Umístění úlku na zahradě ale i jinde…

Pomáháme čmelákům a přírodě - Unikátní encyklopedie čmeláků

Umístění úlku na zahradě, ale i jinde ....

Úvod

Vhodné umístění úlku pro čmeláky (čmelínu)  je jednou ze základních podmínek pro zdárný rozvoj hnízda a chovu čmeláků. 

Je potřeba si uvědomit, že když čmelákům aktivně nabízíme úlky, bereme na sebe odpovědnost a máme jejich osud ve svých rukách. Výběr místa pro úlek je tedy velmi důležitý stejně jako vybavení úlu a nesmí se podcenit.

Jak místo pro úlek vybrat a podle čeho se řídit?

V dalším textu vám nabízíme vodítko, jak takové místo vybrat a jak na takové umístění úlek připravit. Je toho na první pohled hodně, co je potřeba respektovat. Ale nebojte se, že takové místo  u sebe nenajdete. Možností je vždy víc a nabízíme vám jich spoustu na výběr.

Čmeláci PLUS Úlek a mohla bych ho vidět

Důvěřuj ale prověřuj … „-)
Zdroj Internet

 

Úlek a jeho dostupnost

Úlek by měl být dostupný nejen pro jeho obyvatele, ale i pro jejich chovatele. 

Počítejte s tím, že je potřeba se někdy do úlku podívat, provádět inspekci (kontrolu). Odhalíte tak včas případné problémy, můžete zasáhnout a problémy řešit.  

Pokud si úlek umístíte/upevníte tak, že s ním nelze manipulovat, nebo se k němu nedostanete, můžete se během sezóny dostat do problémů. Takové řešení tedy nedoporučujeme

Řešení:
 • Je vhodné mít úlek uchycen tak, aby ho bylo možné sejmout a odnést do místnosti ke kontrole.
 • Úlek umístěte tak, ať ho můžete pohodlně obsluhovat tedy jeho klíčové součásti: klapku, větrání, střechu.
 • Výšku umístění zvolte takovou, abyste se po odstranění střechy dostali rukama pohodlně až na dno.
 • Úlek by ale měl být umístěn nebo uchycen tak, aby nespadl a hnízdo v něm se nepoškodilo (úlek je poměrně těžký).

Úlek a sluneční záření – proč nesmí být úlek na slunci

Čmeláci jsou ohroženi jak jarními mrazíky, tak i letními vedry. Stejně tak jim vadí prudké změny teplot.

Úlek by měl být z dostatečně silného materiálu (25 – 30 mm) a pokud možno i dál tepelně izolovaný.
Pasivní úl optimální teplotu sám neudrží. Správnou konstrukcí a doplňkovou ochranou v případě extrémních výkyvů počasí  lze zabránit kritickému podchlazení úlu. Naopak proti přehřátí úlu se činí protiopatření mnohem obtížněji.
S postupným oteplováním a změnou klimatu je důležité tento aspekt chovu  čmeláků víc a víc respektovat.

Upozornění:
Pokud na úlek svítí slunce, sebelepší izolace to nevyřeší – úlek se bude přehřívat.

Pro připomenutí:

Matka královna a pak i dělnice plod zahřívají vlastním tělem a umí pokles teploty do jisté míry řešit (čmelák se umí zahřát kmitáním létacích svalů, kdy nechává křídla v klidu). Výrazně ji v tom pomáhá i správná volba výstelky, proto jsme  výstelce věnovali samostatnou kapitolu.

Paradoxně je pro čmeláky mnohem horší vysoká teplota. Při teplotě 35°C hynou larvy a kukly v hnízdě a při teplotě nad 45°C pak i dospělí jedinci.

To, že s teplotou hnízdě není něco v pořádku, poznáte podle toho, že čmeláci sedí na česně a víří křídly – snaží se do úlku nahnat chladnější vzduch. Tato snaha je ale marná, protože úlek je zavřen klapkou. Pomůže jen větrací otvor a případně některý z dalších způsobů chlazení, o kterém později budeme také psát (větrací otvor, větrací nástavek atd.).

Více se dozvíte v kapitole <Tepelná izolace ulku – PŘIPRAVUJEME> a <Chlazení úlku – PŘIPRAVUJEME >

 Řešení:
 • Zvolte pro umístění úlku místo, kdy bude v průběhu dne teplota pokud možno stabilní.
 • Podstatné je vybrat místo, aby na úlek v létě nesvítilo slunce – nejlépe tedy místo ve stínu.
 • Je dobré umístit  úlek pod střechu, pergolu, zástěnu.
 • Když již opravdu nemáte jinou možnost, pak ať na úlek svítí ranní slunce a to co nejkratší dobu. Pokuste se ale vyhnout i této situaci.
 • Ideální jsou místa na východě, jihovýchodě, severovýchodě – prostě tam, kde nemáte žádný svit nebo jeho minimum.
 • Pokud není jiné řešení, úlek zastiňte. Zástěna by ale měla být stabilní, aby úlek neohrozila, například pokud by ji srazil vítr.
  Buďte ale velmi opatrní na změny okolí úlku v době, kdy se v něm usidluje matka – změny okolí jí mohou mást. 
  Věnujte tedy čas výběru umístění hnízda před zahájením sezóny
 • Nepoužívejte na zastínění úlku plech položený na střechu a podobné materiály, které se rozehřejí. Deska plechu a podobné materiály položené na střeše úlku budou také přenášet hluk a vibrace a rušit hnízdo.
  Vezměte v úvahu i možný přenos tepla ze stínění na úl. Lépe je ponechat volný prostor mezi stíněním a úlem.
 • Úl lze umístit do stínu keře, pod stříšku pergoly, do kůlny, do garáže, do domu, na stojan, na zeď, atd., viz další text. 
 
Čmeláci PLUS - Umístění úlku za zástěnou

Umístění úlku za zástěnou
Foto E. Kalčíková

 

Úlek a průvan

Stejně jako přehřátí úlku vlivem slunečního záření, vadí úlku i průvan a to hlavně mikro-průvany v úlu v době, kdy v něm matka-královna zakládá hnízdo.

Kromě otřesů úlku ve větru bude vadit čmelákům vítr v příletu na česno. Úlek se v průvanu může, zvlášť v jarních měsících silně ochlazovat.

Řešení:
 • Neumísťuje úlek do silného průvanu.
 • Zvolte místo v závětří, nebo si takové místo vytvořte.
 • Případná zástěna musí být pevná a nesmí ohrozit úlek.
 

Úlek a déšť

Přestože jsou úlky prodávané do exteriéru, dlouhodobý pobyt na dešti většině z nich škodí.

Déšť ohrožuje především ochranou klapku a snižuje životnost ochrany proti mravencům.

Řešení:
 • Pokud můžete, umístěte úlek mimo dosah deště, nebo alespoň pod přesah střechy – viz také řešení ochrany úlku proti slunečnímu záření.
 • Pokud nemáte jinou možnost, doplňte úlek druhou střechou s přesahem, například ze sterého linolea, voděodolné překližky (betonářská překližka).
  Nepoužívejte ale plech, zvuk kapek deště dopadající na plech se přenáší do úlku a ruší jeho obyvatele.
 

 Způsob uchycení úlku

Úl by měl být stabilní, neměl by se hýbat nebo kmitat. Toto vše ruší nejprve matku, která by mohla hnízdo opustit. Později by otřesy mohly poškodit hnízdo a larvy.

 Řešení:
 • Úlek by měl být stabilně a pevně uchycen na rámu, stojanu nebo zatížen (třeba cihlou na střeše) na podstavci.
 • Pokud je úlek v zemi, měla by zde být možnost jej vyjmout k provedení kontroly a zásahu.
 

Úlek a ochrana proti mravencům

Uchycení a umístění úlku by mělo být řešeno tak, aby po něm nemohli do hnízda vniknout mravenci. Ti by sice nenapadli přímo čmeláky, ale mohli by napadnout zásoby medu a případně i larvy. Jakmile již jednou naleznou mravenci cestu do úlu a najdou zde pro sebe potravu, je velmi obtížné proti nim následně bojovat.

Netýká se to všech druhů mravenců a napadení nejsou častá, ale  preventivní opatřené vás proti nim snadnou ochrání.  

Nezapomeňte, že řešení ochrany proti mravencům by nemělo být vystaveno dešti, aby se jeho účinnost nesnižovala.

Jakákoliv ochrana proti mravencům ztrácí účinnost, pokud s úlu dotýká větev, stéblo trávy, nebo ochranu proti mravencům neudržujte v dobrém stavu.

Více se o ochraně a způsobu jak úlek proti mravencům zabezpečit dočtete v kapitole Ochrana čmeláčího úlku před mravenci.

 

Vzdálenosti mezi úlky

Máte-li více úlků, budete řešit problém, jaká vzdálenost je mezi nimi optimální. Tady je každá rada drahá, protože vhodných míst je téměř vždy málo.

Čmeláci si ke svému úlku cestu najdou. Některé druhy se ale chovají velmi teritoriálně až agresivně. Budou své území hájit  a své sousedy budou navštěvovat. Vždy z toho je nějaký mrtvý čmelák, nebo jen vykrádání zásob čmeláčího medu.

Typickým příkladem je čmelák rokytový (Bombus hypnorum), které chrání svůj úlek do okolí několika metrů a v době líhnutí matek je poměrně agresivní. Pokud se „rozjede“, nehledí na dobré mravy a pak se vám vyplatí pořídit si včelařskou kuklu/kombinézu. Vřele doporučujeme, otestovali jsme na vlastním nose 😀   

Řešení:
 • Platí zde pravidlo, že čím větší vzdálenost zvolíte, tím lépe.
 • Minimální doporučená vzdálenost mezi úly je 100
 • Máte-li více úlků vedle sebe, rozlište je barevně. Lze si i pomoci odlišnou orientací vletových klapek  např natočením úlků. Česno můžete umístit dál od úlku pomocí vnější chodby.
 • Je potřeba myslet na to, že pokud umístíte úlky vedle sebe a při kontrole ho otevřete, mohou se čmeláci bránit útoky dělnic na sousedící úlky = může tak dojít ke zbytečným ztrátám.   

 

Čmeli PLUS - Čmelák rokytový (Bombus hypnorum)

Čmelák rokytový (Bombus hypnorum)
Foto O. Hercog

 
 
 
Čmeláci PLUS - Umístění úlku pod keři čmelák rokytový

Umístění úlku pod keři – čmelák rokytový
Foto V. Hercogová

 

Čmeláci PLUS - Umístěni úlku - vletové otvory co nejdál od sebe

Umístěni úlku – vletové otvory co nejdál od sebe
Úlky ale dávejte co nejdál od sebe
Foto R. Kýros

Umístění úlku pro čmeláky s ohledem na hmyzí hotely a ptačí krmítka, budky a pod.

 • Doporučujeme umístit úl co nejdál od hmyzích hotelů, které máte na zahradě. Hmyzí hotely jsou často sídlem parazitické vosičky Melittobia acasta.
  Pokud je úl umístěn v její doletové vzdálenosti, tedy 30-50 m, může být tímto parazitem snadno napaden.
  Více o tomto jednom z nejnebezpečnějších  parazitů čmeláka se dozvíte v kapitole <Parazité – Melittioba acasta – PRIPRAVUJEME>
  Problematiku hmyzích domečků a jejich reálný přínos a možné náhradní hmyzu prospěšnější řešení pak přineseme v sekci věnované pravě zahrady.
 • Obdobné pravidlo platí i pro umístění úlku = dále od ptačích krmítek (pokud krmíte i mimo zimní období) , ptačí budky a napajedla. 
  Pro hmyzožravé ptáky není sice čmelák hlavním zdrojem potravy, nicméně jím v případě nedostatku potravy nepohrdnou. Za chladných nebo deštivých období jsou navíc čmeláci jedním z mála aktivních létajících hmyzích zástupců. Útoky sýkor koňader, ťuhýka obecného máme ověřené. 
  Z pohledu ptáků je to přirozené chování a nelze jim to vyčítat. Možné způsoby ochrany úlku popíšeme ZDE (připravujeme).
 • Úlek by tak neměl být v přímé dohledové vzdálenosti míst zvýšeného výskytu ptáků.
  Pokud tyto problémy zaznamenáte, i pro vás máme řešení v části pokročilé chovatele. 
 • Představa, že na malém prostoru budu mít vše  pro pomoc přírodě je mylná. Prostě se musíte rozhodnout, čemu dáte přednost.
 
Čmeláci PLUS - Úlek umístěte co nejdále od hmyzích hotelů

Úlek umístěte co nejdále od hmyzích hotelů
Zdroj Internet

 
 

Konkrétní příklady umístění úlků

Úlek na zemi

Umístění úlku na zemi moc nedoporučujeme.

Úlek špatně ochráníte proti jarním mrazíkům, návštěvám hlodavců, mravenců a domácích mazlíčků (kočky se často zajímají o čmeláky) a malých dětí.

Umístění úlku na zemi má výhodu v tom, že takový úlek může matka-královna pátrající po hnízdišti sama najít a zabydlet  ho. Velmi často se ale stává, že  již zabydlený úlek pak objeví další matka a  dojde k souboji o  bydlení, často s fatálními následky pro obě matky.

Mnohem lepší je úlek umístit na vyvýšené podložce.

Řešení:
 • Pokud chcete mít úlek na zemi (například pod keřem), měl by být na zvýšené podložce nebo stojanu alespoň 20 – 50 cm nad zemí.
 • Podložka by měla být pevná  například betonová deska nebo dlaždice.
 • Podívejte se i na vylepšení nožiček ze šroubů, díky kterému se nožičky nebudou kývat a déle vám vydrží. řešení je popsáno ZDE 
 • Úlek by měl stát na nožičkách nebo na stojanu s velmi dobrou ochranou proti mravencům. Její popis pro tento případ umístění úlku naleznete ZDE
 
 
Čmeláci PLUS - Ochrana úlku proti mravencům - úlek na zemi

Čmeláci PLUS – Ochrana úlku proti mravencům – úlek na zemi.
Foto D. Mesko

Úlek na vyvýšené podložce / Podstavci

Řešení doporučujeme, pokud bude úlek stát ve výšce nad 50 cm.

Toto řešení eliminuje negativa umístění úlku na zemi.

Řešení:
 • Úlek lze postavit na pařez, stojan atd. do výšky 50 -10 cm.
 • Pokud postavíte úlek na pařez, dejte pod úl nejprve betonovou dlaždici nebo desku.
 • Pokud použijete  nízký stojan nezapomeňte na to, že úlek musí pevně držet, ale současně musíte mít možnost ho sejmout a odnést na zásah do interiéru. Dá se to vyřešit dobrými šrouby/vruty 
 • Podívejte se na fotografie možných řešení:
  a) zemní vrut a kování , vše s povrchovou ochranou  – lze koupit na Internetu a upravit, popis viz ZDE
  b) domácí výroba 
 • Lze použít i stojan v betonové patce.
 • Nezapomeňte na ochranu proti mravencům.
  Popis ochrany po tento případ naleznete ZDE
  
Čmeláci PLUS - Úlky na vyvýšeném místě

Úlky na vyvýšeném místě
Zdroj Internet

Čmeláci PLUS - Úlek na stojanu zemní vrut

Úlek na stojanu zemní vrut
Foto L. Budiš

Čmeláci PLUS - Úlek na stojanu ze zemní patky a držáku na trámek

Úlek na stojanu ze zemní patky (zemní vrut) a držáku na trámek
Foto O. Hercog

Čmeláci PLUS - Úlek na stojanu ze zemního vrutu

Úlek na stojanu ze zemního vrutu
vyrovnání do roviny

 

Čmeláci PLUS - Úlek na stojanu ze zemního vrutu

Úlek na stojanu ze zemního vrutu
vyrovnání do roviny

 

Úlek na stojanu

Toto řešení doporučujeme, pokud jste schopni si vyrobit dostatečně tuhý a pevný stojan – například svařenec z ocelových trubek.

Pokud nebude stojan tuhý, úlek bude kmitat a jeho obyvatelé tak budou rušeni.

Nezapomeňte na to, že úlek musí pevně držet, ale současně musíte mít možnost ho sejmout a odnést na zásah do interiéru. 

Stojan poskytuje dobré možnosti ochrany proti mravencům, které vytvoříte z lepivých pásů nebo z misky kolem nosníku stojanu (trubky). Takové řešení ochrany se velmi dobře chrání proti slunci i dešti.

Řešení:
 • Přivařte/upevněte na lešenářskou/plotovou trubku podložku/držák. Tam úlek položte  připevněte šrouby/vruty.
 • Úlek by mělo být možno sejmout a odnést i v průběhu sezóny z důvodu kontroly a zásahu v hnízdě. 
 • Podívejte se na fotografie možných řešení:
  a) zemní vrut a kování , vše s povrchovou ochranou  – lze koupit na Internetu
  b) domácí výroba 
 • Vyšší stojan zabetonujte do země nebo mu vytvořte dostatečně stabilní podložku například zatíženou betonovými dlaždicemi (na způsob zakotvení velkého slunečníku).
 • Lze použít i betonovou patku a tu raději zakopat do země,
 • Ochranu proti mravencům vytvoříte snadno, popis je uveden ZDE
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

čmeláci plus čmelín čmeláčí úl chov čmeláků správné umístění úlu kontrola před umístěním čmeláka

Úlek na stojanu s ochranou proti mravencům
Foto R. Kýros

Čmeláci PLUS - Ochrana proti mravencům úlek na stojanu - detaily

Ochrana proti mravencům úlek na stojanu – detaily
Foto R. Kýros

 

Čmeláci PLUS -Úlek na stojanu zatíženém dlaždicemi

Úlek na stojanu zatíženém dlaždicemi
Foto P. Fereš

 

Čmeláci PLUS -Úlek na stojanu betonová patka

Úlek na stojanu – betonová patka
Pokud bude zakopána v zemi, nebo stojan nebude vysoký, dobře poslouží
Tip K. Kučera Foto web výrobce

Úlek na závěsech na zdi

Toto řešení velmi doporučujeme

Výhodou je, že je možné úlek z uchycení sejmout a odnést na kontrolu či zásah v hnízdě do interiéru.
Pokud umístíte úlek na zeď domu, často využijete i přesahu střechy a úlek je tak chráněn proti dešti a slunci.

Řešení:
 • Připevněte na zeď příčníky.
 • Na úlek si vyrobte jednoduché závěsy z plochého profilu (ocel nebo hliník). Lze použít např hliníkový pás šíře alespoň 30 mm. Můžete použít i pevnější materiál, např. ocelový pásek a ten natřít barvou jako ochranu proti korozi. Materiál  lze sehnat například v hobby marketu.
 • Závěsy ohněte do podoby háků tak, aby dobře seděly na vodorovných příčnících.
  Závěsy ukotvěte ke korpusu úlku pomocí dlouhých a dostatečně pevných vrutů.
 • Na příčnících je nutno vytvořit zábranu proti mravencům. Popis ochrany proti mravencům je popsán ZDE.
Doporučení:
 • Pro konstrukci řešení a uchycení závěsů do úlku použijte vruty o průměru minimálně 5 mm a raději delší.
 • Podobné vruty použijte pro uchycení konstrukce na zeď. Tam je nutné použít i kvalitní hmoždinky/ukotvení.
  Úlek je relativně těžký, zvlášť  pokud střechu úlku zatížíte cihlou (doporučujeme pro zajištění střechy a lepší dosednutí těsnění).
 • Pokud uvažujete o využití tohoto řešení na dřevnou stěnu kůlny, nebo na plot je to také možné. Je však potřeba zajistit, aby se stěna/plot nepohybovaly, aby byly tuhé. Jinak se budou do úlku nepřenášet chvění a vibrace a ušit jeho obyvatele.
Čmeláci PLUS - Ochrana proti mravencům - úlek na závěsech na zdi

Ochrana proti mravencům – úlek na závěsech na zdi
Foto O. Hercog

Čmeláci PLUS - Úlek na závěsech na zdi

Úlek na závěsech na zdi – detail řešení a ochrana proti mravencům
Foto O. Hercog

 
 
 
Stejné řešení lze s úspěchem použít i na malých zídkách, třeba na podezdívce plotu. Tím, se vám rozšíří možnosti kam umístit úlek: najít na zahradě místo se stínem, současně mít úlek pevně uchycen na zdi a ve výšce kde matky-královny čmeláků samy hledají hnízdiště.
Tento konkrétní úlek byl takto nalezen a zabydlen matkou čmeláka zahradního (Bombus hortorum) v roce 2019 v Praze 5 = jde to!
 
Čmeláci PLUS - Umístění úlku na závěsech na plotové zíďce

Umístění úlku na závěsech na plotové zíďce
Foto O. Hercog

 
 
 
Závěsy na úlek prodávají i někteří výrobci. Je to pomoc těm, co si podobné řešení sami nevyrobí.
Nepovažujeme toto řešení ale za optimální, protože pevně uchycený úlek nelze ze zdi snadno sejmout a odnést ke kontrole.
Pokud však toto řešení použijete, zajistěte pevné uchycení držáků úlku na zeď = dlouhé silné vruty/šrouby do hmoždinek/kotev. Jinak se úlek může vlastní vahou ze zdi vytrhnout a hnízdo v něm nenávratně poškodit.
Stačí manipulace se střechou při údržbě úlku a nedostatečné uchycení úlku ve zdi se může postupně uvolnit.
Nezapomeňte na to, že když střechu úlku zatížíte (například cihlou/kamenem), síly působící na uchycení budou poměrně velké.       
  
Čmeláci PLUS - Zavěs komerčně vyráběného úlku

Zavěs komerčně vyráběného úlku
Foto web výrobce

 
  
     
 

Úlek umístěný v interiéru

S ohledem na postupný nárůst teplot toto řešení velmi doporučujeme – úlek se nepřehřívá a je dobře chráněn proti výkyvům počasí, nízkým i vysokým teplotám.

Řešení
 • Úlek lze umístit uvnitř budovy, bytu, kůlny, garáže atd. 
 • Pozor na umístění úlku v malých prostorách a u stěn vystavených slunci u lehkých konstrukcí (například domky na nářadí). V těchto prostorách hrozí přehřátí úlu podobně jako venku. Úlek umístěný těsně ke stěně, na kterou svítí slunce, tvořené např. jen z palubek, se chová stejně jako úlek vystavený přímému slunci.
  V těchto situacích je nutné, aby prostor mohl být účinně větrán a úlek se nedotýkal obvodové stěny lehké stavby. 
 • Úlek můžete umístit do bytu a průchod vyvést na balkon či zeď včetně panelového domu.
 • Průchod je vlastně vnější chodbou vedenou skrz zeď. Venku je pouze klapka a česno sloužící pro vstupu.
 • Úlek můžete do vnitřního prostoru umístit celý i s klapkou, pak ale musíte čmelákům zajistit volný přílet a odlet. Funguje to max do vzdálenosti 3 m a to i v příšeří. Delší vzdálenost v objektu už může být pro čmeláky problém.
 • Pokud máte úlek v bytě, mravenci ho nemusí najít, ale je dobré to sledovat. Pokud je úlek umístěn v kůlně, nebo tam kde se mravenci pohybují, je potřeba řešit ochranu proti mravencům. Nejspíš použijete řešení uvedené  ZDE
 • Pokud použijete dlouhou chodu, je nutné aplikovat specifický postup zabydlení matky viz <PŘIPRAVUJEME>.
 • Informace o řešení pro dlouhé chodby naleznete ZDE.
čmeláci PLUS čmeláčí úl čmelín v místnosti s vnější chodbou

Využití vnější chodby pro umístění úlku v interiéru Foto J. Čížek

Čmeláci PLUS Umístění úlku v interiéru

Umístění úlku v interiéru
Foto M. Stuchl a J. Čížek

Čmelaci PLUS - Úlek ve sklepení Dečínského zámku

Úlek ve sklepení Dečínského zámku
Foto A. Ungerová

Čmeláci PLUS - Umístění úlku v garáži či sklepě s klapkou vyvedenou dlouhou trubkou

Umístění úlku v garáži či sklepě s klapkou vyvedenou dlouhou trubkou
Foto E.Kalčíková

  
 

Umístění úlku na balkóně

Umístění úlku na balkóně doporučujeme. 

Toto umístění kombinuje výhody umístění na vyvýšeném a místě chráněném proti rozmarům počasí. Dbejte ale pozor, ať  vám na úlek nesvítí slunce.

Jistým omezením je to, že musíte akceptovat přítomnost čmeláčích podnájemníků a dělit se s nimi o životní prostor.

Nedoporučujeme toto řešení tehdy, pokud jste alergičtí na bodnutí žihadlem a máte malé děti ve věku, kdy nepochopí pravidla soužití s čmeláky.

Umístění na balkóně je řešení pro chovatele, kteří nemají vlastní zahrádku. Čmeláky lze takto chovat klidně i v 6. patře panelového domu. Čmeláci svůj domov spolehlivě najdou a současně tam budou lépe chráněni proti parazitům, kteří se do takové výšky málokdy pustí.

Řešení:
 • Umístěte úlek do místa, kde vám nebude vadit provoz čmeláků (přílety a odlety).
 • Úlek můžete umístit i s klapkou na balkón nebo úlek do interiéru a klapku na balkón.
 • Klapku můžete umístit i mimo balkón, pak se ale omezíte v pozorování pohybu čmeláků. Počítejte také s nutnou údržbou klapky, ke které musíte mít i v tomto případě snadný přístup. Dbejte i na vlastní bezpečnost, ať pro vás nemusí přijet náš kolega Karel Kučera z rychlé záchranné služby… 
 • Klapka nesmí být vystavena extrémům počasí, hlavně větru a dešti.
 • Pokud máte domácí mazlíčky a děti,  doporučujeme úlek umístit na vyvýšené místo.
 • I na balkónech je potřeba myslet na ochranu proti mravencům, hlavně u přízemních bytů to doporučujeme nezanedbat. Využijte například řešení popsané ZDE
 • Informace o řešení pro dlouhé chodby naleznete ZDE
 
Čmeláci PLUS- Umístění úlku na balkóně panelového domu

Umístění úlku na balkóně panelového domu
Foto Š. Vácha

 
 
Čmeláci PLUS - Umístění úIku v interieru s vyvedenou klapkou

Umístění úIku v interiéru s vyvedenou klapkou
Foto K. Ráčková

 
 
 
 
 
Čmeláci PLUS - Umístění ulku v interiéru s klapkou vyvedenou na balkoně

Umístění úlku v interiéru s klapkou vyvedenou na balkóně
Foto Š. Vácha

 
 
 
 

Úlek v zemi

Zde nemáme žádné doporučení, protože chceme dané řešení nejprve sami otestovat.

Čmeláci často mají svá hnízda v zemi. Chovatel jim může zemní hnízdo připravit také. Takové hnízdo nemá problémy s regulací teploty, ale je zde řada specifik, pro která toto řešení necháme na samostatný příspěvek. 

Umístění úlku v zemi je složité. Musíte zde řešit spoustu rizik jako je zatopení úlku, problémů jako je  větrání, vlhkost, přístup do úlku a ochranu čmeláčí kolonie. Proto toto řešení není vhodné pro začátečníky.

Na trhu je dostupný i betonový úlek.Tento výrobek nemáme otestovaný v praxi a tak budeme rádi za sdílení vašich zkušeností.

 

Další řešení

Existuje řada dalších řešení, které spíš spadají do části pro zkušené chovatele.

 

Čmeláci PLUS - Úlky s klapkou za dlouhou chodbou

Úlky v exteriéru pod přístřeškem s klapkou a s klapkou za dlouhou chodbou
Foto M. Stuchl a J. Čížek

 
čmeláci PLUS ukázka venkovních chodeb úlků, které jsou umístěné uvnitř skladu

Ukázka venkovních chodeb úlků, které jsou umístěné uvnitř skladu
Foto K. Kučera

 

Vyrovnání úlku do roviny

Každý rok se v čmeláčích komunitách řeší klapka a její funkce.  Začínajícím chovatelům se zdá, že se čmeláci na klapce trápí a často ji kvůli tomu nechají klapku otevřenou = je „vymalováno“ a do hnízda proniknou parazité….

Jeden z možných důvodů jejího případného špatného chodu může být to, že úlek (čmelín) není ustaven vodorovně.

Proto ať použijete jakékoli řešení pro umístění  úlku, nezapomeňte ho ustavit do vodorovné polohy

Zkuste si jednoduše vzít vodováhu a prověřit si, jestli je váš úlek (čmelín) postaven opravdu vodorovně.

Pokud není správně ustaven, může to způsobit špatnou funkci ochranné klapky.

Klapka se bude
a) zasekávat (úlek ja nakloněn do strany), nebo
b)  bude moc „těžká“ (úlek je sklopen dozadu) a nebo
c) bude moc „lehká“ (úlek je sklopem dopředu).

Takže vám vodováha možná vyřeší zbytečné pozdější starosti. A co když nemáte vodováhu? „Modří už vědí“ a hospodyňky také – stačí na střechu úlku položit misku s vodou a je to.

 

Čmeláci PLUS - Vyrovnání úlku do roviny

Vyrovnání úlku do roviny

Čmeláci PLUS - Vyrovnání úlku do roviny

Vyrovnání úlku do roviny