Projekt na podporu třešňovky Praha Uhříněvěs – Netluky – 2022-23

Blog projektu

PŘIPRAVUJEME

Co se zde dozvíte

  • Jak se dařilo projektu v roce 2022 – 2023
  • Co se podařilo
  • Co je nového 
  • Co plánujme

Datum poslední aktualizace:  28/11/2023

Rok 2022

6-7/2022

Určování odrůd třešní v nejstarší části sadu (plocha A) a v aleji podél cesty (plocha D)

Pracovní skupina Ing. Martina Lípy

Nejzajímavější nález: Vítovka Molitorovská – krajová odrůda kutnohorska

Další staré odrůdy: Lyonská raná, Velká černá chrupka, Rychlice německá,…

Doporučeno zajistit roubování starých odrůd a vrátit výpěstky zpět do sadu (aleje)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rok 2023

2-3/2023

Výřezy křovin a náletů okolo nejstarších stromů – převážně na osluněných místech. Podpora přístupnosti vhodného biotopu pro krasce třešňového.

Zhotovitel Ing. Michal Jelínek

Důležitý a velmi pracný zásah pro zahájení obnovy sadu a aleje na ploše A (starý sad) a ploše D (alej)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

3/2023

Pokračování ve výřezech křovin a odstranění vzrostlých náletů

Dobrovolnická brigáda Hnutí Brontosaurus – Základní článek Campanula Barbata

Svolání účastníků zajistila Olga Kořínková

Bylo vyřezáno okolí přibližně pěti stromů. Hmota byla redukována a odklizena. Plocha A a B.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

6-7/2023

Sběr vzorků třešní (z plochy A a D) na výstavy starých odrůd pro ČSOP

Zapojení veřejnosti

Vzorky byly použity k doplnění ukázek na výstavách starých odrůd v Domě ochránců přírody a k potvrzujícímu určení a diagnostice již známých odrůd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

9/2023

Arboristické ošetření stromů – důraz na bezpečnost, přírodě blízké řezy/zlomy, zachování biotopů

Zhotovitel Ing. Lukáš Matějka

Bylo ošetřeno 14 stromů (plocha A a D), hmota byla ponechána na hromadách na vhodných osluněných místech pro pokračování možného vývoje larev hmyzu a brouků. Zároveň tak byl vytvořen další biotop (např. pro ježky)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

9/2023

Příprava jamek pro výsadbu (plocha A a D) – využití mechanizace kvůli kamenitému podloží

Zhotovitel Ing. Lukáš Matějka

Bylo vyhloubeno 10 jamek.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

10/2023

Příprava materiálů pro výsadbu, ruční odstranění křoví a náletů

Dobrovolnická brigáda Hnutí Brontosaurus – Základní článek Campanula Barbata

Svolání účastníků zajistila Olga Kořínková

Byly očištěny a prokypřeny výsabové jámy, připraveny kůly a další materiál pro výsadbu. Doplňkově výřez křovin a výmladků (vše plocha A a D)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

10/2023

Odstranění ročních nárostů na místech odstraněných křovin a náletů v únoru/březnu 2023

Zhotovitel Ing. Michal Jelínek

Sečení a výřezy náletů – dočištění lokality – plocha D a plocha A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

10/2023

Výsadba 10 ks třešní odrůdy Karešova (pěstitel Milan Fikar, Hořice)

Dobrovolnická brigáda členů včelařského spolku – ZO ČSV Uhříněves

Výsadby byly provedeny na ploše A (7 ks) a v aleji (plocha D -3 ks). Stromky byly doplněny o chráničky kmenů, kotvení a ochranné pletivo proti škodám zvěří

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jak se dostali Čmeláci PLUS  do projektu?

 V Praze Uhříněvsi –  vedle Podleského rybníka v Netuklách, je krásná stará třešňovka a v té se daří nádhernému brouku – krasci třešňovému (Anthaxia candens).

Je to je skutečný krasavec, kterého ale u nás bohužel hodně ubývá, proto je setkání s ním stále vzácnější. Ke svému životu totiž potřebuje staré třešňové dřevo, ve kterém se jeho larvy vyvíjí, takových míst je stále méně.

Důvodů je víc, ale hodně způsobuje nepřekvapivě člověk.

Současný způsob intenzivního ovocnářství se spíš zajímá o mladé nízké kmeny moderních ovocných stromů. Ty, jakmile přestanou dávat dostatečnou úrodu, jsou hned nahrazeny novými kusy. 

O staré stromy a staré odrůdy se zemědělci nezajímají. Staré stromy plodí málo a potřebují více péče. Navíc staré odrůdy ovocných stromů vytvářejí vysoké koruny a tam se plody obtížněji sklízí. Proto jsou dnešní produkční sady vesměs jen pahýly stromů, na kterých se těží ovoce… 

Ovocnáři hledí především zisk, aby uspěli v konkurenci – ano mají to těžké, ale může za to vše příroda? Proto se ani nezajímají o tak důležitý efekt velkých korun ovocných stromů, které vytvářejí polostín a brání tak vysychání půdy pod nimi, atd. Navíc v polostínu rostou medonosné rostliny, které mají rády mlsné jazýčky hmyzáčků – nejen čmeláků.

Naštěstí stále ještě existují sady se starými stromy a lidé, kteří se o ně starají. Jejich málo, ale setkání s nimi je vždy jak balzám na duši.

Jedním z takových míst je právě krásná stará třešňovka. O její zachování se obětavě zasazuje srdcařka paní Jana, stejně jako vlastník pozemku. Smekáme před jejich odvahou a vůlí, se kterou do toho pustili, protože s tím je  a bude ještě velká spousta práce. 

V Netlucké třešňovce se dlouhou dobu vyskytoval čmelák pruhovaný, druh který je u nás na pokraji vyhynutí, jeho stavy se ovšem v posledních 10 letech významně zhoršily, poslední zaznamenaný výskyt byl před cca 4-5 roky, ale dodnes se zde vyskytuje jiný vzácný druh, čmelák humenní (Bombus ruderatus). Není tedy vyloučeno, že zde oba druhy stále přežívají, ale jejich populace je na pokraji vyhynutí. Výsevem vhodných rostlin bychom chtěli těmto místním populacím pomoci se opět rozvíjet.

Proto jsme se v sobotu 4/11/2023 v třešňovce sešli a probírali možnosti spolupráce. Nejen aby se zde dařilo krasci třešňovému, ale také aby se do tohoto místa vrátily i vzácné druhy čmeláků, které se tam dřív vyskytovaly.  

Setkání to bylo moc příjemné, prostor pro spolupráci  veliký. Pokud vše klapne, tak již letos se do toho pustíme a pokud to klapne ještě víc … no to ale nepředbíhejme, vše je teprve na začátku.

Rádi zapojíme i vaše šikovné a pracovité ruce do práce na dosevu medonosných rostlin, který na pozemku plánujeme. Jakmile zasvítí zelená, jdeme do toho – Čmeláci Plus , Jakub Černý a také vy, pokud se nebojíte práce.

Zatím se podívejte na fotky z toho krásného místa a udělejte si na konci listopadu čas v kalendáři. Sami vidíte, že to stojí za trochu potu.

Čmeláci PLUS - Třešňovka Uhříněves - Foto Ondřej Hercog (3)

Třešňovka Uhříněves – Netluky
Foto: O. Hercog (4/11/2023)

Čmeláci PLUS - Třešňovka Uhříněves - Foto Ondřej Hercog (4/11/2023)

Třešňovka Uhříněves – Netluky
Foto: O. Hercog (4/11/2023) 

Jedním z důvodů, proč se v třešňovce daří čmelákům, jsou hluchavky. Zvlášť ve spodní vlhčí části, se in daří dobře. Dokonce kvetou i teď v listopadu. I na hluchavky se chceme zaměřit. Bude potřeba upravit travní management, protože nemají rádi mulčování, které je v některých částech potlačuje – například u cesty na hranici třešňovky.

Čmeláci PLUS - Třešňovka Uhříněves - Foto Ondřej Hercog (7)

Třešňovka Uhříněves – Netluky – Hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum)
Foto: O. Hercog (4/11/2023)

Čmeláci PLUS - Třešňovka Uhříněves - Foto Ondřej Hercog (8)

Třešňovka Uhříněves – Netluky – Hluchavka bílá (Lamium album)
Foto: O. Hercog (4/11/2023)

Pozor, tady bydlí krasec třešňový – nerušit!

Čmeláci PLUS - Třešňovka Uhříněves - Foto Ondřej Hercog 4_11_2023

Třešňovka Uhříněves – Netluky
Foto: O. Hercog (19/11/2023)

Čmeláci PLUS z.s. plánují účast na projektu 2024-2026

Cílem je podpořit Janu v oblasti arboristiky, travního managementu a komunikace tak, aby se vytvořil pestrý a udržitelná biotop vhodný nejen pro život krasce třešňvého, ale také čmeláků. Stejně tak aby to bylo místo pro setkávání lid a přírody.
Držte nám palce, bude s tim spoustu práce, nicméně těšíme se na to. Máme referenci a zkusšenosti, které rádi nabídneme, viz projekt na podporu biodiverzity ČSOB v Praze Radlicích

25/11/2023

Tak jsme se dnes vrhli na výsev medonosných rostlin v třešňovce Praha Uhříněves – Netluky.

Chladné počasí bohužel odradilo hodně lidí, ale naštěstí ne všechny. Jana, Jaromír, Jirka, Jakub a Ondra. To jsou jména 5 statečných, co se nedali zastrašit a šli do toho.

Společně jsme motorovou kosou důkladně, až na drn, posekali trávu mezi stromy. Pak jsme  ručně vyhrabali mulč. Na takto ošetřená místa pak Kuba vysel semena kokrhele, jetele a vičence.

Vybrali jsme jen pár míst, aby byl vidět rozdíl doseto/nedoseto. Rozloha pozemku je taková, že by to chtělo spoustu dalších lidí, aby nám s tím pomohli. Vlastně nám můžou pomoci a to hned na jaře!

Měli jsme kliku na počasí. Sněžit začalo, až když jsme odjížděli.

Pozdně podzimní dosev byl věnován hlavně kokrheli, který jsme doseli za 2 minuty dvanáct. Další rostliny budeme došívat až z jara.

Díky Chov čmeláků za dodávku semínek!

Dnes nás tam bylo málo. I tak jsme udělali spoustu práce a vznikla dobrá parta. 

Na jaře můžete naše řady rozšířit. Kromě dosevu budeme čistit prostory mezi stromy od náletů, popadaných větví a atd. Jako perličku a lákadlo, můžeme slíbit catering v podání Lucky, nebo Péti.

Oseli jsme společně cca 300 m2 mezi stromy, tam jsme dívali především kokrhel. Dále pak  částečně i pruhy, které se sekají strojově, tam to byl hlavně jetel.

Ještě jednou díky dnešním statečným! Byla to makačka, ale stálo to za to!

O.

O akci se můžete dočíst na Facebook Čmeláci PLUS a to konkrétně  ZDE

Čmeláci PLUS - Třešňovka Uhříněves - Netluky - Foto Ondřej Hercog 2023 11 25 (1)

Třešňovka Uhříněves – Netluky
Foto: O. Hercog
(25/11/2023)

Čmeláci PLUS - Třešňovka Uhříněves - Netluky - Foto Ondřej Hercog 2023 11 25 (8)

Třešňovka Uhříněves – Netluky
Foto: O. Hercog
(25/11/2023)

Čmeláci PLUS - Třešňovka Uhříněves - Netluky - Foto Ondřej Hercog 2023 11 25 (9)

Třešňovka Uhříněves – Netluky
Foto: O. Hercog
(25/11/2023)

Čmeláci PLUS - Třešňovka Uhříněves - Netluky - Foto Ondřej Hercog 2023 11 25 (13)

Třešňovka Uhříněves – Netluky
Foto: O. Hercog
(25/11/2023)

Pokud se uchytí semínka, tak příští rok ve stromovce poroste Kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus). Je to rostlina, která jako poloparazit oslabuje travní porsot a současně je výborou potravou pro hmyz.

Více se o kokrheli dočtete v textu u vides, nebo  ZDE 

28/11/2023

Hledáme další doklady o historii této lokality. Pokud máte nějaké zajímavé historické fotografie, nebo doklady, napište nám na info@cmelaciplus.cz