První krok než zahájíte sezónu

Pomáháme čmelákům a přírodě - Unikátní encyklopedie čmeláků

První kroky než zahájíte sezónu a nabídnete čmelákům úl

KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PŘED OSÍDLENÍM ÚLKU

Čmeláci PLUS - START

Není to žádná raketová věda – nebojte se nic 🙂

Zde je seznam základních kontrol, které je potřeba provést před tím, než svůj úlek začnete osídlovat matkou – královnou, nebo ho budete obsazovat hnízdem čmeláků (zakoupeným, nebo evakuovaným v rámci Čmeláčí Rychlá Rota).

Návod je určen pro začátečníky, kterým by měl pomoci před zahájením první sezóny.

Před osídlením úlku ověřte, že:

 1. Máte vybráno vhodné umístění úlku.

 2. Všechny práce a opravy po předešlé sezóně jsou dokončeny včas (opravy na osídleném úlku se dělají špatně (budete rušit jeho obyvatele a to není dobře).

 3. Jestli jste při opravách použili na úlek nějaké barvy či lepidla, měla by být dokonale vyschlá a neměla by páchnout.

 4. Úlek je bez puklin a dobře těsní.

 5. Máte připravenou a funkční střechu.

 6. Máte připraven řešení pro uchycení úlku – Stojan – Závěs – Podstavec.

 7. Máte připraveno řešení, které zabrání průniku mravenců do úlku.

 8. Máte připravenou ochrannou klapku.

 9. Máte připravenou vstupní chodbu.

 10. Máte připraven funkční čmeláčí výtah.

 11. Máte připravené větrání.

 12. Máte připravené pozorovací okénko, chcete-li ho používat.

 13. Pokud jste se rozhodli pro jejich použití, máte připraveny i doplňující prvky typu ochranná síťka, větrací nástavek.

 14. Máte připraven hadr na odvod vlhkosti z úlku, případně jiné alternativní řešení.

 15. Máte připraveno dostatečné množství teplodržné výstelky.

 16. Máte připravenou ochrannou stříšku ochranné klapky.

 17. Máte připraveny nástroje a pomůcky pro odchyt matky – královny a její zavedení do úlku.

 18. Máte připraveny nástroje a pomůcky pro provádění kontrol, údržby a zásahy v hnízdě.

Detaily:

Vhodné umístění úlku

 • Vhodné umístění úlku je popsáno ZDE.
 • Připomínáme, že přesun úlku během sezóny vůbec nedoporučujeme a pokud, tak jen z velmi specifických důvodů a postupem, který připravujeme

Práce a opravy

 • Práce a opravy úlku po sezóně byly popsány <ZDE – bude doplněno co nejdříve , případně je najdete na našem FB >

Barvy a lepidla

 • Je důležité se vyhnout situaci, kdy je váš úlek sice dokonale připraven, ale páchne barvami a lepidly.
 • Čmeláci jsou na pachy citliví a intenzivní cizorodý pach je může odradit.
 • Doporučujeme použít barvy a lepidla tak, aby jejich pach včas vyprchal; například použít barvy na podzim a úlek nechat na chladném suchém místě během zimy vyschnout.
 • Hodí se ekologické barvy a barvy používané včelaři.
 • Více o barvách a lepidlech na úlky se dozvíte více <ZDE – bude doplněno co nejdříve>.

Utěsněný úlek

 • Všechna místa, kterými by do úlku mohli vniknout parazité, by měla být opravena a utěsněna.
 • Jde o spáry, pukliny, pokřivené díly, těsnění mezi střechou a korpusem úlku, kolem větrání.
 • Pukliny je dobře utěsnit pružným akrylátovým / silikonovým tmelem.
 • Zapomeňte na těsnění střídkou chleba, jak se píše na některých webech. Takové řešení spíš slouží jako potrava pro hmyz.
 • O těsnění úlku se dočtete více <ZDE – bude doplněno co nejdříve>.

Střecha

 • Střecha by měla dobře dosedat a dokonale těsnit.
 • Těsnění by nemělo být poškozeno a neměly by v něm, být skuliny a to ani v jeho spojích.
 • Těsnění by nemělo být zkřehlé – a musí byt pružné (viz stárnutí těsnění z molitanu).
 • Izolační desku pod střechou by mělo být možno vyjmout na letní měsíce.
 • O střeše úlku se dočtete více ZDE.

Uchycení úlu – stojan – Závěs – Podstavec

 • Víte, jak bude úlek umístěn a jak zajištěn.
 • Úlek bude stabilní a nebudou se do něj přenášet vibrace.
 • K úlku se pohodlně dostanete pro pozorování, nebo kontroly či zásah.
 • Pokud bude potřeba, uchycení máte řešeno tak, že umožní úlek sejmout a odnést na místo k provedení kontroly.
 • O umístění a uchycení úlku dozvíte ZDE

Řešení, které zabrání průniku mravenců do úlku

 • Umístění a uchycení úlku je řešené tak, aby do úlku nepronikali mravenci.
 • O ochraně proti mravencům se dočtete více ZDE.

Ochranná klapka

 • Ochranná klapka je dobře mechanicky očištěna (pevná a pohyblivá část).
 • Má hladký chod a nezasekává se.
 • Klapka v celé ploše dobře dosedá.
 • Plochy, kterými vstupují čmeláci do úlku, jsou zdrsněné.
 • Stínění vstupního otvoru (přelepky na pohyblivé čísti klapky jsou dobře nalepené, pozor některé výrobky si žádají vyměněnu za správný polep).
 • Klapka je dobře připevněna a těsní na korpusu úlku.
 • Celá klapka je funkční.
 • O ochranné klapce se dočtete více ZDE.

Vstupní chodba ( trubka )

 • Ochranná chodba má vnitřní průměr (světlost) alespoň
 • Délka chodby je uzpůsobena tak, aby byla zalomena a zakončena v rohu.
 • Chodba je dobře uchycena tak, aby se v průběhu sezóny neuvolnila.
 • Chodba dobře těsní v korpusu úlku.
 • Chodbu je možné z vnitřní strany úlku odpojit od klapky (vytáhnout z korpusu úlklu) a řešit tak její případné ucpání.
 • O vstupní chodbě se dočtete více ZDE.

Čmeláčí výtah

 • Vyzkoušeli jste si čmeláčí výtah a jeho použití.
 • Čmeláčí výtah se nezachytává o vstupní chodbu, aby na něm bylo možné hnízdo vyjmout z úlku.
 • O čmeláčím výtahu se dočtete více ZDE

Větrání

 • Větrací otvor v úlku je připraven včetně krycích sítěk (hliník) z obou stran.
 • Ve větracím otvoru máte aplikovanou síťku proti Melittobia acasta.
 • Ve větracím otvoru máte aplikovanou lepivou vrstvu proti parazitům, nebo připraveno řešení s nástavcem na větrání s takovým řešením.
 • Větrání je uzavíratelné, například je vybaveno víčkem a nyní jej máte zavřené.
 • O větrání se dočtete více ZDE

Pozorovací okénko

 • Pokud jste se rozhodli pro použití pozorovacích okénka, máte ho připraveno.
 • Vyzkoušeli jste si, jak jej budete používat.
 • O pozorovacím okénku se dočtete více ZDE

Doplňující prvky typu ochranná síťka, větrací nástavek

 • Pokud jste se rozhodli pro jejich použití, máte je připraveny.
 • Vyzkoušeli jste si, jak jej budete používat.
 • O ochranné síťce se více dočte ZDE
 • O větracím nástavku se více dočtete ZDE

Hadr na odvod vlhkosti

 • Máte připraven hadr na odvod vlhkosti, zastřižen na správnou velikost ( přesah z pod střechy).
 • Střecha lze na hadr dobře nasadit a dobře těsní.
 • O hadru pro odvod vlhkosti se dočtete více <ZDE – bude doplněno co nejdříve>.

Teplodržná výstelka

 • Ve výstelce nejsou dlouhá vlákna.
 • Úlek je naplněn dostatečným množstvím výstelky (optimálně ¾ objemu).
 • Vstupné chodba ústí do „kapsy“ ve výstelce, ale její ústí je výstelkou překryto.
 • Výstelka nezakrývá větrací otvor.
 • Máte připravenou zásobu výstelky na případnou výměnu výstelky po zásahu / kontrole v hnízdě.
 • O teplodržné výstelce se dočtete více zde

Stříška ochranné klapky

 • Stříška ochranné klapky je připravena jako pevná / odnímatelná součást úlku.
 • O stříšce ochranné klapky se dočtete více ZDE

Nástroje a pomůcky pro odchyt matky – královny a její zavedení do úlku

 • Seznam a jejich popis naleznete <ZDE – bude doplněno co nejdříve>.

Nástroje a pomůcky pro provádění kontrol, údržby a zásahy v hnízdě

 • Seznam a jejich popis naleznete <ZDE – bude doplněno co nejdříve>.
Čmeláci PLUS - Ochranné pomůcky

Ochranné pomůcky „-)