Matka hledá hnízdiště

Pomáháme čmelákům a přírodě - Unikátní encyklopedie čmeláků

Matka hledá hnízdiště a pátrací let

Co se zde dozvíte

  • Co dělá čmeláčí matka po probuzení
  • Jak hledá místo k zahnízdění – hnízdiště
  • Jak takovou matku spolehlivě poznat
  • Proč se matky někdy nezahnízdí, i když hledají hnízdiště

Datum poslední aktualizace: 9/3/2021

Úvod

V této kapitole se podíváme na důležitý detail ze života matky-královny a tím je nalezení místa vhodného k zahnízdění, tedy hnízdiště. Navazujeme na kapitolu Ze života čmeláků – jak to chodí v hnízdě.

Když se čmeláčí matka probudí, čeká jí spoustu práce a proto brzy začne hledat místo k zahnízdění (hnízdiště). Nejprve se však musí posílit a ověřit si, že je v okolí dostatek potravy.

Je zajímavé vidět, jak matka hledá hnízdiště. Takovou situaci můžeme vidět na jaře, to když si hledají hnízdo matky po hibernaci.
S trochou štěstí se podobná situace pozorovat i na počátku léta, kdy se snaží zahnízdit matky které se rozhodly nehibernovat. Takových případů je ale méně, než na jaře.

Je důležité sledovat matky a jejich let i chování. Podle toho poznáme, že hnízdiště opravdu hledá. To je nesmírně důležité proto, aby se chovatel správně rozhodl zda-li matce-královně má smysl nabídnout úlek, nebo dokonce kdy se to nesmí.

Je potřeba si ale uvědomit, že i když matka hledá hnízdiště, ne vždy se chce hned zabydlet.  Někdy se opravdu jen rozhlíží a vybírá si místo, kam se později vrátí . To až bude sama připravena a až budou skutečně vhodné podmínky.

Netrpělivost a úpornost je  častou chybou začínajících chovatelů, která vede k neúspěchu. Snaha usadit čmeláčí matku hned, nebo čekat že se bude chovat podle pevného algortimu a vašeho plánu je také chyba

Je nutné dát věcem čas a netlačit na pilu. Postupem času se chovatel naučí respektovat přírodu i to, že se nechová tak, jak by si on přál. Zklušený chovatel pak již podlě řady znaků pozná, že se potkal s matkou která je přoipravena hnízdit. To je ale na roky praxe…

Proto tomuto tématu budeme věnovat dostatečný prostor.

Čmeláci PLUS - Matka čmeláka zemního (Bombus_terrestris) hledá hnízdište

Matka čmeláka po probzení
Foto Flicker

Matky-královny se probouzejí

Čmeláčí matky se objevují postupněpodle druhu a hlavně podle počasí, hlavně podle teploty vzduchu a půdy, ve které spaly.

Se stoupající nadmořskou výškou, nebo v hlubokých chladných údolích se objevují postupně. Rozdíl může být i v jednotkách týdnů. Vše ovlivňuje i celkové klima a situace.

Příklad:

Na počátku března 2020 již řada chovatelů usadila matky. Poté přišly dvě vlny ochlazení

V první dekádě března 2021 jsme zaznamenali řadu předčasně probuzených matek, ale žádná ještě nedělala pátrcí let – nesnažila si najít hnízdiště

Jako první se objevují matky-královny čmeláka hájového (Bombus lucorum) a čmeláka zemního (Bombus terrestris). Ty se za pěkného počasí mohu objevit již na počátku března – dubna.
Tyto druhy počítají s rizikem, že nenajdou dostatek potravy.  Pokud jí najdou, je zde relativně malá potravní konukrence, považují to za výhodu a proto jdou do takového rizika.

Matky čmeláka lesního (Bombus sylvarum) se objevují skoro jako poslední až do května či června.

S měnícím se klimatem ale se ale čas probuzení matek posouvá. Matky totiž budí stoupající teplota půdy, v které hibernovaly a sluneční záření, které netlumí mraky nebo sněhová pokrývka. Hranice mezi zimou a jarem je stále méně zřetelná… Mení se klima ale přináší i výrazné výkyvy počasí, viz náš příklad.

Když se matka-královna zotaví ze zimního spánku, nejprve se musí posílit a zotavit. Proto se nejprve se zajímá o krmení.
Nabere váhu, kterou ztratila – proto se zajímá o nektar z jarní květů, který je zdrojem energii a o pyl která pro ní představuje přísun bílkovin.  Celou dobu v hibernakulum čerpala energii z tukového tělesa.
Matka ví dobře, že pak se již do konce svého života nezastaví a pokud nebude silná, její úkol „založit další pokolení „se jí nepodaří splnit. Matka se tedy krmí na květech.

Když zjistí, že nastaly příznivé podmínky, začne postupně hledat místo, kde by mohla založit hnízdo. S příjmem  čerstvé potravy se teké aktivují procesy, které vedou k rozvoji vaječníků.

Teprve pak je matka připravena založit hnízdo a začne ho opravdu aktivně hledat.

Zajímavost

  • Jako poslední se budí matky pačmeláků. I ty budou pátrat, ale nehledají místo k zahnízdění, ale hnízdo čmeláků, kterého by se mohly zmocnit. Prpto s ematky púačmeláků budé poslední – čekají na příhodný okamžik, často zahrabány hlouběji něž matky čmeláků.
    Více se o pačmelácihi dočtete ZDE

Jaké místa k zahnízdění čmeláci hledají?

Matky královen čmeláků hledají primárně dutiny, kde se usadí a kde začnou stavět hnízdo. Výjimku tvoří například čmeláci rolní (Bombus pascuorum), kteří se zabydlí i v kopičce staré trávy.

Čmeláci si neumí dutinu vytvořit, ani si neumí postavit hnízdo z papíroviny jako například vosy a sršni. Velikost dutiny kterou hledá, odpovídá  potřebám jejích druhu. Počet jedinců v hnízdě se pohybuje podle druhu a podmínek od 50 do 800.

Některé druhy čmeláků hledají dutiny v zemi, například čmeláci zemní (Bombus terrestris), nebo dutiny ve zdech a skalách jako třeba čmelák skalní (Bombus lapidarius). 

Další čmeláci dávají přednost dutinám stromů, v izolaci pod střechou a prázdným ptačím budkám, jako například čmelák rokytový (Bombus hypnorum), nebo čmelák luční (Bombus pratorum).

Některé druhy mohu sídlit jak pod zemí, tak nad ní. Příkladem je například čmelák zahradní (Bombus hortorum) a nebo čmelák rolní (Bombus pascuorum).

Samozřejmě může existovat řada výjimek, viz například hnízdo čmeláků zemních v ptačí budce na videu.

Dutina musí navíc obsahovat dostatečné množství teplodržné výstelky (například myší/ptačí hnízdo), nesmí v ní být průvan a nesmí do ní zatékat.

Matka toto vše musí prozkoumat a zvážit – sama a ve tmě. Musí prozkoumat i tepelně izolační vlastnosti dutiny.

Zatím jsme k tomu neobjevili vhodnou literaturu, ale domníváme se, že bude používat podobné metody jako včely (tam to ale provádí skupina dělnic). Bude procházet dutinu, zkoumat jí čichem a pohmatem tykadly. Bude také vířit křídly, pomocích kterých „změří velikost dutiny“. Svůj význam jistě mají i bzikavé zvuky, které při průzkumu dutiny matka-královna vydává.  

Pohled do hnízda, které prozkoumává matka najdete v dalším textu.

To,  jak má vypadat úlek a jaký matky-královny přijmou,  popisujeme v našich návodech, například ZDE.

Zajímavost

  • Někdy není pro matku není rozhodující, jestli dutina je, nebo není prázdná. Pokud není zbytí, tak matka-královna dokáže vypudit původního majitele (myš, drobného ptáka) – taková bojovnost je poměrně běžná u čmeláků rokytový (Bobmus hypnorum)
  • Pokud je to nutné, matka-královna svede o hnízdní dutinu boj a to i s jinými čmeláky a dokonce i se svými sestrami – viz další text)
Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků v zemní dutině

Hnízdo čmeláků v zemní dutině hlodavců Foto Stock Images

 

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků rolních (Bombus pascuorum) v hromádce trávy

Hnízdo čmeláků rolních (Bombus pascuorum) v hromádce trávy
Foto Internet

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků rokytových (Bombus hypnorum) v ptačí budce

Hnízdo čmeláků rokytových (Bombus hypnorum) v ptačí budce
Foto The Peace Bee Farmer

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmelaků rokytových (Bombus hypnorum) v ptačí budce

Hnízdo čmelaků rokytových (Bombus hypnorum) v ptačí budce
Foto Jesus college Nature Trail

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků rokytových (Bombus hypnorum) v ptačím hnízdě v dutině stromu

Hnízdo čmelaků rokytových (Bombus hypnorum)
Foto Jesus college Nature Trail

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláku rokytových (Bombus hypnorum) v ptačí budce

Hnízdo čmeláku rokytových (Bombus hypnorum) v ptačí budce
Foto: Dave Jones

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků skalních (Bombus Lapidarius) ve zdi

Čmeláci PLUS – Hnízdo čmeláků skalních (Bombus Lapidarius) ve zdi
Foto A French Garden

 

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků zemních (Bombus terrerstris) v MŠ Kněževes u Prahy

Vstup do hnízda čmeláků zemních (Bombus terrerstris) v MŠ Kněževes u Prahy
Foto O. Hercog

 

Poměrně unikátní video Vítka Cacha. ten zachytil netypickou situaci, kdy si matka čmeláka zemního (Bombus terrestris) nosí do hnízdní dutiny suchý mech. většina druhů čmeláků toto nedělá.

Výjimky potvrzují pravilo – zde se zahnízdili čmeláci zemní (Bombus terresttris) v ptačí budce.

Jak poznat matku hledající místo pro zahnízdění?

Hledající matku-královnu poznáte snadno a to především podle typického pátracího letu nízko nad zemí.

Nesedá na květy a bez zájmu je míjí. Zalézá do děr v zemi, nebo do různých otvorů a zase je opouští. Hledá v nich dutiny k zahnízdění. V některé se zdrží a zkoumá je, některé hned opouští.

Matky aktivně hledají hnízdiště během v několika vlnách – dopoledne, a pak později odpoledne b 1-2 vlnách. Zvláště zajímavý je pro ně podvečer, kdy se uklidní vítr a pro let nepotřebují tolik energie.
Pokud je chladno, nebo větrno, nejsou v hledání tak aktivní. Stejně tak nejsou moc aktivní v okamžiku, kdy cítí změn počasí a kdy pro hnízdění nebudou vhodné podmínky (teplota a množství potravy). 
Toto jsou obecná pravidla, ale klidně potkáte čmeláčí matku, které hledá hnízdiště i v poledne.

Matka hledá tmavé plochy – díry v zemi, díry ve zdi, vstupy do ptačích budek, praskliny ve zdi.

Je to velmi typický let a nedá se s ničím jiným zaměnit. I let samců, kteří v pokročilé sezóně hledají samičky ke spáření, vypadá jinak a dělnice takto nikdy nelétají. Navíc dělnice a ani samci na jaře v přírodě nenajdete. Matka tento let používá jen v okamžiku, kdy hledá hnízdiště.

Zajímavost

  • Matky budou hledat jen když je hezké počasí a když nebudou mít hlad a shánět potravu – na lačno to nejde….
  • Velmi často tedy hledají dopoledne a později odpoledne, když nefouká silní vítr a pátrací let je nebude stát moc energie
  • Někdy se fáze krmení po zimě a hledání mohou překrývat. Tedy matka-královna jen obhlíží terén a k zajímavým místům se postupně vrátí, až nastane ta správná doba k založení hnízda.
  • Hledání hnízda může trvat i několik týdnů. Dokud matka nenajde místo, které jí vyhovuje, tak nezahnízdí, protože ví že by to nemělo cenu.
  • Matka někdy hledání sama přeruší, například pokud se prudce ochladí. Pokud je jinak vše v pořádku, k hledání se později vrátí 
  • Pokud matka nenajde včas vhodné místo k zahnízdění, a neb pokud přijde o založené hnízdo, stává se z ní tzv bludička.
    Bude hledat místo k zahnízdění, ale její pud k založení hnízda zeslábne a hnízdo již nikdy nezaloží. Takovou  matku může chopvatel opakovaně zavést do úlku, ale nezabydlí se v něm.

Podívejte se prosím na videa, která ukazují typická pátrací let matky. Pokud takový let neuvidíte, nemá cenu matku přemlouvat k zabydlení.

 

Když hledá matka hnízdiště, vždy tam začne hnízdit?

Někdy se založením hnízda musí čekat, protože je chladno a nedostatek potravy. Často si tedy jen vyhledává vhodná místa a vrátí se tam až nastane ten správný čas.

Proto se vám může stát, že takové matce nabídnete úlek a ona ho nepřijme – prostě ještě nechce a nepřesvědčíte jí.

Pokus se z matky stane bludička, bude také někdy provádět pátrací let, ale nezahnízdí.

 

Jak odlišit matku které hledá a nehledá hnízdiště?

Pokud matka provádí pátrací let hledá hnízdiště. Má cenu jí nabídnout úlek.

Pokud se matka-královna krmí na květech, nebo letí ve výšce tak nehledá hnízdiště, nebo to nejde určit. Určitě jí ale nemá smysl nabízet úlek – nepřijme ho.

Pokud má matka na zadním páru nohou pylové rousky tak již má vlastní hnízdo a nesmíte jí rušit. Nabízené hnízdo by v žádném případě nepřijala a pokud by došlo nehodě, její opuštěné potomstvo by zahynulo.

Co když se potká víc matek v místě vhodném pro hnízdění?

Toto se bohužel stává. Zde pak vítězí zákon silnější(ho). Matky mezi sebou svedou souboj a ta nejsilnější zvítězí. Jde o souboj na života a na smrt a často končí zraněním a smrtí obou matek. 

Stejně tak se může stát, že se do dutiny obsazené raným druhem čmeláků chce nastěhovat pozdní silnější druh. Bylo pozorována koexistence dvou i více matek v jednom úlku, ale jen dočasná. I tam nakonec došlo k souboji.

Při chovu čmeláků se tomu dá zabránit tak, že chovatel včas zvykne zabydlenou matku na procházení klapkou (spuštěná záklopka) a pozdní příchozí se do dutiny díky tomu nedostane.

Matky většiny druhů se spolehlivě vrací na místo rodného hnízda (pokud přežijí hibernaci). Sestry tam pak mezi svedou svedou souboj o hnízdiště.
Souboj je úporný – matky bojují o dutinu, která byla vyhovující a čmeláci zde dokončili svůj cyklusm budou to tedy zkoušet znovu.

O řešení situace, kdy se chovateli do hnízdiště vracejí matky, se dočtete ZDE.

Zajímavost

  • Někdy je chovatel překvapen, že najde  v úlku jednu matku s hnízdem a druhou mrtvou. Dle všeho zde došlo k souboji
  • Matky se bohužel mohou během souboje vzájemně zranit a obě zahynout.
  • V přírodě lze najít místo, kde je mrtvých matek víc a jen jedna úspěšně hnízdící (pozorování  J.Čížka)