Klapka pro čmeláky detailní popis

Parametry a úpravy klapky

Tato sekce je určena chovatelům, kteří již mají určité zkušenosti. Může se stát, že úpravou klapky způsobíte čmelákům obtíže s průchodem a nebo naopak znehodnotíte její hlavní ochrannou funkci.
Doporučujeme tedy úravy výhradně těm, kteří znají chování čmeláků v jednotlivých stádií kolonie, jsou schopni případné odchylky včas odhalit a řešit.

Běžným a mírně pokročilým chovatelům doporučujeme bezpečná vylepšení uvedená v sekci pro začínající chovatele, stejně tak jako výběr kvalitních výrobců klapek, které řeší spoustu problémů bez vás.

Upozorňujeme, že z našich zkušeností na forech a FB se právě ve výrobě klapek svépomocí nejvíce chybuje. Sami pouze upravujeme komerční klapky dodávané jedním ověřeným výrobcem, se kterým dlouhodbě spolupracujeme  na jejich úpravách a například v roce 2023 výrobce inovoval spolus s naším doporučením úhel záklopkové hrany tak, aby se snáze otevírala i menším druhům čmeláků.

 

 

Význam klapky
Princip fungování
Popis klíčových vlastností klapky
Zásadní parametry provedení
       Velikost a tvarové provedení klapky
       Tělo
       Průchod klapkou
       Žlábek u vstupu
       Dvířka  – záklopka
       Správné barevné provedení dvířek – záklopky
       Nástupní hrana pro čmeláky
       Česno
       Bočnice
       Zadní strana klapky
       Stříška
Umístění klapky na úl
Kontrola
Souhrn

Technické provedení klapky:

Abyste se v následujících řádcích dobře vyznali, je lépe si nejprve takovou klapku popsat:

Klapkou se označuje celý mechanismus, který má nedílné součásti:

 • Záklopka ( dvířka) vlastní pohyblivá část, která zakrývá vstup do chodbičky klapky.
 • Tělo klapky – jde o dřevěný zkosený hranolek, v kterém je chodbička přemosťující prostor mezi dvířky a vstupem do úlu.
 • Nástupní stěna těla – jedná se o přední část těla klapky, kterou čmeláci lezou k otvoru a kde od spodu nadzvedávají záklopku. Má část volnou a část zakrytou záklopkou.
 • Závěs záklopky –  mechanismus zajišťující pohyb záklopky
 • Základna – spodní deska, na které je upevněno tělo klapky, chrání tělo před vlhkostí
 • Česno –  přečnívající prostor základny, kde čmeláci přistávají a odlétají
 • Bočnice – krytky těla a záklopky z boku před větrem, parazity a deštěm
 • Zadní deska – podle  způsobu provedení je místem napojení na úl
 • Stříška – chrání tělo klapky a zabraňuje zatékání vody pod záklopku (na fotce není zobrazena)
 • Pasti – některé klapky mohou obsahovat např boční past na parazity. Jedná se o přídavné vybavení ve fázi našeho testování účinnosti. (na fotce nejsou obsažené)

V dalším textu zdůrazníme podstatné z jednotlivých součástí, aby vám klapka dobře sloužila. Detailní popis pak uvedeme v profesionální části.

 

Velikost a tvarové provedení klapky

Na trhu je více výrobků, rozličných provedení, klapka by ale měla respektovat:

 •  Tělo klapky je dostatečně bytelné, aby nedošlo ke zborcení klapky a je vyvedeno z masivu (nejlépe tvrdé dřevo).
 • Tělo kryje v celém rozsahu šířku záklopky. Velikost záklopky je klíčová, délka by měla být kolem 42-47mm a výška rovné doléhající plochy (bez okraje) 45-50mm. 
 • Klapku lze uchytit k úlu bez toho, abyste zasahovali do těla (obsahuje přečnívající zadní desku).
 • Bočnice kryjí záklopku ze stran a to co nejtěsněji.
 • Záklopka je od česna alespoň 15mm vysoko, ne níže.
 • Záklopka není kolmo, ale v úhlu 65-70st.
 • Nástupní hrana těla, krytá záslepkou má minimálně 10mm výšky.
 • Klapka obsahuje česno před nástupní hranou těla, hloubka česna pro vzlet čmeláků je alespoň 30mm.
 • Klapka má stříšku, která brání zatékání vody mezi záklopku a tělo
 • Vletový otvor na klapce nemá větší vnitřní průměr než16mm.

 

Čmeláci PLUS - Popis čmeláčí klapky co je to česno záklopka bočnice tělo

Tělo klapky

Jedná se o zkosený hranol ve kterém je chodbička – průchod klapkou, která propojí klapku se vstupem do úlku nebo napojením na chodbu úlku. Často je z těla dostupná jen přední a horní část, ostatní části (bočnice, základna a zadní deska) tělo kryjí, chrání a zpevňují.

 • Objem (hloubka) těla není až tak rozhodující, mělo by být ale dostatečně silné, aby se klapka časem nezbortila.
 • Tělo by mělo být z kvalitního masivního dřeva – nejlépe tvrdého listnatého (dub, buk).
 • Přední stěna těla je velmi důležitá – jde o plochu na kterou dosedá záklopka a jde zpravidla o jedinou pohledem přístupnou plochu.  V těle nesmí být patrné praskliny dřeva.
 • Přední stěna musí být zkosená a to v úhlu mezi 65-70stupni proti základně.
 • Přední stěna těla musí být rovná, bez nerovností, aby na ni záklopka dosedala  v celé své ploše a nikde neodstávala (nebyla zde mezera pod záklopkou).
 • Vstupní otvor a ná

Podstatná je velikost záklopky, neboť ta tvoří skutečnou barieru. Záklopka by měla být 42 – 47 mm široká a její délka rovné plochy by měla být mezi 45-50mm.

 

Závěsný mechanizmus:

Námi doporučovaný typ má závěs řešený pomocí uhelonu53S.  Toto řešení jsme sami spolu s výrobcem (autoři O. Hercog a J. Černý) vyvinuli.

 • Záklopka jde volněji.
 • U závěsu na kroužkách se někdy stalo, že se v závěsu záklopka „kousla“  a záklapka drhla při otvírání nebo naopak nedolehla plně zpět. Uhelonový závěs řeší tento problém.
 • Závěs chrání horní část klapky před průnikem parazitů.

Starší model  má závěs řešený pomocí měděných oček. Ta nesmí drhnout a záklopka se musí zvedat volně. Kroužky tedy musí být přesně vycentrované.  Při otvírání záklopky ale vzniká v horní části mezera, kterou mohou parazité využít k průniku.

Řešením je náhrada za závěsný mechanizmus. Pokud nemáte uhelon, můžete využít i jinou textilii. Důležité je, aby nebyla moc silná, šla snadno ohybat, netřepila se a vydržela venkovní podmínky. Dá se pro tento účel využít i Organza, která je snáze dostupná než Uhelon.

Postup výměny závěsu:
 • Pomocí kombinačních kleští opatrně tahem k sobě vyjměte meděné kroužky. Jsou pouze nabité, nikoliv lepené nebo fixované vruty.
 • Odstřihněte si pásek uhelonu přesně o šířce záklopky.
 • Uhelonový pásek nejprve nalepte na vnější část záklopky. Postačuje  překryv o výšce 1 – 1,5cm  od horní hrany záklopky. Lze využít např chemoprenu.  Závěs musí být rovný a nesmí zde vzniknout vlnky. Osa mřížky uhelonu nesmí být křížená ( důsledek lepení v tahu ). Celý systém zajistěte ještě přelepením bílou elektrikářskou izolační páskou tak, aby půl pásky byla na uhelonu a půl na záklopce.
 • Nyní si napolohujte klapku tak, aby byla rovně a správně vysoko. Dolní kontaktní náběžná plocha musí zůstat 1cm dlouhá). Uhelon zakraťe tak, aby byl na střeše těla cca 6mm od zadní desky.
 • Na střechu těla naneste vrstvu lepidla a nechte zavadnout. Po té připojte závěs záklopky. Pozor na správné centrování záklopky. Závěs musí být rovně, nesmí se shrnout. Závěs fixujte izolační páskou.§
 • Zkontrolujte zda záklopka pevně naléhá na tělo a neodstává. Pokud by tomu tak bylo, je třeba upravit horní hranu, kde lze uhelon k tělu přiblížit.
 • Zkontrolujte zda se záklopka zvedá volně a nedrhne o bočnice.

 

Záklopka

váha alespoň 3g

polepy:

 • Klapka bez polepu – (zpředu vidíte celý průchod klapkou)  pak nejprve z vnější strany záklopky zakryjte černou páskou (nebo barvou) vstupní otvor tak, aby z vnitřku klapky byla vidět pouze dolní část ( postačuje průzor velikosti hrášku).
  Po zaschnutí barvy pokračujte dle bodu níže.
 • Polep nebo barevné provedení postačuje pouze v rozsahu zakrytí vstupního otvoru. Mělo by být provedeno symetricky na středovou osu.
 • POZOR: všechny úpravy probíhají výhradně na vnější ploše dvířek (záklopky). Vnitřní plocha dvířek musí zůstat hladká bez polepů či barvy a musí dosedat v celém rozsahu na tělo.
 •  

 

Tato sekce je určena chovatelům, kteří již mají určité zkušenosti.