Tepelná izolace ulku polystyrénem – úprava úlku

Polystyren v izolaci pasivního úlu , přínosy, nevýhody , aplikace

Autor řešení (nápadu):  Ondřej Hercog                      
Testováno v praxi:  NE – bude testováno v sezóně 2021
Výsledky testování: zatím je měření  v modelových podmínkách, ale slibné výsledky
Skupina chovatelů, pro které je pomůcka vhodná:  bez omezení
Odůvodnění: snaha zlepšit tepelně izolační vlastnosti úlku tak, aby se snížila rychlost změn teploty v úlku v závislosti na okolní teplotě
Poznámka: řešení je jedním z variant zlepšení teplotního komfortu úlku pro čmeláky,  kterou testuje skupina Čmeláci PLUS

Datum poslední aktualizace: 12/2/2022

Tepelná izolace úlků (čmelínů) – úvod do problematiky

Pokud nabídnete čmelákům úlek, berete na sebe i odpovědnost za to, jak bude úlek chránit  jeho obyvatele.
 
Nejde jen o to, aby se do úlku nedostali parazité a nepřátelé čmeláků. V úlku by také neměla moc kolísat teplota. Pokud čmeláci žijí v dutině v zemi, ve zdi atd., teplota je tam většinou nižší než teplota vzduchu mimo dutinu , ale především je stabilní.  Takové místo také zabrání prochladnutí při prudkém poklesu teplot, nebo jeho prudké prohřátí  v horkých dnech.

Zde se zaměříme na zlepšení tepelné izolace. Díky tomuto řešení jsme dosáhli velmi dobrých výsledků.

O této problematice se můžete dočíst více ZDE

 

Úprava úlku pro čmeláky (čmelínu) s cílem zlepšit jeho tepelně izolační vlastnosti

Pro testy jsme velký úlek, s dutinou mezi stěnami 30 mm. jeho vlastnosti byly velmi dobré, ale hmotnost výrazně narostla.

Proto jsme navrhli jednodušší řešení, které testujeme.

 

V rámci našich úprav jsme hledali alternativu, kterou je možné si vytvořit doma svépomocí. Pokud se potvrdí funkčnost tohoto řešení, je to šance a inspirace pro kutily na úpravu komerčně dostupných úlků, nebo na výrobu nových modelů.

Jako základ pro úpravu jsme použili klasický model úlku ve tvaru krychle o straně 30cm. Takové úlky znáte z našich stránek. Navrhli jsme úpravu tak, aby ho bylo možné obložit deskou 30 mm polystyrénu z vnější strany.
To samo o sobě není nic složitého. My jsme ale hledali řešení, které poskytne ochranu hranám v místech, kdy by mohlo dojít k jejích poškození. Jak se nám to povedlo, vidíte na fotodokumentaci.

Upravený úlek jsme měřili v různých situacích a potvrdilo se, že došlo k výraznému snížení rychlosti změn teploty vzduch v úlku. Zatím se potvrzuje se že hmota obalená tepelnou izolací i v tomto případě funguje lépe, než izolace uvnitř úlku. Tam je navíc izolaci nutné po sezóně měnit.

Měřili situace kdy vyhřátý úlek byl z exteriéru umístěn ven k teplotám blízkým nule. Stejně tak jsme měřili rychlost změny teploty v úlku poté, co jsme ho z chladu umístili do tepla – viz výš uvedené grafy.

Z měření se tedy zdá, že úpravy splnily požadovaný cíl a tím je zlepšit tepelné vlastnosti klasického pasivního úlku

Nyní chceme úlek testovat v průběhu sezóny, abychom si výsledek potvrdili. 

O úspěchu rozhodnou čmeláci, ti mají poslední slovo. Pokud se jim bude v úlku bude dařit, úpravy potvrdíme jako funkční a doporučíme je i ostatním.

 

Popis úprav

Výchozí stav 

Upravili jsme několik let starý klasický úlek:

 • Rozměry: krychle o straně 30 cm
 • Materiál: lepené dřevo
 • Tloušťka stěny: 25,4 mm (1 coul)

Z úlku jsme demontovali všechny komponenty  a odstranili i těsnění. Na stěnách jsme nechali přisvorkovanou původní  dodatečnou izolaci z folie Mirelon.

Čmeláci PLUS - Úlek (čmelín)

Úlek (čmelín) klasické konstrukce
Krychle o straně 30 cm
Domáci výroba
Foto O, Hercog (5/2020¨)

Provedené úpravy konstrukce úlku

Následuje stručný popis úprav. Doporučujeme projít si fotodokumentaci. Všechny rozměry neuvádíme, protože ty odpovídají konkrétnímu úlku, který jsme upravovali.  

Horní strana

 • Korpus úlku byl doplněn na horní straně o límec.
 • Tento díl vytvořil horní stranu prostoru pro vložení polystyrenu o tl 30 mm. Díl současně slouží jako rozšíření těsnící plochy. 
  Poznámka
   – vyplatí se zvolit výšku 33-35 mm, protože k síle desky polystyrenu je nutné započítat i sílu folie Mirelon.
 • Mirelon byl ve styčně ploše odstraněn a nový okraj přisvorkován
 • Díl byl připevněn vruty do boků korpusu úlku, styčné plochy slepeny lepidlem na dřevo 
 • Horní plocha byla zbroušena do roviny.
 • Hrany límce byly zbroušeny do malého rádiusu.

Spodní strana

 • Podobně byl na spodní stranu přilepen a přišroubován díl, který vymezil spodní stranu prostoru pro izolaci
 • Tento díl  umožnil vložení izolační desky ze spodní strany úlku.
 • Do spodního dílu mohou být přichyceny nožičky, nebo konstrukce k upevnění na stojan.

Větrání

 • Na místě větracího otvoru byl k boku korpusu přišroubován dřevěný díl pro nastavení vývodu větracího otvoru. Tloušťka desky 32-35mm.
 • Do tohoto dílu se po obalení úlku svorkuje izolační fólie Mirelon.

Vstupní otvor

 • Podobně jako pro větrací otvor, byl nastaven otvor pro vstupní chodbu. Tloušťka desky 32-35mm aby se vyrovnala i vrstva mirelonu pod polystyrém
 • Na tento díl se po dokončení úprav přišroubuje ochranná klapka a nad ní i ochranná stříška (například pokud používáte stříšku podle našeho návodu).
 • Pozor – bez tohoto dílu by nebylo kam klapku a stříšku přichytit!

Doporučujeme 

 • vložené díly zbrousit do roviny
 • současně doporučujeme  hrany vložených dílů obrousit tak, aby nepoškodily izolační folii

 

Čmeláci PLUS - Úprava korpusu ulku - celkový pohled

Úprava korpusu ulku – celkový pohled
Foto O. Hercog (2/2021)

Čmeláci PLUS - Úprava korpusu ulku - celkový pohled

Úprava korpusu ulku – celkový pohled
Foto O. Hercog (2/2021)

Čmeláci PLUS - Úprava korpusu ulku - detail spodní části

Úprava korpusu ulku – detail spodní části
Foto O. Hercog (2/2021)

Čmeláci PLUS - Úprava korpusu úlku - detail horní části

Úprava korpusu úlku – detail horní části
Foto O. Hercog (2/2021)

Vložení izolace
 • Z desky 30 mm polystyrenu byly vyřezány desky a ty vloženy do konstrukce – na boky i pod dno úlku.
 • Pokud se pracujte přesně, desky při montáži samy drží ve vymezeném prostoru
 • Nerovnosti a přesahy byly zbroušeny do roviny smirkovým plátnem (bruskou)
 • Spoje byly přelepeny lepící páskou
 • Svislé hrany byly pro zpevnění oblepeny lepicí páskou
Čmeláci PLUS - Úprava korpusu ulku - Polystyren vložený do konstrukce

Úprava korpusu ulku – Polystyren vložený do konstrukce
Foto O. Hercog (2/2021)

 

Čmeláci PLUS - Úprava korpusu ulku - Polystyren vložený do konstrukce - pohled ze spodní strany

Úprava korpusu ulku – Polystyren vložený do konstrukce – pohled ze spodní strany
Foto O. Hercog (2/2021)

 

Čmeláci PLUS - Úprava korpusu ulku - d9l na přichycení ochranné klapky a stříšky

Úprava korpusu ulku – d9l na přichycení ochranné klapky a stříšky
Foto O. Hercog (2/2021)

 

Čmeláci PLUS - Úprava korpusu ulku - d9l na přichycení ochranné klapky a stříšky

Úprava korpusu ulku – d9l na přichycení ochranné klapky a stříšky
Foto O. Hercog (2/2021)

 

Obalení konstrukce izolační fólií

 • Výsledek  byl obalen izolační fólií Mirelon
 • Folie byla nasvorkována na dřevěnou konstrukci
 • Přebytečné části fólie byly odřezány/odstříhány
 • Tam kde je dřevěná konstrukce, byla fólie připevněna dřevěnými lištami, any se dobře přitiskla a její okraje chráněny.
 • Rohy lišt (spoje) byly obroušeny do plochy a rádiusu.

Doporučení

 • doporučujeme olištovat i spodní stranu úlku, lépe tím ochráníte úlek při položení.
Čmeláci PLUS - Úprava úlku - úlek obalený folií a opatřený lištami

Úprava úlku – úlek obalený folií a opatřený lištami
Foto O. Hercog (2/2021)

Čmeláci PLUS - Úprava úlku - úlek obalený folií a opatřený lištami - spodní strana

Úprava úlku – úlek obalený folií a opatřený lištami – spodní strana
Foto O. Hercog (2/2021)

 

Ochranná síťka

 • Pokud používáte (doporučujeme) upravte si ochrannou síťku. Je nutné zvětšit její límec tak, aby využil celou novou dosedací plochu
 • Pozn. upravená síťka není součástí fotodokumentace
 • Pokud máte možnost, udělejte si z překližky vložku, kterou na jaře použijete jako místo ochranné síťky. Zlepšíte tak tepelnou izolaci úlku.

Těsnění na límec

 • Na dosedací plochu úlku bylo nové široké těsnění (těsnění na ventilátory) viz  naše tipy.

Větrání

 • Byl vloženo a utěsněno větrábí z HT trubky

Ochranná klapka a stříška

 • Byla připevněna klapka a nad ní stříška (zatím jen pro testy, bez vnitřní chodby.
Čmeláci PLUS - Úlek po úpravách

Úlek po úpravách
Foto O. Hercog (2/2021)

 

Čmeláci PLUS - Úlek po úpravách - detail vika (bude použito na jaře místo ochranné sítky)

Úlek po úpravách – detail vika (bude použito na jaře místo ochranné sítky)
Foto O. Hercog

 

Střecha 

 • Po úpravách došlo k zvětšení půdorys úlku, v tomto případě z 30 x 30 cm na  36,5  x 36,5 cm 
 • Proto byl úlek opatřen novou střechou.
 • Konstrukce byla využita podle postupu uvedeného ZDE.
 • Vnitřní rozměr byl zvětšen v obou směrech o 10 mm tak, aby se dal pod střechu vložit savý hadr. 
 • Výška byla upravena tak, aby byla pod střechou izolace 50 mm polystyren a okraje střechy přesahovaly přes olištování.
 • Místo latí byl v konstrukci střechy použit XPS Extrudovaný polystyren. Je pevný, lehký, hladký a dá se řezat. 
 • Vyjímatelná vložka byla vyrobena z polystyrenu 50 mm.
 • Polystyren s výjimkou vložky byl do konstrukce vlepen lepidlem na polystyren.
 • Na plochu, kterou dosedá střecha na korpus bylo vlepeno těsnění.

Pozor

 • vyjímatelná vložka ve střeše slouží k chlazení obsahu úlku, proto je potřeba jí mít možnost vyjmout
 • ochranná síťka v úlku brání čmelákům v prokousání těsnění a polystyrenu, proto jí vřele doporučujme
Čmeláci PLUS - Úprava úlku - úlek obalený folií s novou střechou

Úprava úlku – úlek obalený folií s novou střechou
Foto O. Hercog (2/2021

Čmeláci PLUS - Úprava úlku - nová střecha

Úprava úlku – nová střecha s vložkou
Foto O. Hercog (1/2021)

Čmeláci PLUS - Úprava úlku - nová střecha s vyjmutou vložkou

Úprava úlku – nová střecha s vyjmutou vložkou
Foto O. Hercog

 

Příprava úlku

Další příprava úlku na sezónu je standardní, viz naše postupy

Měření výsledků

Čmeláci PLUS - Měření - Foto Ondřej Hercog

Souprava na měření teplot
Foto: O. Hercog 2021

Jako doklad chování  různých úlku uvádíme průběhy vnitřní teploty v různých úlcích. Graf a měření popíšeme, zde jen demonstrace vlivu vnější teploty na úlky a rozdíly ve změně vnitřních teplot.

Sami vidíte, jak se vnitřní teplota mění v čase a to i při statické vnější teplotě. čím méně teplota v úlku kolísá , tím lépe. Proto je nutné věnovat tepelné izolaci úlku pozornost, než topení které se v praxi využije jen pár dní v roce.

 

Graf 1 ukazuje jak v úlcích stoupá teplota v závislosti na teplotě okolí.

Popis a hodnocení výsledků:

 • zelená barva nahoře – teplota exteriéru
 • Pak postupně úlky s různou kvalitou tepelné izolace
 • Vidíte dobře, jak velké rozdíly jsou mezi jednotlivými konstrukcemi 
 • nejrychleji se mění teplota v malém úlku (zelená křivka)
 • pomaleji ve větším úlku
 • skoro stejně rychle se mění teplota  v komerčně dostupném úlku a v úlku s vnitřní izolací 20mm polystyrén 
 • nejpomalejší změny reprezentuje tento upravený úlek  (sedá a světlemodrá barva)

"Graf

Graf 2 demonstruje průběh ochlazováním úlku v závislosti na vnější teplotě

Popis a hodnocení výsledků:

 • Popis  odpovídá Grafu 1
 • Malý úlek se tohoto měřeni neúčastnil  
 • Dobře tepelně izolovaný  úlek prochladne nejpomaleji. 
 • I velký úlek bez izolace srovnal svou vnitřní teplotu s okolím.
 • Úlky bez tepelné izolace prochladnou velmi rychle.
 • Zde navržená úprava se osvědčila, změna teploty je nejpomalejší (šedá a světlemodrá barva)
Graf 2  - Změna teploty v úlcích v závislosti na vnější teplotě - pokles teploty Měřil O. Hercog 2021

Graf 2 – Změna teploty v úlcích v závislosti na vnější teplotě – pokles teploty
Měřil O. Hercog 2021

Závěr

V praxi jsme ukázali, že lze vyrobit úlek, který s využitím principu  „pasivního domu“ získává dobré tepelně izolační vlastnosti

Pokud bude mít úlek dostatečnou hmotu konstrukce, obalenou z vnější strany dobrou tepelnou izolací, bude se jeho vnitřní teplota v závislosti na teplotě okolí měnit teplota pomaleji, ve srovnání s úlky bez tepelné izolace, nebo s izolací uvnitř hmoty.

Tento princip platí jak v chladných, tak v horkých dnech.