Ochranná klapka úlku – závěs s Uhelonem

Vylepšení klapek, které nemají závěs z uhelonu

Autor řešení (nápadu):  Ondřej Hercog                      
Testováno v praxi:  ANO od sezony 2018 
Výsledky testování:  ověřené, bezpečné při dodržení výrobních doporučení a metodiky používání
Skupina chovatelů, pro které je pomůcka vhodná:  bez omezení
Odůvodnění: Řešení občasných problémů klasických ochranných klapek 
Poznámka: řešení bylo se souhlasem autora a Čmeláci PLUS převzato jedním z výrobců ochranných klapek = je komerčně dostupné

Problémy klasických ochranných klapek a možné řešení

O klapce, jako důležité součásti úlku jsme psali ZDE
 
Většina druhů komerčně vyráběných klapek má závěsy záklopky (pohyblivé části klapky) tvořené drátěnými očky/háčky. nelze říct, že tyto klapky nejsou vhodné, ale…
 
Toto řešení je zdánlivě jednoduché, ale současně velmi náchylné na závady. Stačí nepřesnost provedení, deformace oček/háčku, nebo opotřebení záklopky a je zde problém – záklopka se zasekává, nebo nedoléhá
Ani výroba těchto  závěsů není zcela snadná.
 
Toto řešení má ještě další nevýhodu. Když čmelák nadzvedne klapku, zvedne často i její horní část. Právě zde často čekají mouchy, které zde pak snadno proniknou do úlku.

Toto naše  řešení bylo publikováno v březnu 2019 na FB stránkách Čmeláci PLUS ZDE na upravené komerčně dostupné klapce. Tyto klapky jsou nyní v úpravě se závěsem z UHELONU k dispozici u zavedeného výrobce úlků.

Případní další zájemci o výrobu  – pokud máte zájem o toto řešení z dílny Čmeláci PLUS, kontaktujte nás na info@cmelaciplus.cz , viz naše Pravidla pro spolupráci s Výrobci a Prodejci

Čmeláci PLUS - Ochranná klapka se závěsem z UHELONU

Ochranná klapka se závěsem z UHELONU
Zdroj FB Čmeláci PLUS

Jednoduché a elegantní řešení 

Výše uvedené nevýhody se dají snadno odstranit změnou konstrukčního řešení závěsu.

Stačí nahradit závěs o háček/háčků závěsem z UHELONU

Závěs je na straně klapky přilepen vteřinovým lepidlem (nejlépe ze spodní strany klapky)

Druhá strana závěsu je mechanicky uchycena na těle klapky, nejlépe kusem materiálu jako je dřevěný/plastový díl a ten připěvněn k tělu klapky vruty/šrouvy

Důležitá je délka závěsu. Ten musí  umožnit pohyb záklopky v rozmezí 180°. Současně ale závěs nesmí být moc dlouhý – klapka by se při pohybu mohla naklápět.

V následujíc části je představena ochranná klapka  se závěsem z UHELONU, která vznikla úpravou komerčně dostupné klapky

Čmeláci PLUS - Ochranná klapka úlku se závěsem z UHELONU

Ochranná klapka úlku se závěsem z UHELONU
Foto O. Hercog 6/2020

Stříška vyrobená podle návodu Čmeláci PLUS

Čmeláci PLUS - Ochranná klapka úlku se závěsem z UHELONU

Ochranná klapka úlku se závěsem z UHELONU
Foto O. Hercog 8/2020

Čmeláci PLUS - Ochranná klapka úlku se závěsem z UHELONU

Ochranná klapka úlku se závěsem z UHELONU
otevřená záklopka
Foto O. Hercog 8/2020

Čmeláci PLUS - Ochranná klapka úlku se závěsem z UHELONU

Ochranná klapka úlku se závěsem z UHELONU
otevřená záklopka
Foto O. Hercog 8/2020

Čmeláci PLUS - Ochranná klapka úlku se závěsem z UHELONU

Ochranná klapka úlku se závěsem z UHELONU
Klapka na zdi
Foto O. Hercog 8/2020

 

Čmeláci PLUS - Ochranná klapka úlku se závěsem z UHELONU

Ochranná klapka úlku se závěsem z UHELONU
Detail
Foto O. Hercog 8/2020

.

Jak si doma upravit klapku

Ochranná klapka je velmi důležitý ochranný prvek úlku. Proto začátečníkům doporučujeme koupit funkční řešení dodávané výrobcem.

Úprava není tak složitá, ale dělejte jí s rozmyslem a tak, ať máte vždy náhradní klapku pro případ neúspěchu.

<PŘIPRAVUJEME>

Materiál:

Postup:

Kontrola:

 

Demonstrace hladkého chodu ochranné klapky se závěsem z UHELONU