Jak vyčistit a zazimovat úl

Vyčištění úlku a jeho zazimování

Na této stránce se ještě pracuje – doplňujeme fotografie

Co se zde dozvíte

 • Kdy uklidit úlek po sezóně
 • Jak si ověřit, že je úlek prázdný
 • Jak číst v čmeláčím hnízdě
 • Jak úlek vyčistit
 • Jak a kam úlek uklidit

Úvod

Na začátku podzimu pro většinu chovatelů čmeláků sezóna skončila. Některé druhy čmeláků ještě v úlcích dožívají, ale konec září je čas na prohlídku úlku, jeho vyčištění a uložení na zimu.

Kromě čištění úlku je to čas na zamyšlení co se povedlo, co udělat jinak / lépe a také na opravy po ukončené sezóně.

Když se všechny ty práce takhle sepíšou, je toho hodně. Ale nelekejte se, jsou to práce, které se vyplatí a ve skutečnosti vám úklid úlku a čištění nezabere ani hodinu času.

Užijte si tuhle práci a nezapomeňte číst v hnízdě. Dozvíte se toho hodně a možná v něm najdete na odpovědi na otázky, co se v hnízdě dělo a jak to dopadlo. Tato prohlídka / kontrola hnízda vám dost možná odpoví na otázky „Co se v hnízdu dělo“ a možná pomůže vám pochopit, proč hnízdo dopadlo jak dopadlo. Popis poslední kontroly se touto kapitolou částečně překrývá a doplňuje jí. Popis najdete ZDE  
Přestože jde o text určený pro zkušené chovatele, velmi doporučujeme jeho přečtení.

Nezapomeňte ochutnat zbytky čmeláčího medu  a udělat si malé čmeláčí medobraní <PŘIPRAVUJEME>.

Jsou to tedy takové malé čmelákářské dožínky/dočesná. Nebo dokonce „dobzučná“.

Doručení:

Pokud jste si úlek koupili, doporučujeme se podívat na návod a respektovat možné specifické pokyny výrobce. Může jít například o moderní úlky s dvojitými stěnami, kde má výrobce konrétní doporučení na demontáž a údržu některých částí, které v našem obecném návodu nenajdete.


Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků humenních po sezóně

Hnízdo čmeláků humenních po sezóně
Foto O., Hercog 20/9/2020

 

Kdy uklidit a vyčistit úlek/čmelín

S úklidem úlku není třeba moc spěchat. Pokud nebyl napadeno parazity a hnízdo v něm vychoval nové matky, bude postupně dožívat. Dělnice mohou vychovat pár samců, ze svých vajíček. Hnízdo ale postupně utichne, viz Jak to chodí v čmeláčím hnízdě.

Samci vyletí a již se nevrátí. V hnízdě ale zůstávají a dožívají poslední dělnice, které často jen konzumují zbytky potravy.

Mladé matky se po spáření vydají najít místo po hibernaci. Předtím než se spáří se mezi prolety vrací do hnízda a krmí se zde, ne odletí. Někdy se ale stane, že se ještě před zimou probudí a do rodného hnízda/úlku se vrátí dokrmit se zbytky potravy medu a pylu

Není tedy třeba spěchat a úlek předčasně uklízet. 

Pokud ale hnízdo v úlku zlikvidovali parazité , je dobré úlek vyčistit a nenechat je v napadeném úlku množit.

Můžete úlek vyčisti a připravit pro zahnízdění matky z druhé generace, nebo se ho můžete použít na záchranu ohrožených hnízd čmeláků viz Čmeláčí Rychlá Rota.

Než se do toho pustíme, ujistěte se, že je úlek již skutečně opuštěn

Jako první krok je nutné se přesvědčit, že v hnízdě již nezůstali žádní čmeláci a je opuštěno. Jinak je potřeba celou akci odložit a nechat hnízdo dožít.

Jak jsme psali výše, do hnízda se ještě mohou vracet dělnice, případně mladé matky.  V hnízdě se mohou nacházet poslední dělnice, které tam dožívají. Často mladé matky urychlí zánik  hnízda tím že ho připraví o zbylé zásoby a poslední dělnice létavky již nezvládnou nosit potravu pro zbylé dělnice v hnízdě. Hnízdo tedy klidně do 2-3 týdnů po odletu matek zanikne.

To vše můžete zjistit pozorováním, náhledem do hnízda, nebo (stejně jako na jaře) vložením značky do vletového otvoru. O značkách se dozvíte více ZDE

Bude-li značka ráno vyhozena (zkoušejte více dní), hnízdo ještě někdo používá. Pokud značka zůstává na svém místě, úlek večer po setmění  otevřete a opatrně nahlédněte do hnízda, rozhrnutím výstelky.

Pokud jsou v úlku matky/dělnice, ozvou se bzučením, často slabým. V takovém případě úklid úlku odložte a naopak čmelákům poskytněte dávku sladiny v krmítku. O krmítku a o přípravě sladiny se dočtete ZDE

Je-li ale hnízdo opravdu prázdné a nastal podzim, nic nám nebrání a můžeme s úkidem začít!

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláků humenních po sezóně

Hnízdo čmeláků humenních po sezóně
Hnízdo je již skutečně opuštěno – v hnízdě není již řadu dní pohyb
Foto O., Hercog 20/9/2020

Vnější obhlídka/kontrola úlku

Nejprve doporučujeme provést vnější obhlídku úlku a současně si vzpomenout si, s čím jsme v sezóně zápasili a co by bylo dobré vyřešit před zahájením sezóny další.

Všechny zkušenosti jsou cenné a budou se vám hodit v další sezóně.

Je to dobré udělat teď, protože na jaře budete mít spoustu jiné práce a na zkušenost a problémek se dá zapomenout. Zkusíme vám v dalším textu pomoci návodnými otázkami.

Pokud vás něco v sezóně trápilo, nebo vám něco chybělo, projděte s návody na přípravu úlku a vychytávky, vše najdete na našem webu. 

Díky dobré přípravě  bude vaše další sezóna úspěšnější. Nezapomeňte, že příští sezóna začíná právě při úklidu úlku.

 

Umístění úlku
 • byl správně umístěn?
 • nebyl zbytečně vystaven slunci, nebo větrům, případně jiným povětrnostním vlivům?
 • nepřehříval se úlek?
 • nebyly úlky příliš blízko u sebe?
 • měli jste možnost dělat prohlídky úlku – byl správně umístěn a nebyl moc vysoko, aby do něj bylo možné nahlédnout?
 • nebude vhodné pro další sezónu najít lepší umístění pro váš úlek?

O umístění úlku se více dočtete ZDE

Uchycení úlku
 • vyhovovalo uchycení (nožičky, závěs na stěnu, stojan, atd.)?
 • odolal úlek díky tomu dobře útokům mravenců, nebo škvorů?
 • bylo uchycení dostatečně pevné a odolné i ve větru, aby se samovolně nehýbal?

O uchycení úlku se dočtete více ZDE 

O ochraně proti mravencům se dočtete více ZDE

Střecha úlku
 • nezatékalo do hnízda?
 • těsnila střecha na korpusu úlku?
 • nedošlo v proběhu sezóny k zkroucení, nebo k poškození krytiny střechy?
 • rozlišili jste střechy úlků barevně ?

O střeše úlku se dočtete více ZDE

Čmeláci PLUS - Nekvalitní střecha komerčně dostupného úlku po jedné sezóně

Nekvalitní střecha komerčně dostupného úlku po jedné sezóně
Zdroj Internet

Čmeláci PLUS - Nekvalitní střecha komerčně dostupného úlku po jedné sezóně

Nekvalitní střecha komerčně dostupného úlku po jedné sezóně – do úlku zatéká a úlek netěsní
Zdroj Internet

Větrací otvor a ochranná mřížka
 • fungovalo správně zavírání a otevírání větracího otvoru?
 • dalo se větrání regulovat – řídit velikost větracího otvoru a větrání zavírat?
 • jak dopadla větrací mřížka a ochranná síťka proti zavíječi – neprokousali je čmeláci a zabránila vniknutí zavíječe?
 • nedostal se nějaký predátor do prostoru mezi mřížky, případně nejsou zde ukryty jejich larvy/kukly, které by zde mohly přezimovat?

O větrání se dočtete více ZDE

Čmeláci PLUS - Větrání úlku - vajíčka parazita nakladená na síťce větracího otvoru

Větrání úlku – vajíčka parazita (zde mouchy) nakladená na síťce
větracího otvoru
Foto O.Hercog 2018

 

Čmeláci PLUS - Vajíčka much nakladená do lepivé pasti ve větracím otvoru

Vajíčka much nakladená do lepivé pasti ve větracím
otvoru
Foto O. Hercog

Ochranná klapka a česno
 • v případě více úlků na své zahradě – rozlišili jste úlky barevně (česna a střechy)?
 • byla ochranná klapka funkční a dobře se zavírala a těsnila při zavření?
 • dala se klapka postupně přivírat a zvykat tak na ní matku/dělnice?
 • nejeví klapka známky opotřebení?
 • nedošlo k deformaci dřevěné části?
 • nezadrhávala se klapka při otevírání/zavírání?
 • nedocházelo na klapce k nadměrným ztrátám pylu?

O ochranné klapce se dočtete více ZDE

Čmeláci PLUS nedoléhání záklopky u čmeláčí klapky poškozené vodou

Po sejmutí bočnice je patrné, že záklopka skoro na bočnici nedoléhá. Tato klapka je nefunkční. Poškození vzniklé vlhkem po jedné sezóně.
Foto: K. Kučera

Vstupní chodba
 • neucpávala se chodba?
 • byl na úlku použit vnitřní průměr chodby alespoň 18mm?

O vstupní chodbě se dočtete více ZDE

Stěny/korpus úlku
 • nejsou stěny poškozeny, nebo popraskány (např. rozeschnutím dřeva)?
 • nevznikly v průběhu sezóny netěsnosti, které je potřeba opravit (např. vypadlý suk, povolený vrut, napadení dřeva hnilobou)?
O kvalitní konstrukci korpusu úlku se dočtete ZDE

Vnitřní prohlídka/kontrola

Nyní je čas na vnitřní prohlídku a úklid úlku!

Sejměme tedy jeho střechu a pojďme se podívat dovnitř. To jste jistě dělali, i když byl úlek obsazen, teď je to bez obav, tak si to užijte jako malé dobrodružství.

Nyní to ale můžeme udělat důkladně, podívat se do domácnosti našich mazlíčků a podívat se, co po nic zbylo.

Odstranění výstelky z hnízda
 • Odeberte opatrně veškerou výstelku, až odkryjete dílo – voskovou stavbu hnízda.
 • Postupujte po vrstvách, uvidíte jak si čmeláci výstelku upravili, jak si jí navrstvili. 
 • Postupně se dostanete na voskový strop hnízda, nebo rovnou na hnízdo.
 • Nyní vidíte hnízdo a můžete si ho prohlédnout a dokumentovat – nafotit si ho.

Hnízdo vypadá prázdné – neozývají se žádní čmeláci a hnízdo je řadu týdnů prázdné.

 

Čmeláci PLUS - Odkrýváme hnízdo

Odkrýváme hnízdo – krok za krokem
Foto O. Hercog 20/9/2020

 

 

Po postupném odkrytí výstelky se objevuje voskové dílo. Hnízdo je prázdné a bez zásob medu a pylu. Matky se ho před hibernací vykrmily a urychlily zánik zbytku hnízda.

Čmeláci PLUS - Odkrýváme hnízdo

Odkrýváme hnízdo – krok za krokem
Foto O. Hercog 20/9/2020

Prázdné hnízdo a bez života, bylo ale silné a dalo dost matek.

Čmeláci PLUS - Odkrýváme hnízdo

Odkrýváme hnízdo – krok za krokem
Foto O. Hercog 20/9/2020

Na prázdných kokonech se objevuje plíseň. ve středu fotografie lze zahlédnout larvu parazita.

Čmeláci PLUS - Odkrýváme hnízdo

Odkrýváme hnízdo – krok za krokem
Foto O. Hercog 20/9/2020

.

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmelaků zemních po sezóně

Hnízdo čmelaků zemních po sezóně.
Byť je na povrchu hnízda plíseň, hnízdu se dařllo a vyvedlo matky.
Dělnice v silném hnízdě dokážou čistit voskové dílo a sil/né
hnízdo prospívá dobře
Foto O. Hercog 20/9/2020

 

Použití výstelky v další sezóně

Pokud si chcete usnadnit zabydlení úlku v další sezóně, použijte část čisté výstelky z letošní sezóny. Je to trochu pracné, protože výstelku musíte sanitovat = zbavit parazitů a případně zárodků mikrobů.

Použití staré výstelky na jednu stranu zvyšuje šance na usídlení matky v další sezóně, současně sebou ale znamená riziko přenosu chorob, parazitů a plísní. Pokud tedy máte svůj úlek  již ovoněn čmeláky a nechcete nic riskovat, starou výstelku nepoužívejte a použijte jen novou.

Postup:

 • Odeberte opatrně výstelku z úlku.
 • Odkládejte si bokem čistou – bez zbytků hnízda a čmeláčích výkalů/jiných nečistot.
 • Výstelka možná již začíná plesnivět a nebo je po plísni cítit. V takovém případě se je dobře hnízdo jen prohlédnout a výstelku zlikvidovat.
 • Jestli jsou ale v hnízdě části výstelky, které jsou bez čisté a voní po čmelácích, lze je použít.
 • Nejlépe je zachovat čisté nepokálené „kudrlinky“, které dělnice vynášejí na povrch hnízda. Ty je dobré použít, protože budou vonět nové matce při zakládání nového hnízda a usnadní tak založení nového hnízda.
 • Ve výstelce se mohu skrývat zakuklené larvy zavíječe, much, molů. Mohou tam být i namnoženi roztoči. Proto je potřeba jí důkladně prohlédnout vysušit a sanitovat použití.

O sanitaci výstelky se dočtete více ZDE 

Až budete připravovat úlek na další sezónu, stačí vložit trochu voňavé sanitované výstelky do středu budoucího hnízda. Je to mnohem spolehlivější metoda, než „ovonět“ výstelku pachem myší, jak se občas někde dočtete.

Upozornění:

 • Pokud si chcete nechat část výstelky na další sezónu, sanitujte jí hned při úklidu a pak zase před přípravou úlku.
 • Výstelku lze nechat vymrznout, zde ale nemáte jistotu, že v ní nezůstanou parazité a nenapadnou hnízdo v dalším roce, ohřev nad +60st je bezpečnější, než mráz -20st. Mráz nezničí mikroby a teplota po100C také ne.
 • Ohřev výstelky mikrovlnnou troubou po dobu několika minut dobře likviduje larvy parazitů (obsahují vodu), neničí ale spolehlivě mikroby – pokud jste v hnízdě zaznamenali větší výskyt nemoci deformovaných křídel (DWV), sanitace výstelky mikrovlnou troubou není dostatečná; použijte raději novou výstelku, nebo výstelku sanitujte v horkovzdušné troubě
 • Vyvaření výstelky je zbytečná práce, která výstelku znehodnotí a odstraní z ní to, co je zajímavé – pach čmeláčího hnízda
Čmeláci PLUS - Loňská výstelka - sanitace v MW troubě, moc intenzivni ohřev

Loňská výstelka – sanitace v MW troubě, moc intenzivni ohřev
Foto autora na přání jeho ženy neuvádíme …

 

Vyjmutí hnízda z úlku

Vyjměte opatrně hnízdo z úlku. Snažte se ho nerozbít, aby bylo možné si ho prohlédnout.

Pokud jste si pořídili čmeláčí výtah, hnízdo vyjmete velmi snadno a prakticky bez poškození. 

O čmelácím výtahu se dočtete ZDE

Položte hnízdo na podložku, aby s nerozsypalo a očistěte ho pinzetou opatrně od zbytků výstelky. Zde si ho můžete prohlédmout.

Čmeláci PLUS - Čmeláčí výtah - Čištění hnízda po sezóně

Čmeláci PLUS – Čmeláčí výtah – Čištění hnízda po sezóně
Foto: O. Hercog 9/2020

Ćmeláci PLUS - Základ hnízda a první vosková pouzdra a kokony

Základ hnízda a první vosková pouzdra a kokony
Foto O. Hercog 8/2017

Parazité v hnízdě

Prohlédněte dobře výstelku a pak i úlek. Je nutné odstranit všechny parazity a jejich larvy/kukly. Pokud necháte přezimovat parazity v úlku, může na jaře dojít k jejich množení přímo v úlku.

Pokud bylo hnízdo napadeno zavíječem cizopasným (Aphomia sociella), naleznete jeho zapředené larvy. Napadení si ale nemusíte všimnout, dokud kukly zavíječe aktivně nehledáte – důmyslně se skrývají.
Většinou jsou u stropu hnízda (pod střechou, pod větráním) – přilepené jedna vedle druhé ve vláknitém obalu. Ale mohou se skrývat i jinde, například zakuklené u dna, ve vlnité lepence (proto jí nedoporučujeme používat), nebo mezi vrstvami papíru, kterým jste úlek na jaře vyložili. Pokud máte v hnízdě polystyrenovou izolaci, mohou jí rozežrat a skrýt se za ní, nebo v ní. Stejně tak se mohou být larvy zavíječe ukryté ve vstupní chodbě i dalších jiných částech úlku hlavně v koutech, za větrací trubkou.

Podobně larvy parazitického brouka antherophagus nigricornis, nebo larvy/pulpy much se budou ukrývat v hnízdním materiálu, nebo ve vstupné trubici, stejně jako další parazité.

Upozornění: 

Narazili jsme na případ, že se larvy antherophagus nigricornis ve velkém množství ukryly v polystrenové desce / dně úlku. Proto doporučujeme po sezóně dodatečnou izolaci úlku vyhodit, nebo dobře ošetřit ohřevem v mikrovlnné troubě.

V hnízdě jistě budou malí roztoči, kteří likvidují zbytky potravy a hnízda, případně larvy / zámotky molů.

Je nutné všechny parazity odstranit a zlikvidovat. Úlek proto prohlédněte pozorně a nedejte parazitům šanci v něm přezimovat!

O parazitech a nepřátelích čmeláků se dočtete více ZDE

Čmeláci PLUS - Larvy parazita ukryté pod hnízdem - antherophagus nigricornis

Larvy parazita ukryté pod hnízdem – antherophagus nigricornis
Foto O. Hercog 20/9/2020

Čmeláci PLUS - Larvy a kukly parazitického brouka antherophagus nigricornis

Larvy a kukly parazitického brouka antherophagus nigricornis
Foto O. Hercog 20/9/2020

Čmeláci PLUS - Housenky zavíječe cizopasného se chystají zimovat ve vláknitých obalech za rozkousanými polysternovýymi deskam

Housenky zavíječe cizopasného se chystají zimovat ve vláknitých obalech za rozkousanými polysternovýymi deskam
Foto O Hecog 20/9/2020

Čmeláci PLUS - Housenky zavíječe cizopasného ve komůrkách vlnité lepenky

Housenky zavíječe cizopasného ve komůrkách vlnité lepenky

Čmeláci P

Kukly much
Foto O. Hercog

Čmeláci PLUS - Housenky zavíječe cizopasného ukryté za větráním v úlku

Housenky zavíječe cizopasného ukryté za větráním v úlku
Foto O Hercog 9/2018

Co se dělo v hnízdě během sezóny

Prohlédněte si stavbu hnízda a jeho zbytky. Pokochejte se také tím co čmeláci postavili. V některých buňkách naleznete zbytky medu. Nebojte se jej ochutnat – budete překvapeni, jak je dobrý. Můžete si udělat i čmeláčí medobraní, o kterém jsem zde dřív psali na FB. 

Prohlédněte si hnízdo a z počtu velkých kokonů odhadněte, kolik se v něm narodilo nových matek. Možná najdete velké hnízdo bez velkých kokonů, pak nejspíš matka plodila jen samce a dělnice v tom pak pokračovaly.

Schovejte si část hnízda na ukázku – nejlépe do zavařovací sklenice a uložte do lednice.

Prohlédněte si i další části hnízda. Možná najdete i tělíčka dělnic, které zůstaly v hnízdě, případně olysalou matku, která hnízdo založila, a pak v něm skončil její život.

Hnízdo napadené zavíječem bude opředené vlákny, kterými zavíječ znemožnil pohyb dělnic. Naleznete  i neblahé dílo zavíječe v podobě rozežraných buněk. Pochopíte také, proč prakticky nelze zavíječe z hnízda odstranit, když se tam jednou dostane.

Naleznete zde možná i kukly cizopasných much, případně drobné roztoče…. Možná uvidíte i další hmyz, který do hnízda pronikl – v pozdním létě to mohou být například vosy.

„Číst z hnízda“ je zajímavé, můžete se dozvědět víc o jeho životě, ale i o jeho konci…

Detailní postup kontroly a čtení z hnízda najdete ZDE – Velmi ho doporučujeme přečíst.

Čmeláci PLUS - Část hnízda uloženého na ukázku

Část hnízda uloženého na ukázku
Tato vystupovala v Dobrém ránu 2020
Foto O. Hercog 8/2019

Vyčištění úlku a opravy

Demontujte všechny díly úlku, které je potřeba očistit, nebo by bránily očištění – ochrannou klapku,  větrání, vstupní chodbu atd. a pusťte se do čištění.

Upozornění:

 • Nezapomeňte, že čistit lze úlek mechanicky, tepelně nebo vodou – ale vždy bez chemických prostředků!
Klapka a vstup

Čmeláci vstup do úlku během sezóny zanesou nečistotami a pylovými rousky. Všechny tyto nečistoty je potřeba mechanicky očistit (např. kartáčkem, ostřím nože). Nečistoty mohou být i meze tělem klapky a korpusem (tělem) úlku.

Postup:

 • Odstraňte protiskluzovou pásku/suchý zip na česně a na jaře ji nahraďte novým čistým kusem
 • Klapku očistěte mechanicky, ale opatrně hlavně na pohyblivé části (záklopku)
 • Záklopku omyjte vodou, nebo lihem, aby se rozpustil vosk
 • Pro očištění lze použít i teplou vodou, ale klapku je pak nutné dobře osušit a nechat vyschnout aby se nedeformovala

Opravy:

 • Pokud je klapka zdeformovaná, zvažte její opravu, nebo reklamaci u výrobce
 • Pokud čmeláci na klapce výrazně ztráceli pyl, zvažte úpravy klapky <PŘIPRAVUJEME>
 • Pokud pohyblivá část klapky (záklopka) neměla hladký chod, zvažte  úpravy závěsu klapky z UHELONU <PŘIPRAVUJEME>
 • Pokud je barva na klapce poškozena vlivem povětrnosti, doporučuje obnovit její nátěr – použijte vhodné akrylátové barvy do exteriéru; klapce tak výrazně prodloužíte životnost; vyhněte se syntetickým/nitro barvám, hlavně při opravě na jaře
Čmeláci PLUS - Ochranná klapka zanesená pylovými rousky a voskem

Ochranná klapka zanesená pylovými rousky a voskem
Foto O.Hercog

Čmeláci PLUS - Zanešený vstupní otvor do chodby

Zanešený vstupní otvor do chodby za klapkou
Foto O. Hercog 8/2019

Čmeláci PLUS - Znečištěný vletový otvor v klapce

Znečištěný vletový otvor v klapce
Foto O. Hercog 2018

Čmeláci PLUS - Zadní strana klapky

Zadní strana klapky
Foto O. Hercog 20/9/2020

Vstupní chodba (trubka)

Čmeláci vstupní chodbu do úlku během sezóny zanesou nečistotami, pylovými rousky, částí výstelky. Budou v ní i mrtví jedinci, ale mohou se zde skrývat i parazité. Proto je trubku potřeba důkladně vyčistit, nebo vyměnit za novou.

Pach použité trubky, byť z ní částečně vyprchala feromonová stopa, podporuje na jaře zahnízdění, mladých matek. Lze jí tedy použít v další sezóně. U úlku, kde čmeláci v sezóně hnízdili a ovoněli ho, je jí ale vyměnit za novou a netrápit se s čištěním.

Stejně tak, pokud máte trubku s vnitřním průměrem menším jak 18mm – vyměňte ji. Pořiďte si na novou sezónu novou s vnitřním průměre alespoň  25mm.

V případě, že jste se rozhodli si trubku ponechat (například jí můžete dát na jaře do nového úlku), je potřeba jí důkladně očistit.

Postup čištění:

 • Mechanicky odstraňte z trubky všechny nečistoty a vyklepat z ní všechny nánosy
 • Propláchněte trubku čistou horkou vodou bez saponátů
 • Voda na výplach by měla mít kolem 60C, aby zahubila případné parazity, v ní usídlené
 • Výplach je potřeba opakovat, dokud není trubka čistá
 • Doporučuje se nechat trubku odmočit, ohýbat aby se uvolnily nečistoty a opět propláchnout
 • Důkladně vysušenou trubku je možné sanitovat v mikrovlnné troubě, případně v horké vodě v hrnci (záleží na odolnosti použitého materiálu). Zničíte tak zbylé parazity, kteří se zde mohou ukrývat.
Čmeláci PLUS - Vstupní chodba po sezóně

Vstupní chodba po sezóně
Foto: O. Hercog 9/2020

Čmeláci PLUS - Vstupní chodba po sezóně

Vstupní chodba po sezóně
Foto: O. Hercog 9/2020

Čmeláci PLUS - Vstupní chodba po sezóně - čištění

Ženská a hlava je k nezaplacení – čištění
Foto: P. Krčová 8/2019

Čmeláci PLUS - Vstupní chodba po sezóně - čištění

Vstupní chodba po sezóně – čištění
Foto: O. Hercog 8/2019

Vnitřní plochy úlku

Úlek bude silně znečištěn, hlavně stěny a rohy. Čmeláci sem chodí kálet. Budou zde i stopy po vlhkosti a plísně. V extremním případě zde budou houby atd. Přesto ale hnízdo v úlku může prosperovat.

Vše je potřeba očistit, ale současně nezničit pach po čmelácích

Opravdu nezbavujete úlek pachu čmeláků, jen nečistot, protože to usnadní zabydlení úlku v další sezoně!

Upozornění: 

Narazili jsme na případ, že se larvy antherophagus nigricornis ve velkém množství ukryly v polystrenové desce / dně úlku. Proto doporučujeme po sezóně dodatečnou izolaci úlku vyhodit, nebo dobře ošetřit ohřevem v mikrovlnné troubě.

Postup čištění:

 • V případě, že jste použili vložku do úlku, máte méně práce – prostě jí vyjměte a vyhoďte ji
 • Pokud jste použili doplňkovou izolaci s z polystyrenu a je znečištěna, vyhoďte
  Pokud jí chcete znovu použít, tak jí prohlédněte, omyjte a po osušení sanitujte v mikrovlné troubě
 • Dno a stěny úlku je potřeba důkladně mechanicky očistit a zbavit všech zbytků hnízda, dalších nánosů případně počátků plísně – použijte škrabku, jemný ocelový kartáč, drsnou stranu houbičky na nádobí, smirkové plátno, atd.
 • Nečistoty vysajte vysavačem, nebo vymeťte kartáčem.
 • Vyplatí se stěny prohřát t horkovzdušnou pistolí – ale jen tak, aby se dřevo nespálilo a pokud možno zůstala vůně hnízda pro další sezónu.
 • Při čištění se věnujte i rohům a záhybům, kde se mohou ukrývat parazité
 • Byl-li úlek při výrobě dobře ošetřen voděodolným lakem, lze v něm ucpat všechny otvory, naplnit horkou vodou a nechat jí delší vodu působit. Úlek je pak potřeba důkladně osušit a nechat vyschnout.
 • Úlek bez ochrany dřeva horká voda poškozuje a zkracuje jeho životnost

Opravy:

 • Po vyschnutí opravte praskliny a netěsnosti
 • Lze použít pružné silikonové tmely, nepoužívejte těsto z chleba, jak se někde dočtěte 🙂
 • Tmely které vysychají nejsou vhodné

Upozornění:

 • Horká voda ale nezničí všechny choroboplodné zárodky a plísně, ani parazity
 • Pokud necháte úlek vymrznout, nezničíte všechny parazity a choroboplodné zárodky a plísně.
  ohřev nad +60st je bezpečnější, než mráz -20st. Mráz nezničí mikroby a teplota po100C také ne.
 • Mráz a vlhkost může poškodit konstrukci úlku
 • Používejte horkovzdušnou pistoli tak, ať neničíte měké části úlku (polystyrenové dno, tešnění atd) , dřevo jen prohřejte, ale nespalte!
 
Čmeláci PLUS - Vložka z kartonu vyjmuta při čištěni

Vložka z kartonu vyjmuta při čištěni
Foto O. Hercog 20/9/2020

Čmeláci PLUS - Stěny úlku po sezóně

Stěny úlku po sezóně
Úlek byl v průběhu sezóny čistěn
Foto O. Hercog 9/2020

Čmeláci PLUS - Plíseň se u velkých hnízd může tvořit i za kartonem

Plíseň se u velkých hnízd může tvořit i za kartonem
Foto O. Hercog 20/9/2020

Čmeláci PLUS - Vlhkost poškozuje dřevěné části úlku

Vlhkost poškozuje dřevěné části úlku
Je nutne steny vysusit a ocistit
Foto O. Hercog

Čmeláci PLUS - Stěny úlku po sezóně

Stěny úlku se silným hnízdem po sezóně
Foto M. Bradová 8/2020

Čmeláci PLUS - Stěny úlku po sezóně

 Stěny úlku po sezóně (byly zakryté kartonem
Foto O. Hercog 8/2019

Čmeláci PLUS - Použití horkovzdušné pistole na sanitaci sten úlku

Použití horkovzdušné pistole na sanitaci stěn úlku
Používejte horkovzdušnou pistoli tak, ať neničíte měkeé části úlku (polystyrenové dno, tešnění atd)
Dřevo jen prohřejte, ale nespalte!
Foto O. Hercog 8/2019

Čmeláci PLUS - Larvy antherophagus nigricornis ukryté v polystyrenovém dnu úlku

Larvy antherophagus nigricornis ukryté v polystyrenovém dnu ulku
Foto M. Bradová 9/2020

Čmeláci PLUS - Larvy antherophagus nigricornis ukryté v polystyrenovém dnu úlku

Larvy antherophagus nigricornis ukryté v polystyrenovém dnu ulku (polystyren se působením tepla rozpustil)
Foto M.  Bradová 9/2020

Věnujte pozornost stěnám úlku. i drobné praskliny ve stěnách je potřeba ošetřit pružným (např. silikonovým  tmelem), aby tudy do úlku nepronikli parazité.
Zde mají jasnou výhodu úlky vyrobené z voděodolné vrstvené překližky a naopak je to doklad nevýhod úlku z masivu – ten praská.

Čmeláci PLUS - Praskliny v korpusu úlku

Čmeláci PLUS – Praskliny v korpusu úlku
Foto O. Hercog 2020

Čmeláci PLUS – Praskliny v korpusu úlku – utěsnění pružným tmelem
Foto O. Hercog 2020

 

Těsnění

Pokud je na úlku těsnění, je dobré prohlédnout jeho stav a případně ho vyměnit.

Zvláště těsnění z molitanu podléhá degradaci a po sezoně je nutné ho vyměnit.

Pokud aplikujete na úlek těsnění, tak by mělo být měkké, aby se při zatížení smáčklo a čmeláci se k němu nedostali. 

Některé moderní úlky již těsnění nepoužívají, konstrukce je navržena jako bezpečná – díly přesně dosedají, konstrukce je tuhá a nekroutí se. 

Příklady dobrých materiálů těsnění najdete ZDE

Čmeláci PLUS - Prokousané těsnění pod střechou

Prokousané těsnění pod střechou
Foto O. Hercog 8/2020

 

Větraní  a krycí síťka

Čmeláci někdy mřížky zavoskují, případně mřížka může být jinak zanesena.

Na mřížku větracího otvoru někdy nakladou svá vajíčka parazité. Parazité a larvy mohou být zachyceni za mřížkou na lepivé vrstvě, nebo na jemné síťce z Uhelonou 53S.
Větrací síťka by neměla být poškozena

Postup čištění:

 • Větrání je nutné rozebrat
 • Prohlédněte si pozorně jeho části 
 • Deformované víčko větrní  nebude těsnit a bude vám to na jaře dělat problémy při usazovaní matky
 • Očistěte díly větrání mechanicky od nečistot a zachycených parazitů
 • Je-li mřížka a síťka z UHELON 53S prokousaná, bude potřeba jí nahradit a opravit. 
 • Pokud používáte nástavec větrání, vyjměte ho, vyčistěte ho a uložte zvlášť, aby se jeho těsnění nevymačkalo, na jaře ho opět namontujete

Opravy:

 • Pokud  netěsní, opravte si víčko komerčně dostupného úlku, případně ho reklamujte – víčko je vyrobeno z tenké překližky a vlivem vlhkosti se někdy deformuje

O větrání se dočtete ZDE

Čmeláci PLUS - Větrání úlku zalepené voskem

Větrání úlku zalepené voskem
Foto O. Hercog 2017

Čmeláci PLUS - Větrání úlku - vajíčka parazita nakladená na síťce větracího otvoru

Větrání úlku – vajíčka parazita (zde mouchy) nakladená na síťce
větracího otvoru
Foto O.Hercog 2018

Čmeláci PLUS - Deformované víčko větrání

Deformované víčko větrání
Foto O. Hercog 5/4/2020

Čmeláci PLUS - Lepivá past ve větraní po sezoně

Lepivá past ve větraní po sezoně
Foto O. Hercog 2018

Likvidace zbytků hnízda

Likvidace zbytků hnízda je nutná, protože tím zamezíte přezimování parazitů/predátorů čmeláků. 

Pokud ponechte si jen čistou část voskového díla na ukázku.

Zbytky je nejlepší spálit, nebo je vložit do plastového pytle a prolít vařící vodou/alkoholem. A až poté zavřené vyhodit do odpadu.

Zbytky, které nezlikvidujete, mohou sloužit jako místo pro přezimování parazitů. Proto tuto operaci nepodceňte.

Čmeláci PLUS - Zbytky hnízda zlikvidujte

Zbytky hnízda zlikvidujte
Foto O. Hercog 8/2019

Opravy a úpravy úlku

Všechny poznatky z prohlídky a čistění úlku je dobře využít. Záleží na vás, kdy se pustíte do oprav úlku, jako přípravu na jaro. Pokud připravíte vše předem, do úlku nevkládejte výstelku, zbytečně by vlhla.

V každém případě nezapomeňte na své plány a nálezy k řešení.

Během podzimu a zimy vám nabídneme nápady a vychytávky, které můžete použít. Letos jsme jich získali dost, které by se vám mohly hodit. Určitě již máte i své osvědčené nápady, kterými nás všechny obohatíte.

Pokud jste si pořídili úlek a ten se vám rozklížil, rozpadl, deformoval, doporučujeme kontaktovat výrobce a informovat o vzniklých závadách. Jedině tak se výrobce dozví o nekvalitách a může je řešit a hlavně napravit.


Uložení úlku/čmelínu na zimu

Pokud jste úlek vyčistili a vysušili, lze ho uložit na místo chráněné před hlodavci.

Úlek uložte na suché místo, chráněné před deštěm vlhkostí. Nenechávejte ho venku, byla by to škoda – zkracujete tím jeho životnost.

Otvory úlku uzavřete, třeba lepicí páskou, nebo alespoň papírovým ubrouskem, aby mohl trochu větrat a neplesnivěl. Uzavření je vhodné, aby se do něj nedostali návštěvníci, které jste nezvali, například myši. Ty by ho znečistili a navíc poškodili.

Čmeláci PLUS - Uložení úlku po sezóně

Čmeláci PLUS – Uložení úlku po sezóně
Foto O. Hercog 20/9/2020

Čmeláci PLUS - Uložení úlku po sezóně

Čmeláci PLUS – Uložení úlku po sezóně

Zalepený větrací otvor
Foto O. Hercog 20/9/2020

Čmeláci PLUS - Uložení úlku po sezóně Větrací otvor je pro uložení přelepen páskou 

Čmeláci PLUS – Uložení úlku po sezóně
Přelepený větrací otvor
Foto O. Hercog 20/9/2020

Čmeláci PLUS - Uložení úlku po sezóně Vstupní / větrací otvor  leze pro uložení uzavřít smotkem ubrousku

Čmeláci PLUS – Uložení úlku po sezóně
Smotkem uzavřený vstupní potvor otvor
Foto O. Hercog 20/9/2020

Co s přírodními hnízdy čmeláků

Přírodní hnízda čmeláků podlehnou zkáze a rozloží se sama, případně je můžete odstranit a vyčištění m9sta pro další zahnízdění urychlit. Lepší je to ale nechat na přírodě.

Když už jsme vyčistili úlek – co se podívat po zahradě a naplánovat si vyčištění prázdných ptačích budek? Ptáci se vám jistě z jara odvděčí a zároveň tak odstraníte potenciální zdroje parazitů, které napadají i čmeláky.

Může jít například o hnízda čmeláků, kteří obsadili prázdné budky ptáků a teď nich přezimuje zavíječ.

Pokud se na vaší zahradě objevují čmeláci rokytoví (Bombus hypnoprum), lze vyčištěnou ptačí budku brzy na jaře naplnit výstelkou, kterou mohou využít ptáci, nebo právě tento druh čmeláků, který si buduje hnízda v dutinách stromů a ptačích budkách.

Čmeláci PLUS - Hnízdo čmeláku rokytových (Bombus hypnorum) v ptačí budce

Hnízdo čmeláku rokytových (Bombus hypnorum) v ptačí budce
Foto: Dave Jones

 

Závěr

Jak vidíte, práce je to dost. Ale včelaři to mají přeci jen náročnější. No ale uznejte sami – nestojí ta práce za to?

Pojdme si to vše shrnout:

 • Práce a čas s prohlídkou úlku po sezóně se vyplatí
 • Věnujte svůj čas na čtení hnízda po sezoně, získáte spoustu zajímavých detailů ze života čmeláků
 • Práce a čas s vyčistěním úlku po sezóně se vyplatí
 • Mechanické úpravy můžete udělat kdykoli před sezónou, ale úlek opatřete výstelkou až před jeho umístěním ven na jaře
 • Neukládejte na zimu úlek nevyčištěný, budou v něm přezimovat parazité čmeláků!
 • Úlek uložte na zimu na suché místo, prodloužíte jeho životnost
Čmeláci PLUS - Úlek s větráním z HT trubky

Úlek v akci – zase se dočkáme
Foto O. Hercog (5/2020)