ÚL z polystyrénu

Konstrukční návod na úl pro čmeláky svépomocí z polystyrenu

Co se zde dozvíte:

 • výhody a nevýhody úlů z polystyrenu
 • zásadní konstrukční provedení úlu
 • rozbor potřebných znalostí a výbavy pro zvážení zda do stavby jít či nikoliv
 • detailní konstrukční provedení
 • přípravu úlku na sezonu a specifika jeho požívání během chovu

Datum poslední aktualizace: 31/1/2022

úl z polystyrenu svépomocí

Výhody a nevýhody polystyrenových úlů

Výhody
 • Snadné konstrukční provedení
 • Vysoká konstrukční přesnost a těsnost úlu
 • Výborná ochrana proti průniku parazitů při dodržení konstrukce
 • Věková stálost, životnost úlu
 • Nízká hmotnost  v porovnání s jiným stejně velkým typem úlu
 • Při správné konstrukci výborné tepelně izolační vlastnosti, které umožňují umístění úlu kdekoliv na zahradě. (není nutný plný stín)
Nevýhody
 • Polystyren je živným materiálem pro nejčastější čmeláčí parazity – larvy a housenky Antherophagus pallens  (nigricornis) a Aphomia sociella
 • Nižší odolnost proti nárazu, pádům v porovnání s dřevěným provedením
 • Stěny nelze sanovat horkem / plamenem, provádí se vodou
 • Úl musí být uskladněn mimo dosah hlodavců v místě nedostatku potravy pro ně. Lze jej ponechat celoročně venku.
 • Počáteční cenové náklady jsou spíše vyšší proti dřevěnému provedení

Charakteristika úlu

úvodní video popisující detailně úl si můžete stáhnout zde

 
Izolační vlastnosti:
 • Více vrstevný systém stěn s uzavřenou vzduchovou kapsou zajišťuje maximální možné tepelně izolační vlastnosti. Skladba stěny činí od vnější k vnitřní: hliníkovou odrazovou folii pro sálavou složku tepla, izolační bublinkovou folii, ochrannou betonovu stěrku 3-4mm, 30mm vrstvy polystyrenu,  20mm uzavřené vzduchové kapsy, 30mm vnitřní vrstvy polystyrenu, vnitřní betonová stěrka tloušky min 4-5mm. Jedná se o vícevrstevný systém s celkovou šíří téměř 90mm.
 • Vnitřní betonová stěrka chrání polystyren, působí jako silná akumulační plocha pro vlhkost, což zlepšuje mikroklima. Vnější stěrka chrání obvodovou konstrukci a zaručuje její stálost.
 • Systém je krom konstrukčních otvorů hermeticky uzavřen, nepodléhá tepelné a vlhkostní roztažnosti.
 • V případě velmi chladného jara či jarních mrazíků se na horní rošt umisťuje hřejivý gelový polštářek (sáček s gelem, který po nahřátí postupně uvolňuje teplo) , tímto způsobem úl udrží bezpečně vnitřní teplotu po dobu minimálně 12hod bez nutnosti přitápění či dalších tepelných ochran, přenášení úlů do místností a pod…
řez úlu z polystyrenu podle čmeláci plus

schéma vrstev úlu
chybí vnitřní vybavení

graf teplot za mrazu

Test chování úlu za mrazu v lednu.
Vložena jedna gelová vložka nahřátá 3min ve vroucí vodě.
Pomocí třech obměn po 8 hodinách se i v lednu dalo udržet v úlu teplotu nad 4st cel.

Protiparazitární a sanitární ochrana:
 • Chov probíhá na drátěném jemném roštu, kdy kondenzační voda, drobný odpad a část parazitů (typicky roztoči, larvičky antherophagus nigricormis a pupy much) propadává na podlahu, kde je ve středu vyspádovaný odpadní kanál s možností čištění i za života kolonie. Rošt slouží zároveň jako čmeláčí výtah pro případ hloubkových kontrol hnízda.
čmeláci plus chovný rošt

chovný rošt
unikátní kombinace chovné podložky a bezpečného výtahu pro inspekci hnízda

čmeláci plus chovný rošt sloužící zárověň jako výtah

chovný rošt je zároveň bezpečným čmeláčím výtahem
zde venku pro kontrolu

 • Střešní přístup je řešen schodovitou konstrukcí typu zámku s násobnou ochranou včetně lepové pasti. Parazit by tak musel překonat vícero překážek. Systém eliminuje únik pachů (pachové stopy). Horní ochranná síťka brání průniku čmeláků k větrání.
 • Větrání chráněné vyměnitelnou síťkou z Uhelonu 53S,  doplněnou jeho ochranou z jemné síťoviny proti větším parazitům.
horní hrana úlu

horní řešení úlu
zámková ochrana, žlutě v rohu naznačený lepový pás
ochanná síťka hnízda

střešní provedení násobná ochrana

střešní provedení
násobná ochrana

 • Všechny prostupy z hladkých, snadno umyvatelných částí, dostupné i za chodu kolonie.
 • Vnitřní prostor co nejvíce přístupný,  krychlového tvaru pro snadnou údržbu a čištění či kontroly.
 • Všechny vnitřní komponenty odnímatelné.
 • Nožičky dolního roštu krychle 2x2x2cm ze zbytkového polystyrenu slouží jako akumulátor larev antherophagus nigricornis (po sezoně se likvidují).
 • Chodba minimální délky pro optimální údržbu. Trubní systém proveden tak, aby šel pevně uchopit rukou v případě zatuhnutí spojek  (tím je zabráněno uvolnění trubky v úlu). Průsvit i rovné provedení zabraňuje riziku ucpání chodby s možností snadného čištění i během sezony.
 • Po sezoně se vnitřní úl naplní vodou a nechá takto stát, dokud se neutopí všichni parazité a roztoči. Vnitřní stěny jsou snadno omyvatelné pomocí houbičky na nádobí
Ventilace úlu
 • Větrání vedeno střechou pro co nejvyšší efektivitu a snadné čištění za života kolonie. Všechny komponenty větrání jsou i za života kolonie snadno přehledné, rozebíratelné a rychle čistitelné.
 • Volná horní mřížka zajišťující ochranu větrání, doplnitelná o vnější mřížku s uhelonem pro noční chlazení úlu otevřenou střechou.
 • Spodní odpadní kanál připojitelný k hadici uložené v zemi, sloužící jako zemní výměník (chlazený vzduch)  zvyšující v případě potřeby efektivitu větrání.
 • Systém větrání navržen tak, aby probíhal v pokud možno největší ploše úlu. (dno – střecha bez možnosti čmeláků jej ucpat).
větrání polystyrenového úlu

větrání úlu
snadno plně čistitelné za chovu
S pastí pro parazity a přitom s ochranou uhelonu z obou stran

zemni vymenik ulu

spodní odpadní trubka
napojena na zemní výměník pro ochlazování úlku během tropického léta

Zásadní konstrukční provedení

 • Všechny polystyrenové části musí být zakryté s výjimkou bočních hran vnitřního víka
 • Vnitřní obytné stěny musí být vystěrkovány fasádní stěrkou/lepidlem  na bázi cementu. Jde o naprostou nutnost u vnitřního provedení úlu a to minimálně ve 2-3 vrstvách v celkové tloušce minimálně 4-5mm.
 • Dvojnásob výše uvedené platí pro provedení vnitřního dna úlu.
 • Vnější stěny musí být též zastěrkovány fasádní stěrkou na bázi cementu. Zde postačuje slabší vrstva nejméně ve dvou vrstvách.
Varování

Pokud chovatel nechce nebo nemůže provést důkladné vystěrkování úlu, pak polystyrenový úl není vhodný k chovu, respektive jde o úl na jedno použití. Na další sezonu se polystyrenový úl se špatně provedenou ochranou stěn stává spižýrnou a zásobárnou čmeláčích parazitů, kteří zničí v dalším roce kolonii v soliterní fázi. Takový úl je tedy spíše čmeláčí pastí a zcela zbytečnou investicí a prací chovatele. Ochrana polystyrenu je naprosto nezbytná.

Mnohá naše pozorování prokázala, že larvy čmeláčího parazita Antherophagus pallens (nigricornis) i housenky Aphomia sociella se polystyrenem živí a využívají ho zároveň jako úkryt. Špatně provedenou stěrkou, nebo příliš slabou, se parazité provrtají do stěny polystyrenu, který poté vyžírají – je pro ně přímo potravou. Je nemožné je ze stěny dostat a stěnu znehodnocují. V následujícím roce pak tito parazité ohrožují kolonii hned v nejzranitelnější fázi – samostatné matky. Je jedno jaký konstrukční typ polystyrenu se použije (šedý, bílý, červený, zelený). Parazitům je jedno jak je polystyren hutněn a proveden.

 • Úl byl konstruován na základě zkušeností Karla Kučery s chovem v těchto typech úlů. Konstrukce obsahuje řešení řady rizik (zvýšená vlhkost, neprodyšnost) a úskalí získaných zkušenostmi z těchto chovů i poznatky z chovu z klasických dřevěných úlů. Aby úl splnil očekávání, je třeba dodržet konstrukční provedení stěn, otvorů a zachovat materiálovou kvalitu.
 • Naproti tomu rozměry lze upravit dostupnou velikostí polystyrenových desek.
Antherophagus pallens v polystyrenu
Antherophagus pallens vyžírající polystyren - záměrněně dáno na dno úlu
Antherophagus pallens
Antherophagus pallens v polystyrenu na konci sezony v úlku. Původní kvádr přelomen - je vidět zamoření v celé hloubce.

Minimální technický skill nutný pro úspěšnou konstrukci úlu

aneb Mám se do stavby pouštět?

Cílem není odradit případné konstruktéry, ale dát férově karty na stůl. Každý máme jiné možnosti i schopnosti a je tak dobré před nákupem materiálu a zahájením stavby zvážit, zda náš vlastní um  dovede dílo do zdárného konce.

Pokud jsme na pochybách, je lépe raději čas využíjit jinak, efektivněji, bez zbytečných ztrát peněz, které lze vložit do nákupu již hotového produktu. Při výrobě jednoho úlku, obvzláště pokud konstruktér nedisponuje moc vybavením (přehled uvádíme níže), neznamená samovýroba finanční úsporu proti nákupu již hotového produktu – to spíše naopak a výsledek by tak mohl být spíše zklamáním jak pro tvůrce, tak pro úspěšný chov. Parametry komerčních úlů a jak vybrat vhodný úl podrobně rozebíráme v sekci pro začínající chovatele.

Co tedy je třeba mít pro konstrukci úlu osvojené?
 • měření pomocí úhelníků, orientace v jednoduchém technickém výkresu, prostorová představivost
 • technika rovného , kolmého a přesného řezu desek na pile, práce s pokosovou pilou, řez pomocí perořízku
 • vrátní velkých otvorů průměr 30mm a více s vysokou přesností
 • lepení větších ploch
 • stěrkování menších ploch / opravy poškozené omítky
 • práce s drátem /drátěnou sítí – střihání nebo řez , tvarování, práce s bruskou
 • práce s tavnou pistolí
 • opracování plastových trubek – řez, broušení
 • schopnost sestavit jednoduchý dřevěný rámeček a vyrobit jednoduchý stolek

Soupis materiálu potřebného k výrobě jednoho úlu

Tučně zvýrazněné jsou parametry materiálů, které je třeba dodržet

 • 3ks polystyrenová deska síly 30mm, rozměr 1250 x 600mm TECHNONICOL CARBON ECO F, Tepelný odpor vrstvy  0,857 m2*K/W, Součinitel tepelné vodivosti, 10 °C, λD, 0,034  W/m*K , Pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, fasádní s drážkováním
 • 50ks stavební hřebíky cca 6cm délky
 • 1ks lepidlo na polystyren bez pěnového efektu použito universální lepidlo Roxolid UNI FI-X 180kg/m2  
 • 1ks akrylový tmel pro suchou výstavbu na sádrokarton Soudal
 • 1ks Textilní voděodolná lepící páska pro exteriér 50mm x 5m  3M
 • 1ks HT DN 32mm trubka kanalizačního potrubí délka 1000 mm
 • 1 ks HT DN 32 koleno 90stupňů
 • 1ks Vnitřní zátka (záslepka) ke kanalizačnímu potrubí HT DN 32mm
 • 1ks HT DN 50mm trubka kanalizačního potrubí délka 150 mm zakončení samec – samice
 • 1ks Šroubovací (zavařeninové) víčko od 1l sklenice (např od medů, okurek)
 • 1ks Lepidlo na polystyren WEBER CZ 700 25 kg (fasádní lepidlová stěrka na cementové bázi)
 • 1ks Dřevěná lať hoblovaná 15 x 30 x 2000 mm smrk
 • 2 plata sponky do sponkovačky 8-10mm výška spony
 • drátěná pozinkovaná síť, pletivo 3,15×0,8mm x 300 mm 600mm (včelařské potřeby)
 • 2ks tkanina proti hmyzu hliníková nebo pozinkovaná 150mm x 150 mm (nebo 1ks 200mm x 200mm cca)
 • 1ks Plastová deska GUTTA Hobbycolor z tvrdé pěny 500 x 1500 x 3 mm hladká, bílá (lze menší desky, ale odpovídající plochy)
 • 1ks Plastová deska GUTTA Hobbycolor z tvrdé pěny 500 x 250 x 3 mm hladká, barevná
 • 3ks Uhelon 53S  cca 150x150mm
 • dva kusy  plastového obalu tenkostěnného (optimálně černé provedení např z obalů zásilek) 150x 150mm
 • 4-5 tyčinek tavného lepidla průměr 11mm
 • 1 role Tepelná izolace DAPE AB parotěsná (4,8 m²/ role) Tepelný odpor 0,53 m2 K/W,
 • 1bal Okenní a dveřní těsnění gumové Tesa Multi Protect 4m, 20mm:5mm nebo ekvivalent – rovný obdélníkový profil šíře 10-20mm výška 3-5mm
  možné, leč neozkoušené náhrady:  CONTEGA FIDEN EXO 15 mm x 3-6 mm x 8 m  
  Samolepící polyetylenová páska, těsnění proti průvanu, prachu, přerušení tepelných mostů PE páska šedá š.12mm, tl. 5mm, návin 15m, hustota 29 kg/m3  
  v případě použití pásek o max výšce 3mm je nutné pak umístit v tomto případě pásku proti sobě z obou stran (hrana úlu i střecha)
  DEN BRAVEN Samolepicí těsnicí páska do oken a dveří 9mm X 3mm
 • 1ks Ochranná klapka ke čmelínu s uhelonovým závěsem – dub napojitelná na trubku HT DN 32mm
 • 1ks lepidlo Chemopren extrem
 • 1ks PET láhev (Pepsi a pod) 2,5l čirá
 • Korugovaná trubka (chránička pro zemní vedení kabelů, červená) 40mm , délka 3 m
 • 2 malé vruty (0,4-0,3mm síly a 10mm výšky vrutu)

Soupisku materiálu spolu s nářezovým plánem si můžete stáhnout z ulozto.cz kliknutím na tento odkaz.

Přehled použitého dílenského vybavení

Nejedená se o striktní požadavky, spíše náhled potřebného a jistě lze provést jinak, či za pomocí nástrojů s větší efektivitou práce. Nicméně je třeba zvážit svou dílenskou vybavenost neboť nákup některých pomůcek s využitím čistě pro konstrukci úlu by v řadě případů již převýšil pořizovací náklady komerčně dostupných úlů v nejvyšší kvalitě.

 • úhelníky ocelové 30-70cm, fix
 • pokosová pila
 • stolařské svěrky široké 60cm 4 ks
 • vytlačovací pistole pro lepidlo v tubách
 • tavná pistole
 • vykružovák pro otvory 28-32mm a 46-48mm (lépe menší než větší)
 • vrtačka
 • aku šroubovák / vrtačka. Lze použít i elektrická, pokud má regulaci otáček.
 • špachtle na sádrokarton (hladká)
 • špachtle obyčejná
 • spirálový míchač (spirálová metla) s ochranným kruhem, na míchání lepidel, lepících malt a spárovacích hmot
 • nůž  / pila ocaska / list do pily
 • nůž vylamovací široký (perořízek)
 • nůžky
 • sponkovačka
 • úhlová bruska s řezným kotoučem na kov
 • brusný papír na kamenivo hrubost 120 a 180
 • kladívko
 • pilník nebo bruska

Konstrukční návod

Pro snadnost a pochopení jsme připravili kompletní videonávod od samého začátku a to krok  za krokem, který je kvůli velikosti rozdělen na celkem  20 dílů.  Doporučujeme je shlédnout ještě před nákupem, získáte tak představu, zda je konstrukce ve Vašich silách i časových a dispozičních možnostech.  Než-li konstrukci někde ošidit, je lépe koupit komerční otestovaný výrobek.

Tak jak jdou díly po sobě, následují po sobě i jednotlivé práce, pokud není přímo ve videu uvedeno jinak. Opravdu vřele doporučujeme začít trochu netradičně konstrukcí podstavce pro úlek. Důvod je jednoduchý, podstavec je potřeba nejen na finální usazení, ale i během konstrukce celého úlku od fáze, kdy instalujete odpadní otvor a vnější chodbičku úlku.

Všechna videa naleznete jednak na našem youtube kanálu, pak zde jsou i linky na ulozto, kde si můžete videonávody pohodlně stáhnout domů.

Součástí je i nářezový plán spolu se seznamem (check-list) potřebného materiálu, (téměř vše lze zakoupit v síti Hornbach, byť řadu komponentů lze pořídit v menších specializovaných obchodech levněji a tak rozhodně nepreferujeme tuto sít prodejce, jen uvádíme, odkud jsme materiál získali).

 

Celý playlist od seznámení s úlkem přes konstrukci krok za krokem

Nářezový výkres a videodokumentace pracovního postupu