Projekt na podporu biodiverzity s ČSOB – Praha Radlice

Blog projektu

Co se zde dozvíte

  • Jak jsme startovali projekt
  • Jaké máme cíle
  • Co se nám podařilo
  • Co je nového 
  • Co plánujme

Datum poslední aktualizace:  28/11/2022

Čmeláci PLUS - Koncept projektu podpory biodiverzity - Projekt 1 - Meeting 2022 01 07

 Čmeláci PLUS – Koncept projektu podpory biodiverzity – Projekt 1 – Meeting 2022 01 07

O projektu – úvod

Jak to začalo?

Ondra bydlí v Praze 5 Radlicích. Pokud mu to čas dovolí, rád zabrousí do starých zahrad vedle banky ČSOB, samozřejmě za čmeláky … 

Toto místo má zvláštní kouzlo. Je v něm stále přítomen duch starých Radlic. Dříve zde byl statek, polnosti a sad. Statek byl na konci války bombardován, stejně jako Farkáň, Smíchov a další části Prahy. Postupně zde vznikla zahrádkářská kolonie, která ustoupila výstavbě sídla banky.

Jak to zde vypadalo dřív vám ukáže naučná stezka, kterou zde vybudoval Farkáňský spolek za podpory ČSOB. Zajděte se na ta místa podívat, nebo si udělejte virtuální procházku z pohodlí domova.

Pozemek si postupně bere příroda zpět. Místa, kam se dalo dřív chodit, hrát si s dětmi, sáňkovat a dokonce i lyžovat zarůstá náletovými dřevinami. 

V místech zahrádkářské kolonie se sekal travní porost vždy celá plocha najednou. Tím ze dne na den zmizely rozkvetlé rostliny a bez nich zde utichal život…

Tak to bylo i v roce 2021. Jednoho dne se Ondra odhodlal a začal se pídit po tom,  kdo má za banku pozemky na starosti a s kým by se o změně způsobu sekání mohl bavit. Tak se Ondra dostal až k ekoložce banky, Paulíně.

Ta byla otevřená diskusi, naslouchala nápadu a návrhu: „Pojďme se sejít a popovídat si o změně travního managementu.“ Brzy Ondra dostal pozvánku k setkání. 

Uaua – tak to je výzva, ale kdo se bojí, nesmí do lesa, natož na pozemek ČSOB. 😀

Velmi rychle jsme se dohodli s Vojtou, který by se chopil travního managementu a změn, které chceme navrhnout. V rámci přípravy s Paulínou přišla výzva k tomu, ať se podíváme i na části pozemku zarostlé dřevinami, navrhneme hmyzí domky a připravíme semináře. Stejně tak ať zapojíme zaměstnance.

Uff, musíme rozšířit projektový tým. A tak jsme přizvali Michala arboristu. Kdo to bude vše řídit? Zapojujeme i Petru. Co na tom, že je z Poličky? Je to zkušená projekťačka a svou dobrou duší a nasazením vytvoří potřebnou rovnováhu.

Nic se nesmí „odflákout“ a tak voláme Davidovi. Potřebujeme někoho, kdo si vezme na starost hmyzí domky. David není troškař a tak se z domků stávají hmyzí vesničky. Na pozemku budou bydlet různé druhy včel a tak jim plánujeme místa pro hnízdění i v zemi, kamenicích a ve dřevě. Hmyzí vesničky se rozšiřují na broukoviště a řadu dalších míst pro život dalších „skřítků“. Prostě biodiverzita v praxi!

Pracujeme na konceptu, ladíme detaily a těšíme se na setkání s bankou. Jak to přijme? Bude se jim to líbit?

Podívejte se sami, s čím jsme do banky vyrazili, tedy alespoň na část prezentace.

.

Cíle projektu.

Čmeláci PLUS - Koncept projektu podpory biodiverzity - Cíle projektu - Meeting 2022 01 07

 Koncept projektu podpory biodiverzity – Cíle projektu – Meeting 2022 01 07

Čmeláci PLUS - Koncept projektu podpory biodiverzity - Pohked do Historie - Meeting 2022 01 07

 Koncept projektu podpory biodiverzity – Pohled do Historie – Meeting 2022 01 07

Čmeláci PLUS - Koncept projektu podpory biodiverzity - Pozemky v rozsahu projektu - Meeting 2022 01 07 3

 Koncept projektu podpory biodiverzity – Pozemky v rozsahu projektu – Meeting 2022 01 07

Čmeláci PLUS - Koncept projektu podpory biodiverzity - Cíle projetu 2 - Meeting 2022 01 07 2

 Koncept projektu podpory biodiverzity – Cíle projektu 2 – Meeting 2022 01 072

Projektový tým

Toto je hlavní část projektového týmu. Do projektu  se ale postupně zapojují další a další …

Čmeláci PLUS - Ondřej Hercog

Ondřej Hercog

Ing. Ondřej Hercog – Čmeláci PLUS z.s.

Pracuje v oblasti IT a informační bezpečnosti. Aktivně se věnuje ochraně a propagaci přírody.

Od mala se zajímal přírodu. Hodně ho ovlivnil strýc, který byl pro něj jako pro kluka nevyčerpatelnou studnicí odpovědí na všechny věci spojené s přírodou. Následovaly knížky E. T. Setona, G. Durella a podobné kousky, které hltal a prožíval. Víkendy a prázdniny často trávil v obrovské zahradě u strýce – v zahradě plné květů, hmyzu a ptáků. Byla to skoro ta samá dobrodružství, jaká prožíval mladý Durell. Pak následovalo trampování s indiánským oddílem Neskenon s prvky skautingu a Woodcraftu (Liga lesní moudrosti).

Přestože si vybral pro život technické vzdělání a zaměstnání, k přírodě se stále víc a víc vrací a čmeláci jsou jednou z takových cest.

Je zakládajícím členem skupiny a následně spolku Čmeláci PLUS z.s. jehož je i předsedou. Aktivně propaguje činnost spolku na veřejnosti a v médiích.

Bydlí v Praze na Farkáně  a je i iniciátorem tohoto projektu

 

Čmeláci PLUS - Petra Jílková

Petra Jílková

Petra Jílková  – Projektový manager – Pontopolis

Projektovému managementu se věnuje od roku 2008.
Má zkušenosti s vedením projektů na národní i mezinárodní úrovni. 
V současné době pracuje v MAS Poličsko z.s. v Bystrém jako projektová manažerka Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. 
Vede malou neziskovou organizaci Pontopolis z.s.

Čmeláci PLUS - Michal Plundra

Michal Plundra

Ing. Michal Plundra – Zahradní a krajinný architekt, lektor ekologických výukových programů.

Vystudovaný zahradník na Střední odborné škole zahradnické v Mělníku.

Zemědělská univerzita Suchdol (zahradní a krajinná tvorba), dále obor ekologie.
Koníčky zaměřené na přírodu, především zahradničení, permakultura, bylinkaření a vzdělávání v těchto oblastech.
Navrhování a realizace zahrad, dendrologické průzkumy, arboristika a péče o krajinu, lektorování pro další subjekty jako je sdružení Kokoza (komunitní zahrady), vzdělávací spolek Tereza (Ekoškola, program Globe), Ekocentrum Vrátkov. Reportér zahradních témat v pořadu Prima receptáře.

Čmeláci PLUS - Vojtěch Koštíř

Vojtěch Koštíř

Bc. Vojtěch Koštíř – Pražská pastvina

Studuje biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2016 spoluzaložil spolek Pražská pastvina, který spojuje komunitní pastvu ovcí a koz s péčí o cenná chráněná území. Dnes už se spolek zaměřuje i na druhovou ochranu motýlů (např. okáč metlicový nebo skalní) a péči o starý sad s komunitním včelínem.
Působí také jako redaktor televizního pořadu „Nedej se!“, kde upozorňuje na významné kauzy a problémy týkající se životního prostředí. Mladé zájemce o biologii zvládá nadchnout pro přírodu na přednáškách a exkurzích pro středoškoláky.

 

Čmeláci PLUS - David Číp

David Číp

David Číp – ČSOP Jaroměř

Členem od roku 1999, dobrovolník a částečně i zaměstnanec JARO Jaroměř.

Zajišťuje základní ideový chod téměř všech projektů JARO Jaroměř a expanzi Velkého Jaroměřska na další nová území, zejména pak po administrativní  a odborné stránce, organizuje „lidské zdroje“, jedná s vlastníky a uživateli pozemků, dárci, úředníky, politiky. 

Podílí se na propagaci a osvětě včetně úzké spolupráce se sdělovacími prostředky, zajišťuje většinu zoologických průzkumů (vážky, denní a noční motýli, obojživelníci, plazi, ptáci, částečně pak i rovnokřídlí, blanokřídlí, brouci a savci) a podílí se i na průzkumu vyšších rostlin, dnes se už jen částečně, přesto stále ještě podílí i na provozu a dostavbě záchranné stanice.

 

Ing. Jana Endtová – Manažer Facility management Specialisté ČSOB a.s.

Naše budovy v Radlicích jsou přátelské nejen k lidem uvnitř, ale i ke svému okolí. Jedním z jejich podstatných rysů je integrace do okolního urbanistického i přírodního prostředí. Proto chceme tímto projektem ještě více podpořit biodiverzitu přírodních druhů v této lokalitě a zlepšit tím prostředí nejen zaměstnancům ale i obyvatelům této krásné části Prahy.

Mezi mé koníčky patří chalupaření a péče o zahrady, mám ráda moře i hory, ráda cestuji.

 

Čmeláci PLUS - Paulína Jirsová

 Paulína Jirsová

Mgr.. Paulína Jirsová – Ekolog – ČSOB a.s.

V rámci oddělení Facility management má v bance na starosti agendu údržby zeleně, udržitelnosti, odpadového hospodářství, zelené certifikace, cirkulární ekonomiku, eko-vzdělávání zaměstnanců a mnoho dalších ekologických témat.

Ve volné chvíli ráda cestuje a pozoruje přírodu.  

Původně pochází z Polska.

 

 

Jak se dařilo projektu v jednotlivých letech

Náš projekt jer naplánován na několik let. Zde se podívejte, jak se mu dařilo, či spíše daří.

Podívejte se společně s námi, co vše jsme v rámci projetu udělali a zažili!

ROK 2022

ROK 2023

Čmeláci PLUS - Zahrada ČSOB - Foto Ondřej Hercog 16-02-2022 (5)

Čmeláci PLUS – Zahrada ČSOB – Vojta v akci
Foto: O. Hercog (16/2/2022)

Čmeláci PLUS - Po druhé seči - Foto Ondřej Hercog - 24-06-2022 (4)

Čmeláci PLUS – Po druhé seči
Foto: O. Hercog (24/06/2022)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Čmeláci PLUS - Čmelinář v ČSOB - Foto Paulína Jirsová 26 05 2022 (4)

Čmelinář v ČSOB
Foto: P. Jirsová (26/5/2022)

Čmeláci PLUS - Procházka po zahradách ČSOB - Foto Paulína Jirsová (3)

Čmeláci PLUS – Procházka po zahradách ČSOB
Foto Paulína Jirsová (3)

Čmeláci PLUS - Čmeláci na střeše banky - Foto Ondřej Hercog (5) 20 04 2022

Čmeláci na střeše banky
Foto: O. Hercog (20/4/2022)

Čmelák zemní (Bombus terrestris) – dělnice (worker)
Foto: Á. Ungerová 15/10/2019

Čmeláci PLUS - Mapování pozemků ČSOB - Foto Michal Plundra 16 06 2022 (1)

Mapování pozemků ČSOB
Foto: M. Plundra (16/6/2022)

Čmeláci PLUS -Dobrovolnický den ČSOB 7_10_2022 Praha Radlice (31)

Čmeláci PLUS -Dobrovolnický den ČSOB 7_10_2022 Praha Radlice – Chystají se skutečné bomby, tedy semínkové!

Čmeláci PLUS - Školní projekt - ZŠ U Santošky - Foto Martina Říhová Vlaďka Hercogová (3) 24 10 2022

Školní projekt – ZŠ U Santošky
Foto: M. Říhová a V. Hercogová (24/10/2022)

Čmeláci PLUS - Mapování pozemků ČSOB - Foto Michal Plundra 16 06 2022 (3)

Mapování pozemků ČSOB
Foto: M. Plundra (16/6/2022)

Čmeláci PLUS - Prohlídka střechy - Foto Ondřej Hercog 24 3 2022 (2)

Prohlídka střechy – Foto: O. Hercog (24/3/2022)

Čmeláci PLUS - Zahrady ČSOB pod sněhem - Foto Ondřej Hercog - 16 12 2022 (8)

Zahrady ČSOB pod sněhem
Foto: O. Hercog (16/12/2022)