Čmeláci PLUS Slet 2022

První interaktivní konference našeho spolku

Co se zde dozvíte

  • Jak jsme startovali Slet
  • Jak to probíhalo
  • Co tam bylo k vidění
  • Co plánujme dál

Datum poslední aktualizace:  15/11/2022

Jak to začalo?

Již delší dobu jsme se ve skupině bavili o tom, že by bylo dobré se potkat a nahradit povídání na sociálních sítích osobním setkáním. Vždy jsme to nějak zamluvili, ale letos jsme či řekli, že je čas a jdeme do toho.

Vyslali jsme do světa anketu, posbírali podněty a začali plánovat. Dost nám pomohl sběr dat, takže jsme tušili, kdo přijede a jak to nachystat.

Před sletem jsme poslali závaznou přihlášku, abychom mohli objednat občerstvení a potvrdili si účastníky. 

Byla to tak trochu „Sofiina volba“, vybrat místo sletu v Praze. Praha letos vyhrála především z praktických důvodů a příští rok se vydáme na východ. 

Program Sletu

Čmeláci PLUS - Slet 2022 (17)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Pozvánka

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Program FINAL

Čmeláci PLUS Slet 2022
Program

Místo konání akce

Pro konání akce jsme zvolili komorní místo, které jsme již využili víckrát, a kde to bylo vždy fajn. 

Pokud neznáte Klub Na Věnečku v Praze, tak se zeptejte účastníků, jak se jim tam líbilo. Personál byl moc fajn, dobře nám vařili a za odměnu jsme je nakazili bombusofílií 😀 

Seznam prezentujících 

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Ondřej Hercog

Čmeláci PLUS Slet 2022
Ondřej Hercog

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Vít Cach

Čmeláci PLUS Slet 2022
Vít Cach

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Luděk Šulda

Čmeláci PLUS Slet 2022
Luděk Šulda

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Jakub Černý

Čmeláci PLUS Slet 2022
Jakub Černý

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Jakub Straka

Čmeláci PLUS Slet 2022
Jakub Straka

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Anna Hlaváčková

Čmeláci PLUS Slet 2022
Anna Hlaváčková

.

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Vojtěch Koštíř

Čmeláci PLUS Slet 2022
Vojtěch Koštíř

Prezentace

Program byl nabitý a tak měl každá prezentující jen 30min času. Počítali jsme ale s tím, že dojde na otázky v rámci panelové diskuse a hlavně v diskusních kroužků. Dle reakcí účastníků se to povedlo.

Podělíme se s vámi o části prezentací, ať si uděláte představu.

O spolku Čmeláci PLUS  – činnost dnes a plány na další roky – Ondřej Hercog

Ondra popsal činnosti Spolku a mluvil hodně o směrech, kam se Spolek chce vydat. Šíře záběru opravdu roste a každý se může přidat.

Spolek chce v budoucnu své projekty nabídnout jako náměty dalším nadšencům. Realizovat je může každý sám, společně Spolkem nebo s jeho podporou. Stejně tak může každý přispět i svým námětem a ten nabídnout prostřednictvím sítě Spolku dalším zájemcům.

Pro Spolek je také velmi důležitá spolupráce se skupinami, které se zabývají ochranou přírody.

Ondra také představil program Sletu a zdůraznil, že pomoc čmelákům nespočívá v chovu hojného druhu v úlku, ale pokud možno v podpoře biotopů pro čmeláky a chovu vzácnějších druhů. 

 

Čmeláci PLUS Slet 2022 Prezentace Ondřej Hercog (1)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Ondřej Hercog

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Ondřej Hercog (2)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Ondřej Hercog

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Ondřej Hercog (3)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Foto: O. Hercog (5/1/2022)

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Ondřej Hercog (4)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Ondřej Hercog

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Ondřej Hercog (5)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Ondřej Hercog

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Ondřej Hercog (6)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Ondřej Hercog

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (32)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Ondra zahajuje Slet 2022
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (26)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Ondra přednáší
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Čmeláci a jejich životní podmínky na Žďárských vrších – Vít Cach

Vítek svůj prostor pojal jako povídání o čmelácích na Žďárských vrších. Popisoval biotopy, kde našel vzácné druhy a proč se jim tam daří. Popisoval i problematiku luk, které jsou z pohledu přírody znehodnocovány hnojením a díky tomu z nich mizí přirozený život. 

Pak promítal svá videa jednotlivých druhů a velmi zajímavě o nich mluvil. Bylo z toho poznat, jak moc se věnuje čmelákům, ochraně přírody a jak moc toho ví.

 

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Vít Cach (4)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Vít Cach

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Vít Cach (5)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Vít Cach

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Vít Cach (1)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Vít Cach

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Vít Cach (6)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Vít Cach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Vít Cach (3)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Vít Cach

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Vít Cach (2)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Vít Cach

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Ondřej Hercog - 5 11 2022 (9)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Vítek a jeho prezentace
Foto: O. Hercog (5/11/2022)

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Ondřej Hercog - 5 11 2022 (5)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Vítek a jeho prezentace
Foto: O. Hercog (5/11/2022)

Vosy, vosíci a sršně jsou naši přátelé – Luděk Šulda

Luděk je známý chovatel čmeláků. Přesto přijal nabídku a prezentoval jiné téma a vyprávěl o vosách a sršních. 

Ten kdo Luďka zná, ví že s těmito, pro většinu lidi hrozivými tvory, dokáže žít a to doslova. Kdo to nevěděl, ten se to dozvěděl na moc zajímavé přednášce. 

Po této přednášce se alespoň účastníci sletu nebudou bát vos a sršní na své zahradě.

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Luděk Šulda (4)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Luděk Šulda

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Luděk Šulda (5)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Luděk Šulda

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Luděk Šulda (6)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Luděk Šulda

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Luděk Šulda (1)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Luděk Šulda

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Luděk Šulda (2)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Luděk Šulda

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Luděk Šulda (3)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Luděk Šulda

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (8)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Luděk prezentuje
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Ondřej Hercog - 5 11 2022 (14)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Luděk prezentuje
Foto: O. Hercog (5/11/2022)

Návrat čmeláka lesního na Mukařovsko – Jakub Černý

Jakub je chovatel čmeláků a výrobce úlku/čmelínů. Ve své přednášce se věnoval programu, kterým se pokouší vrátit vzácné druhy čmeláků na Mukařovsko.

Jak to má Jakub vymyšleno, jak zapojil sousedy, okolí a obec, tak to vše bylo obsahem jeho přednášky.

Držíme Jakubovi palce, aby se záměr podařil. 

 

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Jakub Černý (1)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Jakub Černý

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Jakub Černý (2)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Jakub Černý

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Ondřej Hercog - 5 11 2022 (19)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Jakub Černý
Foto: O. Hercog (5/11/2022)

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (11)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Jakub Černý přednáší
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

O včelí rozmanitosti: Včely sociální, osamělé i kukaččí, krásné, užitečné a ohrožené – Jakub Straka

Byli jsme rádi, že Jakub přijal pozvání na slet a současně bude prezentovat. I když má mnoho dalších aktivit, přišel, odprezentoval velmi zajímavou přednášku a zůstal i na panelovou diskusi a pracovní kroužky.  

Jeho přednáška nebyla o čmelácích, ale o všech včelách, tedy o rodině, kam patří i čmeláci. 

Dozvěděli jsme se spoustu informací o způsobu života těchto krásných tvorů, jak jsou ohrožení, jak moc jich ubývá, ale také, že i teď se najde nový druh, protože se podaří včely odlišit.

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Jakub Straka (1)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Jakub Straka

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (16)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Jakub Straka v akci
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

„Německo bzučí“ aneb práce ochranářů přírody s mládeží v Hesensku – Anna Hlaváčková

Anička za námi na Slet skutečně přiletěla ze svého domova v Hessensku a měla velmi zajímavou přednášku. 

Díky tomu jsme se dozvěděli, jak jsou na tom naši sousedé v Německu s ochranou přírody a její propagací. Stejně tak již víme, jak se tam pracuje s dětmi, ale i sousedy a kolemjdoucími. Že mají Němci rádi pořádek, víme. Dosud jsme ale nevěděli, že třeba v Hessensku jsou na komunálních plochách kvetoucí nesekané ostrůvky běžně k vidění a že kamenné předzahrádky tam (na rozdíl od nás) v tichosti mizí.

Anička nám přivezla spoustu materiálů, které rádi prostudujeme a podělíme se o ně.

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentce Annička Hlaváčková (1)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Anička Hlaváčková

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentce Annička Hlaváčková (2)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Anička Hlaváčková

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentce Annička Hlaváčková (3)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Anička Hlaváčková

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentce Annička Hlaváčková (4)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Anička Hlaváčková

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentce Annička Hlaváčková (5)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Anička Hlaváčková

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentce Annička Hlaváčková (6)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Anička Hlaváčková

Celou prezentaci se spoustou zajímavých odkazů najdete ZDE 

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (30)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Anička Hlaváčková
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Vero

Čmeláci PLUS Slet 2022
Anička Hlaváčková a Ondra
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Pražská pastvina kvete – pro čmeláky, motýly i lidi  – Vojta Koštíř

Vojta prezentoval řadu projektů na záchranu motýlů. Díky tomu jsme se mohli podívat na různá místa naší země, dozvědět se, kde se projektům dařilo a kde bohužel nedařilo.

Nahlédli jsme tak do světa nadšenců, kteří se nedají, nebojí a kteří pro ochranu přírody něco dělají.  Třeba o ní točí zajímavé pořady z cyklu Nedej se!

Přestože zde nebyli čmeláci v roli „star“, tak to vůbec nevadilo. Kde se daří lučním květům, tam se daří pestré rodině hmyzu, tedy i našim čmeláčím miláčkům.

Vojta nám prozradil i to, jak kvůli Pražské pastvině a jejím sekačkám málem nestihl … No ale to vám snad někdy prozradí při osobním setkání.  

Vojta měl kliku, že přednášel jako poslední, tak dostal trochu víc času. No…ve skutečností to bylo tak, že se nedal zastavit 😀

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Vojtěch Koštíř (1)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Vojtěch Koštíř

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Vojtěch Koštíř (2)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Vojtěch Koštíř

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Vojtěch Koštíř (3)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Vojtěch Koštíř

.

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Vojtěch Koštíř (4)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Vojtěch Koštíř

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Vojtěch Koštíř (6)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Vojtěch Koštíř

.

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Prezentace Vojtěch Koštíř (5)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Prezentace Vojtěch Koštíř

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veron

Čmeláci PLUS Slet 2022
Vojta Kostíř přednáši
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (20)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Vojta Kostíř přednáši a Ondra ho ne a ne zastavit 😀
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Panelová diskuse

Aby to prezentující neměli tak jednoduché, pozvali jsme je ještě do panelové diskuse. 

Ondra dával záludné otázky a postupně se přidali i posluchači. Téma panelu se nevěnovalo čmelákům, ale šlo především o jejich životní prostředí a možnosti, jak je i další hmyz podpořit.

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (23)

Čmeláci PLUS Slet 2022 – Panelová diskuse
Foto: V. Roubová (5/11/ 2022)

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Vlaďka Hercogová - 5 11 2022 (5)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Foto: V. Hercogová (5/11/2022)

Losování dotazníků

Zajímalo nás, jak se akce líbila, a tak všichni účastníci dostali dotazníky. Aby byli správně motivováni k jejich vyplnění, došlo i na „pražskou losovačku“. 

Vylosovaná Jitka Růžičková si odnesla malou pozornost – gratulujeme!

Díky všem za podněty, využijeme je v dalším roce.

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Ondřej Hercog - 5 11 2022 (34)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Příklady dotazníků
Foto: O. Hercog (5/11/2022)

Diskusní kroužky

Závěr akce patřil diskusním kroužkům. Prezentující měli určena témata a kdo chtěl, přidal se a ptal se.

Ondra s Vítkem se věnovali začátečníkům a úlkům.

Jakub C. a Luděk si vzali na starost „vzácné druhy čmeláků“.

Vojta a Jakub St. přizvali ke stolu všechny, kdo se zajímali o přírodní biotopy, jejich ochranu a rozvoj.

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (38)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (39)

Čmeláci PLUS  Slet 2022
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Doprovodný program

Kromě přednášek jsme pro účastníky připravili doprovodný program a malé zájmové koutky.

Hodně frčela Čmeláčí PLUS Semínkovna. Zde si bylo možné vybrat semínka podle potřeby. Moc nám pomohla Štěpánka Nováková spolu se svým manželem Jirkou.

Současně se starali o naše propagační letáky a knihovničku čmeláčích knížek, které si bylo možné prohlédnout.

Nesmíme zapomenout na náš malý shop, kdy si zájemci mohli koupit pár reklamních předmětů a podpořit tak činnost spolku.

Účastníci sletu si mohli prohlédnout i úlky pro čmeláky (čmelíny), čmelákářské nádobíčko, ale i hnízdo čmeláků, které obětavě přinesl Jaromír Čížek. 

Luděk přinesl krabici s hnízdem, kde se namnožila Melittobia acasta, aby se zájemci mohli v reálu podívat na tu malou velkou potvůrku.

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Ondřej Hercog - 5 11 2022 (3)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Novákovi chystají sletovou Semínkovnu a knihovničku
Foto: O. Hercog (5/11/2022)

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Ondřej Hercog - 5 11 2022 (18)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Semínkovna jede!
Foto: O. Hercog (5/11/2022)

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (12)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Sletový shop
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Ondřej Hercog - 5 11 2022 (25)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Co bylo ve sletovém shopu
Foto: O. Hercog (5/11/2022)

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (36)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Sletový shop jede
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Fotky z akce

Pokud se chcete podívat, jak to na akci vypadalo, tak fotky najdete ZDE

Díky především Veronice Roubové za čas, která věnovala fotkám a jejich zpracování!

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Ondřej Hercog - 5 11 2022 (32)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Vítejte na Sletu!
Foto: O. Hercog (5/11/2022)

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Ondřej Hercog - 5 11 2022 (31)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Vítejte na Sletu!
Foto: O. Hercog (5/11/2022)

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Ondřej Hercog - 5 11 2022 (30)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Lucka Nováková na registraci, či spíš v letu
Foto: O. Hercog (5/11/2022)

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Ondřej Hercog - 5 11 2022 (8)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Vlaďka chystá sletový shop
Foto: O. Hercog (5/11/2022)

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (34)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Brzy to začne
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (35)

Čmeláci PLUS – Slet 2022
Luděk přinesl úlek pro vosy a také krabičku s Melittobia acasta
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (22)

Čmeláci PLUS  Slet 2022
Účastnici …. Sletu
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (6)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Jsou v tom úlku od Luďka vosy, nebo nejsou???
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (9)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Doprodný program
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (33)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Pozorní účastníci
Foto: V. Roubová (5/11/2022)

Čmeláci PLUS - Slet 2022 - Foto Veronika Roubová 5 11 2022 (37)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Jaromír Čížek přinesll hnízdo čmeláků
Foto: V. Roubová (5/1/2022)

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Ondřej Hercog - 5 11 2022 (27)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Foto: O. Hercog (5/11/2022)

Trochu statistiky 

Přišli všichni, kteří se přihlásili. Celkem to bylo 28 nadšenců, včetně prezentujících a podpory.

Akce končila po 20. hodině, takže jsme na místě společně strávili cca 9 hodin.

Vše proběhlo bez úrazů, žihadel a strkanice 🙂

Poděkování

Děkujeme všem za účast, pomoc při organizaci, prezentujícím za zajímavé prezentace, diskuse a dobrou náladu.

Všichni jsme shodli na tom, že taková setkaná dávají smysl, a tak se již teď těšíme na Čmeláci PLUS Slet 2023.

 

Čmeláci PLUS Slet 2022 - Foto Vlaďka Hercogová - 5 11 2022 (7)

Čmeláci PLUS Slet 2022
Foto: V. Hercogová (5/11/2022)