají hnízdiště.

  
Čmeláci PLUS - Umístění úlku na závěsech na plotové zíďce

Umístění úlku na závěsech na plotové zídce
Foto O. Hercog

Závěsy na úlek prodávají i někteří výrobci. Je to pomoc těm, kteří si podobné řešení sami nevyrobí.

Nepovažujeme toto řešení ale za optimální, protože pevně uchycený úlek nelze ze zdi snadno sejmout a odnést ke kontrole. Lze to ale provést po povolení šroubů.
 
Pokud však toto řešení použijete, zajistěte pevné uchycení držáků úlku na zeď = dlouhé silné vruty/šrouby do hmoždinek/kotev. Jinak se úlek může vlastní vahou ze zdi vytrhnout a hnízdo v něm nenávratně poškodit.
Stačí manipulace se střechou při údržbě úlku a nedostatečné uchycení úlku ve zdi se může postupně uvolnit.
Nezapomeňte na to, že když střechu úlku zatížíte (například cihlou/kamenem), síly působící na uchycení budou poměrně velké.       
  
  
Čmeláci PLUS - Zavěs komerčně vyráběného úlku

Zavěs komerčně vyráběného úlku
Foto web výrobce

 

Úlek umístěný v interiéru

S ohledem na postupný nárůst teplot toto řešení velmi doporučujeme – úlek se nepřehřívá a je dobře chráněn proti výkyvům počasí, nízkým i vysokým teplotám.

Řešení
 • Úlek lze umístit uvnitř budovy, bytu, kůlny, garáže atd. 
 • Pozor na umístění úlku v malých prostorách a u stěn vystavených slunci u lehkých konstrukcí (například domky na nářadí). V těchto prostorách hrozí přehřátí úlu podobně jako venku. Úlek umístěný těsně ke stěně, na kterou svítí slunce, tvořené např. jen z palubek, se chová stejně jako úlek vystavený přímému slunci.
  V těchto situacích je nutné, aby prostor mohl být účinně větrán a úlek se nedotýkal obvodové stěny lehké stavby. 
 • Úlek můžete umístit do bytu a průchod vyvést na balkon či zeď včetně panelového domu.
 • Průchod je vlastně vnější chodbou vedenou skrz zeď. Venku je pouze klapka a česno sloužící pro vstupu.
 • Úlek můžete do vnitřního prostoru umístit celý i s klapkou, pak ale musíte čmelákům zajistit volný přílet a odlet. Funguje to max. do vzdálenosti 3 m a to i v příšeří. Delší vzdálenost v objektu už může být pro čmeláky problém.
 • Pokud máte úlek v bytě, mravenci ho nemusí najít, ale je dobré to sledovat. Pokud je úlek umístěn v kůlně, nebo tam kde se mravenci pohybují, je potřeba řešit ochranu proti mravencům. Nejspíš použijete řešení uvedené  ZDE
 • Pokud použijete dlouhou chodbu, je nutné aplikovat specifický postup zabydlení matky viz <PŘIPRAVUJEME>.
 • Informace o řešení pro dlouhé chodby naleznete ZDE.
čmeláci PLUS čmeláčí úl čmelín v místnosti s vnější chodbou

Využití vnější chodby pro umístění úlku v interiéru Foto J. Čížek

Čmeláci PLUS Umístění úlku v interiéru

Umístění úlku v interiéru
Foto M. Stuchl a J. Čížek

Čmelaci PLUS - Úlek ve sklepení Dečínského zámku

Úlek ve sklepení Děčínského zámku
Foto A. Ungerová

Čmeláci PLUS - Umístění úlku v garáži či sklepě s klapkou vyvedenou dlouhou trubkou

Umístění úlku v garáži či sklepě s klapkou vyvedenou dlouhou trubkou
Foto E. Kalčíková

  
 
Úlky umístění v interiérech hravě zvládají  výkyvy teplot. Stabilní teploty bez prudkých změn čmelákům prosívají. Stojí to za trochu složitější přípravu. 

Umístění úlku na balkóně

Umístění úlku na balkóně doporučujeme

Toto umístění kombinuje výhody umístění na vyvýšeném místě a chráněném proti rozmarům počasí.
Dejte ale pozor, ať  vám na úlek nesvítí slunce. Problematické jsou především jižní strany domů, které se snadno rozehřejí.

Jistým omezením je to, že musíte akceptovat přítomnost čmeláčích podnájemníků a dělit se s nimi o životní prostor.

Nedoporučujeme toto řešení tehdy, pokud jste alergičtí na bodnutí žihadlem a máte malé děti ve věku, kdy nepochopí pravidla soužití s čmeláky.

Umístění na balkóně je řešení pro chovatele, kteří nemají vlastní zahrádku. Čmeláky lze takto chovat klidně i v 6. patře panelového domu. Čmeláci svůj domov spolehlivě najdou a současně tam budou lépe chráněni proti parazitům, kteří se do takové výšky málokdy dostanou.

Hodně chovatelů ve městech toto řešení používá a společně s rodinou se uskrovní. Čmeláci potřebují jen malý volný příletový prostor.

Řešení:
 • Umístěte úlek do místa, kde vám nebude vadit provoz čmeláků (přílety a odlety).
 • Úlek můžete umístit i s klapkou na balkón nebo úlek do interiéru a klapku na balkón.
 • Klapku můžete umístit i mimo balkón, pak se ale omezíte v pozorování pohybu čmeláků.
  Počítejte ale s nutnou údržbou klapky, ke které musíte mít i v tomto případě snadný přístup. Dbejte i na vlastní bezpečnost, ať pro vás nemusí přijet náš kolega Karel Kučera z rychlé záchranné služby… 
 • Klapka nesmí být vystavena extrémům počasí, hlavně větru a dešti.
 • Pokud máte domácí mazlíčky a děti,  doporučujeme úlek umístit na vyvýšené místo.
 • I na balkónech je potřeba myslet na ochranu proti mravencům, hlavně u přízemních bytů to doporučujeme nezanedbat. Využijte například řešení popsané ZDE
 • Informace o řešení pro dlouhé chodby naleznete ZDE
 
Čmeláci PLUS- Umístění úlku na balkóně panelového domu

Umístění úlku na balkóně panelového domu
Foto Š. Vácha

 
 
Čmeláci PLUS - Umístění úIku v interieru s vyvedenou klapkou

Umístění úIku v interiéru s vyvedenou klapkou
Foto K. Ráčková

 
 
 
 
 
Čmeláci PLUS - Umístění ulku v interiéru s klapkou vyvedenou na balkoně

Umístění úlku v interiéru s klapkou vyvedenou na balkóně
Foto Š. Vácha

 
 
 
 

Úlek v zemi

Zde nemáme žádné doporučení, protože chceme dané řešení nejprve sami otestovat.

Čmeláci často mají svá hnízda v zemi. Chovatel jim může zemní hnízdo připravit také. Takové hnízdo nemá problémy s regulací teploty a pro některé druhy je to přirozené. V zemi jsou přírodní podmínky, vlhkost a teplota. 

Je zde však  řada důvodů, pro která toto řešení necháme na samostatný příspěvek. 

Umístění úlku v zemi je poměrně složité. Musíte zde řešit několik rizik, jako je zatopení úlku, problém s větráním, kondenzací vlhkosti a přístupem do úlku, ochranu čmeláčí kolonie atd.
Proto toto řešení není vhodné pro začátečníky.

Na trhu je dostupný i betonový úlek. Tento výrobek nemáme otestovaný v praxi a budeme rádi za sdílení vašich zkušeností. Spíš se tomuto řešení z výše uvedených rizik stavíme odmítavě.

Jiné jsme ale na trhu nenašli.

Určitě nedoporučujeme úlky, které se vloží do země a nemají šanci větrat, kontrolovat stav hnízda a řešit vzniklé situace. 

Řešení:

Od roku 2020 pro vás Čmeláci PLUS testují unikátní řešení úlku umístěného v zemi. S výsledky vás seznámíme.

Další řešení

Existuje řada dalších řešení, které spíš spadají do části pro zkušené chovatele.

 

Čmeláci PLUS - Úlky s klapkou za dlouhou chodbou

Úlky v exteriéru pod přístřeškem s klapkou a s klapkou za dlouhou chodbou
Foto M. Stuchl a J. Čížek

 
čmeláci PLUS ukázka venkovních chodeb úlků, které jsou umístěné uvnitř skladu

Ukázka venkovních chodeb úlků, které jsou umístěné uvnitř skladu
Foto K. Kučera

 

Vyrovnání úlku do roviny

Každý rok se v čmeláčích komunitách řeší klapka a její funkce.  Začínajícím chovatelům se zdá, že se čmeláci na klapce trápí. Často jim kvůli tomu nechají klapku otevřenou a je „vymalováno“ – do hnízda proniknou parazité…

Pokud není správně ustaven, může to způsobit špatnou funkci ochranné klapky. Zkuste si jednoduše vzít vodováhu a prověřit si to.

Klapka se:
a) zasekává (úlek je nakloněn do strany),
b) je moc „těžká“ (úlek je sklopen dozadu), 
c) je moc „lehká“ (úlek je sklopem dopředu).

Takže vám vodováha možná vyřeší zbytečné pozdější starosti. A co když nemáte vodováhu? „Modří už vědí“ a hospodyňky také – stačí na střechu úlku položit misku s vodou a je to.

Čmeláci PLUS - Vyrovnání úlku do roviny

Vyrovnání úlku do roviny

Čmeláci PLUS - Vyrovnání úlku do roviny

Vyrovnání úlku do roviny