hmyzí louka na vlastní zahradě

Louka na vlastní zahradě

Význam luk, aneb proč by měl alespoň malinký kousek Vaší zahrádky louku mít.

 • Louka je ekosystém typický pro naši krajinu.  Původní louky ale prakticky vymizely. Nahrazují je buďto travní porosty nebo louky oseté převážně travinami a pícninami.  Eutrofizace krajiny se nevyhýbá ani lučním plochám. O jejím vlivu na populaci čmeláků a dalšího hmyzu jsme již psali.

 • Majitelé zahrad mají obrovský skrytý potenciál právě v případě obnovy lučních porostů neboť i malý pás květnaté louky, sečený na etapy,  se stává  v dnešní době bez přehánění Noemovou archou pro všechny živočichy na ekosystém luk vázané. Vlastník zahrady vytváří takovou loučkou rezervoár a genofond mizejících lučních druhů květin. Jen si to představte, kdyby každý měl na své zahrádce alespoň luční záhonek, jaká by to byla ve výsledku obrovská plocha.

 • Nejde zdaleka o čmeláky, chceme-li ale udržet čmeláky v krajině, musíme udržet i jejich přirozené ekosystémy. Přitom právě založení a údržba louky je velice snadná a zahradníka stojí nejméně námahy i investic. Je to prostě opravdu spousta muziky za tak málo a přitom tak moc chybí…
květnatá louka z kraje června

Květnatá louka z kraje června
Všechny fotografie zde uvedené jsou z jedné jediné louky – pro představu  rozmanitosti, kterou majitel zahrady může loučkou získat. Fotky K. Kučera

Úvodní rozvaha – co je to louka a co mohu od své louky očekávat ?

 • Louka to je směs lučních travin  a bylin. Jejich druhové i procentuální zastoupení se bude časem měnit podle charakteru místa i intenzitě a způsobu lidského využití. Každá loučka je tak vlastně naprostým unikátem. Nenajdete dvě stejné, dokonce ani ta letošní není nikdy úplně stejná jako loňská.

 • Hmyzu louka poskytuje potravu, možnost zimování i rozmnožování a slouží tak vlastně po celý rok.

 • Louka není sterilní plochou, stává se domovem pro řadu bezobratlích i drobných obratlovců. Je i zdrojem potravy pro ptáky. Ano bude v ní pavučina a mraveniště. Ne, nebude v ní více klíšťat, než je jejich výskyt v bezprostředním okolí.

  Pro děti je květnatá louka výzvou

  Dětem poskytuje louka nový prostor k hrám a objevování.

 • Velikost není rozhodující, může jít i jen o ostrůvek, pás, zákoutí. Majitel ale musí počítat s vyšší výškou porostu, menší hustotou osetí v začátcích a tvorbou lučních drnů po seči neboť výška seče nesmí jít pod 5cm.  Místo pro loučku by tak mělo být plánované a volena by měla být plocha spíše méně vyžívaná k zahradním aktivitám i proto, že do rozkvetlé květnaté louky Vám přijde pak skoro hřích vstupovat 🙂 .

 • Nabídka lučních osiv záleží na způsobu využití – louky určené pro pastvu hospodářských zvířat obsahují více pícnin a méně kvetoucích bylin. Tato osiva nejsou optimální.  Květnaté louky jsou naopak na píci chudší, kvalita sena pro hospodářská zvířata je horší, za to ale jsou druhově mnohem více pestré a i celkové zastoupení květů je během roku bohatší.

  Česká květnice louka Planta naturalis

 • Výběr květnatých luk je dnes obrovský. V Markvarticích u Sobotky je například specializovaná firma, kde si zákazník může vybrat z osiva luk obrovské nabídky. Od univerzální směsi, která se postupně vytříbí podmínkám zahrady na míru, přes směsi určené pro opylovače, či louky vhodné na specifická stanoviště jako je stín, suché nebo vlhké plochy, rekultivační plochy a další. Nabízí i louky, které snesou častější sešlap nebo seč a jsou tak na rozhraní mezi trávníkem a loučkou. V nabídce jsou dokonce louky podle barev nebo konkrétní luční druhy a  tak i majitel tématicky zaměřené zahrady si dnes může louku dovolit bez toho, aby musel svůj zahradní záměr měnit. I taková zahradnicky vytříbená louka je lepší než žádná….

 • Je třeba ale brát v potaz, že i u tématicky zaměřených luk dochází časem ke změně  v zastoupení rostlinných druhů.
Doporučení:

Rozmyslete si, jak moc budete plochu pro louku využívat, jaké jsou místní podmínky (stín, půda spíše sušší či většinu roku vlhká ) a zvažte Vaši představu, jak by měla louka vypadat – podle toho volte vhodné osivo. Vyplatí se nákup kvalitního osiva. Je to v podstatě první a poslední investice pokud nepočítáme nástroje k seči a odklízení sena.

květnatá louka mizející dříve běžné byliny

malá ukázka vlastního lučního kvítí

Pěstební nároky:

 • Možná Vás překvapí, čím chudší půda, tím lépe na výslednou pestrost druhů. Pokud byla půda předtím intenzivně hnojena, neuškodí ani skrývka nejsvrchnější vrstvy.
 • Půdu před setím ani potom nikdy nehnojíme, ani neošetřujeme herbicidy.

Devatero základních rad pro úspěšné zakládání a pěstování květnatých luk

Devatero jsme se svolením převzali od profesionálů – publikováno se souhlasem Planta naturalis

 1. Louku zakládáme do čisté půdy.
  Semena přírodních lučních rostlin nelze přisévat do založeného trávníku!

 2. Osiva pravých květnatých luk nemícháme s běžným travním a jetelotravním osivem.

 3.  Půdu pro výsev louky připravíme jako pro trávník, ale nehnojíme a nepoužíváme herbicidy.

 4. Výsevek semen květnaté louky je 1 – 2 g na m2.
  Hloubka setí je velmi malá – do 0,5 cm.

 5. Termín výsevu: po celý rok, nejhodnější jaro a pozdní podzim.

 6. Louku sekáme běžnou travní sekačkou nebo kosou 4 – 5 cm nad povrchem půdy.

 7. První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel – sekáme při výšce porostu asi 20 cm, aby se nezadusily klíčící rostlinky.

 8. Druhý rok po výsevu louka kvete – sekáme 2 – 3 krát ročně pro zahuštění porostu
  (1.seč na konci květu kopretin)

 9. V dalších letech sekáme 1 – 3 krát ročně.

Poznámky:
 • Hustota setí je proti trávníku velmi malá.  Lze si pomoci smícháním osiva např s pískem, pokud by Vám setí na řídko dělalo problémy.
 • Je v pořádku pokud louka prvním rokem moc nekvete. Můžete se setkat s osivy, které nabízí bohaté kvetení již v prvním roce. Toho je ale docíleno pomocí letniček a takové osivo je tak spíše opravdu jen na rok. Kdo chce vytvořit pravý luční ekosystém, musí si na plný rozkvět rok počkat. Trpělivost, ale louku přináší …
 • Jak louka postupně roste se může podívat na konci tohoto článku.
Zapěstovaná louka 5. rokem

Zapěstovaná louka 5. rokem.

 

Seč louky

 • Seč louky v dalších letech je nutná, bez ní by v louce postupně převládly dominantní druhy a louka by ztratila svou pestrost. V dlouhodobě nesečené louce se  pak postupně začnou objevovat pionýrské keře jako jsou šípky, hlohy a další semenáčky zanešené ptáky.
 • Doporučujeme etapové sečení s odstupem mezi etapami cca 3 týdny. Tím umožníte přestěhovat se živočichům do nesečené plochy a ta posečená mezitím trochu naroste. Podíl neposekané části by měl činit 1/3 či ještě lépe 1/2 celkové plochy.
  Při sečení louky neuškodí větší či menší ostrůvky nekosených ploch

  Loučka po seči. Seč se zachováním neposekaných ploch

 • Seč doporučujeme kosou, je to pro loučku nejšetrnější. Pokud si zakoupíte kvalitní kosu (a někteří kvalitní prodejci Vám ji i naklepou a nabrousí) pak se nemusíte bát, že byste činnost nezvládli. Na internetu je k dispozici řada návodů jak na kosení, broušení i klepání a pořádají se dokonce kurzy i soutěže v kosení. Naklepat kosu pomocí naklepávače je snadné, pokud vám babka nic neříká. Broušení zvládne opravdu každý.
 • Volba kosy záleží na velikosti plochy, kterou budete udržovat. Sečení kosou je skvělý ranní relax. Zvuk brousku na ostří, vůně květin, zpěv ptáků a naprosté ticho… Nadto uděláte něco dobrého i pro své tělo. Seč zvládnou pod dozorem i náctileté děti, jen broušení je lépe nechat na dospělých.
 • Na malé plochy postačí i srp nebo kosa menších rozměrů.
  šalvěj luční v květinové louce

  šalvěj luční v zapěstované loučce

 • Pokud se kosy bojíte, lze využít bubnových sekaček nebo sekaček s žací lištou nebo motorových kos. Tam už je to ale o hluku, váze, palivu a vibracích… Sekaček je řada typů, musí ale splňovat požadavek sečení na výšku strniště alespoň 5 cm, což zvyšuje šanci na přežití hmyzu obecně a urychluje obnovu porostu. Nevhodné jsou rotační sekačky se sběrem do zásobních košů nebo dokonce s mulčováním. Mulčování navíc nevhodně zvyšuje stavy živin v půdě a podporuje trávy na úkor květnatých druhů.
 • Posečenou plochu doporučujeme usušit na seno a až po té shrabat. Vaše zahrada bude obohacena o nový vjem a tím je zapomenutá vůně sena. Během schnutí sena mají živočichové příležitost se přesunout do neposečené oblasti, řada semen může i dozrát a pokos chrání posečenou plochu před zbytečným vysýcháním.
 • Seno musíte z louky vždy odstranit, nejlépe je nabídnout jej nějakému chovateli, větší množství případně mysliveckým spolkům, lze jej využít k mulčování keřů a stromů a nebo jej v nejhorším kompostovat. Pálení sena by mělo být zapovězeno stejně jako trávy neboť i seno je domovem řady hmyzu.
Etapová seč šetrná pro hmyz

Etapové seče lze využít k tvorbě cest, obrazců, zahradu můžete měnit podle nálad

Mulčování

 • Spočívá v posekání a rozdrcení a odhození hmoty zpět do porostu.
 • Pro údržbu květnaté louky není tento způsob  vhodný.
 • Při zakládání louky posečená a nastlaná hmota brání dalšímu vzcházení a ujímání drobných rostlinek. Vždy si je také nutné uvědomit, že posekaná hmota obsahuje živiny, které se vyplaví do půdy, což vede postupně  ke ztrátě pestrosti porostu.

Svízel syřišťový

Další péče

 • Nic – člověče zastav se na chvíli, koukej se a kochej se nad dílem, které jsi založil a které dotvoří příroda sama….
 • Co ale přeci můžete…  sehnout se a podívat se na louku z hmyzí perspektivy. Možná právě loučka bude důvodem, proč si koupit makroobjektiv 🙂
 • Když o svém úžasném „trávníku“ povyprávíte sousedům a pochlubíte se kytící z lučních květin, pak spolu s vaší zahrádkou dáváte přírodě víc šancí to s námi lidmi přežít, než x zarytých chovatelů hmyzu v domcích – ať jde o čmeláky nebo jiné :)…

Květnatá louka jako hmyzí pastva

.

Doporučení odborníků

text přebíráme s laskavým svolením f. Planta naturalis z jejich webových stránek

Jak řešit plevelné stádium ve vývoji květnaté louky

 • Je třeba říci, že zakrytí půdy rychle rostoucími jednoletými plevely z půdní zásoby není na újmu vývoje louky. Naopak, tento přirozený kryt půdy udržuje vlhké mikroklima podporující vzcházení semen lučních rostlin. I silně zaplevelené porosty jednoletými a ozimými plevely (např. merlíky, heřmánky, ježatkou) umožňují rozvoj louky. Samozřejmě je třeba tyto plevele během květu posekat, asi 5 cm nad zemí a z porostu odstranit, aby vzcházející rostliny měly dostatek světla k růstu. Fáze plevelů a sečí se během zakládání střídají a tak postupně vzcházejí jednotlivé druhy lučních rostlin.
 • Pro další dobrý vývoj louky jsou opravdu nepříznivé jen některé vytrvalé plevele. K nejúpornějším patří širokolisté šťovíky, které zůstávají v louce a nepříjemně ovlivňují vzhled porostu. Boj s nimi je zdlouhavý  a většinou spočívá v likvidaci každé rostliny zvlášť. Méně obtížné a z louky postupně se vytrácející jsou z vytrvalých plevelů pýr plazivý a pcháč oset. Tyto plevele lze potlačovat častějším sečením. Nesmíme na tomto místě zapomenout zmínit i jetel plazivý, který není obvykle řazen mezi plevele. Tato rostlina je silně expanzivní a v nově zakládaných loukách dokáže rychle ovládnout prostor. Jeho odstranění z porostu je téměř nemožné.
 • První rok po výsevu je nejobtížnější úsek zakládání květnaté louky. Mnoho zahradníků je tímto plevelným porostem zaskočeno, přímo znechuceno. Důvodem jsou obavy z posměchu svého okolí, co že to na své zahradě pěstují. Řešením může být častější sekání plevelů, které jako strniště vypadají úhledněji.
Kohoutek luční louka květnatá

Kohoutek luční v zapěstované loučce třetí rok od výsevu

 Termín výsevu, zálivka vysetých ploch

 • Je často diskutovaným tématem. Doporučit jeden univerzální vhodný termín pro výsev květnaté louky není možné. Vždy bude záležet na dešťových srážkách po zasetí. Jako nejvhodnější v běžných půdních podmínkách se jeví jaro od dubna do června. V tu dobu semena využijí ještě zimní vláhy, stoupajících teplot a pravděpodobně je též zavlaží i medardovské deště. V suchých oblastech a na velmi lehké půdě bude lépe zakládat louku z podzimního výsevu, aby semena mohla využít zimní vláhu, která na jaře rychle mizí.
 • Urychlit vzcházení v zahradních podmínkách zálivkou by pravděpodobně znamenalo mít kvalitní soustavné zamlžování, které by se podobalo přirozenému dešti. Jednorázové zálivky nejsou příliš účinné a spíše dochází k vyplavení semen a utvoření škraloupu.
 • U porostů pěstovaných jako „přírodní“ není zálivka vhodná. Neboť již od počátku musí stanoviště porost formovat svými podmínkami.
 • Na malých plochách je možné podpořit vzcházení položením rychlící netkané textilie. Pomůže zadržovat vlhkost i teplo a zlepší a urychlí vzcházení semen.
Květnatá louka sléz a řebříček

Květy slézu a řebříčku převléknou loučku do pastelových barev

Fotodokumentace založení květnaté louky

Pro lepší představu v následující fotoserii proměna původní travní neudržované plochy v květnatou louku.

Původní stav před založením louky

Původní stav – převažují pouze traviny, třezalka a místy lokální species – jestřábník oranžový. Ten byl přesazen na deponii a posléze do louky vrácen zpět

Stará a nově zakládaná louka

Stará a nově zakládaná louka

Příprava na setí

Příprava plochy na setí

Nově zapěstovaná louka

Louka v září po jarní výsadbě. Vypadá to na lán přesličky.

Louka v září po jarním výsevu

Detailní pohled na založenou louku půl roku od výsevu (září)

Podzim po první seči

Podzim po první seči

Louka z kraje června rok po výsadbě

Louka z kraje června rok po výsadbě převažuje ještě plevelné stadium

Louka ve druhém roce od založení

Louka se postupně dotváří a mění se podle podmínek místa

Přechod mezi zapěstovanou loukou a herní zónou

Přechod mezi zapěstovanou loukou a herní zónou

Louka během roku

Táž již zapěstovaná louka během roku.

časné jaro

duben na louce

Louka během května

louka začátkem května

druhové zastoupení podle podmínek

květen o pár týdnů později
co kde poroste určují podmínky

červen před rozkvětem kopretin

červen před rozkvětem kopretin

čas první seče červen

čas první seče červen

Nesečené plochy během července

nesečené plochy během července

Louka na podzim po otavě

půlka záři po podzimní seči (otavě)

když čaruje zima

když čaruje zima